جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:44
5 08:06:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:16 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:01 کاردستی‌های مهدپویا-قایق- 1 00:04:02
8 08:12:03 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:36 آگهی بازرگانی 00:02:04
10 08:14:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 22 00:11:39
12 08:26:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:26:59 دیپ‌داپ 00:02:41
14 08:29:40 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
15 08:30:00 حیوانات کاغذی - قسمت 28 00:12:06
16 08:42:06 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
17 08:43:36 اوم نوم 00:01:05
18 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:01 شهر قصه - قسمت 61 00:08:21
20 08:53:22 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
21 08:54:52 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:27 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
23 08:56:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:26 آگهی بازرگانی 00:02:35
25 09:00:01 آرم تایم (میشا) 00:00:20
26 09:00:21 میشا - قسمت 3 00:10:44
27 09:11:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:11:14 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
29 09:12:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:14:44 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
31 09:15:04 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 31 00:07:03
32 09:22:07 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:22:52 ماجراهای سعید 00:04:26
34 09:27:18 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
35 09:28:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
36 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:06 پهلوانان پویا - قسمت 9 00:14:25
38 09:44:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
39 09:44:47 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
40 09:45:07 سارا و اردک - قسمت 39 00:06:56
41 09:52:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:52:12 کلیپ‌های مهدپویا- مزه ها-1 00:02:35
43 09:54:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:26
45 09:59:46 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
46 10:00:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:09:56
47 10:10:02 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
48 10:11:32 کاردستی‌های مهدپویا-زبان 00:01:52
49 10:13:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:13:40 تیزر تی‌تی 00:01:02
51 10:14:42 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:02 نقاش کوچولو - قسمت 21 00:09:17
53 10:24:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
54 10:25:17 دیپ‌داپ 00:02:53
55 10:28:10 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
56 10:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
57 10:30:00 کایلو - قسمت 23 00:07:39
58 10:37:39 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
59 10:39:09 کاردستی‌های مهدپویا-روباه 00:03:32
60 10:42:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:43:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
62 10:44:41 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 10:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 71 00:08:46
64 10:53:47 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
65 10:55:17 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 10:56:19 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:33
68 11:00:25 شهر قصه - قسمت 62 00:11:45
69 11:12:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:12:30 اوم نوم 00:01:08
71 11:13:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
72 11:14:40 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
73 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 32 00:07:06
74 11:22:06 آرم استيشن لوگو روي ليوان 00:00:53
75 11:22:59 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
76 11:24:29 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین آتش نشانی 00:03:54
77 11:28:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 11:28:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
79 11:29:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
80 11:30:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 22 00:11:39
81 11:41:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 11:42:00 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
83 11:43:30 نقاشی کنیم 00:01:00
84 11:44:30 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
85 11:44:50 حیوانات کاغذی - قسمت 29 00:11:03
86 11:55:53 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
87 11:56:13 آفتاب‌گردون - قسمت 21 00:09:59
88 12:06:12 وله رگلاژ 00:00:38
89 12:06:50 جشن نماز 00:05:10
90 12:12:00 جشن نماز 00:05:52
91 12:17:52 آرم استیشن توپ 00:00:23
92 12:18:15 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
93 12:19:13 مولانگ 00:03:26
94 12:22:39 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
95 12:24:09 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:24:42 آگهی بازرگانی 00:04:58
97 12:29:40 آرم تایم (میشا) 00:00:20
98 12:30:00 میشا - قسمت 50 00:09:33
99 12:39:33 آرم استیشن توپ 00:00:23
100 12:39:56 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
101 12:41:26 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
102 12:41:46 سارا و اردک - قسمت 5 00:06:55
103 12:48:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 12:48:50 کاردستی‌های مهدپویا-گل خورشیدی 00:05:53
105 12:54:43 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
106 12:56:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:56:33 کلیپ‌های مهدپویا- کاغذ و مقوا 00:02:09
108 12:58:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
109 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
110 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:10:15
111 13:10:15 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
112 13:11:45 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
113 13:13:24 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
114 13:14:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
115 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 20 00:11:09
116 13:26:10 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:26:43 آگهی بازرگانی 00:03:40
118 13:30:23 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
119 13:30:43 کایلو - قسمت 22 00:07:53
120 13:38:36 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
121 13:45:06 وله روابط عمومی-162 00:00:22
122 13:45:28 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
123 13:45:48 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:12
124 13:54:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
125 13:54:09 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
126 13:55:39 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:48
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
131 14:08:03 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
132 14:08:28 کارآگاه گجت - قسمت 5 00:21:36
133 14:30:04 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
134 14:30:29 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 6 00:22:11
135 14:52:40 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
136 14:54:40 وله ولادت حضرت زینب (س) 00:00:55
137 14:55:35 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:55:58 آگهی بازرگانی 00:03:51
139 14:59:49 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
140 15:00:14 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 55 00:21:46
141 15:22:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
142 15:22:10 گروه تحقیق 00:04:40
143 15:26:50 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
144 15:29:43 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
145 15:30:08 کارآگاه درختی - قسمت 35 00:08:32
146 15:38:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
147 15:39:07 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
148 15:39:46 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
149 15:40:11 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 10 00:13:02
150 15:53:13 اعلام برنامه 00:00:50
151 15:54:03 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
152 15:54:26 آگهی بازرگانی 00:04:56
153 15:59:22 تیزر تک‌تین 00:00:57
154 16:00:19 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
155 16:00:44 خانه‌ ما - قسمت 16 00:16:04
156 16:16:48 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
157 16:19:41 وله ولادت حضرت زینب (س) 00:00:55
158 16:20:36 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:08
159 16:21:44 رالف 00:01:04
160 16:22:48 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
161 16:27:48 تیزر تک‌تین 00:01:49
162 16:29:37 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
163 16:30:02 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 25 00:18:03
164 16:48:05 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:37
165 16:51:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
166 16:52:09 تیزر بزودی مجموعه ماشیناسورها 00:01:12
167 16:53:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
168 16:53:44 آگهی بازرگانی 00:05:00
169 16:58:44 تیزر تک‌تین 00:00:57
170 16:59:41 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
171 17:00:06 قهرمانان تنیس - قسمت 126 00:20:21
172 17:20:27 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
173 17:23:20 آنونس مجموعه خانه‌ما 00:02:00
174 17:25:20 وله رگلاژ 00:01:40
175 17:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:04:00
176 17:31:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:00
177 17:55:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
178 17:55:17 وله ولادت حضرت زینب (س) 00:00:55
179 17:56:12 آنونس مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب 00:01:39
180 17:57:51 تیزر تک‌تین 00:01:49
181 17:59:40 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
182 18:00:05 ماشیناسورها - قسمت 138 00:22:46
183 18:22:51 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:11
184 18:24:02 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:24:25 آگهی بازرگانی 00:04:24
186 18:28:49 تیزر تک‌تین 00:00:57
187 18:29:46 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
188 18:30:11 من هنرمندم - قسمت 133 00:21:31
189 18:51:42 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
190 18:52:33 اعلام برنامه 00:00:55
191 18:53:28 سبک زندگی 00:01:47
192 18:55:15 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
193 18:55:25 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
194 18:55:48 آگهی بازرگانی 00:03:51
195 18:59:39 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
196 19:00:04 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 2 00:24:18
197 19:24:22 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:37
198 19:27:59 وله ولادت حضرت زینب (س) 00:00:55
199 19:28:54 گنجینه 00:00:47
200 19:29:41 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
201 19:30:06 کارآگاه گجت - قسمت 5 00:21:36
202 19:51:42 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
203 19:53:27 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
204 19:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
205 19:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:29
206 19:59:51 آرم تایم (مهارت‌های زندگی ) 00:00:25
207 20:00:16 مهارت‌های زندگی - قسمت 302 00:13:28
208 20:13:44 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:08
209 20:14:52 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
210 20:15:17 شکرستان - قسمت 5 00:14:44
211 20:30:01 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
212 20:30:26 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 37 00:17:08
213 20:47:34 آنونس مجموعه خوشمزه 00:03:37
214 20:51:11 وله ولادت حضرت زینب (س) 00:00:55
215 20:52:06 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
216 20:54:59 کدو بدو 00:01:46
217 20:56:45 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
218 20:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:29
219 20:59:37 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
220 21:00:02 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 6 00:22:11
221 21:22:13 کلیپ کتاب 00:03:03
222 21:25:16 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
223 21:28:09 تیزر تک‌تین 00:01:49
224 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 111 00:30:00
225 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها