جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:47
5 08:08:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:20 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
7 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
9 08:11:55 آگهی بازرگانی 00:02:52
10 08:14:47 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 32 00:11:35
12 08:26:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:26:51 اوم نوم 00:01:02
14 08:27:53 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
15 08:29:23 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
16 08:29:55 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:15 حیوانات کاغذی - قسمت 39 00:12:08
18 08:42:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
19 08:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
20 08:44:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:09 شهر قصه - قسمت 72 00:05:31
22 08:50:40 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
23 08:51:55 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:30 کاردستی های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
25 08:54:04 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
26 08:55:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:55
28 09:00:02 آرم تایم (میشا) 00:00:20
29 09:00:22 میشا - قسمت 14 00:10:48
30 09:11:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:11:30 کلیپ‌های‌ مهدپویا-گیاهان 00:02:26
32 09:13:56 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
33 09:15:26 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
34 09:15:46 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 42 00:07:08
35 09:22:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:23:18 کلیپ شادی 00:02:35
37 09:25:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:26:13 مولانگ 00:02:53
39 09:29:06 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:29:51 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:11 پهلوانان پویا - قسمت 33 00:14:46
42 09:44:57 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
43 09:45:17 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:55
44 09:52:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:52:21 ترو ترو 00:03:30
46 09:55:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
47 09:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:20
48 09:59:44 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:00:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 32 00:10:24
50 10:10:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
51 10:10:50 کاردستی های مهدپویا-آدم برفی-3 00:03:05
52 10:13:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
53 10:14:53 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:13 نقاش کوچولو - قسمت 32 00:10:43
55 10:25:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
56 10:26:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
57 10:28:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:28:46 تیزر تی‌تی 00:01:02
59 10:29:48 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
60 10:30:08 کایلو - قسمت 34 00:07:41
61 10:37:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 10:38:42 اوم نوم 00:01:09
63 10:39:51 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
64 10:41:21 کلیپ پروانه 00:02:15
65 10:43:36 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
66 10:44:53 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
67 10:45:13 سامی و دوستان - قسمت 4 00:05:18
68 10:50:31 آرم استیشن روز 00:00:20
69 10:50:51 مولانگ 00:03:26
70 10:54:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
71 10:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:55
72 10:59:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
73 11:00:05 شهر قصه - قسمت 73 00:07:17
74 11:07:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
75 11:13:52 نقاشی کنیم 00:00:48
76 11:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
77 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 41 00:06:58
78 11:21:58 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
79 11:22:22 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
80 11:23:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
81 11:24:18 کاردستی های مهدپویا-سیب- 1 00:03:22
82 11:27:40 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
83 11:29:10 تیزر تی‌تی 00:01:02
84 11:30:12 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
85 11:30:32 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 32 00:11:35
86 11:42:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 11:42:16 دیپ داپ 00:02:44
88 11:45:00 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
89 11:45:20 حیوانات کاغذی - قسمت 40 00:12:14
90 11:57:34 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
91 11:57:54 آفتاب‌گردون - قسمت 32 00:10:05
92 12:07:59 وله رگلاژ 00:01:37
93 12:09:36 جشن نماز 00:06:24
94 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
95 12:21:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 12:22:35 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
97 12:23:07 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
98 12:24:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
99 12:25:10 آگهی بازرگانی 00:04:59
100 12:30:09 آرم تایم (میشا) 00:00:20
101 12:30:29 میشا - قسمت 15 00:10:44
102 12:41:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
103 12:41:37 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
104 12:42:52 کاردستی های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
105 12:44:54 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
106 12:45:14 سارا و اردک - قسمت 16 00:06:55
107 12:52:09 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
108 12:53:39 کاردستی های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
109 12:55:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 12:55:39 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
111 12:58:43 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
112 13:00:13 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:00:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:10:10
114 13:10:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:10:52 تیزر بزودی فسقلی‌های باغچه 00:01:15
116 13:12:07 ماموک 00:03:11
117 13:15:18 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
118 13:15:38 نقاش کوچولو - قسمت 31 00:10:32
119 13:26:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
120 13:26:43 آگهی بازرگانی 00:03:49
121 13:30:32 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
122 13:30:52 کایلو - قسمت 27 00:07:54
123 13:38:46 کلیپ پیراهن پر ستاره 00:03:54
124 13:42:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
125 13:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
126 13:44:49 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
127 13:45:09 سامی و دوستان - قسمت 3 00:08:01
128 13:53:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
129 13:53:32 کاردستی های مهدپویا-تلفن- 2 00:01:49
130 13:55:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
131 13:55:54 آگهی بازرگانی 00:04:06
132 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
133 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
134 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
135 14:08:47 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
136 14:09:12 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:03
137 14:30:15 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
138 14:30:40 رویاسوار - قسمت 23 00:17:21
139 14:48:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
140 14:48:39 خال‌خالی 00:03:37
141 14:52:16 آنونس سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:02:00
142 14:54:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
143 14:54:39 آگهی بازرگانی 00:04:59
144 14:59:38 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
145 15:00:03 خوش‌مزه - قسمت 14 00:26:35
146 15:26:38 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:36
147 15:30:14 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
148 15:30:39 کارآگاه درختی - قسمت 38 00:09:11
149 15:39:50 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
150 15:40:00 گنجینه 00:00:36
151 15:40:36 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
152 15:41:01 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 13 00:13:14
153 15:54:15 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
154 15:54:25 کدو بدو 00:01:33
155 15:55:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
156 15:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:57
157 16:00:18 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
158 16:00:43 مل‌مل - قسمت 3 00:55:00
159 16:55:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
160 16:56:06 آگهی بازرگانی 00:05:03
161 17:01:09 تیزر تک‌تین 00:01:43
162 17:02:52 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
163 17:03:17 قهرمانان تنیس - قسمت 134 00:20:59
164 17:24:16 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
165 17:24:54 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:36
166 17:28:30 وله رگلاژ 00:01:30
167 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:11:00
168 17:41:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:18:00
169 17:59:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
170 17:59:10 تیزر تک‌تین 00:00:57
171 18:00:07 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
172 18:00:32 ماشیناسورها - قسمت 51 00:22:54
173 18:23:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
174 18:23:49 آگهی بازرگانی 00:05:01
175 18:28:50 تیزر تک‌تین 00:01:43
176 18:30:33 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
177 18:30:58 من هنرمندم - قسمت 141 00:20:19
178 18:51:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
179 18:51:44 کلیپ کتاب 00:03:12
180 18:54:56 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
181 18:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
182 18:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:38
183 19:00:01 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
184 19:00:26 ماجراهای دینو - قسمت 58 00:12:50
185 19:13:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
186 19:13:43 تیزر چهل‌سالگی انقلاب اسلامی 00:01:23
187 19:15:06 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
188 19:15:31 سطل سحرآمیز - قسمت 47 00:11:07
189 19:26:38 آنونس سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:02:00
190 19:28:38 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:28
191 19:30:06 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
192 19:30:31 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:03
193 19:51:34 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:52:24 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
195 19:54:10 وله روابط عمومی-162 00:00:20
196 19:54:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
197 19:54:53 آگهی بازرگانی 00:04:52
198 19:59:45 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
199 20:00:10 رستوران جنگل - قسمت 8 00:15:24
200 20:15:34 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
201 20:15:59 بالا رود و پایین رود - قسمت 8 00:13:08
202 20:29:07 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
203 20:29:19 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
204 20:30:10 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
205 20:30:35 مثل‌نامه - قسمت 43 00:12:53
206 20:43:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
207 20:43:50 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 51 00:14:16
208 20:58:06 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
209 20:58:29 آگهی بازرگانی 00:02:52
210 21:01:21 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
211 21:01:46 رویاسوار - قسمت 23 00:17:21
212 21:19:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
213 21:19:34 سبک زندگی 00:01:48
214 21:21:22 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
215 21:26:22 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:36
216 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 116 00:30:00
217 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها