جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 کلیپ سلام 00:01:22
7 08:08:34 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:19 دیپ داپ 00:02:48
9 08:12:07 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:12:40 آگهی بازرگانی 00:02:22
11 08:15:02 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:22 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 31 00:11:31
13 08:26:53 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
14 08:28:23 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
15 08:30:10 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:30 حیوانات کاغذی - قسمت 38 00:11:03
17 08:41:33 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
18 08:43:03 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
19 08:43:25 باغ وحش عروسکی 00:02:00
20 08:45:25 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:45 شهر قصه-2 - قسمت 71 00:07:46
22 08:53:31 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:06 اوم نوم 00:01:08
24 08:55:14 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
25 08:56:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
26 08:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:52
27 09:00:09 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:29 میشا - قسمت 13 00:10:44
29 09:11:13 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
30 09:12:43 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
31 09:14:18 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
32 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
33 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 41 00:06:54
34 09:21:54 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:39 ماجراهای سعید 00:04:43
36 09:27:22 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
37 09:28:52 نقاشی کنیم 00:00:50
38 09:29:42 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 32 00:13:50
40 09:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
41 09:44:50 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
42 09:45:10 سارا و اردک - قسمت 16 00:06:55
43 09:52:05 کلیپ پروانه 00:02:15
44 09:54:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
45 09:54:46 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
46 09:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
47 09:56:49 آگهی بازرگانی 00:02:50
48 09:59:39 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 09:59:59 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:10:10
50 10:10:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:11:02 کاردستی های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
52 10:14:45 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:05 نقاش کوچولو - قسمت 31 00:10:32
54 10:25:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
55 10:26:01 کلیپ قصه باران 00:02:46
56 10:28:47 تیزر تی‌تی 00:01:02
57 10:29:49 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
58 10:30:09 کایلو - قسمت 33 00:07:54
59 10:38:03 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
60 10:39:33 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:40:08 مولانگ 00:03:24
62 10:43:32 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
63 10:44:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 10:45:09 سامی و دوستان - قسمت 3 00:08:01
65 10:53:10 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
66 10:54:36 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
67 10:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:51
68 11:00:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:20 شهر قصه-2 - قسمت 72 00:05:31
70 11:05:51 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
71 11:07:21 ترو ترو 00:03:32
72 11:10:53 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
73 11:12:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
74 11:12:49 کلیپ نمره بیست 00:01:52
75 11:14:41 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
76 11:15:01 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 42 00:07:08
77 11:22:09 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
78 11:28:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
79 11:29:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
80 11:30:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 31 00:11:31
81 11:41:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:41:41 کلیپ‌های مهدپویا- شعر-2 00:02:16
83 11:43:57 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
84 11:44:45 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
85 11:45:05 حیوانات کاغذی - قسمت 39 00:12:08
86 11:57:13 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
87 11:57:33 آفتاب‌گردون - قسمت 31 00:09:24
88 12:06:57 آرم استیشن توپ 00:00:23
89 12:07:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 12:09:20 وله رگلاژ 00:01:17
91 12:10:37 جشن نماز 00:05:23
92 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
93 12:21:42 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:22:17 دیپ‌داپ 00:02:31
95 12:24:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
96 12:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:56
97 12:30:17 آرم تایم (میشا) 00:00:20
98 12:30:37 میشا - قسمت 14 00:10:48
99 12:41:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 12:41:45 کاردستی های مهدپویا-لباس 00:03:43
101 12:45:28 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
102 12:45:48 سارا و اردک - قسمت 15 00:06:53
103 12:52:41 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
104 12:59:11 اوم نوم 00:01:08
105 13:00:19 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:00:39 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:09:21
107 13:10:00 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
108 13:11:30 نقاشی کنیم 00:00:49
109 13:12:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
110 13:12:35 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-1 00:02:15
111 13:14:50 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
112 13:15:10 نقاش کوچولو - قسمت 30 00:10:39
113 13:25:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
114 13:26:22 آگهی بازرگانی 00:04:09
115 13:30:31 کایلو - قسمت 32 00:07:54
116 13:38:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
117 13:38:51 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
118 13:40:08 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
119 13:43:20 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
120 13:44:50 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
121 13:45:10 سامی و دوستان - قسمت 2 00:07:27
122 13:52:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
123 13:53:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
124 13:55:01 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
125 13:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
129 14:08:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
130 14:08:28 قهرمانان تنیس - قسمت 135 00:21:08
131 14:29:36 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
132 14:30:01 ماشیناسورها - قسمت 52 00:22:46
133 14:52:47 آنونس سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:02:00
134 14:54:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
135 14:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:57
136 15:00:07 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
137 15:00:32 من هنرمندم - قسمت 142 00:21:12
138 15:21:44 اعلام برنامه 00:00:55
139 15:22:39 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:32
140 15:26:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 15:26:28 تیزر ایران 20 00:03:37
142 15:30:05 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
143 15:30:30 ماجراهای دینو - قسمت 59 00:12:50
144 15:43:20 وله روابط عمومی-162 00:00:20
145 15:43:40 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
146 15:44:44 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
147 15:45:09 سطل سحرآمیز - قسمت 48 00:11:07
148 15:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
149 15:56:39 آگهی بازرگانی 00:04:19
150 16:00:58 تیزر تک‌تین 00:00:57
151 16:01:55 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
152 16:02:20 رستوران جنگل - قسمت 9 00:15:24
153 16:17:44 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
154 16:18:09 بالا رود و پایین رود - قسمت 9 00:13:08
155 16:31:17 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
156 16:31:42 مثل‌نامه - قسمت 44 00:12:53
157 16:44:35 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
158 16:45:00 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 52 00:14:16
159 16:59:16 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
160 16:59:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
161 16:59:49 آگهی بازرگانی 00:04:42
162 17:04:31 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
163 17:04:56 صلح‌بانان - قسمت 35 00:21:03
164 17:25:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
165 17:26:35 تیزر چهل‌سالگی انقلاب اسلامی 00:01:56
166 17:28:31 وله رگلاژ 00:01:29
167 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
168 17:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
169 18:00:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 18:00:17 تیزر تک‌تین 00:01:43
171 18:02:00 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
172 18:02:25 رویاسوار - قسمت 24 00:17:21
173 18:19:46 اعلام برنامه 00:00:50
174 18:20:36 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
175 18:21:40 آنونس سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:02:00
176 18:23:40 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
177 18:24:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
178 18:25:20 آگهی بازرگانی 00:03:32
179 18:28:52 تیزر تک‌تین 00:00:57
180 18:29:49 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
181 18:30:14 خوش‌مزه - قسمت 17و18 00:26:41
182 18:56:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
183 18:57:18 آگهی بازرگانی 00:05:54
184 19:03:12 کارآگاه درختی - قسمت 39 00:08:20
185 19:11:32 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
186 19:15:04 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
187 19:15:29 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 14 00:13:22
188 19:28:51 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
189 19:29:01 تیزر چهل‌سالگی انقلاب اسلامی 00:01:21
190 19:30:22 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
191 19:30:47 قهرمانان تنیس - قسمت 135 00:21:08
192 19:51:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
193 19:52:22 آنونس سینمایی نیکون گوزن پرنده 00:02:00
194 19:54:22 اعلام برنامه 00:00:50
195 19:55:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
196 19:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:22
197 19:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
198 20:00:22 مل‌مل - قسمت 2 00:55:14
199 20:55:36 تیزر بزودی مجموعه ماشیناسورها ابرقوه ای 00:01:13
200 20:56:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
201 20:57:12 آگهی بازرگانی 00:02:28
202 20:59:40 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
203 21:00:05 ماشیناسورها - قسمت 52 00:22:46
204 21:22:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
205 21:23:18 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:32
206 21:26:50 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
207 21:27:54 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
208 21:29:53 بسته شبانگاهی - قسمت 121 00:30:01
209 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها