جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
7 08:08:54 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:11:39 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
10 08:12:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:00 آگهی بازرگانی 00:02:03
12 08:15:03 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:23 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 22 00:11:45
14 08:27:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:27:17 کاردستی های مهدپویا-کوه 00:02:47
16 08:30:04 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:24 حیوانات کاغذی - قسمت 28 00:12:07
18 08:42:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:42:40 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
20 08:43:12 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
21 08:44:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
22 08:44:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:18 شهر قصه - قسمت 61 00:05:45
24 08:51:03 آرم استیشن توپ 00:00:23
25 08:51:26 دیپ داپ 00:02:41
26 08:54:07 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:54:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 08:55:08 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
29 08:56:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:32
31 08:59:43 آرم تایم (میشا) 00:00:20
32 09:00:03 میشا - قسمت 3 00:10:12
33 09:10:15 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
34 09:11:45 یاپ یاپس 00:01:55
35 09:13:40 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
36 09:14:57 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
37 09:15:17 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 25 00:07:23
38 09:22:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
39 09:23:33 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:24:18 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
41 09:24:50 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
42 09:26:20 کلیپ شاپرک 00:03:26
43 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
44 09:30:06 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:14:18
45 09:44:24 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
46 09:45:05 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
47 09:45:25 سارا و اردک - قسمت 6 00:06:55
48 09:52:20 کلیپ قصه باران 00:02:46
49 09:55:06 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
50 09:56:36 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
51 09:57:09 آگهی بازرگانی 00:03:35
52 10:00:44 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:10:05
53 10:10:49 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:11:42 نقاشی کنیم 00:00:55
55 10:12:37 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
56 10:14:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:14:27 تیزر تی‌تی 00:01:02
58 10:15:29 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
59 10:15:49 نقاش کوچولو - قسمت 21 00:10:16
60 10:26:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
61 10:27:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
62 10:27:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
63 10:29:51 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
64 10:30:11 کایلو - قسمت 23 00:07:48
65 10:37:59 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
66 10:38:52 کاردستی های مهدپویا-گل- 1 00:04:16
67 10:43:08 اعلام برنامه 00:00:35
68 10:43:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 10:44:03 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 10:45:05 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 10:45:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:07:49
72 10:53:14 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
73 10:53:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:54:11 آگهی بازرگانی 00:04:26
75 10:58:37 تیزر تی‌تی 00:01:02
76 10:59:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 10:59:59 شهر قصه - قسمت 62 00:07:52
78 11:07:51 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
79 11:14:21 تیزر تی‌تی 00:01:02
80 11:15:23 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 32 00:07:21
81 11:22:44 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 11:23:37 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
83 11:26:41 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
84 11:28:11 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
85 11:28:59 تیزر تی‌تی 00:01:02
86 11:30:01 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
87 11:30:21 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 22 00:11:45
88 11:42:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 11:42:15 اوم نوم 00:01:08
90 11:43:23 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
91 11:44:53 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:25
92 11:45:18 حیوانات کاغذی - قسمت 29 00:11:01
93 11:56:19 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
94 11:56:44 آفتاب‌گردون - قسمت 21 00:10:14
95 12:06:58 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
96 12:08:15 وله رگلاژ 00:00:55
97 12:09:10 جشن نماز 00:05:50
98 12:15:00 جشن نماز 00:05:53
99 12:20:53 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:21:46 ترو ترو 00:03:33
101 12:25:19 اعلام برنامه 00:00:35
102 12:25:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
103 12:26:27 آگهی بازرگانی 00:03:38
104 12:30:05 آرم تایم (میشا) 00:00:20
105 12:30:25 میشا - قسمت 4 00:10:46
106 12:41:11 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
107 12:41:35 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
108 12:45:18 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
109 12:45:38 سارا و اردک - قسمت 45 00:05:42
110 12:51:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
111 12:51:44 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
112 12:54:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 12:54:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
114 12:56:00 مولانگ 00:03:27
115 12:59:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
116 12:59:53 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
117 13:00:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:09:59
118 13:10:12 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
119 13:11:42 دیپ داپ 00:02:56
120 13:14:38 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
121 13:14:58 نقاش کوچولو - قسمت 20 00:10:31
122 13:25:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
123 13:26:02 آگهی بازرگانی 00:04:08
124 13:30:10 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
125 13:30:30 کایلو - قسمت 16 00:07:50
126 13:38:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
127 13:38:44 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
128 13:40:49 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
129 13:42:19 مولانگ 00:02:44
130 13:45:03 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
131 13:45:23 اتل متل یه جنگل - قسمت 64 00:07:10
132 13:52:33 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
133 13:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
134 13:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:37
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
136 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
137 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
138 14:07:02 تیزر تک‌تین 00:00:57
139 14:07:59 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ فوکار-2) 00:00:25
140 14:08:24 فیلم سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 01:21:08
141 15:29:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
142 15:29:55 آگهی بازرگانی 00:04:51
143 15:34:46 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
144 15:35:11 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 32 00:23:51
145 15:59:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
146 15:59:25 آگهی بازرگانی 00:04:39
147 16:04:04 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
148 16:04:29 مهارت‌های زندگی - قسمت 304 00:14:19
149 16:18:48 تیزر تک‌تین 00:01:49
150 16:20:37 شکرستان - قسمت 5 00:14:25
151 16:35:02 تیزر تک‌تین 00:00:57
152 16:35:59 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 7 00:17:13
153 16:53:12 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:30
154 16:56:42 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
155 16:58:28 تیزر تک‌تین 00:01:49
156 17:00:17 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
157 17:00:42 کارآگاه گجت 00:21:58
158 17:22:40 تیزر پخش مل مل 00:01:04
159 17:23:44 سبک زندگی 00:01:50
160 17:25:34 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
161 17:26:13 وله رگلاژ 00:00:47
162 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:10:00
163 17:37:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
164 17:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
165 17:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:34
166 17:59:57 تیزر تک‌تین 00:00:57
167 18:00:54 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
168 18:01:19 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 8 00:22:22
169 18:23:41 وله روابط عمومی-162 00:00:20
170 18:24:01 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:24
171 18:25:25 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
172 18:25:48 آگهی بازرگانی 00:03:59
173 18:29:47 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
174 18:30:12 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 57 00:21:42
175 18:51:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
176 18:52:06 تیزر ایران 20 00:03:37
177 18:55:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
178 18:56:06 آگهی بازرگانی 00:04:21
179 19:00:27 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 3 00:23:36
180 19:24:03 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
181 19:24:41 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
182 19:26:29 وله روابط عمومی-162 00:00:20
183 19:26:49 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
184 19:29:42 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
185 19:30:07 کارآگاه گجت - قسمت 4 00:21:41
186 19:51:48 جورواجور 00:03:00
187 19:54:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 19:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:09
189 19:59:20 اعلام برنامه 00:00:50
190 20:00:10 مهارت‌های زندگی - قسمت 301 00:13:01
191 20:13:11 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
192 20:14:49 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
193 20:15:14 شکرستان - قسمت 4 00:12:12
194 20:27:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 20:27:48 تیزر پخش مل مل 00:01:04
196 20:28:52 گنجینه 00:00:49
197 20:29:41 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
198 20:30:41 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 4 00:17:03
199 20:47:44 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
200 20:52:44 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:30
201 20:56:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
202 20:56:37 آگهی بازرگانی 00:04:09
203 21:00:46 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 7 00:23:46
204 21:24:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
205 21:25:08 سبک زندگی 00:01:31
206 21:26:39 آنونس مجموعه حاکم و حاتم 00:01:11
207 21:27:50 وله روابط عمومی-162 00:00:20
208 21:28:10 تیزر تک‌تین 00:01:49
209 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 117 00:30:00
210 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها