جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:29
5 08:06:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:54 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
7 08:09:58 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:43 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
9 08:12:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:12:46 آگهی بازرگانی 00:01:53
11 08:14:39 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:14:59 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 14 00:11:47
13 08:26:46 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
14 08:27:08 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
15 08:29:41 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:01 حیوانات کاغذی - قسمت 20 00:11:28
17 08:41:29 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
18 08:42:22 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
19 08:42:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
20 08:43:20 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
21 08:44:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:10 شهر قصه - قسمت 53 00:06:26
23 08:51:36 آرم استیشن روز 00:00:20
24 08:51:56 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
25 08:53:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
26 08:55:26 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:56:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
28 08:56:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
29 08:57:32 آگهی بازرگانی 00:02:24
30 08:59:56 آرم تایم (لویی) 00:00:20
31 09:00:16 لویی - قسمت 50 00:06:35
32 09:06:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:07:00 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
34 09:08:30 یکی بود یکی نبود 00:03:17
35 09:11:47 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
36 09:13:17 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
37 09:14:47 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
38 09:15:07 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 23 00:06:53
39 09:22:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:22:09 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
41 09:22:41 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
42 09:23:58 کلیپ شاپرک 00:03:26
43 09:27:24 اعلام برنامه 00:00:45
44 09:28:09 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
45 09:29:39 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
46 09:29:59 پهلوانان پویا - قسمت 14 00:14:47
47 09:44:46 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
48 09:45:06 نیلویا - قسمت 44 00:05:59
49 09:51:05 کلیپ مهدپویا- حس‌چشایی1 00:02:35
50 09:53:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
51 09:54:38 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
52 09:56:08 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
53 09:56:41 آگهی بازرگانی 00:03:31
54 10:00:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 13 00:09:54
55 10:10:06 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:01:30
56 10:11:36 یکی بود یکی نبود 00:03:17
57 10:14:53 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
58 10:15:13 نقاش کوچولو - قسمت 13 00:10:56
59 10:26:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
60 10:26:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
61 10:28:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
62 10:30:03 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
63 10:30:23 کایلو - قسمت 15 00:07:54
64 10:38:17 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
65 10:39:10 یکی بود یکی نبود 00:03:17
66 10:42:27 اعلام برنامه 00:00:35
67 10:43:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
68 10:43:18 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
69 10:44:48 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
70 10:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 63 00:08:25
71 10:53:33 اعلام برنامه 00:00:45
72 10:54:18 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
73 10:55:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:56:21 آگهی بازرگانی 00:04:05
75 11:00:26 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
76 11:00:46 شهر قصه - قسمت 54 00:07:02
77 11:07:48 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
78 11:14:18 نقاشی کنیم 00:00:48
79 11:15:06 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
80 11:15:26 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 24 00:06:56
81 11:22:22 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 11:23:15 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
83 11:26:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 11:26:29 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
85 11:27:59 وله روابط عمومی-162 00:00:22
86 11:28:21 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
87 11:29:51 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
88 11:30:11 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 14 00:11:47
89 11:41:58 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 11:42:51 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
91 11:44:21 وله روابط عمومی-162 00:00:22
92 11:44:43 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
93 11:45:08 آفتاب‌گردون - قسمت 13 00:08:48
94 11:53:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
95 11:54:20 یکی بود یکی نبود 00:03:17
96 11:57:37 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
97 11:59:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
98 12:01:07 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
99 12:02:37 وله رگلاژ 00:00:33
100 12:03:10 جشن نماز 00:05:50
101 12:09:00 جشن نماز 00:05:53
102 12:14:53 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:15:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
104 12:16:01 آگهی بازرگانی 00:03:55
105 12:19:56 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
106 12:20:16 حیوانات کاغذی - قسمت 21 00:10:56
107 12:31:12 آرم تایم (لویی) 00:00:20
108 12:31:32 لویی - قسمت 55 00:06:48
109 12:38:20 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
110 12:38:44 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
111 12:42:27 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
112 12:43:25 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
113 12:44:55 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
114 12:45:15 نیلویا - قسمت 43 00:05:42
115 12:50:57 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
116 12:52:48 یکی بود یکی نبود 00:03:17
117 12:56:05 یاپ یاپس 00:02:15
118 12:58:20 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
119 12:59:50 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
120 13:00:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 12 00:10:07
121 13:10:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
122 13:10:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
123 13:12:07 کاردستی‌های مهدپویا- آدمک 00:01:04
124 13:13:11 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
125 13:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
126 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 12 00:10:53
127 13:25:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
128 13:26:27 آگهی بازرگانی 00:04:38
129 13:31:05 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
130 13:31:25 کایلو - قسمت 14 00:07:51
131 13:39:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
132 13:39:40 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
133 13:41:10 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
134 13:43:15 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
135 13:44:45 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
136 13:45:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 62 00:08:40
137 13:53:45 آرم استیشن توپ 00:00:23
138 13:54:08 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
139 13:55:06 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
140 13:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:21
141 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
142 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
143 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
144 14:07:56 آرم تایم (سینمایی شنل قرمزی) 00:00:25
145 14:08:21 فیلم سینمایی شنل قرمزی 01:00:52
146 15:09:13 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
147 15:09:51 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
148 15:11:36 کلیپ کتاب 00:03:15
149 15:14:51 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
150 15:15:16 خانواده من - قسمت 19 00:08:46
151 15:24:02 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
152 15:25:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
153 15:25:25 آگهی بازرگانی 00:04:19
154 15:29:44 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
155 15:30:09 داستان‌های اردک - قسمت 30 00:21:24
156 15:51:33 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
157 15:52:11 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
158 15:53:11 اعلام برنامه 00:00:50
159 15:54:01 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
160 15:54:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
161 15:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:39
162 15:59:54 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
163 16:00:19 مهارت‌های زندگی - قسمت 300 00:11:03
164 16:11:22 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
165 16:11:49 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
166 16:13:21 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:45
167 16:15:06 شکرستان - قسمت 3 00:14:49
168 16:29:55 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
169 16:30:05 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 1 00:17:15
170 16:47:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
171 16:47:56 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
172 16:50:49 گنجینه 00:00:50
173 16:51:39 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:28
174 16:55:07 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
175 16:56:53 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
176 16:58:53 وله رگلاژ 00:01:07
177 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:24:00
178 17:24:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:07:00
179 17:31:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
180 17:31:23 آگهی بازرگانی 00:04:54
181 17:36:17 کارآگاه گجت - قسمت 3 00:21:21
182 17:57:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
183 17:58:14 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:01:39
184 17:59:53 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
185 18:00:18 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 4 00:23:14
186 18:23:32 آنونس مجموعه مثل‌نامه 00:01:22
187 18:24:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 18:25:17 آگهی بازرگانی 00:04:46
189 18:30:03 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 53 00:21:42
190 18:51:45 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 18:51:57 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:28
192 18:55:25 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
193 18:55:48 آگهی بازرگانی 00:04:40
194 19:00:28 داستان‌های اردک - قسمت 29 00:18:40
195 19:19:08 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 19:19:46 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
197 19:21:34 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
198 19:26:34 وله روابط عمومی-162 00:00:20
199 19:26:54 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
200 19:29:47 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
201 19:30:12 کارآگاه گجت - قسمت 2 00:21:29
202 19:51:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
203 19:52:08 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
204 19:52:59 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:27
205 19:54:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
206 19:54:49 آگهی بازرگانی 00:04:41
207 19:59:30 اعلام برنامه 00:00:50
208 20:00:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 299 00:13:49
209 20:14:09 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
210 20:15:04 شکرستان - قسمت 2 00:14:09
211 20:29:13 تیزر راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
212 20:30:45 تندر - قسمت 37 00:22:06
213 20:52:51 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:28
214 20:56:19 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
215 20:56:42 آگهی بازرگانی 00:04:03
216 21:00:45 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 3 00:21:43
217 21:22:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
218 21:23:04 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
219 21:25:57 خال‌خالی 00:03:40
220 21:29:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
221 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 103 00:30:00
222 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها