جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:30
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
7 08:09:28 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:13 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:13 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:46 آگهی بازرگانی 00:02:07
11 08:14:53 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:13 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 30 00:11:34
13 08:26:47 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
14 08:28:17 کلیپ زمستان 00:01:55
15 08:30:12 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:32 حیوانات کاغذی - قسمت 37 00:12:00
17 08:42:32 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
18 08:44:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:45:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:20 شهر قصه - قسمت 70 00:07:23
21 08:52:43 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:18 یکی بود یکی نبود 00:03:34
23 08:56:52 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:25 آگهی بازرگانی 00:02:29
25 08:59:54 آرم تایم (میشا) 00:00:20
26 09:00:14 میشا - قسمت 12 00:10:43
27 09:10:57 آرم استیشن روز 00:00:20
28 09:11:17 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
29 09:12:05 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
30 09:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
31 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 40 00:06:56
32 09:21:56 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
33 09:22:27 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:12 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
35 09:26:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:26:27 ترو ترو 00:03:35
37 09:30:02 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:22 پهلوانان پویا - قسمت 31 00:13:13
39 09:43:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:43:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
41 09:44:53 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
42 09:45:13 سارا و اردک - قسمت 15 00:06:53
43 09:52:06 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
44 09:53:36 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
45 09:56:34 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:36
47 09:59:43 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:00:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:09:21
49 10:09:24 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
50 10:09:46 دیپ‌داپ 00:02:50
51 10:12:36 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
52 10:14:06 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
53 10:14:54 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:14 نقاش کوچولو - قسمت 30 00:10:39
55 10:25:53 آنونس مجموعه تو هدیه‌ خدایی 00:01:30
56 10:27:23 کلیپ دو دوست 00:02:38
57 10:30:01 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
58 10:30:21 کایلو - قسمت 32 00:07:54
59 10:38:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 10:38:37 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:37
61 10:41:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 10:42:07 مولانگ 00:03:09
63 10:45:16 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
64 10:45:36 سامی و دوستان - قسمت 2 00:07:27
65 10:53:03 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
66 10:55:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:32
68 10:59:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:18 شهر قصه - قسمت 71 00:07:46
70 11:08:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 11:08:24 یاپ یاپس 00:02:15
72 11:10:39 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
73 11:12:09 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
74 11:15:13 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
75 11:15:33 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 41 00:06:54
76 11:22:27 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
77 11:22:59 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
78 11:24:29 ماجراهای سعید 00:04:03
79 11:28:32 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
80 11:28:54 اوم نوم 00:01:02
81 11:29:56 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
82 11:30:16 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 30 00:11:34
83 11:41:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
84 11:42:16 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
85 11:44:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
86 11:45:00 حیوانات کاغذی - قسمت 38 00:11:03
87 11:56:03 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
88 11:57:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 11:59:33 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
90 11:59:53 آفتاب‌گردون - قسمت 30 00:10:26
91 12:10:19 وله رگلاژ 00:00:31
92 12:10:50 جشن نماز 00:05:10
93 12:16:00 جشن نماز 00:05:51
94 12:21:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:22:11 یکی بود یکی نبود 00:03:34
96 12:25:45 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:34
98 12:29:52 آرم تایم (میشا) 00:00:20
99 12:30:12 میشا - قسمت 13 00:10:44
100 12:40:56 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
101 12:42:26 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی 00:02:16
102 12:44:42 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
103 12:45:02 سارا و اردک - قسمت 14 00:06:55
104 12:51:57 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
105 12:52:19 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
106 12:54:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
107 12:55:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
108 12:56:04 ترو ترو 00:03:36
109 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:10:17
111 13:10:17 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
112 13:11:47 مولانگ 00:03:13
113 13:15:00 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
114 13:15:20 نقاش کوچولو - قسمت 29 00:10:55
115 13:26:15 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:26:48 آگهی بازرگانی 00:04:28
117 13:31:16 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
118 13:31:36 کایلو - قسمت 31 00:07:49
119 13:39:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
120 13:39:48 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
121 13:41:39 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
122 13:42:27 دیپ‌داپ 00:02:41
123 13:45:08 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
124 13:45:28 سامی و دوستان - قسمت 1 00:07:49
125 13:53:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:53:26 یاپ یاپس 00:02:15
127 13:55:41 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
128 13:56:14 آگهی بازرگانی 00:03:46
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
130 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
132 14:07:09 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
133 14:07:34 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:07
134 14:28:41 تیزر مل مل 00:01:04
135 14:29:45 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
136 14:30:10 رویاسوار - قسمت 23 00:22:52
137 14:53:02 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
138 14:54:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
139 14:56:32 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
140 14:56:55 آگهی بازرگانی 00:02:41
141 14:59:36 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
142 15:00:01 خوش‌مزه - قسمت 15,16 00:27:04
143 15:27:05 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:42
144 15:30:47 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
145 15:31:12 کارآگاه درختی - قسمت 39 00:08:20
146 15:39:32 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 15:39:42 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
148 15:41:14 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
149 15:41:39 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 14 00:13:22
150 15:55:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
151 15:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:41
152 16:00:05 مل مل - قسمت 2 00:55:00
153 16:55:05 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 16:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:11
155 16:59:39 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
156 17:00:04 قهرمانان تنیس - قسمت 135 00:21:08
157 17:21:12 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:27
158 17:22:39 تیزر مل مل 00:01:04
159 17:23:43 نظر شما چیه؟ 00:04:23
160 17:28:06 حدیث 00:00:43
161 17:28:49 وله رگلاژ 00:01:11
162 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:09:00
163 17:39:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
164 17:58:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 17:58:22 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
166 17:59:47 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
167 18:00:12 ماشیناسورها - قسمت 52 00:22:46
168 18:22:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
169 18:23:19 شکرستان 00:01:48
170 18:25:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:25:30 آگهی بازرگانی 00:03:27
172 18:28:57 تیزر تک‌تین 00:00:57
173 18:29:54 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
174 18:30:19 من هنرمندم - قسمت 142 00:21:12
175 18:51:31 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
176 18:51:41 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:42
177 18:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
178 18:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:57
179 18:59:43 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
180 19:00:08 ماجراهای دینو - قسمت 58 00:12:48
181 19:12:56 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
182 19:13:56 تیزر مل مل 00:01:04
183 19:15:00 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
184 19:15:25 سطل سحرآمیز - قسمت 47 00:11:10
185 19:26:35 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
186 19:27:31 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
187 19:29:53 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
188 19:30:18 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:07
189 19:51:25 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:00
190 19:52:25 رالف 00:01:04
191 19:53:29 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
192 19:53:52 آگهی بازرگانی 00:04:07
193 19:57:59 تیزر تک‌تین 00:01:43
194 19:59:42 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
195 20:00:07 رستوران جنگل - قسمت 8 00:15:05
196 20:15:12 آرم تایم (بالا رود پایین رود) 00:00:25
197 20:15:37 بالا رود و پایین رود - قسمت 8 00:13:02
198 20:28:39 تیزر مل مل 00:01:04
199 20:29:43 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
200 20:30:08 مثل‌نامه - قسمت 43 00:12:07
201 20:42:15 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
202 20:42:40 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 51 00:14:38
203 20:57:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
204 20:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:07
205 20:59:48 تیزر تک‌تین 00:00:57
206 21:00:45 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
207 21:01:10 رویاسوار - قسمت 23 00:22:52
208 21:24:02 تیزر ایران 20 00:03:37
209 21:27:39 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
210 21:27:49 سبک زندگی 00:01:46
211 21:29:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
212 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 120 00:30:00
213 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها