جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:57 کاردستی های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
8 08:12:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
9 08:12:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:01 آگهی بازرگانی 00:01:42
11 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 25 00:11:24
13 08:26:27 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
14 08:27:57 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
15 08:29:44 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:04 حیوانات کاغذی - قسمت 31 00:10:47
17 08:40:51 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
18 08:42:21 باغ وحش عروسکی 00:02:00
19 08:44:21 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
20 08:44:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:03 شهر قصه-2 - قسمت 64 00:08:08
22 08:53:11 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:46 اوم نوم 00:01:07
24 08:54:53 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
25 08:56:23 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
26 08:56:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:13
28 08:59:40 آرم تایم (میشا) 00:00:20
29 09:00:00 میشا - قسمت 6 00:10:17
30 09:10:17 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
31 09:11:47 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
32 09:13:22 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
33 09:13:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
34 09:14:42 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
35 09:15:02 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 34 00:07:17
36 09:22:19 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:23:04 ماجراهای سعید 00:04:43
38 09:27:47 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
39 09:29:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
40 09:29:43 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 25 00:14:49
42 09:44:52 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
43 09:45:12 سارا و اردک - قسمت 9 00:06:41
44 09:51:53 کلیپ پروانه 00:02:15
45 09:54:08 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
46 09:55:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
47 09:56:11 آگهی بازرگانی 00:03:34
48 09:59:45 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:00:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 24 00:09:38
50 10:09:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:10:36 ماموک 00:03:04
52 10:13:40 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
53 10:14:42 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:02 نقاش کوچولو - قسمت 24 00:10:22
55 10:25:24 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
56 10:26:54 کلیپ قصه باران 00:02:46
57 10:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
58 10:30:00 کایلو - قسمت 26 00:07:54
59 10:37:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
60 10:39:24 کاردستی های مهدپویا-آتش و شماره آتش‌نشانی 00:03:38
61 10:43:02 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:43:37 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
63 10:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:20
64 10:44:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 74 00:07:39
65 10:52:38 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
66 10:54:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
67 10:54:37 آگهی بازرگانی 00:04:00
68 10:58:37 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
69 10:59:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 10:59:59 شهر قصه-2 - قسمت 65 00:07:18
71 11:07:17 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
72 11:08:47 ترو ترو 00:03:28
73 11:12:15 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
74 11:13:45 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
75 11:14:47 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
76 11:15:07 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 35 00:07:10
77 11:22:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 11:22:43 نقاشی کنیم 00:00:46
79 11:23:29 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
80 11:28:39 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
81 11:29:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
82 11:30:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 25 00:11:24
83 11:41:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 11:41:34 کلیپ‌های مهدپویا- شعر-2 00:02:16
85 11:43:50 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
86 11:44:38 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
87 11:44:58 حیوانات کاغذی - قسمت 32 00:12:13
88 11:57:11 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
89 11:57:31 آفتاب‌گردون - قسمت 24 00:10:10
90 12:07:41 وله رگلاژ 00:00:56
91 12:08:37 جشن نماز 00:05:23
92 12:14:00 جشن نماز 00:05:42
93 12:19:42 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:20:17 دیپ‌داپ 00:02:31
95 12:22:48 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
96 12:24:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
97 12:24:51 آگهی بازرگانی 00:04:53
98 12:29:44 آرم تایم (میشا) 00:00:20
99 12:30:04 میشا - قسمت 7 00:10:51
100 12:40:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 12:41:15 کاردستی های مهدپویا-لباس 00:03:43
102 12:44:58 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
103 12:45:18 سارا و اردک - قسمت 8 00:06:55
104 12:52:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
105 12:52:29 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
106 12:58:59 اوم نوم 00:01:14
107 13:00:13 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
108 13:00:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:10:23
109 13:10:56 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
110 13:12:26 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-1 00:02:15
111 13:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
112 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 23 00:11:14
113 13:26:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
114 13:26:48 آگهی بازرگانی 00:04:54
115 13:31:42 کایلو - قسمت 25 00:07:54
116 13:39:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:39:52 ترانه‌های اتل متل-راستگویی 00:03:18
118 13:43:10 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
119 13:44:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
120 13:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 73 00:07:37
121 13:52:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی2 00:00:24
122 13:53:01 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
123 13:54:31 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:26
124 13:55:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
125 13:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
129 14:07:02 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
130 14:07:27 قهرمانان تنیس - قسمت 132 00:20:42
131 14:28:09 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
132 14:30:09 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
133 14:30:34 ماشیناسورها - قسمت 49 00:22:44
134 14:53:18 تیزر هاپوخان 00:00:54
135 14:54:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
136 14:54:35 آگهی بازرگانی 00:04:59
137 14:59:34 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
138 14:59:59 من هنرمندم - قسمت 139 00:21:16
139 15:21:15 اعلام برنامه 00:00:55
140 15:22:10 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:32
141 15:25:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 15:25:59 گروه تحقیق 00:03:37
143 15:29:36 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
144 15:30:01 ماجراهای دینو - قسمت 57 00:12:39
145 15:42:40 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
146 15:43:05 سطل سحرآمیز - قسمت 46 00:11:10
147 15:54:15 اعلام برنامه 00:00:50
148 15:55:05 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
149 15:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:29
150 15:59:57 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
151 16:00:22 رستوران جنگل - قسمت 7 00:13:26
152 16:13:48 تیزر تک‌تین 00:00:57
153 16:14:45 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
154 16:15:10 بالا رود و پایین رود - قسمت 7 00:12:38
155 16:27:48 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
156 16:28:39 سبک زندگی 00:00:57
157 16:29:36 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
158 16:30:01 مثل‌نامه - قسمت 42 00:12:45
159 16:42:46 تیزر تک‌تین 00:01:49
160 16:44:35 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 50 00:10:20
161 16:54:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
162 16:55:28 آگهی بازرگانی 00:04:54
163 17:00:22 تیزر تک‌تین 00:00:57
164 17:01:19 صلح‌بانان - قسمت 33 00:21:38
165 17:22:57 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
166 17:26:29 وله رگلاژ 00:00:31
167 17:27:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
168 17:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:00
169 17:56:00 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
170 17:56:39 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
171 17:58:39 تیزر تک‌تین 00:01:49
172 18:00:28 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
173 18:00:53 رویاسوار - قسمت 22 00:22:40
174 18:23:33 اعلام برنامه 00:00:50
175 18:24:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
176 18:24:46 آگهی بازرگانی 00:04:18
177 18:29:04 تیزر تک‌تین 00:00:57
178 18:30:01 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
179 18:30:26 خوش‌مزه - قسمت 13و14 00:26:36
180 18:57:02 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
181 19:00:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
182 19:00:57 آگهی بازرگانی 00:04:59
183 19:05:56 کارآگاه درختی - قسمت 36 00:08:38
184 19:14:34 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
185 19:14:59 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 11 00:13:21
186 19:28:20 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
187 19:28:32 سبک زندگی 00:01:08
188 19:29:40 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
189 19:30:05 قهرمانان تنیس - قسمت 132 00:20:42
190 19:50:47 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
191 19:51:25 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
192 19:53:25 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:54:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
194 19:54:38 آگهی بازرگانی 00:04:58
195 19:59:36 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:25
196 20:00:01 خانه‌ما_5 - قسمت 17 00:14:46
197 20:14:47 تیزر مل مل 00:02:53
198 20:17:40 لذت دانایی 00:05:46
199 20:23:26 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
200 20:26:58 کلیپ کتاب 00:03:02
201 20:30:00 آرم تایم(قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
202 20:30:25 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 26 00:17:22
203 20:47:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
204 20:48:23 برنارد 00:03:09
205 20:51:32 کلیپ کتاب 00:02:40
206 20:54:12 پیام سلامت 00:00:54
207 20:55:06 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار-2 00:02:00
208 20:57:06 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
209 20:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:07
210 20:59:36 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
211 21:00:01 ماشیناسورها - قسمت 49 00:22:44
212 21:22:45 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:32
213 21:26:17 باغ وحش فضایی 00:01:22
214 21:27:39 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
215 21:27:56 تیزر تک‌تین 00:01:49
216 21:29:45 بسته شبانگاهی - قسمت 114 00:30:00
217 21:59:45 شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها