جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:43
5 08:07:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:16 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
7 08:10:50 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:35 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:13:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:08 آگهی بازرگانی 00:00:55
11 08:15:03 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:23 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:30
13 08:26:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:27:02 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
15 08:27:50 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
16 08:30:08 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:28 حیوانات کاغذی - قسمت 23 00:11:08
18 08:41:36 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
19 08:42:08 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
20 08:43:38 کلیپ سلام 00:01:21
21 08:44:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:19 شهر قصه - قسمت 56 00:06:13
23 08:51:32 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:52:07 دیپ‌داپ 00:02:53
25 08:55:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
26 08:55:58 کلیپ‌های مهدپویا- شکل کره 00:02:17
27 08:58:15 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:26
29 09:00:14 آرم تایم (لویی) 00:00:20
30 09:00:34 لویی - قسمت 57 00:06:29
31 09:07:03 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
32 09:08:33 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
33 09:11:37 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
34 09:11:59 ماموک 00:03:08
35 09:15:07 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
36 09:15:27 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 26 00:07:25
37 09:22:52 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:23:37 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
39 09:27:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
40 09:27:34 یاپ یاپس 00:02:15
41 09:29:49 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:09 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:34
43 09:44:43 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
44 09:45:14 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
45 09:45:34 سارا و اردک - قسمت 1 00:06:55
46 09:52:29 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
47 09:53:59 کلیپ شادی 00:02:35
48 09:56:34 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:33
50 09:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 16 00:10:44
52 10:10:44 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
53 10:12:14 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
54 10:13:02 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
55 10:15:05 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:15:25 نقاش کوچولو - قسمت 16 00:11:07
57 10:26:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 10:26:48 اوم نوم 00:01:00
59 10:27:48 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
60 10:29:18 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:30:16 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
62 10:30:36 کایلو - قسمت 18 00:07:42
63 10:38:18 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
64 10:38:40 کلیپ دو دوست 00:02:38
65 10:41:18 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
66 10:42:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
67 10:44:48 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
68 10:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 66 00:08:56
69 10:54:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
70 10:54:26 نقاشی کنیم 00:00:48
71 10:55:14 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
72 10:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:18
73 11:00:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
74 11:00:25 شهر قصه - قسمت 57 00:08:39
75 11:09:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 11:09:24 مولانگ 00:03:16
77 11:12:40 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
78 11:14:10 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
79 11:14:42 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
80 11:15:02 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 27 00:07:29
81 11:22:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
82 11:22:57 کاردستی‌های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب‎ 00:02:29
83 11:25:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
84 11:25:50 یاپ یاپس 00:02:14
85 11:28:04 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
86 11:28:26 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
87 11:29:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
88 11:30:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:30
89 11:41:33 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
90 11:42:21 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
91 11:42:41 حیوانات کاغذی - قسمت 24 00:12:07
92 11:54:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 11:55:08 آفتاب‌گردون - قسمت 16 00:09:23
94 12:04:31 وله رگلاژ 00:00:19
95 12:04:50 جشن نماز 00:05:10
96 12:10:00 جشن نماز 00:05:51
97 12:15:51 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:16:24 آگهی بازرگانی 00:04:33
99 12:20:57 یکی بود یکی نبود 00:03:15
100 12:24:12 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
101 12:25:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
102 12:26:40 ترو ترو 00:03:33
103 12:30:13 آرم تایم (لویی) 00:00:20
104 12:30:33 لویی - قسمت 58 00:06:45
105 12:37:18 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
106 12:43:48 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
107 12:44:47 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
108 12:45:07 نیلویا - قسمت 46 00:05:46
109 12:50:53 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
110 12:52:23 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
111 12:53:40 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با مرکب 00:03:20
112 12:57:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
113 12:57:09 ماموک 00:02:58
114 13:00:07 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:00:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:09:50
116 13:10:17 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
117 13:11:47 مولانگ 00:03:27
118 13:15:14 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
119 13:15:34 نقاش کوچولو - قسمت 15 00:11:06
120 13:26:40 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:27:13 آگهی بازرگانی 00:04:13
122 13:31:26 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
123 13:31:46 کایلو - قسمت 17 00:07:43
124 13:39:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
125 13:39:49 یکی بود یکی نبود 00:03:15
126 13:43:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
127 13:43:57 اوم نوم 00:01:08
128 13:45:05 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
129 13:45:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 65 00:08:11
130 13:53:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
131 13:53:59 نقاشی کنیم 00:00:55
132 13:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
133 13:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:33
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
137 14:06:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
138 14:07:01 صلح‌بانان - قسمت 30 00:21:34
139 14:28:35 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
140 14:29:35 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
141 14:30:00 رویاسوار - قسمت 19 00:22:38
142 14:52:38 آنونس سینمایی قلب خورشید 00:02:00
143 14:54:38 رالف 00:01:08
144 14:55:46 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
145 14:56:09 آگهی بازرگانی 00:04:02
146 15:00:11 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
147 15:00:36 خوش‌مزه - قسمت 7,8 00:25:47
148 15:26:23 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:17
149 15:29:40 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
150 15:30:05 کارآگاه درختی - قسمت 33 00:08:00
151 15:38:05 آنونس سینمایی شنل قرمزی 2 00:02:00
152 15:40:05 کدو بدو 00:01:27
153 15:41:32 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
154 15:41:57 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 8 00:13:14
155 15:55:11 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
156 15:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:24
157 15:59:58 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
158 16:00:23 خانه‌ ما - قسمت 14 00:15:48
159 16:16:11 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
160 16:21:11 دزد ناشی 00:01:35
161 16:22:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
162 16:22:56 خال‌خالی 00:03:46
163 16:26:42 تیزر مل مل 00:02:53
164 16:29:35 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
165 16:30:00 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 23 00:14:19
166 16:44:19 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
167 16:45:19 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
168 16:47:05 اعلام برنامه 00:00:55
169 16:48:00 حاجی آخوند 00:07:07
170 16:55:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 16:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:41
172 17:00:11 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
173 17:00:36 قهرمانان تنیس - قسمت 129 00:21:14
174 17:21:50 وله رگلاژ 00:00:40
175 17:22:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
176 17:26:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
177 17:50:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
178 17:50:52 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:17
179 17:54:09 جان‌جان‌ها 00:05:27
180 17:59:36 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
181 18:00:01 ماشیناسورها - قسمت 46 00:22:44
182 18:22:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
183 18:23:06 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
184 18:24:38 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
185 18:25:01 آگهی بازرگانی 00:04:40
186 18:29:41 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
187 18:30:06 من هنرمندم - قسمت 136 00:21:53
188 18:51:59 تیزر مل مل 00:02:53
189 18:54:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
190 18:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:46
191 19:00:01 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
192 19:00:26 ماجراهای دینو - قسمت 54 00:13:04
193 19:13:30 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
194 19:13:52 گنجینه 00:00:56
195 19:14:48 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
196 19:15:13 سطل سحرآمیز - قسمت 43 00:11:10
197 19:26:23 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:25
198 19:27:48 شکرستان 00:01:48
199 19:29:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
200 19:30:01 صلح‌بانان - قسمت 30 00:21:34
201 19:51:35 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:17
202 19:54:52 رالف 00:01:08
203 19:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
204 19:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:20
205 19:59:43 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
206 20:00:08 رستوران جنگل - قسمت 4 00:13:49
207 20:13:57 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
208 20:14:57 آرم تایم (بالا رود پایین رود) 00:00:25
209 20:15:22 بالا رود و پایین رود - قسمت 4 00:12:38
210 20:28:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
211 20:28:12 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
212 20:30:00 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
213 20:30:25 مثل‌نامه - قسمت 39 00:12:23
214 20:42:48 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
215 20:43:48 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
216 20:44:13 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 47 00:14:10
217 20:58:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
218 20:58:46 آگهی بازرگانی 00:01:20
219 21:00:06 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
220 21:00:31 رویاسوار - قسمت 19 00:22:38
221 21:23:09 آنونس سینمایی قلب خورشید 00:02:00
222 21:25:09 سبک زندگی 00:01:08
223 21:26:17 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:17
224 21:29:34 وله روابط عمومی-162 00:00:20
225 21:29:54 بسته شبانگاهی - قسمت 106 00:30:00
226 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها