جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:50
5 08:08:47 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:07 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
8 08:10:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
9 08:10:59 ماموک 00:03:00
10 08:13:59 آگهی بازرگانی 00:00:36
11 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 48 00:14:27
13 08:29:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:29:36 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:01 سارا و اردک - قسمت 35 00:06:54
16 08:36:55 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
17 08:43:25 اوم نوم 00:01:09
18 08:44:34 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:44:59 شهر قصه - قسمت 117 00:12:03
20 08:57:02 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:37 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
22 08:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:33
23 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
24 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 33 00:08:39
25 09:08:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
26 09:08:55 پینگو 00:05:48
27 09:14:43 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
28 09:15:08 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 11 00:07:25
29 09:22:33 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:23:18 ماجراهای سعید 00:05:39
31 09:28:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:29:13 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
34 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 7 00:13:48
35 09:43:48 وله خمیری 00:00:47
36 09:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
37 09:45:00 نیلویا - قسمت 36 00:05:22
38 09:50:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:50:48 ترو ترو 00:03:11
40 09:53:59 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
41 09:57:15 وله خمیری 00:00:33
42 09:57:48 آگهی بازرگانی 00:01:49
43 09:59:37 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
44 10:00:02 پیم و پم - قسمت 49 00:13:25
45 10:13:27 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
46 10:13:49 پیم و پم اینا 00:08:50
47 10:22:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 10:23:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
49 10:30:07 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
50 10:30:32 قطارها - قسمت 39 00:05:31
51 10:36:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
52 10:36:19 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:26
53 10:39:45 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:40:20 مولانگ 00:03:27
55 10:43:47 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
56 10:44:09 وله روابط عمومی-162 00:00:29
57 10:44:38 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:25
58 10:45:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 9 00:08:39
59 10:53:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
60 10:54:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 10:54:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 10:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:32
63 10:59:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
64 11:00:02 شهر قصه - قسمت 118 00:06:35
65 11:06:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 11:06:53 اوم نوم 00:00:59
67 11:07:52 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
68 11:14:22 وله خمیری 00:00:32
69 11:14:54 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
70 11:15:19 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 12 00:06:55
71 11:22:14 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
72 11:23:47 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:03:03
73 11:26:50 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 11:27:12 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:27:37 نقاشی‌نقاشی - قسمت 49 00:14:29
76 11:42:06 وله رگلاژ 00:00:32
77 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
78 11:48:00 جشن نماز 00:05:49
79 11:53:49 وله روابط عمومی-162 00:00:29
80 11:54:18 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
81 11:55:06 نقاشی کنیم 00:00:47
82 11:55:53 آگهی بازرگانی 00:03:42
83 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 43 00:10:12
85 12:10:12 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:10:47 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:02:00
87 12:12:47 جعبه حیوانات 00:01:48
88 12:14:35 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
89 12:15:00 سارا و اردک - قسمت 36 00:06:30
90 12:21:30 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:28:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:28:58 وله خمیری 00:00:37
93 12:29:35 آرم تایم (لویی) 00:00:25
94 12:30:00 لویی - قسمت 1 00:06:39
95 12:36:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
96 12:36:55 مول 00:05:05
97 12:42:00 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:42:09 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
99 12:44:11 وله خمیری 00:00:28
100 12:44:39 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
101 12:45:04 نیلویا - قسمت 35 00:06:04
102 12:51:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
103 12:51:34 اوم نوم 00:01:09
104 12:52:43 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
105 12:59:13 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
107 13:00:00 پیم و پم - قسمت 48 00:09:38
108 13:09:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:09:47 پیم و پم اینا 00:09:05
110 13:18:52 کاردستی‌های مهدپویا-پروانه 00:03:04
111 13:21:56 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
112 13:23:56 نقاشی کنیم 00:00:52
113 13:24:48 آگهی بازرگانی 00:04:47
114 13:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
115 13:30:00 قطارها - قسمت 38 00:05:29
116 13:35:29 کلیپ شاپرک 00:03:12
117 13:38:41 وله خمیری 00:00:39
118 13:39:20 دیپ‌داپ 00:02:54
119 13:42:14 کاردستی‌های مهد پویا-خانه 00:02:25
120 13:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
121 13:45:04 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 7 00:07:54
122 13:52:58 وله خمیری 00:00:41
123 13:53:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
124 13:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:21
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
126 14:00:50 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
127 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 104 00:21:36
128 14:22:51 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
129 14:27:51 سبک زندگی 00:01:08
130 14:28:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 14:29:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
132 14:30:00 ماشیناسورها - قسمت 21 00:22:43
133 14:52:43 آنونس سینمایی راز کتابخانه مادربزرگ 00:02:30
134 14:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:58
135 15:00:11 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
136 15:00:36 من هنرمندم - قسمت 111 00:20:38
137 15:21:14 اعلام برنامه 00:00:55
138 15:22:09 تیزر اخراجی ها 00:03:06
139 15:25:15 گروه تحقیق 00:04:08
140 15:29:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 15:29:35 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
142 15:30:00 ماجراهای دینو - قسمت 38 00:12:42
143 15:42:42 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
144 15:43:20 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
145 15:43:45 سطل سحرآمیز - قسمت 27 00:12:00
146 15:55:45 اعلام برنامه 00:00:50
147 15:56:35 آگهی بازرگانی 00:03:15
148 15:59:50 آرم تایم (مینا و دوستان-2) 00:00:25
149 16:00:15 مینا و دوستان-2 - قسمت 1 00:17:08
150 16:17:23 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 16:22:23 آنونس سینمایی بی‌خوابی 00:02:30
152 16:24:53 برنارد 00:02:47
153 16:27:40 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
154 16:29:39 آرم تایم (ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
155 16:30:04 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 11 00:14:39
156 16:44:43 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
157 16:45:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 33 00:14:30
158 16:59:38 وله رگلاژ 00:00:24
159 17:00:02 بسته تلاوت قرآن 00:19:58
160 17:20:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:01
161 17:30:01 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
162 17:30:11 آگهی بازرگانی 00:04:37
163 17:34:48 صلح‌بانان - قسمت 14 00:21:30
164 17:56:18 آنونس سینمایی راز کتابخانه مادربزرگ 00:02:30
165 17:58:48 پیام سلامت 00:00:47
166 17:59:35 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
167 18:00:00 رویاسوار - قسمت 3 00:22:59
168 18:22:59 اعلام برنامه 00:00:50
169 18:23:49 تیزرمجموعه رویاسوار 00:01:23
170 18:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:55
171 18:30:07 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
172 18:30:32 خوش‌مزه - قسمت 14 00:17:29
173 18:48:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
174 18:48:39 آنونس سینمایی بی‌خوابی 00:02:30
175 18:51:09 اعلام برنامه 00:00:55
176 18:52:04 آنونس مجموعه مینا و دوستان-2 00:02:00
177 18:54:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 18:54:40 آگهی بازرگانی 00:04:58
179 18:59:38 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
180 19:00:03 کارآگاه درختی - قسمت 8 00:09:00
181 19:09:03 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 19:09:15 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
183 19:14:15 وله روابط عمومی-162 00:00:27
184 19:14:42 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
185 19:15:07 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 8 00:12:24
186 19:27:31 آنونس سینمایی راز کتابخانه مادربزرگ 00:02:30
187 19:30:01 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
188 19:30:26 قهرمانان تنیس - قسمت 104 00:21:36
189 19:52:02 آنونس مجموعه داستان آنه شرلی 00:02:18
190 19:54:20 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
191 19:56:06 وله روابط عمومی-162 00:00:27
192 19:56:33 پیام سلامت 00:00:45
193 19:57:18 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:57
195 20:00:05 موزه- 2 - قسمت 29 00:17:48
196 20:17:53 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
197 20:22:53 جان‌جان‌ها 00:06:29
198 20:29:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 20:29:39 آرم تایم (شنگول آباد- 2) 00:00:25
200 20:30:04 شنگول آباد- 2 - قسمت 15 00:21:55
201 20:51:59 وله روابط عمومی-162 00:00:27
202 20:52:26 آنونس سینمایی بی‌خوابی 00:02:30
203 20:54:56 آنونس مجموعه صلح بانان 00:02:10
204 20:57:06 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
205 20:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:29
206 20:59:35 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
207 21:00:00 ماشیناسورها - قسمت 21 00:22:43
208 21:22:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
209 21:27:43 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
210 21:29:31 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
211 21:29:48 بسته شبانگاهی - قسمت 49 00:29:55
212 21:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها