جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:43
5 08:06:31 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:51 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
7 08:09:00 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:45 ماموک 00:03:00
9 08:12:45 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:18 آگهی بازرگانی 00:01:43
11 08:15:01 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:21 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 21 00:11:46
13 08:27:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:27:16 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
15 08:27:48 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
16 08:28:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
17 08:29:40 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:30:00 حیوانات کاغذی - قسمت 27 00:12:09
19 08:42:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:42:18 اوم نوم 00:01:05
21 08:43:23 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
22 08:44:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:13 شهر قصه - قسمت 54 00:13:46
24 08:58:59 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:59:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
26 09:00:07 آگهی بازرگانی 00:02:14
27 09:02:21 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:02:41 میشا - قسمت 2 00:10:45
29 09:13:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
30 09:13:48 نقاشی کنیم 00:00:53
31 09:14:41 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
32 09:15:01 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 29 00:06:55
33 09:21:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
34 09:22:20 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
35 09:23:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:24:16 کاردستی های مهدپویا-آتش و شماره آتش نشانی 00:03:38
37 09:27:54 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:39 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
39 09:30:09 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:29 پهلوانان پویا - قسمت 20 00:13:52
41 09:44:21 وله روابط عمومی-162 00:00:22
42 09:44:43 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
43 09:45:03 سارا و اردک - قسمت 4 00:05:42
44 09:50:45 آرم استیشن روز 00:00:20
45 09:51:05 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
46 09:53:18 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 6 00:00:32
47 09:53:50 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
48 09:55:07 اوم نوم 00:01:08
49 09:56:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
50 09:56:48 آگهی بازرگانی 00:03:20
51 10:00:08 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:00:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 19 00:09:59
53 10:10:27 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:11:20 کاردستی های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب 00:02:29
55 10:13:49 تیزر تی‌تی 00:01:02
56 10:14:51 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
57 10:15:11 نقاش کوچولو - قسمت 19 00:10:31
58 10:25:42 آرم استیشن توپ 00:00:23
59 10:26:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:28:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
61 10:28:31 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
62 10:30:01 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
63 10:30:21 کایلو - قسمت 21 00:07:50
64 10:38:11 کاردستی های مهدپویا-آدم برفی- 00:02:19
65 10:40:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 10:40:39 دیپ داپ 00:02:53
67 10:43:32 اعلام برنامه 00:00:35
68 10:44:07 تیزر تی‌تی 00:01:02
69 10:45:09 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
70 10:45:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 69 00:07:10
71 10:52:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 10:52:48 کاردستی های مهدپویا-طبل 00:00:51
73 10:53:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:54:12 آگهی بازرگانی 00:03:59
75 10:58:11 اعلام برنامه 00:00:45
76 10:58:56 تیزر تی‌تی 00:01:02
77 10:59:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
78 11:00:18 شهر قصه - قسمت 55 00:05:45
79 11:06:03 آرم استیشن توپ 00:00:23
80 11:06:26 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
81 11:07:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 11:09:56 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
83 11:11:26 وله روابط عمومی-162 00:00:22
84 11:11:48 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن 00:02:06
85 11:13:54 تیزر تی‌تی 00:01:02
86 11:14:56 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
87 11:15:16 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 25 00:07:23
88 11:22:39 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
89 11:23:03 نقاشی کنیم 00:00:50
90 11:23:53 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
91 11:25:23 کاردستی های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
92 11:29:08 تیزر تی‌تی 00:01:02
93 11:30:10 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
94 11:30:30 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 21 00:11:46
95 11:42:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
96 11:42:39 حیوانات کاغذی 00:12:07
97 11:54:46 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 11:55:06 آفتاب‌گردون - قسمت 14 00:08:58
99 12:04:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 12:04:26 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 12:05:24 مولانگ 00:02:45
102 12:08:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:08:29 وله رگلاژ 00:01:05
104 12:09:34 جشن نماز 00:04:26
105 12:14:00 جشن نماز 00:05:47
106 12:19:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 12:20:09 ماجراهای سعید 00:04:51
108 12:25:00 اعلام برنامه 00:00:35
109 12:25:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
110 12:26:08 آگهی بازرگانی 00:03:56
111 12:30:04 آرم تایم (میشا) 00:00:20
112 12:30:24 میشا - قسمت 56 00:10:12
113 12:40:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
114 12:40:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
115 12:42:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
116 12:43:18 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
117 12:44:48 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
118 12:45:08 سارا و اردک - قسمت 44 00:06:55
119 12:52:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
120 12:52:56 کاردستی های مهدپویا-خروس 00:04:58
121 12:57:54 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
122 12:58:16 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستان 00:01:30
123 12:59:46 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
124 13:00:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 13 00:09:47
125 13:09:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:10:02 مولانگ 00:03:27
127 13:13:29 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
128 13:14:59 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
129 13:15:19 نقاش کوچولو - قسمت 13 00:10:59
130 13:26:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
131 13:26:51 آگهی بازرگانی 00:03:01
132 13:29:52 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
133 13:30:12 کایلو - قسمت 7 00:07:49
134 13:38:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
135 13:38:54 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
136 13:40:24 کلیپ دو دوست 00:02:38
137 13:43:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
138 13:43:28 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
139 13:44:58 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
140 13:45:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 63 00:07:52
141 13:53:10 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
142 13:53:34 نقاشی کنیم 00:01:00
143 13:54:34 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
144 13:55:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
145 13:56:05 آگهی بازرگانی 00:03:55
146 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
147 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
148 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
149 14:07:02 تیزر تک‌تین 00:00:57
150 14:07:59 سینمایی بامبی 2 00:57:10
151 15:05:09 توتک و تراب 00:12:30
152 15:17:39 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
153 15:18:04 خانواده من - قسمت 2 00:10:28
154 15:28:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
155 15:28:55 آگهی بازرگانی 00:04:10
156 15:33:05 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
157 15:33:30 تارا، کره اسب قهرمان 00:23:36
158 15:57:06 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
159 15:57:29 آگهی بازرگانی 00:04:46
160 16:02:15 مهارت‌های زندگی - قسمت 301 00:13:01
161 16:15:16 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
162 16:15:26 تیزر تک‌تین 00:01:49
163 16:17:15 شکرستان - قسمت 4 00:12:12
164 16:29:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 16:29:39 تیزر تک‌تین 00:00:57
166 16:30:36 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 39 00:17:03
167 16:47:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 16:48:15 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
169 16:51:08 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
170 16:51:28 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:44
171 16:55:12 جورواجور 00:02:50
172 16:58:02 تیزر تک‌تین 00:01:49
173 16:59:51 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
174 17:00:16 کارآگاه گجت 00:21:41
175 17:21:57 تیزر هاپوخان 00:00:55
176 17:22:52 تیزر پخش مل مل 00:01:04
177 17:23:56 پیام سلامت 00:00:49
178 17:24:45 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
179 17:25:24 وله رگلاژ 00:01:36
180 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:09:00
181 17:36:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:21:00
182 17:57:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
183 17:57:23 آگهی بازرگانی 00:03:42
184 18:01:05 تیزر تک‌تین 00:00:57
185 18:02:02 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
186 18:02:27 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 5 00:23:46
187 18:26:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 18:26:36 آگهی بازرگانی 00:04:48
189 18:31:24 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 54 00:21:06
190 18:52:30 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
191 18:54:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
192 18:54:53 آگهی بازرگانی 00:04:38
193 18:59:31 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
194 18:59:56 کارآگاه درختی - قسمت 33 00:08:42
195 19:08:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
196 19:09:05 تیزر ایران 20 00:03:37
197 19:12:42 وله روابط عمومی-162 00:00:20
198 19:13:02 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
199 19:14:40 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
200 19:15:05 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 8 00:13:22
201 19:28:27 سبک زندگی 00:01:23
202 19:29:50 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
203 19:30:15 قهرمانان تنیس - قسمت 131 00:19:34
204 19:49:49 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
205 19:49:59 تیزر بزودی مجموعه ماشیناسورها ابرقوه‌ای 00:01:12
206 19:51:11 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:44
207 19:54:55 وله روابط عمومی-162 00:00:20
208 19:55:15 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
209 19:56:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
210 19:56:38 آگهی بازرگانی 00:02:57
211 19:59:35 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
212 20:00:00 خانه‌ ما - قسمت 14 00:15:45
213 20:15:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
214 20:16:21 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
215 20:18:09 ترافیک 00:02:02
216 20:20:11 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:44
217 20:23:55 وله روابط عمومی-162 00:00:20
218 20:24:15 کلیپ کتاب 00:03:21
219 20:27:36 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
220 20:30:29 بهمن و بختک - قسمت 23 00:09:42
221 20:40:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
222 20:40:38 خال‌خالی 00:03:47
223 20:44:25 بره ناقلا 00:05:48
224 20:50:13 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
225 20:52:13 کلیپ کتاب 00:03:14
226 20:55:27 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
227 20:56:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
228 20:56:41 آگهی بازرگانی 00:02:57
229 20:59:38 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
230 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 46 00:22:45
231 21:22:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
232 21:23:00 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:44
233 21:26:44 وله روابط عمومی-162 00:00:20
234 21:27:04 آنونس مجموعه یک‌دو‌‌سه خنده 00:01:06
235 21:28:10 تیزر تک‌تین 00:01:49
236 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 110 00:30:00
237 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها