جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:45
5 08:07:03 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:23 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
8 08:08:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
9 08:09:15 ماجراهای سعید 00:04:33
10 08:13:48 وله خمیری 00:00:47
11 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 41 00:14:23
13 08:29:23 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
14 08:29:45 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:10 سارا و اردک - قسمت 28 00:06:53
16 08:37:03 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
17 08:43:33 اوم نوم 00:01:02
18 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:00 شهر قصه - قسمت 110 00:10:41
20 08:55:41 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:16 جعبه حیوانات 00:01:43
22 08:57:59 آگهی بازرگانی 00:01:36
23 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
24 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 27 00:08:50
25 09:08:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
26 09:09:06 مولانگ 00:03:27
27 09:12:33 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
28 09:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
29 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 4 00:07:08
30 09:22:08 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:22:53 مول 00:05:04
32 09:27:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:28:13 کلیپ سلام 00:01:22
34 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
35 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 30 00:14:49
36 09:44:49 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
37 09:45:14 نیلویا - قسمت 29 00:06:06
38 09:51:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
39 09:51:36 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی 00:04:03
40 09:55:39 وله خمیری 00:00:33
41 09:56:12 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
42 09:58:03 آگهی بازرگانی 00:01:32
43 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
44 10:00:00 پیم و پم - قسمت 42 00:11:37
45 10:11:37 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
46 10:11:59 پیم و پم اینا 00:08:52
47 10:20:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
48 10:21:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
49 10:28:19 کلیپ نمره بیست 00:01:52
50 10:30:11 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
51 10:30:36 قطارها - قسمت 26 00:05:26
52 10:36:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 10:36:28 کاردستی‌های مهدپویا-انگور 00:03:22
54 10:39:50 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:40:25 ترو ترو 00:03:35
56 10:44:00 وله خمیری 00:00:35
57 10:44:35 آرم تایم(اتل متل یه جنگل ) 00:00:25
58 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 77 00:09:48
59 10:54:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
60 10:55:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:56:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
62 10:56:50 آگهی بازرگانی 00:02:48
63 10:59:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
64 11:00:03 شهر قصه - قسمت 111 00:09:35
65 11:09:38 کاردستی‌های مهدپویا-خانه 00:02:25
66 11:12:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
67 11:12:19 لالبی 00:01:35
68 11:13:54 وله خمیری 00:00:41
69 11:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
70 11:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 05 00:07:19
71 11:22:19 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:00
72 11:26:19 نقاشی کنیم 00:01:00
73 11:27:19 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 11:27:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:28:06 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:14:17
76 11:42:23 وله رگلاژ 00:00:15
77 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
78 11:48:00 جشن نماز 00:05:49
79 11:53:49 وله روابط عمومی-162 00:00:29
80 11:54:18 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:02:00
81 11:56:18 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
82 11:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:33
83 11:59:39 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:04 آفتاب‌گردون - قسمت 42 00:07:18
85 12:07:22 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:07:57 ماجراهای سعید 00:04:41
87 12:12:38 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
88 12:14:40 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
89 12:15:05 سارا و اردک - قسمت 29 00:06:31
90 12:21:36 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:28:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:29:04 وله خمیری 00:00:32
93 12:29:36 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
94 12:30:01 بارباپاپا - قسمت 28 00:08:29
95 12:38:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
96 12:38:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
97 12:40:46 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:40:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
99 12:44:07 وله خمیری 00:00:28
100 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
101 12:45:00 نیلویا - قسمت 28 00:05:52
102 12:50:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
103 12:51:18 کلیپ پاییز 00:01:40
104 12:52:58 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
105 12:59:28 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 12:59:50 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
107 13:00:15 پیم و پم - قسمت 41 00:11:22
108 13:11:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:11:46 پیم و پم اینا 00:08:50
110 13:20:36 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
111 13:24:47 آگهی بازرگانی 00:04:53
112 13:29:40 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
113 13:30:05 قطارها - قسمت 31 00:05:24
114 13:35:29 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
115 13:39:25 وله خمیری 00:00:39
116 13:40:04 لالبی 00:02:32
117 13:42:36 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
118 13:44:36 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
119 13:45:01 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 1 00:09:08
120 13:54:09 وله خمیری 00:00:25
121 13:54:34 دیپ‌داپ 00:02:41
122 13:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:45
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
125 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 101 00:21:49
126 14:23:04 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
127 14:28:04 بره قهرمان 00:00:56
128 14:29:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
129 14:29:36 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
130 14:30:01 ماشیناسورها - قسمت 18 00:22:25
131 14:52:26 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
132 14:54:56 کلیپ مرگ بر آمریکا 00:03:12
133 14:58:08 سبک زندگی 00:01:27
134 14:59:35 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
135 15:00:00 من هنرمندم - قسمت 108 00:20:46
136 15:20:46 اعلام برنامه 00:00:55
137 15:21:41 تیزر اخراجی ها 00:03:06
138 15:24:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
139 15:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:36
140 15:29:35 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
141 15:30:00 ماجراهای دینو - قسمت 36 00:12:55
142 15:42:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
143 15:43:33 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
144 15:43:58 سطل سحرآمیز - قسمت 25 00:10:21
145 15:54:19 وله روابط عمومی-162 00:00:27
146 15:54:46 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
147 15:54:58 آگهی بازرگانی 00:04:38
148 15:59:36 آرم تایم (ورجه وورجه-3) 00:00:25
149 16:00:01 ورجه وورجه-3 - قسمت 17و18 00:15:53
150 16:15:54 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 16:20:54 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
152 16:23:24 جورواجور 00:02:36
153 16:26:00 تیزر ترک 00:03:39
154 16:29:39 آرم تایم (ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
155 16:30:04 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 9 00:14:20
156 16:44:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
157 16:44:36 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
158 16:45:01 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 29 00:14:17
159 16:59:18 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
160 17:04:18 برنارد 00:02:40
161 17:06:58 کلیپ مرگ بر آمریکا 00:03:12
162 17:10:10 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
163 17:12:40 آگهی بازرگانی 00:03:51
164 17:16:31 وله رگلاژ 00:00:31
165 17:17:02 بسته تلاوت قرآن 00:07:58
166 17:25:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:01
167 17:35:01 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
168 17:35:11 صلح‌بانان - قسمت 12 00:22:21
169 17:57:32 آنونس مجموعه شنگول آباد 00:02:09
170 17:59:41 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
171 18:00:06 رویاسوار - قسمت 01 00:22:40
172 18:22:46 اعلام برنامه 00:00:50
173 18:23:36 سبک زندگی 00:01:02
174 18:24:38 آگهی بازرگانی 00:04:57
175 18:29:35 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
176 18:30:00 خوش‌مزه - قسمت 12 00:21:45
177 18:51:45 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
178 18:52:23 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
179 18:54:53 اعلام برنامه 00:00:55
180 18:55:48 آگهی بازرگانی 00:03:49
181 18:59:37 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
182 19:00:02 کارآگاه درختی - قسمت 5 00:08:23
183 19:08:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
184 19:08:37 رالف 00:01:04
185 19:09:41 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
186 19:14:41 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
187 19:15:06 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 5 00:12:16
188 19:27:22 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -1 00:02:30
189 19:29:52 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
190 19:30:17 قهرمانان تنیس - قسمت 101 00:21:49
191 19:52:06 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
192 19:54:30 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
193 19:56:29 وله روابط عمومی-162 00:00:27
194 19:56:56 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
195 19:57:06 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:08
197 20:00:04 موزه- 2 - قسمت 27 00:17:26
198 20:17:30 تیزر حین پخش رویا‌سوار 00:01:23
199 20:18:53 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
200 20:20:41 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
201 20:25:41 کلیپ مرگ بر آمریکا 00:03:12
202 20:28:53 پیام سلامت 00:00:46
203 20:29:39 آرم تایم (شنگول آباد- 2) 00:00:25
204 20:30:04 شنگول آباد- 2 - قسمت 13 00:17:50
205 20:47:54 آنونس سینمایی سفر به سرزمین دور -2 00:02:30
206 20:50:24 روسای کوچک 00:07:13
207 20:57:37 وله روابط عمومی-162 00:00:27
208 20:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:56
209 21:00:00 ماشیناسورها - قسمت 18 00:22:25
210 21:22:25 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
211 21:23:30 لاروا 00:01:13
212 21:24:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
213 21:29:43 بسته شبانگاهی - قسمت 42 00:30:00
214 21:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها