جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:47
5 08:08:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:20 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
7 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:22 وله خمیری 00:00:58
9 08:12:20 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
10 08:13:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:14:10 آگهی بازرگانی 00:00:54
12 08:15:04 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:24 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:37
14 08:27:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:27:10 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
16 08:28:40 لالبی 00:01:08
17 08:29:48 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:30:08 حیوانات کاغذی - قسمت 11 00:12:05
19 08:42:13 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
20 08:42:35 یکی بود یکی نبود 00:02:35
21 08:45:10 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:45:30 شهر قصه - قسمت 44 00:07:08
23 08:52:38 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:53:31 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
25 08:55:01 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:55:36 کاردستی‌های مهد پویا- نقاشی 00:02:37
27 08:58:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
28 08:58:46 آگهی بازرگانی 00:00:55
29 08:59:41 آرم تایم (لویی) 00:00:20
30 09:00:01 لویی - قسمت 45 00:06:15
31 09:06:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:06:36 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
33 09:08:06 کلیپ ماهی 00:02:21
34 09:10:27 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
35 09:11:57 جعبه حیوانات 00:01:38
36 09:13:35 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
37 09:14:52 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
38 09:15:12 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 14 00:06:55
39 09:22:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
40 09:23:00 یکی بود یکی نبود 00:02:35
41 09:25:35 اعلام برنامه 00:00:45
42 09:26:20 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
43 09:27:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
44 09:28:16 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
45 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
46 09:30:06 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:14:07
47 09:44:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 09:45:11 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
49 09:45:31 نیلویا - قسمت 35 00:06:04
50 09:51:35 کلیپ‌های مهدپویا- دست و انگشت‌ها 00:01:48
51 09:53:23 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
52 09:54:16 ماجراهای سعید 00:04:16
53 09:58:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
54 09:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:38
55 09:59:43 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
56 10:00:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 4 00:09:49
57 10:09:52 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
58 10:10:15 یکی بود یکی نبود 00:02:35
59 10:12:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
60 10:13:16 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
61 10:14:46 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
62 10:15:06 نقاش کوچولو - قسمت 4 00:10:30
63 10:25:36 وله روابط عمومی-162 00:00:22
64 10:25:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
65 10:27:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
66 10:27:48 کلیپ‌های‌ مهدپویا- خمیروآردنانوایی 00:02:06
67 10:29:54 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
68 10:30:14 کایلو - قسمت 6 00:07:50
69 10:38:04 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
70 10:38:27 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
71 10:39:57 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
72 10:43:42 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
73 10:44:59 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
74 10:45:19 اتل متل یه جنگل - قسمت 54 00:09:48
75 10:55:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 10:55:16 دیپ‌داپ 00:02:32
77 10:57:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
78 10:58:21 آگهی بازرگانی 00:00:42
79 10:59:03 اعلام برنامه 00:00:45
80 10:59:48 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
81 11:00:08 شهر قصه - قسمت 45 00:06:51
82 11:06:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:09
83 11:07:08 اوم نوم 00:01:07
84 11:08:15 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
85 11:14:45 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
86 11:15:05 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 15 00:06:52
87 11:21:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:24
88 11:22:21 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
89 11:27:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 11:27:29 نقاشی کنیم 00:00:48
91 11:28:17 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
92 11:29:47 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
93 11:30:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 5 00:11:37
94 11:41:44 آرم استیشن روز 00:00:20
95 11:42:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
96 11:44:04 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
97 11:45:21 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
98 11:45:41 آفتاب‌گردون - قسمت 4 00:09:02
99 11:54:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
100 11:55:05 یکی بود یکی نبود 00:02:35
101 11:57:40 وله رگلاژ 00:00:56
102 11:58:36 جشن نماز 00:06:24
103 12:05:00 جشن نماز 00:05:42
104 12:10:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 12:11:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 12:13:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
107 12:13:37 آگهی بازرگانی 00:00:38
108 12:14:15 اعلام برنامه 00:00:35
109 12:14:50 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
110 12:15:10 حیوانات کاغذی - قسمت 12 00:12:06
111 12:27:16 آرم استیشن روز 00:00:20
112 12:27:36 اوم نوم 00:00:55
113 12:28:31 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
114 12:30:01 آرم تایم (لویی) 00:00:20
115 12:30:21 لویی - قسمت 46 00:06:38
116 12:36:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 12:37:08 کلیپ‌های‌ مهدپویا- رنگ آبی 00:01:54
118 12:39:02 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
119 12:45:32 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
120 12:45:52 نیلویا - قسمت 28 00:06:09
121 12:52:01 کاردستی‌های مهدپویا-کیک تولد 00:03:01
122 12:55:02 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
123 12:55:55 یکی بود یکی نبود 00:02:35
124 12:58:30 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
125 13:00:00 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
126 13:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 3 00:08:58
127 13:09:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
128 13:09:27 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
129 13:10:57 مولانگ 00:02:44
130 13:13:41 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
131 13:15:11 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
132 13:15:31 نقاش کوچولو - قسمت 3 00:10:33
133 13:26:04 آرم استیشن توپ 00:00:23
134 13:26:27 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
135 13:27:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
136 13:28:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
137 13:28:46 آگهی بازرگانی 00:00:54
138 13:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
139 13:30:00 کایلو - قسمت 5 00:07:53
140 13:37:53 کلیپ‌مهدپویا- جنگل 00:02:09
141 13:40:02 آرم استیشن روز 00:00:20
142 13:40:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
143 13:41:20 دیپ‌داپ 00:01:52
144 13:43:12 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
145 13:44:42 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
146 13:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 47 00:08:55
147 13:53:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
148 13:54:17 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
149 13:55:47 مولانگ 00:02:45
150 13:58:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
151 13:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:55
152 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
153 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
154 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
155 14:07:02 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
156 14:07:27 صلح‌بانان - قسمت 27 00:22:05
157 14:29:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
158 14:29:59 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
159 14:30:24 رویاسوار - قسمت 16 00:22:43
160 14:53:07 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
161 14:53:17 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
162 14:56:10 جورواجور 00:02:46
163 14:58:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
164 14:59:19 آگهی بازرگانی 00:00:38
165 14:59:57 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
166 15:00:22 خوش‌مزه - قسمت 1و2 00:26:54
167 15:27:16 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
168 15:27:54 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار 3 00:02:00
169 15:29:54 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
170 15:30:19 کارآگاه درختی - قسمت 26 00:08:21
171 15:38:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
172 15:39:02 آنونس سینمایی عصر یخبندان5 00:02:00
173 15:41:02 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
174 15:41:27 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 3 00:13:45
175 15:55:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
176 15:55:48 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار 3 00:02:00
177 15:57:48 سبک زندگی 00:00:53
178 15:58:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
179 15:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:42
180 15:59:46 اعلام برنامه 00:00:50
181 16:00:36 خانه ما - قسمت 9 00:15:15
182 16:15:51 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 16:17:21 آنونس سینمایی عصر یخبندان5 00:02:00
184 16:19:21 جورواجور 00:03:07
185 16:22:28 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:35
186 16:26:03 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
187 16:28:02 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
188 16:30:02 آرم تایم(قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
189 16:30:27 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 18 00:19:14
190 16:49:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
191 16:50:19 ترافیک 00:02:15
192 16:52:34 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
193 16:57:34 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
194 16:59:06 وله رگلاژ 00:00:54
195 17:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:18:00
196 17:18:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:11:00
197 17:29:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
198 17:29:23 آگهی بازرگانی 00:00:38
199 17:30:01 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
200 17:30:26 قهرمانان تنیس - قسمت 124 00:21:27
201 17:51:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
202 17:52:20 خال‌خالی 00:03:40
203 17:56:00 وله روابط عمومی-162 00:00:20
204 17:56:20 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
205 17:59:13 گنجینه 00:00:55
206 18:00:08 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
207 18:00:33 ماشیناسورها - قسمت 40 00:22:41
208 18:23:14 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
209 18:23:24 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار 3 00:02:00
210 18:25:24 اعلام برنامه 00:00:50
211 18:26:14 ترافیک 00:02:07
212 18:28:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
213 18:28:44 آگهی بازرگانی 00:00:54
214 18:29:38 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
215 18:30:03 من هنرمندم - قسمت 131 00:20:15
216 18:50:18 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
217 18:50:56 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
218 18:53:49 اعلام برنامه 00:00:55
219 18:54:44 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:35
220 18:58:19 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
221 18:58:42 آگهی بازرگانی 00:00:55
222 18:59:37 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
223 19:00:02 ماجراهای دینو - قسمت 51 00:12:41
224 19:12:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
225 19:13:05 آنونس مجموعه خانه ما 00:02:00
226 19:15:05 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
227 19:15:30 سطل سحرآمیز - قسمت 40 00:10:56
228 19:26:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
229 19:27:02 گنجینه 00:00:36
230 19:27:38 آنونس سینمایی عصر یخبندان5 00:02:00
231 19:29:38 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
232 19:30:03 صلح‌بانان - قسمت 27 00:22:05
233 19:52:08 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
234 19:52:46 کلیپ کتاب 00:02:13
235 19:54:59 اعلام برنامه 00:00:50
236 19:55:49 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
237 19:58:42 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
238 19:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:38
239 19:59:43 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
240 20:00:08 رستوران جنگل - قسمت 1 00:13:56
241 20:14:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
242 20:14:40 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
243 20:15:05 بالا رود و پایین رود 00:12:53
244 20:27:58 آنونس سینمایی پاندای کونگ فوکار 3 00:02:00
245 20:29:58 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
246 20:30:23 مثل‌نامه - قسمت 36 00:11:53
247 20:42:16 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
248 20:43:48 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
249 20:45:32 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 44 00:12:43
250 20:58:15 آنونس مجموعه رستوران جنگلی 00:01:00
251 20:59:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
252 20:59:38 آگهی بازرگانی 00:00:42
253 21:00:20 رویاسوار - قسمت 16 00:22:43
254 21:23:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
255 21:23:30 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:35
256 21:27:05 تیزر مجموعه مل مل 00:02:53
257 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 76 00:30:00
258 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها