جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:47
5 08:08:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:20 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
7 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:22 اوم نوم 00:01:14
9 08:12:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
10 08:12:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:29 آگهی بازرگانی 00:02:04
12 08:15:33 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:53 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 26 00:11:56
14 08:27:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:27:58 نقاشی کنیم 00:00:49
16 08:28:47 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
17 08:30:17 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:30:37 حیوانات کاغذی - قسمت 32 00:12:13
19 08:42:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
20 08:43:16 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
21 08:44:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:06 شهر قصه - قسمت 65 00:07:18
23 08:52:24 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:59 کاردستی های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:47
25 08:54:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
26 08:55:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
27 08:56:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
28 08:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:35
29 08:59:40 آرم تایم (میشا) 00:00:20
30 09:00:00 میشا - قسمت 7 00:10:51
31 09:10:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:11:11 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها1 00:02:35
33 09:13:46 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
34 09:15:16 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
35 09:15:36 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 35 00:07:10
36 09:22:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
37 09:23:10 کلیپ شادی 00:02:35
38 09:25:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:26:05 مولانگ 00:03:00
40 09:29:05 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:29:50 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:10 پهلوانان پویا - قسمت 26 00:14:48
43 09:44:58 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
44 09:45:18 سارا و اردک - قسمت 10 00:06:55
45 09:52:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:52:22 مولانگ 00:03:27
47 09:55:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
48 09:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:41
49 10:00:03 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:00:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 25 00:09:47
51 10:10:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
52 10:10:32 کاردستی‌های مهدپویا-قلک 00:02:29
53 10:13:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:13:59 تیزر تی‌تی 00:01:02
55 10:15:01 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:15:21 نقاش کوچولو - قسمت 25 00:10:59
57 10:26:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:26:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
59 10:28:29 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
60 10:29:59 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
61 10:30:19 کایلو - قسمت 27 00:07:49
62 10:38:08 آرم استیشن روز 00:00:20
63 10:38:28 نقاشی کنیم 00:00:46
64 10:39:14 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
65 10:40:44 کلیپ پروانه 00:02:15
66 10:42:59 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
67 10:44:16 تیزر تی‌تی 00:01:02
68 10:45:18 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 10:45:38 اتل متل یه جنگل - قسمت 75 00:07:52
70 10:53:30 کاردستی های مهدپویا-صورتک 00:01:04
71 10:54:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
72 10:55:07 آگهی بازرگانی 00:03:45
73 10:58:52 تیزر تی‌تی 00:01:02
74 10:59:54 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
75 11:00:14 شهر قصه - قسمت 66 00:13:46
76 11:14:00 تیزر تی‌تی 00:01:02
77 11:15:02 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
78 11:15:22 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 36 00:06:55
79 11:22:17 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
80 11:22:41 نقاشی کنیم 00:00:47
81 11:23:28 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
82 11:24:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
83 11:25:24 کاردستی های مهدپویا-جوجه 00:02:29
84 11:27:53 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
85 11:29:23 تیزر تی‌تی 00:01:02
86 11:30:25 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
87 11:30:45 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 26 00:11:56
88 11:42:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 11:42:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 11:44:50 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
91 11:45:10 حیوانات کاغذی - قسمت 33 00:12:09
92 11:57:19 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
93 11:57:39 آفتاب‌گردون - قسمت 25 00:08:29
94 12:06:08 وله رگلاژ 00:01:28
95 12:07:36 جشن نماز 00:06:24
96 12:14:00 جشن نماز 00:05:42
97 12:19:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 12:20:35 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
99 12:21:07 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
100 12:22:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 12:24:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
102 12:25:10 آگهی بازرگانی 00:04:53
103 12:30:03 آرم تایم (میشا) 00:00:20
104 12:30:23 میشا - قسمت 8 00:10:45
105 12:41:08 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
106 12:41:32 کاردستی های مهدپویا-تلفن- 2 00:01:49
107 12:43:21 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
108 12:44:51 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
109 12:45:11 سارا و اردک - قسمت 9 00:06:41
110 12:51:52 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
111 12:53:22 کاردستی های مهدپویا-قارچ 00:04:48
112 12:58:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 12:58:30 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
114 13:00:00 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 24 00:09:38
116 13:09:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 13:10:07 ماجراهای سعید 00:04:43
118 13:14:50 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
119 13:15:10 نقاش کوچولو - قسمت 24 00:10:22
120 13:25:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
121 13:26:05 آگهی بازرگانی 00:04:51
122 13:30:56 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
123 13:31:16 کایلو - قسمت 26 00:07:54
124 13:39:10 کلیپ‌ مهدپویا-جنگل 00:02:09
125 13:41:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:41:28 ترو ترو 00:03:11
127 13:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
128 13:44:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 74 00:07:39
129 13:52:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
130 13:53:00 کاردستی های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
131 13:54:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
132 13:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:53
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
134 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
136 14:08:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
137 14:08:28 صلح‌بانان - قسمت 33 00:21:38
138 14:30:06 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
139 14:30:31 رویاسوار - قسمت 22 00:22:40
140 14:53:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 14:53:23 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
142 14:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
143 14:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:50
144 14:59:36 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
145 15:00:01 خوش‌مزه - قسمت 13و14 00:26:36
146 15:26:37 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
147 15:30:17 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
148 15:30:42 کارآگاه درختی - قسمت 37 00:08:42
149 15:39:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 15:40:00 خال‌خالی 00:03:44
151 15:43:44 تیزر هاپوخان 00:00:54
152 15:44:38 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
153 15:45:03 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 12 00:13:22
154 15:58:25 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
155 15:58:48 آگهی بازرگانی 00:03:43
156 16:02:31 تیزر تک‌تین 00:01:49
157 16:04:20 خانه‌ ما - قسمت 16 00:15:45
158 16:20:05 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
159 16:20:43 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
160 16:22:43 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
161 16:24:42 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
162 16:27:35 ترافیک 00:02:02
163 16:29:37 تیزر تک‌تین 00:00:57
164 16:30:34 بهمن و بختک - قسمت 8 00:09:42
165 16:40:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 16:40:38 کلیپ کتاب 00:03:33
167 16:44:11 تیزر فراخوان خوش‌مزه 00:00:51
168 16:45:02 بره ناقلا 00:05:48
169 16:50:50 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
170 16:52:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
171 16:53:13 آگهی بازرگانی 00:04:57
172 16:58:10 تیزر تک‌تین 00:01:49
173 16:59:59 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
174 17:00:24 قهرمانان تنیس - قسمت 133 00:19:34
175 17:19:58 جورواجور 00:02:23
176 17:22:21 تیزر ایران 20 00:03:37
177 17:25:58 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
178 17:26:37 وله رگلاژ 00:00:23
179 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:08:00
180 17:35:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:21:00
181 17:56:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
182 17:56:27 ترافیک 00:02:16
183 17:58:43 وله روابط عمومی-162 00:00:20
184 17:59:03 تیزر تک‌تین 00:00:57
185 18:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
186 18:00:25 ماشیناسورها - قسمت 50 00:22:45
187 18:23:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 18:23:33 آگهی بازرگانی 00:04:34
189 18:28:07 تیزر تک‌تین 00:01:49
190 18:29:56 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
191 18:30:21 من هنرمندم - قسمت 140 00:21:00
192 18:51:21 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
193 18:51:31 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
194 18:54:24 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
195 18:54:47 آگهی بازرگانی 00:04:54
196 18:59:41 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
197 19:00:06 ماجراهای دینو - قسمت 57 00:12:39
198 19:12:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
199 19:13:21 سبک زندگی 00:01:14
200 19:14:35 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
201 19:15:00 سطل سحرآمیز - قسمت 46 00:11:10
202 19:26:10 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
203 19:28:10 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:27
204 19:29:37 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
205 19:30:02 صلح‌بانان - قسمت 33 00:21:38
206 19:51:40 اعلام برنامه 00:00:50
207 19:52:30 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
208 19:54:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
209 19:54:39 آگهی بازرگانی 00:05:00
210 19:59:39 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
211 20:00:04 رستوران جنگل - قسمت 7 00:13:26
212 20:13:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
213 20:13:42 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
214 20:14:42 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
215 20:15:07 بالا رود و پایین رود - قسمت 7 00:12:38
216 20:27:45 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
217 20:27:57 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
218 20:29:57 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
219 20:30:22 مثل‌نامه - قسمت 42 00:12:45
220 20:43:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
221 20:43:29 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
222 20:45:07 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 50 00:10:20
223 20:55:27 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
224 20:55:37 سبک زندگی 00:01:31
225 20:57:08 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
226 20:57:31 آگهی بازرگانی 00:02:29
227 21:00:00 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
228 21:00:25 رویاسوار - قسمت 22 00:22:40
229 21:23:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
230 21:23:32 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
231 21:27:12 کدو بدو 00:01:46
232 21:28:58 تیزر تک‌تین 00:00:57
233 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 115 00:30:00
234 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها