جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-1 00:02:15
7 08:09:09 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:54 اوم نوم 00:01:02
9 08:10:56 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
10 08:12:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:12:59 آگهی بازرگانی 00:01:42
12 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 21 00:11:48
14 08:26:49 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
15 08:27:12 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
16 08:29:45 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:05 حیوانات کاغذی - قسمت 27 00:12:21
18 08:42:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:42:35 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
20 08:43:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
21 08:43:23 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
22 08:44:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:13 شهر قصه - قسمت 60 00:05:54
24 08:51:07 آرم استیشن روز 00:00:20
25 08:51:27 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
26 08:52:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
27 08:53:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 08:55:23 اعلام برنامه 00:00:35
29 08:55:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
30 08:56:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
31 08:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:13
32 08:59:42 آرم تایم (میشا) 00:00:20
33 09:00:02 میشا - قسمت 2 00:10:17
34 09:10:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:10:28 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
36 09:11:58 یاپ یاپس 00:01:55
37 09:13:53 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
38 09:15:10 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
39 09:15:30 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 24 00:06:56
40 09:22:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:22:35 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
42 09:23:07 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
43 09:24:37 کلیپ شاپرک 00:03:26
44 09:28:03 اعلام برنامه 00:00:45
45 09:28:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
46 09:30:18 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
47 09:30:38 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:14:25
48 09:45:03 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
49 09:45:23 سارا و اردک - قسمت 5 00:06:55
50 09:52:18 کلیپ مهدپویا- حس‌چشایی1 00:02:35
51 09:54:53 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
52 09:56:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
53 09:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:19
54 10:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:10:15
55 10:10:30 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
56 10:11:23 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
57 10:12:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
58 10:13:13 نقاشی کنیم 00:00:55
59 10:14:08 تیزر تی‌تی 00:01:02
60 10:15:10 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
61 10:15:30 نقاش کوچولو - قسمت 20 00:11:09
62 10:26:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
63 10:28:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
64 10:30:09 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
65 10:30:29 کایلو - قسمت 22 00:07:53
66 10:38:22 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 10:39:15 اعلام برنامه 00:00:35
68 10:39:50 کاردستی‌های مهدپویا 00:01:52
69 10:41:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
70 10:42:08 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
71 10:43:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 10:43:58 تیزر تی‌تی 00:01:02
73 10:45:00 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
74 10:45:20 اتل متل یه جنگل - قسمت 70 00:08:12
75 10:53:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
76 10:54:05 آگهی بازرگانی 00:04:37
77 10:58:42 تیزر تی‌تی 00:01:02
78 10:59:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
79 11:00:04 شهر قصه - قسمت 61 00:08:21
80 11:08:25 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
81 11:14:55 تیزر تی‌تی 00:01:02
82 11:15:57 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 31 00:07:03
83 11:23:00 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
84 11:23:53 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
85 11:26:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 11:27:11 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
87 11:28:41 تیزر تی‌تی 00:01:02
88 11:29:43 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
89 11:30:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 21 00:11:48
90 11:41:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 11:42:00 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
92 11:43:30 حیوانات کاغذی - قسمت 28 00:12:06
93 11:55:36 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
94 11:56:01 آفتاب‌گردون - قسمت 20 00:09:08
95 12:05:09 وله رگلاژ 00:01:01
96 12:06:10 جشن نماز 00:05:50
97 12:12:00 جشن نماز 00:05:53
98 12:17:53 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 12:18:46 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
100 12:20:16 ترو ترو 00:03:33
101 12:23:49 اعلام برنامه 00:00:35
102 12:24:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
103 12:25:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
104 12:25:55 آگهی بازرگانی 00:03:43
105 12:29:38 آرم تایم (میشا) 00:00:20
106 12:29:58 میشا - قسمت 3 00:10:44
107 12:40:42 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
108 12:41:06 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
109 12:44:49 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
110 12:45:09 سارا و اردک - قسمت 44 00:06:55
111 12:52:04 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
112 12:52:28 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
113 12:54:19 مولانگ 00:03:27
114 12:57:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
115 12:58:12 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
116 12:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
117 13:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 19 00:10:09
118 13:10:11 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
119 13:11:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
120 13:12:01 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
121 13:13:31 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
122 13:15:01 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
123 13:15:21 نقاش کوچولو - قسمت 19 00:11:01
124 13:26:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
125 13:26:55 آگهی بازرگانی 00:04:37
126 13:31:32 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
127 13:31:52 کایلو - قسمت 15 00:07:54
128 13:39:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
129 13:40:10 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
130 13:41:40 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
131 13:43:45 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
132 13:45:15 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
133 13:45:35 اتل متل یه جنگل - قسمت 63 00:08:17
134 13:53:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
135 13:54:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
136 13:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
137 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
139 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
140 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
141 14:07:02 تیزر تک‌تین 00:00:57
142 14:07:59 آرم تایم (سینمایی شنل قرمزی) 00:00:25
143 14:08:24 فیلم سینمایی شنل قرمزی 01:11:15
144 15:19:39 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
145 15:19:49 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:44
146 15:21:33 ترافیک 00:02:15
147 15:23:48 تیزر طرح بشارت ملی 00:00:39
148 15:24:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
149 15:24:50 آگهی بازرگانی 00:04:50
150 15:29:40 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
151 15:30:05 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 31 00:24:18
152 15:54:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
153 15:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:48
154 15:59:34 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
155 15:59:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 301 00:13:28
156 16:13:27 تیزر تک‌تین 00:01:49
157 16:15:16 شکرستان - قسمت 4 00:14:44
158 16:30:00 تیزر تک‌تین 00:00:57
159 16:30:57 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 2 00:17:08
160 16:48:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
161 16:48:41 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
162 16:51:34 سبک زندگی 00:00:51
163 16:52:25 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:28
164 16:55:53 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
165 16:57:39 وله روابط عمومی-162 00:00:22
166 16:58:01 تیزر تک‌تین 00:01:49
167 16:59:50 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
168 17:00:15 کارآگاه گجت 00:21:36
169 17:21:51 تیزر بزودی مجموعه ماشیناسورها 00:01:12
170 17:23:03 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
171 17:25:03 وله رگلاژ 00:01:27
172 17:26:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
173 17:30:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:25:30
174 17:55:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
175 17:55:53 آگهی بازرگانی 00:04:24
176 18:00:17 تیزر تک‌تین 00:00:57
177 18:01:14 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
178 18:01:39 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 5 00:22:11
179 18:23:50 آنونس مجموعه مثل‌نامه 00:01:22
180 18:25:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
181 18:25:35 آگهی بازرگانی 00:04:50
182 18:30:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 54 00:21:46
183 18:52:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
184 18:52:23 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:28
185 18:55:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
186 18:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:22
187 19:00:36 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 1 00:23:19
188 19:23:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 19:24:33 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
190 19:26:21 وله روابط عمومی-162 00:00:20
191 19:26:41 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
192 19:29:34 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
193 19:29:59 کارآگاه گجت - قسمت 3 00:20:48
194 19:50:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
195 19:51:14 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
196 19:52:05 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:27
197 19:53:32 جورواجور 00:02:22
198 19:55:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
199 19:56:17 آگهی بازرگانی 00:03:48
200 20:00:05 اعلام برنامه 00:00:50
201 20:00:55 مهارت‌های زندگی - قسمت 300 00:11:14
202 20:12:09 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
203 20:13:41 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:30
204 20:15:11 شکرستان - قسمت 3 00:14:41
205 20:29:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
206 20:30:04 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 38 00:17:14
207 20:47:18 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
208 20:52:18 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:28
209 20:55:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
210 20:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:54
211 21:00:03 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 4 00:22:46
212 21:22:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
213 21:23:25 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
214 21:26:18 سبک زندگی 00:01:31
215 21:27:49 وله روابط عمومی-162 00:00:20
216 21:28:09 تیزر تک‌تین 00:01:49
217 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 104 00:30:00
218 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها