جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:29
5 08:06:41 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:01 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:46 ترو ترو 00:03:30
8 08:11:16 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با قالب کف پا 00:02:56
9 08:14:12 آگهی بازرگانی 00:00:37
10 08:14:49 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:14 نقاشی‌نقاشی - قسمت 46 00:14:12
12 08:29:26 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:29:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 33 00:06:54
15 08:36:54 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
16 08:38:56 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
17 08:40:58 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
18 08:42:49 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
19 08:44:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:14 شهر قصه - قسمت 115 00:07:45
21 08:52:59 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:53:19 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
23 08:55:19 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
24 08:56:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
25 08:57:45 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:58:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 08:58:36 آگهی بازرگانی 00:00:59
28 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
29 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 32 00:09:02
30 09:09:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:10:00 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
32 09:11:33 وله خمیری 00:00:49
33 09:12:22 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 7 00:00:32
34 09:12:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
35 09:14:37 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
36 09:15:02 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 9 00:06:47
37 09:21:49 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
38 09:23:49 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:03
39 09:27:52 وله خمیری 00:00:55
40 09:28:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 09:29:03 اعلام برنامه 00:00:45
42 09:29:48 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
43 09:30:13 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:14:34
44 09:44:47 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
45 09:45:12 نیلویا - قسمت 34 00:06:09
46 09:51:21 کلیپ یار مهربان 00:03:29
47 09:54:50 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
48 09:56:23 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:41
49 09:58:04 آگهی بازرگانی 00:02:10
50 10:00:14 پیم و پم - قسمت 47 00:13:06
51 10:13:20 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:25
52 10:13:45 پیم و پم اینا 00:08:48
53 10:22:33 کلیپ دو دوست 00:02:38
54 10:25:11 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
55 10:27:11 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
56 10:29:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
57 10:29:36 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
58 10:30:01 قطارها - قسمت 37 00:05:20
59 10:35:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
60 10:38:33 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
61 10:40:35 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
62 10:42:37 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:43:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 10:43:28 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:44:26 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:09
66 10:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
67 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 7 00:08:12
68 10:53:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
69 10:53:36 اعلام برنامه 00:00:45
70 10:54:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
71 10:54:47 آگهی بازرگانی 00:04:51
72 10:59:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
73 11:00:03 شهر قصه - قسمت 116 00:11:17
74 11:11:20 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
75 11:12:53 آنونس مجموعه بارباپاپا 00:02:00
76 11:14:53 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
77 11:15:18 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 10 00:07:24
78 11:22:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
79 11:24:42 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
80 11:26:44 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
81 11:28:27 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
82 11:28:52 نقاشی‌نقاشی - قسمت 47 00:14:10
83 11:43:02 وله رگلاژ 00:00:46
84 11:43:48 جشن نماز 00:04:12
85 11:48:00 جشن نماز 00:05:53
86 11:53:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
87 11:54:17 وله روابط عمومی-162 00:00:29
88 11:54:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
89 11:55:02 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 15 00:00:30
90 11:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:05
91 11:59:37 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
92 12:00:02 آفتاب‌گردون - قسمت 47 00:09:09
93 12:09:11 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:09:46 کاردستی‌های مهد پویا-انگور 00:03:22
95 12:13:08 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
96 12:14:06 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 12 00:00:32
97 12:14:38 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
98 12:15:03 سارا و اردک - قسمت 34 00:06:52
99 12:21:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 12:22:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
101 12:23:14 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
102 12:29:44 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
103 12:30:09 بارباپاپا - قسمت 33 00:08:04
104 12:38:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
105 12:38:36 مولانگ 00:03:21
106 12:41:57 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
107 12:43:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 12:43:56 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
109 12:44:49 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
110 12:45:14 نیلویا - قسمت 33 00:06:21
111 12:51:35 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
112 12:54:33 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
113 12:56:35 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
114 12:58:35 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
115 13:00:08 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
116 13:00:33 پیم و پم - قسمت 46 00:13:12
117 13:13:45 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:25
118 13:14:10 پیم و پم اینا 00:08:52
119 13:23:02 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:23:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
121 13:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:27
122 13:29:38 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
123 13:30:03 قطارها - قسمت 36 00:05:15
124 13:35:18 کلیپ شاپرک 00:03:26
125 13:38:44 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
126 13:40:46 کاردستی‌های مهد پویا-مورچه 00:03:16
127 13:44:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
128 13:44:28 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
129 13:44:37 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
130 13:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 6 00:08:21
131 13:53:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
132 13:53:39 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
133 13:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:21
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 آرم تایم (سینمایی تنها در خانه 2) 00:00:25
136 14:01:15 سینمایی تنها در خانه 2 01:28:18
137 15:29:33 آگهی بازرگانی 00:02:42
138 15:32:15 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
139 15:32:40 داستان‌های اردک - قسمت 14 00:20:17
140 15:52:57 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:53:47 کلیپ آقا سلام 00:02:59
142 15:56:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
143 15:57:03 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
144 15:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:45
145 16:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 284 00:14:06
146 16:14:06 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
147 16:14:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
148 16:15:01 همسایه ها-4 00:11:49
149 16:26:50 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
150 16:28:50 سبک زندگی 00:01:13
151 16:30:03 تندر 00:19:35
152 16:49:38 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 00:02:18
153 16:51:56 کلیپ موعود آسمانی 00:04:30
154 16:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:16
155 16:59:42 بره ناقلا 00:06:56
156 17:06:38 کلیپ انتظار یار 00:06:00
157 17:12:38 وله رگلاژ 00:00:23
158 17:13:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
159 17:21:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
160 17:31:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
161 17:31:12 آبشار سرنوشت - قسمت 24 00:23:59
162 17:55:11 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
163 18:00:11 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 25 00:24:21
164 18:24:32 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
165 18:26:32 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
166 18:27:32 آگهی بازرگانی 00:02:50
167 18:30:22 جزیره دانش - قسمت 40 00:22:10
168 18:52:32 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:01:41
169 18:54:13 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
170 18:56:12 اعلام برنامه 00:00:55
171 18:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:50
172 18:59:57 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
173 19:00:22 داستان‌های اردک - قسمت 13 00:20:37
174 19:20:59 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
175 19:21:09 تیزر ترک 00:03:39
176 19:24:48 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
177 19:27:15 تیزر مجومعه رویاسوار 00:02:02
178 19:29:17 وله روابط عمومی-162 00:00:27
179 19:29:44 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
180 19:30:09 آبشار سرنوشت - قسمت 46 00:23:57
181 19:54:06 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:01:41
182 19:55:47 گنجینه 00:00:49
183 19:56:36 اعلام برنامه 00:00:50
184 19:57:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
185 19:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:17
186 20:00:10 مهارت‌های زندگی - قسمت 27 00:14:19
187 20:14:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 20:15:05 همسایه ها-4 - قسمت 12 00:12:14
189 20:27:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
190 20:27:36 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
191 20:30:03 تندر 00:23:26
192 20:53:29 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
193 20:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:29
194 20:59:58 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
195 21:00:23 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 24 00:24:20
196 21:24:43 شکرستان 00:01:35
197 21:26:18 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:18
198 21:28:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 21:28:53 وله روابط عمومی-162 00:00:27
200 21:29:20 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
201 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 47 00:30:00
202 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها