جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:43
5 08:09:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:15 آرم استیشن روز 00:00:20
8 08:10:35 ماجراهای سعید 00:03:25
9 08:14:00 آگهی بازرگانی 00:00:36
10 08:14:36 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 43 00:14:33
12 08:29:34 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:29:43 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:08 سارا و اردک - قسمت 30 00:06:15
15 08:36:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:42:53 جعبه حیوانات 00:01:42
17 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
18 08:45:00 شهر قصه - قسمت 111 00:08:53
19 08:53:53 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
20 08:54:41 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:55:16 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل-3 00:02:02
22 08:57:18 نقاشی کنیم 00:00:49
23 08:58:07 وله خمیری 00:00:30
24 08:58:37 آگهی بازرگانی 00:00:58
25 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
26 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 28 00:09:02
27 09:09:02 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
28 09:11:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:11:28 اوم نوم 00:01:05
30 09:12:33 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
31 09:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
32 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 6 00:07:22
33 09:22:22 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:07 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 2 00:02:08
35 09:25:15 وله خمیری 00:00:45
36 09:26:00 ترو ترو 00:03:35
37 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
38 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:13:30
39 09:43:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:43:39 اوم نوم 00:00:59
41 09:44:38 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
42 09:45:03 نیلویا - قسمت 31 00:05:55
43 09:50:58 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
44 09:54:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
45 09:54:40 ماموک 00:03:04
46 09:57:44 وله خمیری 00:00:27
47 09:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:24
48 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
49 10:00:00 پیم و پم - قسمت 44 00:10:28
50 10:10:28 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:10:37 پیم و پم اینا 00:08:34
52 10:19:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
53 10:25:41 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
54 10:28:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
55 10:29:37 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
56 10:30:02 قطارها - قسمت 34 00:05:13
57 10:35:15 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
58 10:37:45 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:38:20 پینگو 00:05:48
60 10:44:08 وله خمیری 00:00:28
61 10:44:36 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:25
62 10:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:08:28
63 10:53:29 آرم استیشن روز 00:00:20
64 10:53:49 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
65 10:55:51 آگهی بازرگانی 00:03:48
66 10:59:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
67 11:00:04 شهر قصه - قسمت 113 00:07:57
68 11:08:01 وله خمیری 00:00:29
69 11:08:30 مول 00:05:07
70 11:13:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
71 11:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
72 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 7 00:07:21
73 11:22:21 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
74 11:26:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:26:20 وله خمیری 00:00:30
76 11:26:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
77 11:27:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 44 00:14:27
78 11:41:42 وله رگلاژ 00:00:56
79 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
80 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
81 11:53:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
82 11:55:44 لالبی 00:01:30
83 11:57:14 آگهی بازرگانی 00:02:30
84 11:59:44 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
85 12:00:09 آفتاب‌گردون - قسمت 44 00:10:46
86 12:10:55 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:11:30 ترو ترو 00:03:28
88 12:14:58 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
89 12:15:23 سارا و اردک - قسمت 31 00:06:52
90 12:22:15 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:28:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:29:43 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
93 12:30:08 بارباپاپا - قسمت 30 00:08:02
94 12:38:10 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل-3 00:02:02
95 12:40:12 ماجراهای سعید 00:03:41
96 12:43:53 وله خمیری 00:00:42
97 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
98 12:45:00 نیلویا - قسمت 30 00:06:21
99 12:51:21 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
100 12:53:23 مول 00:05:08
101 12:58:31 وله روابط عمومی-162 00:00:29
102 12:59:00 وله خمیری 00:00:35
103 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
104 13:00:00 پیم و پم - قسمت 43 00:13:31
105 13:13:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:13:40 پیم و پم اینا 00:08:09
107 13:21:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
108 13:22:47 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ قرمز 00:02:10
109 13:24:57 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:19
111 13:29:38 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
112 13:30:03 قطارها - قسمت 33 00:05:05
113 13:35:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
114 13:35:34 کلیپ پاییز 00:01:40
115 13:37:14 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
116 13:43:44 وله خمیری 00:00:48
117 13:44:32 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
118 13:44:57 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:50
119 13:53:47 کاردستی‌های مهدپویا-کوه 00:02:47
120 13:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:26
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
123 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 102 00:21:48
124 14:23:03 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
125 14:25:33 تیزر ترک 00:03:29
126 14:29:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 14:29:38 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
128 14:30:03 ماشیناسورها - قسمت 19 00:22:39
129 14:52:42 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
130 14:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:25
131 14:59:37 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
132 15:00:02 من هنرمندم - قسمت 109 00:20:22
133 15:20:24 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:21:19 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
135 15:23:49 جان‌جان‌ها 00:06:12
136 15:30:01 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
137 15:30:26 ماجراهای دینو - قسمت 37 00:12:43
138 15:43:09 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:02:00
139 15:45:09 سطل سحرآمیز - قسمت 26 00:11:13
140 15:56:22 آگهی بازرگانی 00:04:02
141 16:00:24 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 00:00:25
142 16:00:49 ورجه وورجه-3 - قسمت 19و20 00:08:36
143 16:09:25 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
144 16:14:25 گروه تحقیق 00:05:11
145 16:19:36 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
146 16:22:42 کلیپ مهمان 00:03:33
147 16:26:15 ماجراهای دانی 00:03:23
148 16:29:38 آرم تایم(ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
149 16:30:03 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 10 00:14:59
150 16:45:02 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
151 16:45:27 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 30 00:12:37
152 16:58:04 آگهی بازرگانی 00:03:36
153 17:01:40 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
154 17:04:10 لذت دانایی 00:04:57
155 17:09:07 تیزر به همین سادگی 00:03:07
156 17:12:14 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
157 17:14:44 وله رگلاژ 00:01:17
158 17:16:01 باکس تلاوت قرآن 00:07:59
159 17:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
160 17:34:00 وله 28 صفر 00:00:28
161 17:34:28 صلح‌بانان 00:21:59
162 17:56:27 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
163 17:58:57 پیام سلامت 00:00:46
164 17:59:43 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
165 18:00:08 رویاسوار - قسمت 2 00:22:59
166 18:23:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 18:23:43 لذت دانایی 00:05:00
168 18:28:43 پیام سلامت 00:00:52
169 18:29:35 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
170 18:30:00 خوش‌مزه - قسمت 13 00:21:16
171 18:51:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 18:51:43 وله 28 صفر 00:00:25
173 18:52:08 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
174 18:57:08 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
175 18:59:38 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
176 19:00:03 کارآگاه درختی - قسمت 6 00:08:13
177 19:08:16 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
178 19:08:28 روسای کوچک 00:05:55
179 19:14:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
180 19:14:40 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
181 19:15:05 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 6 00:12:33
182 19:27:38 وله 28 صفر 00:01:22
183 19:29:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 19:29:36 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
185 19:30:01 قهرمانان تنیس - قسمت 102 00:21:48
186 19:51:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
187 19:52:06 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
188 19:57:06 ماجراهای دانی 00:02:22
189 19:59:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 20:00:04 موزه-2 - قسمت 28 00:17:45
191 20:17:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:18:01 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
193 20:20:31 لذت دانایی 00:04:30
194 20:25:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
195 20:30:01 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ - قسمت شهادت امام حسن (ع) 00:08:51
196 20:38:52 وله 28 صفر 00:00:28
197 20:39:20 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
198 20:41:44 برنارد 00:02:51
199 20:44:35 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
200 20:45:00 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:21
201 20:59:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
202 20:59:38 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
203 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 19 00:22:39
204 21:22:42 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
205 21:25:12 ماجراهای دانی 00:02:13
206 21:27:25 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:02:15
207 21:29:40 بسته شبانگاهی - قسمت 44 00:30:00
208 21:59:40 شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها