جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:30
5 08:07:43 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:03 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-1 00:04:03
7 08:12:06 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:51 یاپ یاپس 00:02:15
9 08:15:06 آرم استیشن روز 00:00:20
10 08:15:26 سنجابک 00:07:48
11 08:23:14 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
12 08:23:46 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
13 08:25:16 دیپ‌داپ 00:02:53
14 08:28:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
15 08:29:02 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
16 08:29:50 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:10 حیوانات کاغذی - قسمت 36 00:12:12
18 08:42:22 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
19 08:43:52 اوم نوم 00:01:07
20 08:44:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:19 شهر قصه - قسمت 69 00:07:25
22 08:52:44 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
23 08:54:14 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
24 08:55:31 مولانگ 00:03:27
25 08:58:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 08:59:18 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
27 08:59:49 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:09 میشا - قسمت 11 00:10:44
29 09:10:53 آرم استیشن روز 00:00:20
30 09:11:13 ماجراهای سعید 00:03:41
31 09:14:54 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
32 09:15:14 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 39 00:07:00
33 09:22:14 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:59 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
35 09:24:46 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
36 09:26:16 ترو ترو 00:03:33
37 09:29:49 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:09 پهلوانان پویا - قسمت 30 00:14:14
39 09:44:23 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
40 09:44:54 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:14 سارا و اردک - قسمت 14 00:06:55
42 09:52:09 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
43 09:53:39 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
44 09:56:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
45 09:56:31 ماموک 00:03:12
46 09:59:43 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:10:17
48 10:10:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:10:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
50 10:12:40 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
51 10:14:10 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
52 10:14:58 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:18 نقاش کوچولو - قسمت 29 00:10:55
54 10:26:13 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
55 10:27:43 یاپ یاپس 00:02:15
56 10:29:58 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
57 10:30:18 کایلو - قسمت 31 00:07:49
58 10:38:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:38:27 کاردستی‌های مهدپویا-آدمک 00:04:28
60 10:42:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 10:43:48 نقاشی کنیم 00:01:00
62 10:44:48 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
63 10:45:08 سامی و دوستان - قسمت 1 00:07:49
64 10:52:57 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
65 10:53:29 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
66 10:54:59 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
67 10:56:16 مولانگ 00:03:26
68 10:59:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:02 شهر قصه - قسمت 70 00:07:23
70 11:07:25 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
71 11:08:55 دیپ‌داپ 00:02:55
72 11:11:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:11:59 ماجراهای سعید 00:03:09
74 11:15:08 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
75 11:15:28 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 40 00:06:56
76 11:22:24 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
77 11:28:54 اوم نوم 00:01:08
78 11:30:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:30:22 سنجابک 00:07:48
80 11:38:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
81 11:39:40 ماموک 00:03:07
82 11:42:47 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
83 11:43:09 کاردستی‌های مهدپویا-ماهی 00:02:08
84 11:45:17 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
85 11:45:37 حیوانات کاغذی - قسمت 37 00:12:00
86 11:57:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 11:57:46 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
88 11:59:55 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
89 12:00:15 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:09:11
90 12:09:26 وله رگلاژ 00:00:12
91 12:09:38 جشن نماز 00:05:22
92 12:15:00 جشن نماز 00:05:49
93 12:20:49 حدیث 00:00:30
94 12:21:19 ماجراهای سعید 00:04:41
95 12:26:00 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
96 12:27:30 یاپ یاپس 00:02:15
97 12:29:45 آرم تایم (میشا) 00:00:20
98 12:30:05 میشا - قسمت 12 00:10:43
99 12:40:48 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
100 12:41:20 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
101 12:42:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
102 12:44:50 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
103 12:45:10 سارا و اردک - قسمت 13 00:06:55
104 12:52:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
105 12:58:35 اوم نوم 00:01:05
106 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
107 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:17
108 13:10:17 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
109 13:11:47 مولانگ 00:03:07
110 13:14:54 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
111 13:15:14 نقاش کوچولو - قسمت 28 00:09:42
112 13:24:56 آنونس مجموعه آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
113 13:26:26 ترو ترو 00:03:33
114 13:29:59 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
115 13:30:19 کایلو - قسمت 30 00:07:49
116 13:38:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:38:28 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
118 13:41:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
119 13:41:48 ماموک 00:03:04
120 13:44:52 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
121 13:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 78 00:08:26
122 13:53:38 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
123 13:54:10 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
124 13:55:40 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
125 13:56:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:57:06 دیپ‌داپ 00:02:54
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:32
128 14:00:32 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
129 14:02:32 تلاوت قرآن 00:04:11
130 14:06:43 حدیث 00:00:30
131 14:07:13 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
132 14:07:38 قهرمانان تنیس - قسمت 134 00:21:59
133 14:29:37 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
134 14:30:02 ماشیناسورها - قسمت 51 00:22:46
135 14:52:48 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:29
136 14:54:17 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
137 14:55:42 سبک زندگی 00:01:39
138 14:57:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
139 14:57:43 لئون 00:02:10
140 14:59:53 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
141 15:00:18 من هنرمندم - قسمت 141 00:20:43
142 15:21:01 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:16
143 15:22:17 برنارد 00:03:01
144 15:25:18 اعلام برنامه 00:00:55
145 15:26:13 خال‌خالی 00:03:46
146 15:29:59 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
147 15:30:24 ماجراهای دینو - قسمت 58 00:12:48
148 15:43:12 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:10
149 15:44:22 وله آیا می دانید که 00:00:52
150 15:45:14 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
151 15:45:39 سطل سحرآمیز - قسمت 47 00:11:10
152 15:56:49 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
153 15:58:34 گنجینه 00:01:03
154 15:59:37 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
155 16:00:02 رستوران جنگل - قسمت 8 00:15:05
156 16:15:07 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
157 16:15:32 بالا رود و پایین رود - قسمت 8 00:13:02
158 16:28:34 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
159 16:29:59 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
160 16:30:24 مثل‌نامه - قسمت 43 00:12:07
161 16:42:31 حدیث 00:00:30
162 16:43:01 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:01:00
163 16:44:01 دزد ناشی 00:01:09
164 16:45:10 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
165 16:45:35 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 51 00:14:38
166 17:00:13 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
167 17:00:38 صلح‌بانان - قسمت 34 00:21:08
168 17:21:46 سبک زندگی 00:01:25
169 17:23:11 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:01:29
170 17:24:40 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
171 17:25:40 حدیث 00:00:30
172 17:26:10 وله رگلاژ 00:00:50
173 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:11:00
174 17:38:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
175 17:57:00 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
176 17:57:39 آرم استیشن لوگو روی آسمان 00:00:27
177 17:58:06 گنجینه 00:01:32
178 17:59:38 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
179 18:00:03 رویاسوار - قسمت 23 00:22:52
180 18:22:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 18:23:17 لذت دانایی 00:05:01
182 18:28:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
183 18:28:41 آگهی بازرگانی 00:00:54
184 18:29:35 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
185 18:30:00 خوش‌مزه - قسمت 15,16 00:27:04
186 18:57:04 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
187 18:58:29 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
188 18:58:52 آگهی بازرگانی 00:00:55
189 18:59:47 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
190 19:00:12 کارآگاه درختی - قسمت 38 00:08:03
191 19:08:15 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
192 19:09:33 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:16
193 19:10:49 خال‌خالی 00:03:46
194 19:14:35 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه ) 00:00:25
195 19:15:00 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 13 00:13:29
196 19:28:29 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
197 19:29:29 وله آیا می دانید که 00:00:45
198 19:30:14 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
199 19:30:39 قهرمانان تنیس - قسمت 134 00:21:59
200 19:52:38 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
201 19:54:23 سبک زندگی 00:01:20
202 19:55:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
203 19:55:53 برنارد 00:02:52
204 19:58:45 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
205 19:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:38
206 19:59:46 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
207 20:00:11 خانه‌ ما - قسمت 19 00:15:58
208 20:16:09 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:29
209 20:17:38 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:10
210 20:18:48 مورف 00:01:15
211 20:20:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
212 20:20:25 لذت دانایی 00:05:46
213 20:26:11 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
214 20:27:11 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:01:29
215 20:28:40 دزد ناشی 00:01:26
216 20:30:06 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
217 20:30:28 ماجراهای پلانکی 00:08:23
218 20:38:51 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
219 20:43:51 گنجینه 00:00:42
220 20:44:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
221 20:45:00 فانوس 00:08:09
222 20:53:09 حدیث 00:00:30
223 20:53:39 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
224 20:55:24 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:38
225 20:57:02 سبک زندگی 00:01:49
226 20:58:51 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
227 20:59:14 آگهی بازرگانی 00:00:38
228 20:59:52 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
229 21:00:17 ماشیناسورها‌ - قسمت 51 00:22:46
230 21:23:03 تیزر ایران 20 00:03:37
231 21:26:40 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:01:00
232 21:27:40 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
233 21:29:05 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
234 21:29:27 بسته شبانگاهی - قسمت 119 00:30:00
235 21:59:27 شب بخیر بچه‌ها 00:00:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها