جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:17
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
7 08:08:36 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:21 دیپ‌داپ 00:02:55
9 08:12:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:49 آگهی بازرگانی 00:02:03
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 24 00:11:29
13 08:26:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
14 08:27:05 کلیپ شادی 00:02:35
15 08:29:40 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:00 حیوانات کاغذی - قسمت 30 00:12:06
17 08:42:06 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
18 08:42:15 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
19 08:43:03 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-1 00:02:15
20 08:45:18 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:38 شهر قصه - قسمت 63 00:07:44
22 08:53:22 نقاشی کنیم 00:00:50
23 08:54:12 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:54:47 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
25 08:56:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:34
27 08:59:45 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:05 میشا - قسمت 5 00:10:37
29 09:10:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
30 09:12:12 کاردستی‌های مهدپویا-درخت برفی 00:02:54
31 09:15:06 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
32 09:15:26 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 33 00:07:06
33 09:22:32 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:17 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
35 09:27:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:27:39 یاپ یاپس 00:02:15
37 09:29:54 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:14 پهلوانان پویا - قسمت 24 00:13:38
39 09:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:44:50 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:10 سارا و اردک - قسمت 8 00:06:55
42 09:52:05 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
43 09:53:35 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
44 09:55:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:40
46 10:00:06 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 23 00:10:23
48 10:10:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
49 10:11:15 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
50 10:13:39 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
51 10:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 23 00:11:14
53 10:26:15 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
54 10:27:45 کلیپ توپ 00:02:19
55 10:30:04 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
56 10:30:24 کایلو - قسمت 25 00:07:54
57 10:38:18 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
58 10:38:40 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
59 10:42:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 10:42:33 اوم نوم 00:01:08
61 10:43:41 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
62 10:44:43 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 10:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 73 00:07:37
64 10:52:40 کلیپ‌های مهدپویا- بازی‌ها 00:02:17
65 10:54:57 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:55:30 آگهی بازرگانی 00:03:25
67 10:58:55 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
68 10:59:57 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:17 شهر قصه - قسمت 64 00:08:08
70 11:08:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 11:08:45 دیپ‌داپ 00:02:53
72 11:11:38 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
73 11:12:00 کلیپ نمره بیست 00:01:52
74 11:13:52 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
75 11:14:54 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
76 11:15:14 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 34 00:07:17
77 11:22:31 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
78 11:24:01 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
79 11:26:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
80 11:26:49 یاپ یاپس 00:02:15
81 11:29:04 تیزر تی‌‌تی 00:01:02
82 11:30:06 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
83 11:30:26 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 24 00:11:29
84 11:41:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 11:42:15 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
86 11:44:50 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
87 11:45:10 حیوانات کاغذی - قسمت 31 00:10:47
88 11:55:57 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
89 11:57:27 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
90 11:58:15 نقاشی کنیم 00:01:00
91 11:59:15 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
92 11:59:35 آفتاب‌گردون - قسمت 23 00:07:54
93 12:07:29 وله رگلاژ 00:00:21
94 12:07:50 جشن نماز 00:05:10
95 12:13:00 جشن نماز 00:05:52
96 12:18:52 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:19:25 آگهی بازرگانی 00:03:45
98 12:23:10 ماجراهای سعید 00:03:32
99 12:26:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 12:26:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 12:27:56 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
102 12:29:43 آرم تایم (میشا) 00:00:20
103 12:30:03 میشا - قسمت 6 00:10:17
104 12:40:20 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
105 12:41:50 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
106 12:44:54 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
107 12:45:14 سارا و اردک - قسمت 7 00:06:52
108 12:52:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 12:52:26 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
110 12:56:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 12:56:23 مولانگ 00:03:26
112 12:59:49 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:00:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:09:46
114 13:09:55 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
115 13:11:25 ترو ترو 00:03:28
116 13:14:53 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
117 13:15:13 نقاش کوچولو - قسمت 22 00:11:53
118 13:27:06 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:27:39 آگهی بازرگانی 00:02:31
120 13:30:10 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
121 13:30:30 کایلو - قسمت 24 00:07:46
122 13:38:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
123 13:39:09 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
124 13:41:35 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
125 13:43:05 یاپ یاپس 00:02:10
126 13:45:15 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
127 13:45:35 اتل متل یه جنگل - قسمت 72 00:08:40
128 13:54:15 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
129 13:54:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
130 13:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:40
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
132 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
133 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
134 14:06:38 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
135 14:07:03 صلح‌بانان - قسمت 32 00:22:05
136 14:29:08 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
137 14:30:08 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
138 14:30:33 رویاسوار - قسمت 21 00:22:35
139 14:53:08 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
140 14:53:30 شکرستان 00:01:38
141 14:55:08 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
142 14:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:21
143 14:59:52 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
144 15:00:17 خوش‌مزه - قسمت 11,12 00:24:24
145 15:24:41 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:50
146 15:28:31 رالف 00:01:05
147 15:29:36 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
148 15:30:01 کارآگاه درختی - قسمت 36 00:08:38
149 15:38:39 تیزر بزودی ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
150 15:39:52 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
151 15:40:17 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 11 00:13:21
152 15:53:38 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:54:01 آگهی بازرگانی 00:04:52
154 15:58:53 تیزر تک‌تین 00:00:57
155 15:59:50 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
156 16:00:15 خانه‌ ما - قسمت 17 00:14:46
157 16:15:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
158 16:20:01 دزد ناشی 00:01:18
159 16:21:19 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
160 16:21:39 روسای کوچک 00:04:04
161 16:25:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
162 16:26:04 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
163 16:28:03 تیزر تک‌تین 00:01:49
164 16:29:52 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
165 16:30:17 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 26 00:17:22
166 16:47:39 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
167 16:49:04 مورف 00:01:29
168 16:50:33 اعلام برنامه 00:00:55
169 16:51:28 گنجینه 00:02:30
170 16:53:58 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 16:54:21 آگهی بازرگانی 00:04:40
172 16:59:01 تیزر تک‌تین 00:00:57
173 16:59:58 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
174 17:00:23 قهرمانان تنیس - قسمت 132 00:20:42
175 17:21:05 تیزر مل مل 00:02:53
176 17:23:58 ماجراهای دانی 00:02:09
177 17:26:07 حدیث 00:00:16
178 17:26:23 وله رگلاژ 00:00:37
179 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:06:00
180 17:33:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:23:00
181 17:56:00 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
182 17:56:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
183 17:57:01 سبک زندگی 00:01:04
184 17:58:05 تیزر تک‌تین 00:01:49
185 17:59:54 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
186 18:00:19 ماشیناسورها - قسمت 49 00:22:44
187 18:23:03 تیزر بزودی ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
188 18:24:16 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
189 18:24:39 آگهی بازرگانی 00:04:17
190 18:28:56 تیزر تک‌تین 00:00:57
191 18:29:53 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
192 18:30:18 من هنرمندم - قسمت 139 00:21:16
193 18:51:34 تیزر مل مل 00:02:53
194 18:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
195 18:54:50 آگهی بازرگانی 00:05:02
196 18:59:52 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
197 19:00:17 ماجراهای دینو - قسمت 56 00:12:39
198 19:12:56 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
199 19:13:17 کدو بدو 00:01:27
200 19:14:44 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
201 19:15:09 سطل سحرآمیز - قسمت 45 00:11:10
202 19:26:19 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:50
203 19:30:09 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
204 19:30:34 صلح‌بانان - قسمت 32 00:22:05
205 19:52:39 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
206 19:52:49 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:25
207 19:54:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
208 19:54:37 آگهی بازرگانی 00:05:00
209 19:59:37 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
210 20:00:02 رستوران جنگل - قسمت 6 00:14:02
211 20:14:04 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
212 20:15:04 آرم تایم (بالا رود پایین رود) 00:00:25
213 20:15:29 بالا رود و پایین رود - قسمت 6 00:12:50
214 20:28:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
215 20:28:31 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
216 20:29:48 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
217 20:30:13 مثل‌نامه - قسمت 41 00:12:06
218 20:42:19 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
219 20:44:03 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
220 20:45:03 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
221 20:45:28 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 49 00:11:30
222 20:56:58 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
223 20:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:29
224 20:59:50 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
225 21:00:15 رویاسوار - قسمت 21 00:22:35
226 21:22:50 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:50
227 21:26:40 سبک زندگی 00:01:33
228 21:28:13 تیزر تک‌تین 00:01:49
229 21:30:02 بسته شبانگاهی - قسمت 113 00:30:00
230 22:00:02 شب بخیر بچه‌ها 23:59:58


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها