جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:29
5 08:06:41 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:01 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:46 ترو ترو 00:03:30
8 08:11:16 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی با قالب کف پا 00:02:56
9 08:14:12 آگهی بازرگانی 00:00:38
10 08:14:50 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 39 00:14:35
12 08:29:50 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
13 08:30:15 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:39
14 08:36:54 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
15 08:38:56 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
16 08:40:58 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
17 08:42:49 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
18 08:44:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
19 08:45:14 شهر قصه - قسمت 108 00:09:22
20 08:54:36 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
21 08:56:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:57:31 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
24 08:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:25
25 08:59:47 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
26 09:00:12 بارباپاپا - قسمت 25 00:08:28
27 09:08:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
28 09:09:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:10:31 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
30 09:12:22 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 6 00:00:32
31 09:12:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
32 09:14:37 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
33 09:15:02 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 2 00:06:44
34 09:21:46 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
35 09:23:46 کاردستی‌های مهد پویا-آدم برفی 00:04:03
36 09:27:49 وله خمیری 00:00:55
37 09:28:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:29:00 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:29:45 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
40 09:30:10 پهلوانان پویا - قسمت 28 00:14:39
41 09:44:49 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
42 09:45:14 نیلویا - قسمت 27 00:06:18
43 09:51:32 کلیپ یار مهربان 00:03:29
44 09:55:01 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
45 09:56:52 آگهی بازرگانی 00:02:52
46 09:59:44 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
47 10:00:09 پیم و پم - قسمت 40 00:10:31
48 10:10:40 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
49 10:11:04 پیم و پم اینا 00:08:43
50 10:19:47 کلیپ دو دوست 00:02:38
51 10:22:25 آنونس مجموعه ویزی زنبوری و دوستاش 00:02:00
52 10:24:25 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
53 10:26:27 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
54 10:28:29 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
55 10:30:12 قطارها - قسمت 30 00:05:32
56 10:35:44 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
57 10:38:56 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
58 10:40:58 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
59 10:43:00 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:43:35 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
61 10:44:33 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:09
62 10:44:42 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
63 10:45:07 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 12 00:06:29
64 10:51:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
65 10:52:00 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
66 10:53:51 اعلام برنامه 00:00:45
67 10:54:36 ارم استیشن روز 00:00:20
68 10:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:48
69 10:59:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
70 11:00:09 شهر قصه - قسمت 109 00:12:33
71 11:12:42 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
72 11:14:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
73 11:14:56 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
74 11:15:21 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 20 00:07:28
75 11:22:49 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
76 11:24:49 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
77 11:26:51 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
78 11:28:34 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
79 11:28:59 نقاشی‌نقاشی - قسمت 40 00:14:25
80 11:43:24 وله رگلاژ 00:00:24
81 11:43:48 جشن نماز 00:04:12
82 11:48:00 جشن نماز 00:05:53
83 11:53:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
84 11:54:17 وله روابط عمومی-162 00:00:29
85 11:54:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 11:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:35
87 11:59:37 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
88 12:00:02 آفتاب‌گردون - قسمت 40 00:08:44
89 12:08:46 اعلام برنامه 00:00:35
90 12:09:21 کاردستی‌های مهد پویا-انگور 00:03:22
91 12:12:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:13:41 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 12 00:00:32
93 12:14:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
94 12:14:36 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
95 12:15:01 سارا و اردک - قسمت 27 00:06:52
96 12:21:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 12:22:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
98 12:23:12 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
99 12:29:42 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 12:29:51 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
101 12:30:16 بارباپاپا - قسمت 26 00:08:56
102 12:39:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
103 12:39:35 مولانگ 00:03:21
104 12:42:56 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
105 12:44:39 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
106 12:45:04 نیلویا - قسمت 26 00:06:06
107 12:51:10 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
108 12:54:08 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
109 13:00:38 پیم و پم - قسمت 39 00:12:12
110 13:12:50 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 13:13:12 پیم و پم اینا 00:08:50
112 13:22:02 ترو ترو 00:03:28
113 13:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:31
114 13:30:01 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
115 13:30:26 قطارها - قسمت 29 00:05:09
116 13:35:35 کلیپ شاپرک 00:03:26
117 13:39:01 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
118 13:41:03 کاردستی‌های مهد پویا-مورچه 00:03:16
119 13:44:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
120 13:44:45 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 13:44:54 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
122 13:45:19 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 11 00:07:10
123 13:52:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
124 13:53:22 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
125 13:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:38
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 آرم تایم (سینمایی ریو_1) 00:00:25
128 14:01:15 سینمایی ریو_1 01:03:37
129 15:04:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
130 15:09:52 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
131 15:11:15 تیزر یه اتفاق ساده 00:02:35
132 15:13:50 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
133 15:15:20 خانواده من 00:08:27
134 15:23:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
135 15:23:59 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
136 15:25:22 آگهی بازرگانی 00:04:26
137 15:29:48 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
138 15:30:13 داستان‌های اردک - قسمت 12 00:21:38
139 15:51:51 اعلام برنامه 00:00:50
140 15:52:41 کلیپ آقا سلام 00:02:59
141 15:55:40 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 15:55:57 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
143 15:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:40
144 15:59:47 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
145 16:00:12 سر سفره خدا 00:44:05
146 16:44:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
147 16:44:53 کلیپ موعود آسمانی 00:04:30
148 16:49:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
149 16:50:18 آگهی بازرگانی 00:04:49
150 16:55:07 آبشار سرنوشت - قسمت 45 00:23:24
151 17:18:31 وله رگلاژ 00:00:30
152 17:19:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
153 17:27:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
154 17:37:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
155 17:37:12 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
156 17:39:11 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
157 17:44:11 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
158 17:45:34 بره ناقلا 00:06:11
159 17:51:45 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
160 17:53:45 کلیپ انتظار یار 00:06:00
161 17:59:45 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
162 18:00:10 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 23 00:23:31
163 18:23:41 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
164 18:25:41 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
165 18:26:41 آگهی بازرگانی 00:03:28
166 18:30:09 جزیره دانش - قسمت 38 00:24:10
167 18:54:19 اعلام برنامه 00:00:55
168 18:55:14 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
169 18:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:12
170 18:59:49 آرم تایم (داستان‌های اردک) 00:00:25
171 19:00:14 داستان‌های اردک - قسمت 11 00:21:37
172 19:21:51 تیزر ترک 00:03:39
173 19:25:30 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
174 19:26:53 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:02:27
175 19:29:20 وله روابط عمومی-162 00:00:27
176 19:29:47 آرم تایم (آبشار سرنوشت ) 00:00:25
177 19:30:12 آبشار سرنوشت - قسمت 44 00:23:53
178 19:54:05 آنونس مجموعه داستان‌ آنه شرلی 00:01:41
179 19:55:46 اعلام برنامه 00:00:50
180 19:56:36 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
181 19:57:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
182 19:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:29
183 19:59:55 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
184 20:00:20 سر سفره خدا - قسمت 26 00:43:08
185 20:43:28 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 20:43:40 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
187 20:45:03 همسایه ها-4 - قسمت 9 00:12:00
188 20:57:03 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
189 20:57:58 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
190 20:58:15 آگهی بازرگانی 00:01:29
191 20:59:44 آرم تایم (داستان‌ آنه شرلی) 00:00:25
192 21:00:09 داستان‌ آنه شرلی - قسمت 22 00:19:55
193 21:20:04 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
194 21:21:34 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
195 21:26:34 شکرستان 00:01:35
196 21:28:09 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
197 21:29:32 وله روابط عمومی-162 00:00:27
198 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 40 00:30:00
199 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها