جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:44
5 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:02 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
8 08:11:02 کلیپ مداد رنگی 00:03:03
9 08:14:05 آگهی بازرگانی 00:00:42
10 08:14:47 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 40 00:14:25
12 08:29:37 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
13 08:30:02 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:52
14 08:36:54 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
15 08:43:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:43:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
17 08:44:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
18 08:45:03 شهر قصه - قسمت 109 00:12:33
19 08:57:36 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:58:11 وله خمیری 00:00:47
21 08:58:58 آگهی بازرگانی 00:00:37
22 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
23 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 26 00:08:56
24 09:08:56 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
25 09:09:44 وله خمیری 00:00:30
26 09:10:14 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
27 09:12:44 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
28 09:14:35 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
29 09:15:00 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 03 00:07:28
30 09:22:28 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:23:13 ترو ترو 00:03:33
32 09:26:46 وله خمیری 00:00:34
33 09:27:20 کلیپ‌ پروانه 00:02:15
34 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
35 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 29 00:14:44
36 09:44:44 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
37 09:45:09 نیلویا - قسمت 28 00:05:52
38 09:51:01 کاردستی‌های مهد پویا-پروانه 00:03:04
39 09:54:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:54:14 اوم نوم 00:01:07
41 09:55:21 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستانش 00:02:00
42 09:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:14
43 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
44 10:00:00 پیم و پم - قسمت 41 00:11:22
45 10:11:22 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
46 10:11:44 پیم و پم اینا 00:08:50
47 10:20:34 آرم استیشن روز 00:00:20
48 10:20:54 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 4 و 5 00:02:11
49 10:23:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
50 10:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
51 10:30:00 قطارها - قسمت 31 00:05:24
52 10:35:24 کاردستی‌های مهد پویا-توپ 00:03:16
53 10:38:40 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
54 10:45:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:09:08
55 10:54:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:54:27 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
57 10:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:22
58 10:59:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
59 11:00:02 شهر قصه - قسمت 110 00:10:41
60 11:10:43 وله خمیری 00:00:32
61 11:11:15 مولانگ 00:03:21
62 11:14:36 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
63 11:15:01 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 04 00:07:08
64 11:22:09 وله روابط عمومی-162 00:00:29
65 11:22:38 مول 00:05:05
66 11:27:43 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
67 11:28:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 41 00:14:23
68 11:42:31 وله رگلاژ 00:00:26
69 11:42:57 جشن نماز 00:05:03
70 11:48:00 جشن نماز 00:05:51
71 11:53:51 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:54:44 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
73 11:56:46 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:56:55 وله خمیری 00:00:42
75 11:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:01
76 11:59:38 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
77 12:00:03 آفتاب‌گردون - قسمت 41 00:08:13
78 12:08:16 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
79 12:10:18 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی 00:04:03
80 12:14:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:14:37 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
82 12:15:02 سارا و اردک - قسمت 28 00:06:53
83 12:21:55 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
84 12:28:25 نقاشی کنیم 00:01:00
85 12:29:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:29:41 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
87 12:30:06 بارباپاپا - قسمت 27 00:08:50
88 12:38:56 آنونس مجموعه قطارها 00:02:00
89 12:40:56 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:41:05 نقاشی کنیم 00:00:53
91 12:41:58 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
92 12:44:00 وله خمیری 00:00:35
93 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
94 12:45:00 نیلویا - قسمت 27 00:06:18
95 12:51:18 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
96 12:57:48 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
97 12:59:02 وله خمیری 00:00:33
98 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
99 13:00:00 پیم و پم - قسمت 40 00:10:31
100 13:10:31 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
101 13:10:54 پیم و پم اینا 00:08:43
102 13:19:37 وله خمیری 00:00:48
103 13:20:25 ماجراهای سعید 00:04:24
104 13:24:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 13:25:42 آگهی بازرگانی 00:04:00
106 13:29:42 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
107 13:30:07 قطارها - قسمت 30 00:05:32
108 13:35:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
109 13:36:05 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
110 13:37:56 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
111 13:38:44 ماموک 00:03:12
112 13:41:56 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
113 13:43:58 وله خمیری 00:00:37
114 13:44:35 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو) 00:00:25
115 13:45:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 12 00:06:29
116 13:51:29 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
117 13:53:29 جعبه حیوانات 00:01:44
118 13:55:13 وله خمیری 00:00:42
119 13:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:05
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
122 14:01:15 آبشار سرنوشت - قسمت 45 00:23:24
123 14:24:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
124 14:25:06 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
125 14:26:29 تیزر اخراجی ها 00:03:06
126 14:29:35 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:25
127 14:30:00 داستان آنه شرلی - قسمت 23 00:23:31
128 14:53:31 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
129 14:54:26 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
130 14:59:26 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
131 14:59:36 آرم تایم(جزیره دانش) 00:00:25
132 15:00:01 جزیره دانش - قسمت 38 00:24:10
133 15:24:11 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:25:06 پیام سلامت 00:00:44
135 15:25:50 آگهی بازرگانی 00:03:45
136 15:29:35 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
137 15:30:00 کارآگاه درختی - قسمت 5 00:08:23
138 15:38:23 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
139 15:39:46 تیزر ترک 00:03:39
140 15:43:25 سبک زندگی 00:01:12
141 15:44:37 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
142 15:45:02 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 05 00:12:16
143 15:57:18 آگهی بازرگانی 00:03:29
144 16:00:47 موزه-2 - قسمت 27 00:17:26
145 16:18:13 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
146 16:23:13 جان‌جان‌ها 00:06:29
147 16:29:42 آرم تایم(شنگول آباد-2) 00:00:25
148 16:30:07 شنگول آباد-2 - قسمت 13 00:17:50
149 16:47:57 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
150 16:48:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
151 16:53:52 لذت دانایی 00:05:46
152 16:59:38 آگهی بازرگانی 00:03:05
153 17:02:43 گروه تحقیق 00:05:11
154 17:07:54 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
155 17:09:17 روسای کوچک 00:05:55
156 17:15:12 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
157 17:17:39 وله رگلاژ 00:00:22
158 17:18:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
159 17:26:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
160 17:36:00 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
161 17:36:10 قهرمانان تنیس - قسمت 101 00:21:49
162 17:57:59 کدو بدو 00:01:38
163 17:59:37 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
164 18:00:02 ماشیناسورها - قسمت 18 00:22:25
165 18:22:27 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
166 18:24:27 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
167 18:25:50 آگهی بازرگانی 00:04:29
168 18:30:19 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
169 18:30:44 من هنرمندم - قسمت 108 00:20:46
170 18:51:30 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:51:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
172 18:56:52 رالف 00:01:05
173 18:57:57 آگهی بازرگانی 00:01:43
174 18:59:40 آرم تایم(داستان‌های اردک) 00:00:25
175 19:00:05 داستان‌های اردک - قسمت 11 00:21:38
176 19:21:43 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
177 19:26:43 برنارد 00:02:53
178 19:29:36 آرم تایم(آبشار سرنوشت) 00:00:25
179 19:30:01 آبشار سرنوشت - قسمت 45 00:23:24
180 19:53:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
181 19:54:20 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
182 19:55:25 لئون 00:02:39
183 19:58:04 وله روابط عمومی-162 00:00:27
184 19:58:31 آگهی بازرگانی 00:01:29
185 20:00:00 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
186 20:00:25 سر سفره خدا - قسمت 27 00:44:05
187 20:44:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 20:45:06 همسایه‌ها-4 - قسمت 10 00:11:57
189 20:57:03 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
190 20:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:29
191 20:59:55 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
192 21:00:20 داستان آنه شرلی - قسمت 23 00:23:31
193 21:23:51 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:18
194 21:26:09 کلیپ مرگ بر آمریکا 00:03:12
195 21:29:21 وله روابط عمومی-162 00:00:27
196 21:29:48 بسته شبانگاهی - قسمت 22 00:30:00
197 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها