جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:33
5 08:08:30 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:50 کاردستیهای مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
7 08:10:50 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:35 نقاشی کنیم 00:00:50
9 08:12:25 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:58 آگهی بازرگانی 00:01:42
11 08:14:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 29 00:11:34
13 08:26:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
14 08:26:54 کلیپ قصه باران 00:02:46
15 08:29:40 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:00 حیوانات کاغذی - قسمت 35 00:11:01
17 08:41:01 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
18 08:42:31 نقاشی کنیم 00:02:00
19 08:44:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:00 شهر قصه - قسمت 68 00:07:52
22 08:52:52 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
23 08:54:22 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
24 08:56:22 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:56:57 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:12
27 08:59:42 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:02 میشا - قسمت 10 00:10:46
29 09:10:48 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
30 09:12:18 دیپ‌داپ 00:02:31
31 09:14:49 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
32 09:15:09 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 38 00:07:21
33 09:22:30 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:15 ترو ترو 00:03:36
35 09:26:51 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
36 09:28:21 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
37 09:28:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:29:41 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 29 00:14:54
40 09:44:55 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:15 سارا و اردک - قسمت 13 00:06:55
42 09:52:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:52:19 کاردستیهای مهدپویا-جنگل-2 00:03:16
44 09:55:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:40
46 09:59:48 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
47 10:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:10:17
48 10:10:25 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
49 10:11:55 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد5 00:01:43
50 10:13:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
51 10:14:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:00 نقاش کوچولو - قسمت 28 00:09:42
53 10:24:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:25:40 یاپ یاپس 00:02:15
55 10:27:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 10:28:11 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
57 10:29:41 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
58 10:30:01 کایلو - قسمت 30 00:07:49
59 10:37:50 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
60 10:39:20 ماجراهای سعید 00:04:24
61 10:43:44 تیزر تی‌تی 00:01:02
62 10:44:46 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 10:45:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 78 00:08:26
64 10:53:32 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
65 10:55:02 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 10:56:04 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:54
68 11:00:31 شهر قصه - قسمت 62 00:07:25
69 11:07:56 کاردستیهای مهدپویا-گل-2 00:05:52
70 11:13:48 تیزر تی‌تی 00:01:02
71 11:14:50 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
72 11:15:10 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 39 00:07:00
73 11:22:10 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
74 11:23:40 ترانه‌های اتل متل-برف 00:04:45
75 11:28:25 آرم استیشن روز 00:00:20
76 11:28:45 تیزر تی‌تی 00:01:02
77 11:29:47 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
78 11:30:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 29 00:11:34
79 11:41:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 11:42:01 یاپ یاپس 00:02:10
81 11:44:11 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
82 11:45:41 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
83 11:46:01 حیوانات کاغذی - قسمت 36 00:12:12
84 11:58:13 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
85 11:58:33 آفتاب‌گردون - قسمت 28 00:10:42
86 12:09:15 وله رگلاژ 00:00:35
87 12:09:50 جشن نماز 00:05:10
88 12:15:00 جشن نماز 00:05:51
89 12:20:51 آرم استیشن توپ 00:00:23
90 12:21:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
91 12:22:12 ماموک 00:02:58
92 12:25:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
93 12:26:40 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:27:13 آگهی بازرگانی 00:02:34
95 12:29:47 آرم تایم (میشا) 00:00:20
96 12:30:07 میشا - قسمت 11 00:10:44
97 12:40:51 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:41:14 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ آبی 00:01:54
99 12:43:08 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
100 12:44:38 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
101 12:44:58 سارا و اردک - قسمت 12 00:06:55
102 12:51:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
103 12:52:02 مولانگ 00:03:25
104 12:55:27 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
105 12:56:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
106 12:57:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
107 12:58:15 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
108 12:59:45 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
109 13:00:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:10:05
110 13:10:10 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
111 13:11:40 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
112 13:13:31 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
113 13:14:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
114 13:15:08 نقاش کوچولو - قسمت 27 00:10:16
115 13:25:24 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
116 13:26:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:27:11 آگهی بازرگانی 00:02:36
118 13:29:47 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
119 13:30:07 کایلو - قسمت 29 00:07:48
120 13:37:55 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
121 13:44:25 وله روابط عمومی-162 00:00:22
122 13:44:47 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
123 13:45:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 77 00:07:49
124 13:52:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
125 13:53:05 کاردستیهای مهدپویا-کیک تولد 00:03:01
126 13:56:06 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:21
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
131 14:07:09 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
132 14:07:34 کارآگاه گجت - قسمت 7 00:21:58
133 14:29:32 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
134 14:29:57 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 8 00:22:22
135 14:52:19 آنونس مجموعه بالارود پایین‌ رود 00:01:33
136 14:53:52 سبک زندگی 00:01:15
137 14:55:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:05
139 14:59:35 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
140 15:00:00 یک‌دوسه‌خنده 00:21:42
141 15:21:42 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
142 15:21:52 ماجراهای دانی 00:02:14
143 15:24:06 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:42
144 15:27:48 تیزر تک‌تین 00:01:49
145 15:29:37 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
146 15:30:02 کارآگاه درختی - قسمت 38 00:08:03
147 15:38:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
148 15:38:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
149 15:38:49 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
150 15:39:14 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 13 00:13:29
151 15:52:43 اعلام برنامه 00:00:50
152 15:53:33 شکرستان 00:02:10
153 15:55:43 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 15:56:06 آگهی بازرگانی 00:02:46
155 15:58:52 تیزر تک‌تین 00:00:57
156 15:59:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
157 16:00:01 مل‌مل-4 - قسمت 1 00:55:00
158 16:55:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
159 16:55:24 آگهی بازرگانی 00:03:43
160 16:59:07 تیزر تک‌تین 00:01:49
161 17:00:56 قهرمانان تنیس - قسمت 134 00:21:59
162 17:22:55 تیزر پخش مل مل 00:01:04
163 17:23:59 سبک زندگی 00:00:46
164 17:24:45 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
165 17:25:24 وله رگلاژ 00:01:36
166 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:10:00
167 17:37:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
168 17:56:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 17:56:17 پیام سلامت 00:00:45
170 17:57:02 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:38
171 17:58:40 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
172 18:00:05 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
173 18:00:30 ماشیناسورها - قسمت 51 00:22:46
174 18:23:16 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
175 18:28:16 مورف 00:01:42
176 18:29:58 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
177 18:30:23 من هنرمندم - قسمت 141 00:20:43
178 18:51:06 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
179 18:52:50 تیزر ایران 20 00:03:37
180 18:56:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 18:56:54 برنارد 00:03:00
182 18:59:54 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
183 19:00:19 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 4 00:23:51
184 19:24:10 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
185 19:29:10 گنجینه 00:01:08
186 19:30:18 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
187 19:30:43 کارآگاه گجت - قسمت 7 00:21:58
188 19:52:41 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:28
189 19:54:09 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:01:29
190 19:55:38 سبک زندگی 00:02:16
191 19:57:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
192 19:58:16 دزد ناشی 00:01:35
193 19:59:51 آرم تایم (مهارت‌های زندگی ) 00:00:25
194 20:00:16 مهارت‌های زندگی - قسمت 304 00:14:19
195 20:14:35 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
196 20:15:00 شکرستان - قسمت 7 00:14:25
197 20:29:25 وله آیا می دانید که 00:00:39
198 20:30:04 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
199 20:30:29 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 13 00:17:13
200 20:47:42 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
201 20:52:42 لذت دانایی 00:05:44
202 20:58:26 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
203 20:59:56 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
204 21:00:21 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 8 00:22:22
205 21:22:43 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
206 21:24:27 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:01:29
207 21:25:56 سبک زندگی 00:01:43
208 21:27:39 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:27
209 21:29:06 بسته شبانگاهی - قسمت 118 00:30:00
210 21:59:06 شب بخیر بچه‌ها 00:00:54


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها