جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:50
5 08:06:38 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:58 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:43 پینگو 00:05:24
8 08:13:07 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:16 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
10 08:14:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:06 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:14:17
12 08:29:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:29:39 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:04 سارا و اردک - قسمت 29 00:06:31
15 08:36:35 وله خمیری 00:00:32
16 08:37:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
17 08:38:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
18 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:00 شهر قصه - قسمت 111 00:09:35
20 08:54:35 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:55:10 ماموک 00:02:58
22 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:27
23 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
24 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 28 00:08:29
25 09:08:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
26 09:08:45 مولانگ 00:03:27
27 09:12:12 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
28 09:14:12 آرم استیشن توپ 00:00:23
29 09:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
30 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 5 00:07:19
31 09:22:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
32 09:23:17 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:24:02 ترو ترو 00:03:35
34 09:27:37 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
35 09:29:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:29:37 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
37 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 1 00:14:25
38 09:44:27 آرم استیشن روز 00:00:20
39 09:44:47 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
40 09:45:12 نیلویا - قسمت 30 00:06:21
41 09:51:33 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
42 09:54:37 وله روابط عمومی-162 00:00:29
43 09:55:06 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل-3 00:02:02
44 09:57:08 وله خمیری 00:01:00
45 09:58:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:18
47 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
48 10:00:00 پیم و پم - قسمت 43 00:13:31
49 10:13:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:13:40 پیم و پم اینا 00:08:09
51 10:21:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
52 10:28:19 وله خمیری 00:00:56
53 10:29:15 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
54 10:29:37 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
55 10:30:02 قطارها - قسمت 33 00:05:05
56 10:35:07 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
57 10:38:05 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
58 10:38:53 مولانگ 00:03:24
59 10:42:17 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:02:00
60 10:44:17 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
61 10:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:25
62 10:45:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:50
63 10:53:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 10:54:20 اوم نوم 00:00:59
65 10:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:19
66 10:59:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
67 11:00:03 شهر قصه - قسمت 112 00:08:53
68 11:08:56 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
69 11:10:56 ماجراهای سعید 00:03:09
70 11:14:05 وله خمیری 00:00:30
71 11:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
72 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 6 00:07:22
73 11:22:22 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 11:22:44 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
75 11:26:32 وله خمیری 00:00:36
76 11:27:08 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
77 11:27:33 نقاشی‌نقاشی - قسمت 43 00:14:33
78 11:42:06 وله رگلاژ 00:00:26
79 11:42:32 بسته تلاوت قرآن 00:05:28
80 11:48:00 بسته اذانگاهی ظهر 00:05:51
81 11:53:51 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
82 11:55:53 آگهی بازرگانی 00:04:10
83 12:00:03 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:28 آفتاب‌گردون - قسمت 43 00:10:32
85 12:11:00 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
86 12:14:45 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
87 12:15:10 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:15
88 12:21:25 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
89 12:27:55 لالبی 00:01:40
90 12:29:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
91 12:30:00 بارباپاپا - قسمت 29 00:09:02
92 12:39:02 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:39:11 وله خمیری 00:00:45
94 12:39:56 دیپ‌داپ 00:02:55
95 12:42:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
96 12:43:49 نقاشی کنیم 00:00:46
97 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
98 12:45:00 نیلویا - قسمت 29 00:06:06
99 12:51:06 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 12:51:28 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
101 12:53:54 وله خمیری 00:00:59
102 12:54:53 ماجراهای سعید 00:04:33
103 12:59:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
105 13:00:00 پیم و پم - قسمت 42 00:11:37
106 13:11:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
107 13:12:00 پیم و پم اینا 00:08:52
108 13:20:52 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:21:14 مول 00:05:06
110 13:26:20 آگهی بازرگانی 00:03:15
111 13:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
112 13:30:00 قطارها - قسمت 32 00:05:26
113 13:35:26 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
114 13:41:56 ترو ترو 00:03:32
115 13:45:28 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:45:50 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
117 13:46:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 2 00:09:48
118 13:56:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 13:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:48
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
122 14:01:15 صلح‌بانان - قسمت 12 00:22:21
123 14:23:36 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
124 14:28:36 سبک زندگی 00:01:01
125 14:29:37 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
126 14:30:02 رویاسوار - قسمت 1 00:22:40
127 14:52:42 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
128 14:55:12 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
129 14:56:07 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
130 14:58:37 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
131 14:59:37 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
132 15:00:02 خوش‌مزه - قسمت 12 00:21:45
133 15:21:47 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
134 15:24:17 اعلام برنامه 00:00:55
135 15:25:12 سبک زندگی 00:01:04
136 15:26:16 آگهی بازرگانی 00:03:27
137 15:29:43 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
138 15:30:08 کارآگاه درختی - قسمت 6 00:08:13
139 15:38:21 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
140 15:43:21 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
141 15:43:46 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 6 00:12:33
142 15:56:19 آگهی بازرگانی 00:04:03
143 16:00:22 موزه-2 - قسمت 28 00:17:45
144 16:18:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 16:18:43 جان‌جان‌ها 00:06:29
146 16:25:12 تیزر ترک 00:03:39
147 16:28:51 پیام سلامت 00:00:44
148 16:29:35 آرم تایم(شنگول آباد-2) 00:00:25
149 16:30:00 شنگول آباد-2 - قسمت 14 00:18:30
150 16:48:30 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
151 16:51:00 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
152 16:56:00 لذت دانایی 00:05:41
153 17:01:41 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
154 17:04:11 آگهی بازرگانی 00:03:30
155 17:07:41 گروه تحقیق 00:04:08
156 17:11:49 تیزر اخراجی‌ها 00:03:06
157 17:14:55 وله رگلاژ 00:01:06
158 17:16:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
159 17:24:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
160 17:34:00 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
161 17:34:25 قهرمانان تنیس - قسمت 102 00:21:48
162 17:56:13 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
163 17:58:43 پیام سلامت 00:00:52
164 17:59:35 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
165 18:00:00 ماشیناسورها - قسمت 19 00:22:39
166 18:22:39 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
167 18:23:44 برنارد 00:03:00
168 18:26:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 18:27:01 آگهی بازرگانی 00:02:36
170 18:29:37 آرم تایم(من هنرمندم) 00:00:25
171 18:30:02 من هنرمندم - قسمت 109 00:20:22
172 18:50:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
173 18:55:24 ترافیک 00:02:07
174 18:57:31 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
175 18:57:41 آگهی بازرگانی 00:01:54
176 18:59:35 آرم تایم(ماجراهای دینو) 00:00:25
177 19:00:00 ماجراهای دینو - قسمت 36 00:12:55
178 19:12:55 کلیپ بینوایان-2 00:01:37
179 19:14:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
180 19:14:44 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
181 19:15:09 سطل سحرآمیز - قسمت 25 00:10:21
182 19:25:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
183 19:25:47 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
184 19:28:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
185 19:29:44 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
186 19:30:09 صلح‌بانان - قسمت 12 00:22:21
187 19:52:30 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
188 19:57:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
189 19:58:06 آگهی بازرگانی 00:01:29
190 19:59:35 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 00:00:25
191 20:00:00 ورجه وورجه-3 - قسمت 17و18 00:15:53
192 20:15:53 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
193 20:18:23 ماجراهای دانی 00:01:53
194 20:20:16 تیزر به همین سادگی 00:03:07
195 20:23:23 آنونس سینمایی تنها در خانه-2 00:02:30
196 20:25:53 خال‌خالی 00:03:43
197 20:29:36 آرم تایم(ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
198 20:30:01 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 9 00:14:20
199 20:44:21 آرم تایم(من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
200 20:44:46 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 29 00:14:17
201 20:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:29
202 21:00:32 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
203 21:00:57 رویاسوار - قسمت 1 00:22:40
204 21:23:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
205 21:23:54 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:10
206 21:27:04 آنونس مجموعه ماجراهای کوشا 00:02:00
207 21:29:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
208 21:29:42 بسته شبانگاهی - قسمت 30 00:30:00
209 21:59:42 شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها