جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:42
5 08:07:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:53 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
8 08:09:41 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
9 08:11:41 کلیپ مداد رنگی 00:03:03
10 08:14:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 47 00:14:10
12 08:29:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:29:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 34 00:06:52
15 08:36:52 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:22 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
17 08:44:20 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:05 شهر قصه - قسمت 116 00:11:17
20 08:56:22 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:57 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
22 08:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:12
23 08:59:42 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
24 09:00:07 بارباپاپا - قسمت 32 00:08:04
25 09:08:11 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
26 09:08:59 مولانگ 00:03:27
27 09:12:26 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
28 09:14:56 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
29 09:15:21 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 10 00:07:24
30 09:22:45 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:23:30 وله خمیری 00:00:34
32 09:24:04 کلیپ پاییز 00:01:40
33 09:25:44 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
34 09:27:46 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
35 09:29:46 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
36 09:30:11 پهلوانان پویا - قسمت 6 00:14:40
37 09:44:51 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
38 09:45:16 نیلویا - قسمت 35 00:06:04
39 09:51:20 کاردستی‌های مهدپویا-پرنده(کلاغ) 00:02:33
40 09:53:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:54:02 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
42 09:56:02 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:12
44 09:59:36 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
45 10:00:01 پیم و پم - قسمت 48 00:09:38
46 10:09:39 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:25
47 10:10:04 پیم و پم اینا 00:09:05
48 10:19:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
49 10:19:32 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
50 10:26:02 کاردستی‌های مهدپویا-سگ کاغذی 00:02:46
51 10:28:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
52 10:29:36 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
53 10:30:01 قطارها - قسمت 11 00:05:29
54 10:35:30 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
55 10:38:42 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
56 10:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 8 00:07:54
57 10:53:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:53:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
59 10:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:58
60 10:59:55 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
61 11:00:20 شهر قصه - قسمت 117 00:12:03
62 11:12:23 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
63 11:14:25 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
64 11:14:47 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
65 11:15:12 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 11 00:07:25
66 11:22:37 ماجراهای سعید 00:03:41
67 11:26:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
68 11:26:44 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
69 11:27:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
70 11:27:33 نقاشی‌نقاشی - قسمت 48 00:14:27
71 11:42:00 وله رگلاژ 00:00:57
72 11:42:57 جشن نماز 00:05:03
73 11:48:00 جشن نماز 00:05:51
74 11:53:51 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:54:00 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
76 11:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:05
77 11:59:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
78 12:00:13 آفتاب‌گردون - قسمت 48 00:10:25
79 12:10:38 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی 00:04:03
80 12:14:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 12:14:50 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
82 12:15:15 سارا و اردک - قسمت 35 00:06:54
83 12:22:09 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
84 12:28:39 وله خمیری 00:00:58
85 12:29:37 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
86 12:30:02 بارباپاپا - قسمت 33 00:08:39
87 12:38:41 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
88 12:40:14 دیپ‌داپ 00:02:31
89 12:42:45 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
90 12:44:47 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
91 12:45:12 نیلویا - قسمت 34 00:06:09
92 12:51:21 کلیپ نمره بیست 00:01:52
93 12:53:13 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
94 12:59:43 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
95 13:00:08 پیم و پم - قسمت 47 00:13:06
96 13:13:14 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:25
97 13:13:39 پیم و پم اینا 00:08:48
98 13:22:27 آرم استیشن روز 00:00:20
99 13:22:47 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
100 13:24:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 13:24:36 آگهی بازرگانی 00:05:02
102 13:29:38 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
103 13:30:03 قطارها - قسمت 37 00:05:20
104 13:35:23 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
105 13:37:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 13:38:23 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
107 13:39:56 ترو ترو 00:03:32
108 13:43:28 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
109 13:44:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
110 13:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
111 13:45:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 7 00:08:12
112 13:53:16 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
113 13:55:18 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
114 13:56:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
115 13:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:38
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
118 14:01:15 آبشار سرنوشت - قسمت 47 00:23:59
119 14:25:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
120 14:25:41 کلیپ بینوایان-2 00:01:37
121 14:27:18 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
122 14:29:36 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
123 14:30:01 داستان آنه شرلی - قسمت 25 00:24:21
124 14:54:22 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
125 14:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:28
126 14:59:50 آرم تایم(جزیره دانش) 00:00:25
127 15:00:15 جزیره دانش - قسمت 40 00:22:10
128 15:22:25 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:01:41
129 15:24:06 ماجراهای دانی 00:01:51
130 15:25:57 تیزر به همین سادگی 00:03:07
131 15:29:04 اعلام برنامه 00:00:55
132 15:29:59 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
133 15:30:24 کارآگاه درختی - قسمت 8 00:09:00
134 15:39:24 وله روابط عمومی-162 00:00:27
135 15:39:51 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
136 15:41:51 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
137 15:42:01 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 8 00:12:24
138 15:54:25 اعلام برنامه 00:00:50
139 15:55:15 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
140 15:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:16
141 15:59:53 آرم تایم (موزه-2) 00:00:25
142 16:00:18 موزه-2 - قسمت 29 00:17:48
143 16:18:06 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
144 16:18:44 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
145 16:23:44 خال‌خالی 00:03:49
146 16:27:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
147 16:27:50 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
148 16:30:08 شنگول آباد-2 - قسمت 15 00:21:55
149 16:52:03 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
150 16:54:03 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
151 16:56:21 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
152 16:58:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
153 16:58:57 وله رگلاژ 00:01:04
154 17:00:01 بسته تلاوت قرآن 00:19:59
155 17:20:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
156 17:30:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 17:30:36 قهرمانان تنیس - قسمت 104 00:21:36
158 17:52:12 آنونس مجموعه رویاسوار 00:02:02
159 17:54:14 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
160 17:55:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
161 17:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:29
162 18:00:05 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
163 18:00:30 ماشیناسورها - قسمت 21 00:22:43
164 18:23:13 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
165 18:23:51 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
166 18:24:51 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 18:25:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 18:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:05
169 18:29:49 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
170 18:30:14 من هنرمندم - قسمت 111 00:20:38
171 18:50:52 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
172 18:52:33 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
173 18:53:33 تیزرمجموعه رویاسوار 00:01:23
174 18:54:56 سبک زندگی 00:01:48
175 18:56:44 آگهی بازرگانی 00:02:54
176 18:59:38 آرم تایم(داستان‌های اردک) 00:00:25
177 19:00:03 داستان‌های اردک - قسمت 14 00:20:17
178 19:20:20 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
179 19:25:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
180 19:25:37 شکرستان 00:02:05
181 19:27:42 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
182 19:29:42 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
183 19:30:07 آبشار سرنوشت - قسمت 47 00:23:59
184 19:54:06 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
185 19:54:16 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
186 19:55:21 آنونس مجموعه شنگول آباد 00:02:09
187 19:57:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 19:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:54
189 20:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 284 00:14:06
190 20:14:06 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 20:14:18 گنجینه 00:00:42
192 20:15:00 همسایه‌ها-4 - قسمت 11 00:11:49
193 20:26:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
194 20:27:06 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
195 20:29:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
196 20:30:00 تندر - قسمت 21 00:19:35
197 20:49:35 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
198 20:51:53 وله روابط عمومی-162 00:00:27
199 20:52:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
200 20:52:37 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
201 20:57:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
202 20:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:29
203 20:59:42 آرم تایم (داستان‌های آن‌شرلی) 00:00:25
204 21:00:07 داستان آنه شرلی - قسمت 25 00:24:21
205 21:24:28 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
206 21:24:40 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
207 21:29:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
208 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 48 00:30:00
209 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها