جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:04 حدیث 00:00:44
5 08:06:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:09:53 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
9 08:11:55 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
10 08:13:55 وله تسلیت 00:00:39
11 08:14:34 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:14:59 نقاشی‌نقاشی - قسمت 46 00:13:40
13 08:28:39 آرم استیشن روز 00:00:20
14 08:28:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:29:15 وله تسلیت 00:00:25
16 08:29:40 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
17 08:30:05 سارا و اردک - قسمت 32 00:06:52
18 08:36:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
19 08:37:50 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:44:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
21 08:44:36 وله مناسبتی شهادت امام رضا (ع) 00:00:12
22 08:44:48 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
23 08:45:13 شهر قصه - قسمت 114 00:10:34
24 08:55:47 ماموک 00:03:12
25 08:58:59 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 08:59:08 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:59:43 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
28 09:00:08 بارباپاپا - قسمت 31 00:08:15
29 09:08:23 اعلام هفتگی نهال 00:06:30
30 09:14:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
31 09:15:09 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
32 09:15:34 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 8 00:06:49
33 09:22:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
34 09:28:53 وله خمیری 00:00:45
35 09:29:38 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
36 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 4 00:11:22
37 09:41:25 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
38 09:43:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:43:53 وله تسلیت 00:00:25
40 09:44:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
41 09:44:42 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
42 09:45:07 نیلویا - قسمت 31 00:06:21
43 09:51:28 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:51:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
45 09:58:07 وله تسلیت 00:01:27
46 09:59:34 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
47 09:59:59 پیم و پم - قسمت 46 00:13:12
48 10:13:11 آرم تایم (پیم و پم اینا) 00:00:25
49 10:13:36 پیم و پم اینا 00:08:52
50 10:22:28 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:23:21 وله مناسبتی شهادت امام رضا (ع) 00:00:12
52 10:23:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 10:23:59 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
54 10:25:59 وله خمیری 00:00:32
55 10:26:31 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 00:02:00
56 10:28:31 وله تسلیت 00:00:39
57 10:29:10 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
58 10:29:34 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
59 10:29:59 قطارها - قسمت .36 00:05:15
60 10:35:14 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:00
61 10:37:14 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:02
62 10:39:16 دیپ‌داپ 00:02:53
63 10:42:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 10:42:25 وله تسلیت 00:01:27
65 10:43:52 اعلام برنامه 00:00:35
66 10:44:27 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 10:44:36 آرم (اتل متل یه جنگل) 00:00:25
68 10:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 6 00:08:21
69 10:53:22 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
70 10:53:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 10:54:01 اعلام برنامه 00:00:45
72 10:54:46 وله تسلیت 00:00:39
73 10:55:25 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 00:02:00
74 10:57:25 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
75 10:59:27 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
76 10:59:51 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
77 11:00:16 شهر قصه - قسمت 115 00:07:45
78 11:08:01 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
79 11:14:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
80 11:14:57 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
81 11:15:22 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 9 00:06:47
82 11:22:09 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
83 11:24:09 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
84 11:25:42 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
85 11:27:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
86 11:28:09 نقاشی‌نقاشی - قسمت 46 00:13:51
87 11:42:00 وله رگلاژ 00:00:32
88 11:42:32 جشن نماز 00:05:28
89 11:48:00 جشن نماز 00:05:47
90 11:53:47 آرم استیشن روز 00:00:20
91 11:54:07 وله تسلیت 00:01:27
92 11:55:34 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
93 11:57:34 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:02:02
94 11:59:36 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
95 12:00:01 آفتاب‌گردون - قسمت 46 00:10:40
96 12:10:41 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 12:11:03 اعلام برنامه 00:00:35
98 12:11:38 وله مناسبتی شهادت امام رضا (ع) 00:00:12
99 12:11:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 12:12:16 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
101 12:14:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
102 12:14:39 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
103 12:15:04 سارا و اردک - قسمت 33 00:06:54
104 12:21:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 12:22:51 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
106 12:29:21 وله مناسبتی شهادت امام رضا (ع) 00:00:12
107 12:29:33 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 12:29:42 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
109 12:30:07 بارباپاپا - قسمت 32 00:09:02
110 12:39:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
111 12:39:35 مول 00:04:38
112 12:44:13 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:23
113 12:44:36 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
114 12:45:01 نیلویا - قسمت 32 00:06:20
115 12:51:21 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
116 12:51:45 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
117 12:58:15 وله تسلیت 00:01:27
118 12:59:42 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
119 13:00:07 پیم و پم - قسمت 46 00:12:57
120 13:13:04 آرم تایم(پیم و پم اینا) 00:00:17
121 13:13:21 پیم و پم اینا 00:08:41
122 13:22:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
123 13:22:28 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
124 13:28:58 وله تسلیت 00:00:39
125 13:29:37 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
126 13:29:46 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
127 13:30:11 قطارها - قسمت 35 00:05:22
128 13:35:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
129 13:35:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
130 13:42:19 وله تسلیت 00:01:27
131 13:43:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
132 13:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
133 13:45:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:07:50
134 13:52:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
135 13:53:47 آنونس مجموعه مجموعه بارباپاپا 00:02:00
136 13:55:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
137 13:56:13 وله مناسبتی شهادت امام رضا (ع) 00:00:12
138 13:56:25 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:02
139 13:58:27 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:33
140 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
141 14:00:50 آرم تایم (سینمایی سفر به سرزمین دور-2) 00:00:25
142 14:01:15 سینمایی سفر به سرزمین دور-2 00:52:11
143 14:53:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
144 14:54:02 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
145 14:54:49 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
146 14:59:49 آرم تایم(من هنرمندم) 00:00:25
147 15:00:14 من هنرمندم 00:20:29
148 15:20:43 اعلام برنامه 00:00:55
149 15:21:38 کلیپ رنگین کمان 00:04:37
150 15:26:15 آنونس مجموعه این چطور کار میکنه 00:02:00
151 15:28:15 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
152 15:29:56 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
153 15:30:21 داستان‌های اردک - قسمت 13 00:20:37
154 15:50:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
155 15:51:10 اعلام برنامه 00:00:50
156 15:52:00 گنجینه 00:00:47
157 15:52:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
158 15:53:04 وله شهادت امام رضا(ع) 00:00:47
159 15:53:51 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
160 15:58:51 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
161 15:59:29 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
162 15:59:54 سر سفره خدا-ویژه شهادت امام رضا(ع) - قسمت 29 00:45:40
163 16:45:34 مجموعه داستان‌های مذهبی-شهتادت امام رضا(ع)‎ - قسمت 13 00:10:54
164 16:56:28 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
165 17:01:28 فانوس 00:07:24
166 17:08:52 کلیپ رنگین کمان 00:04:37
167 17:13:29 وله رگلاژ 00:00:32
168 17:14:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
169 17:22:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
170 17:32:00 آبشار سرنوشت 00:23:57
171 17:55:57 آگهی بازرگانی 00:03:13
172 17:59:10 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
173 17:59:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
174 17:59:37 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
175 18:00:02 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 24 00:24:20
176 18:24:22 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:12
177 18:24:34 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
178 18:29:34 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:25
179 18:29:59 جزیره دانش - قسمت 39 00:26:47
180 18:56:46 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 18:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:30
182 18:59:38 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
183 19:00:03 کارآگاه درختی - قسمت 7 00:07:59
184 19:08:02 آنونس سینمایی تنها در خانه 2 00:02:30
185 19:10:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 19:10:49 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
187 19:13:07 آنونس مجموعه داستان‌ آن‌شرلی 00:01:41
188 19:14:48 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
189 19:15:13 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 7 00:12:31
190 19:27:44 آنونس سینمایی تنها درخانه 2 00:02:30
191 19:30:14 قهرمانان تنیس - قسمت 103 00:21:54
192 19:52:08 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
193 19:52:18 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
194 19:57:18 آگهی بازرگانی 00:02:21
195 19:59:39 آرم تایم(ورجه وورجه) 00:00:25
196 20:00:04 ورجه وورجه - قسمت 19و20 00:08:36
197 20:08:40 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
198 20:09:18 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
199 20:14:18 سبک زندگی 00:02:16
200 20:16:34 تیزر ترک 00:03:39
201 20:20:13 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:02:00
202 20:22:13 آنونس سینمایی تنها درخانه 2 00:02:30
203 20:24:43 موسیقی فیلم لگو نینجا 00:01:48
204 20:26:31 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
205 20:28:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
206 20:29:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
207 20:29:42 آرم تایم (بره ناقلا) 00:00:25
208 20:30:07 بره ناقلا 00:06:55
209 20:37:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 20:37:38 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
211 20:42:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
212 20:43:05 من میخونم تو گوش کن - قسمت 32 00:14:34
213 20:57:39 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
214 20:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:54
215 20:59:45 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
216 21:00:10 ماشیناسورها - قسمت 20 00:22:50
217 21:23:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
218 21:23:12 سبک زندگی 00:01:45
219 21:24:57 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
220 21:29:57 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
221 21:30:07 بسته شبانگاهی - قسمت 40 00:29:51
222 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها