جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:22
5 08:06:27 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
6 08:10:23 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
7 08:10:43 اوم نوم 00:01:09
8 08:11:52 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:25 آگهی بازرگانی 00:02:16
10 08:14:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 84 00:14:02
12 08:29:03 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
13 08:29:51 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
14 08:30:11 حیوانات کاغذی - قسمت 2 00:12:04
15 08:42:15 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
16 08:43:45 کلیپ سلام 00:01:21
17 08:45:06 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
18 08:45:26 شهر قصه - قسمت 35 00:08:02
19 08:53:28 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:54:03 کلیپ توپ 00:02:19
21 08:56:22 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:16
23 09:00:11 آرم تایم (لویی) 00:00:20
24 09:00:31 لویی - قسمت 36 00:06:46
25 09:07:17 آنونس مجموعه نیلویا 00:01:30
26 09:08:47 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
27 09:10:04 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
28 09:12:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:13:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:15:00 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
31 09:15:20 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 5 00:07:28
32 09:22:48 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:23:33 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
34 09:25:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:26:15 دیپ‌داپ 00:02:51
36 09:29:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:30:04 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:24 پهلوانان پویا - قسمت 13 00:13:46
39 09:44:10 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
40 09:44:42 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
41 09:45:02 نیلویا - قسمت 26 00:06:06
42 09:51:08 وله خمیری 00:00:42
43 09:51:50 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
44 09:53:20 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
45 09:54:08 کلیپ‌های مهدپویا- مزه ها-1 00:02:35
46 09:56:43 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:47
48 10:00:03 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
49 10:00:23 پیم و پم - قسمت 85 00:13:21
50 10:13:44 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
51 10:14:04 پیم و پم اینا 00:09:35
52 10:23:39 آرم استیشن روز 00:00:20
53 10:23:59 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
54 10:25:16 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
55 10:26:46 نقاشی کنیم 00:00:50
56 10:27:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:27:45 کلیپ آفتاب‌گردون 00:02:17
58 10:30:02 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
59 10:30:22 قطارها - قسمت 75 00:05:18
60 10:35:40 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
61 10:36:12 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
62 10:42:42 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها 00:02:10
63 10:44:52 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
64 10:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 45 00:08:55
65 10:54:07 وله روابط عمومی-162 00:00:22
66 10:54:29 جعبه حیوانات 00:01:54
67 10:56:23 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:04
69 11:00:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 11:00:20 شهر قصه - قسمت 36 00:06:46
71 11:07:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
72 11:07:24 دیپ‌داپ 00:02:52
73 11:10:16 آنونس مجموعه نقاشی‌ نقاشی 00:01:30
74 11:11:46 کاردستی‌های مهدپویا-درخت پاییزی 00:03:27
75 11:15:13 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
76 11:15:33 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 6 00:07:08
77 11:22:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 11:23:03 کلیپ شاپرک 00:03:26
79 11:26:29 آنونس مجموعه لویی 00:01:30
80 11:27:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
81 11:28:57 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
82 11:29:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 85 00:13:47
83 11:43:04 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
84 11:43:24 آفتاب‌گردون - قسمت 85 00:11:02
85 11:54:26 وله رگلاژ 00:00:24
86 11:54:50 جشن نماز 00:05:10
87 12:00:00 جشن نماز 00:05:51
88 12:05:51 حدیث 00:00:42
89 12:06:33 آنونس مجموعه قطارها 00:01:30
90 12:08:03 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
91 12:08:51 تو تی تو 00:02:39
92 12:11:30 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
93 12:12:03 آگهی بازرگانی 00:02:42
94 12:14:45 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
95 12:15:05 حیوانات کاغذی - قسمت 3 00:12:06
96 12:27:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
97 12:27:29 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
98 12:29:59 آرم تایم (لویی) 00:00:20
99 12:30:19 لویی - قسمت 37 00:06:37
100 12:36:56 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
101 12:43:26 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
102 12:45:26 آرم تایم(نیلویا) 00:00:20
103 12:45:46 نیلویا - قسمت 25 00:05:59
104 12:51:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 12:52:07 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
106 12:53:24 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
107 12:54:54 کلیپ شادی 00:02:35
108 12:57:29 وله روابط عمومی-162 00:00:22
109 12:57:51 من یک حیوان هستم 00:01:55
110 12:59:46 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:20
111 13:00:06 پیم و پم - قسمت 84 00:15:33
112 13:15:39 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:20
113 13:15:59 پیم و پم اینا 00:09:49
114 13:25:48 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
115 13:27:18 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:27:51 آگهی بازرگانی 00:02:20
117 13:30:11 آرم تایم(قطارها) 00:00:20
118 13:30:31 قطارها - قسمت 74 00:05:17
119 13:35:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:18
120 13:36:06 کاردستی‌های مهدپویا-سیب 00:03:22
121 13:39:28 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:01:30
122 13:40:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
123 13:41:56 مولانگ 00:03:13
124 13:45:09 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
125 13:45:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 44 00:08:24
126 13:53:53 وله خمیری 00:00:29
127 13:54:22 یاپ یاپس 00:01:58
128 13:56:20 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:56:53 آگهی بازرگانی 00:03:07
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
133 14:07:02 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
134 14:07:27 صلح‌بانان - قسمت 24 00:20:59
135 14:28:26 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
136 14:29:54 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
137 14:30:19 رویاسوار - قسمت 13 00:22:01
138 14:52:20 آنونس سینمایی ملکه برفی 00:02:00
139 14:54:20 شکرستان 00:01:35
140 14:55:55 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
141 14:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:41
142 14:59:59 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
143 15:00:24 خوش‌مزه - قسمت 24 00:17:34
144 15:17:58 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
145 15:18:49 تیزر مجموعه رویاسوار 00:01:23
146 15:20:12 کلیپ کتاب 00:03:10
147 15:23:22 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
148 15:24:07 مورف 00:01:15
149 15:25:22 اعلام برنامه 00:00:55
150 15:26:17 روسای کوچک 00:03:52
151 15:30:09 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:18
152 15:30:27 کارآگاه درختی - قسمت 24 00:08:28
153 15:38:55 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
154 15:39:40 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
155 15:41:12 کلیپ جهان زیبا 00:02:21
156 15:43:33 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
157 15:43:58 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 5 00:12:24
158 15:56:22 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
159 15:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:02
160 15:59:47 آرم تایم (خانه‌ ما) 00:00:25
161 16:00:12 خانه‌ ما - قسمت 5 00:15:39
162 16:15:51 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
163 16:20:51 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
164 16:22:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:22
165 16:22:30 خال‌خالی 00:03:49
166 16:26:19 تیزر برندگان غدیری شویم 00:00:45
167 16:27:04 کدو بدو 00:01:37
168 16:28:41 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:05
169 16:29:46 آرم تایم (قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب) 00:00:25
170 16:30:11 قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب - قسمت 14 00:13:06
171 16:43:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
172 16:43:27 تیزر جشنواره قصه گویی 00:01:28
173 16:44:55 اعلام برنامه 00:00:55
174 16:45:50 دزد ناشی 00:01:35
175 16:47:25 آنونس سینمایی زمان برف بازی 00:02:00
176 16:49:25 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
177 16:50:30 جان‌جان‌ها 00:06:16
178 16:56:46 آرم استیشن ماشین 00:00:14
179 16:57:00 تیزر بزودی راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
180 16:58:32 حدیث 00:00:22
181 16:58:54 وله رگلاژ 00:01:07
182 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:12:59
183 17:13:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:16:00
184 17:29:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
185 17:29:23 آگهی بازرگانی 00:02:37
186 17:32:00 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
187 17:32:25 قهرمانان تنیس - قسمت 120 00:21:10
188 17:53:35 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:09
189 17:55:44 آنونس مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:02:09
190 17:57:53 سبک زندگی 00:01:43
191 17:59:36 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
192 18:00:01 ماشیناسورها - قسمت 37 00:22:35
193 18:22:36 اعلام برنامه 00:00:50
194 18:23:26 گنجینه 00:00:42
195 18:24:08 آنونس مجموعه کارآگاه درختی 00:02:02
196 18:26:10 آنونس مجموعه مینا و دوستان 00:02:00
197 18:28:10 دزد ناشی 00:01:17
198 18:29:27 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
199 18:29:50 آگهی بازرگانی 00:00:36
200 18:30:26 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
201 18:30:51 من هنرمندم - قسمت 127 00:21:47
202 18:52:38 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:02:15
203 18:54:53 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
204 18:57:11 مورف 00:01:42
205 18:58:53 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
206 18:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:36
207 18:59:52 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
208 19:00:17 ماجراهای دینو - قسمت 48 00:12:41
209 19:12:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
210 19:13:21 گنجینه 00:01:32
211 19:14:53 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
212 19:15:18 سطل سحرآمیز - قسمت 37 00:10:33
213 19:25:51 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:02:01
214 19:27:52 سبک زندگی 00:02:16
215 19:30:08 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
216 19:30:33 صلح‌بانان - قسمت 24 00:20:59
217 19:51:32 اعلام برنامه 00:00:50
218 19:52:22 وله آیا می دانید که 00:00:50
219 19:53:12 آنونس مجموعه این چطور کار می کنه 00:02:00
220 19:55:12 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:02:00
221 19:57:12 سبک زندگی 00:01:25
222 19:58:37 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
223 19:59:00 آگهی بازرگانی 00:00:36
224 19:59:36 آرم تایم (مینا و دوستان) 00:00:25
225 20:00:01 مینا و دوستان-2 - قسمت 11 00:16:58
226 20:16:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
227 20:21:59 لذت دانایی 00:05:44
228 20:27:43 آنونس مجموعه رویاسوار 00:02:00
229 20:29:43 گنجینه 00:00:36
230 20:30:19 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
231 20:30:44 مثل‌نامه - قسمت 33 00:12:06
232 20:42:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
233 20:43:13 دزد ناشی 00:01:30
234 20:44:43 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
235 20:45:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 41 00:12:05
236 20:57:13 آنونس مجموعه صلح‌بانان 00:02:09
237 20:59:22 وله آیا می دانید که 00:00:39
238 21:00:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
239 21:00:24 آگهی بازرگانی 00:00:36
240 21:01:00 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
241 21:01:25 رویاسوار - قسمت 13 00:22:01
242 21:23:26 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
243 21:28:26 سبک زندگی 00:01:08
244 21:29:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
245 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 85 00:29:59
246 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها