جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:50
5 08:07:32 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:52 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:37 مولانگ 00:03:00
8 08:11:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:11:46 آگهی بازرگانی 00:03:10
10 08:14:56 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:21 نقاشی‌نقاشی - قسمت 37 00:14:22
12 08:29:43 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
13 08:30:08 سارا و اردک - قسمت 24 00:06:53
14 08:37:01 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:37:10 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
16 08:38:08 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
17 08:44:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
18 08:45:03 شهر قصه - قسمت 106 00:12:09
19 08:57:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
20 08:57:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
21 08:58:34 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:38
23 08:59:47 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
24 09:00:12 بارباپاپا - قسمت 23 00:09:08
25 09:09:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
26 09:09:43 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
27 09:12:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 09:14:17 آرم استیشن توپ 00:00:23
29 09:14:40 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
30 09:15:05 پینگو در شهر - قسمت 23 00:06:31
31 09:21:36 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:21 اوم نوم 00:01:14
33 09:23:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:24:01 ماجراهای سعید 00:05:48
35 09:29:49 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
36 09:30:14 پهلوانان پویا - قسمت 26 00:13:49
37 09:44:03 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:44:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 09:44:38 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
40 09:45:03 نیلویا - قسمت 25 00:05:59
41 09:51:02 کلیپ سلام 00:01:22
42 09:52:24 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
43 09:58:54 آگهی بازرگانی 00:00:42
44 09:59:36 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
45 10:00:01 پیم و پم - قسمت 38 00:13:01
46 10:13:02 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:13:24 پیم و پم اینا 00:08:54
48 10:22:18 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
49 10:23:06 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
50 10:24:04 وله روابط عمومی-162 00:00:29
51 10:24:33 ترو ترو 00:03:36
52 10:28:09 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
53 10:29:52 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
54 10:30:17 قطارها - قسمت 28 00:05:16
55 10:35:33 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
56 10:38:06 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:38:15 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:38:50 دیپ‌داپ 00:02:54
59 10:41:44 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
60 10:43:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
61 10:44:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
62 10:44:35 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
63 10:45:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 10 00:06:51
64 10:51:51 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره-1 00:02:15
65 10:54:06 اعلام برنامه 00:00:45
66 10:54:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
67 10:55:49 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
68 10:57:51 وله خمیری 00:00:42
69 10:58:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
70 10:58:57 آگهی بازرگانی 00:00:38
71 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
72 11:00:00 شهر قصه - قسمت 107 00:08:26
73 11:08:26 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
74 11:14:56 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:25
75 11:15:21 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 1 00:06:45
76 11:22:06 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:22:15 مول 00:05:04
78 11:27:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
79 11:27:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
80 11:28:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 38 00:14:20
81 11:42:20 وله رگلاژ 00:00:37
82 11:42:57 جشن نماز 00:05:03
83 11:48:00 جشن نماز 00:05:42
84 11:53:42 وله روابط عمومی-162 00:00:29
85 11:54:11 آنونس مجموعه کوچولو های کنجکاو 00:02:02
86 11:56:13 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
87 11:58:15 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
88 11:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:38
89 11:59:46 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
90 12:00:11 آفتاب‌گردون - قسمت 38 00:08:08
91 12:08:19 اعلام برنامه 00:00:35
92 12:08:54 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
93 12:10:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
94 12:11:54 وله خمیری 00:00:38
95 12:12:32 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
96 12:14:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
97 12:14:41 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
98 12:15:06 سارا و اردک - قسمت 25 00:06:52
99 12:21:58 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-1 00:01:26
100 12:23:24 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
101 12:29:54 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
102 12:30:19 بارباپاپا - قسمت 24 00:08:45
103 12:39:04 وله خمیری 00:00:32
104 12:39:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
105 12:42:40 جعبه حیوانات 00:01:48
106 12:44:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
107 12:44:52 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
108 12:45:17 نیلویا - قسمت 24 00:05:53
109 12:51:10 کاردستی‌های مهدپویا-گلابی 00:02:01
110 12:53:11 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
111 12:55:13 ماموک 00:03:11
112 12:58:24 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:53
113 13:00:17 پیم و پم - قسمت 37 00:12:11
114 13:12:28 آرم استیشن توپ 00:00:23
115 13:12:51 پیم و پم اینا 00:08:36
116 13:21:27 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
117 13:22:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
118 13:23:18 مولانگ 00:03:27
119 13:26:45 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
120 13:28:45 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
121 13:29:09 آگهی بازرگانی 00:00:42
122 13:29:51 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
123 13:30:16 قطارها - قسمت 27 00:05:28
124 13:35:44 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک 00:02:05
125 13:37:49 وله خمیری 00:00:27
126 13:38:16 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
127 13:44:46 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
128 13:45:11 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 9 00:06:58
129 13:52:09 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
130 13:53:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
131 13:55:04 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
132 13:57:06 وله خمیری 00:00:34
133 13:57:40 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:43
134 13:59:23 آگهی بازرگانی 00:00:37
135 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
136 14:00:50 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
137 14:01:15 صلح‌بانان - قسمت 11 00:21:04
138 14:22:19 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
139 14:27:19 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
140 14:27:29 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
141 14:29:59 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
142 14:30:24 توکیو 8 ریشتر - قسمت 11 00:21:38
143 14:52:02 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
144 14:54:32 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
145 14:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:37
146 15:00:09 خوش‌مزه - قسمت 11 00:22:15
147 15:22:24 اعلام برنامه 00:00:55
148 15:23:19 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
149 15:25:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 15:26:06 آنونس مجموعه آبشار سرونشت 00:02:00
151 15:28:06 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
152 15:29:36 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
153 15:30:01 کارآگاه درختی - قسمت 4 00:08:24
154 15:38:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
155 15:39:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
156 15:44:01 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
157 15:44:39 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
158 15:45:04 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 4 00:12:35
159 15:57:39 اعلام برنامه 00:00:50
160 15:58:29 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
161 15:58:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 15:58:58 آگهی بازرگانی 00:00:37
163 15:59:35 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
164 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 24 00:30:10
165 16:30:10 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
166 16:31:05 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
167 16:36:05 جان‌جان‌ها 00:06:01
168 16:42:06 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
169 16:44:36 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
170 16:44:46 آرم تایم(من میخونم تو گوش کن) 00:00:25
171 16:45:11 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 28 00:14:37
172 16:59:48 آگهی بازرگانی 00:00:37
173 17:00:25 قهرمانان تنیس - قسمت 100 00:19:18
174 17:19:43 وله رگلاژ 00:01:18
175 17:21:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
176 17:29:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
177 17:39:00 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 17:39:36 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
179 17:40:59 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
180 17:43:29 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
181 17:44:24 بره ناقلا 00:06:48
182 17:51:12 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
183 17:56:12 پیام سلامت 00:00:53
184 17:57:05 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
185 17:59:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 17:59:52 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
187 18:00:17 ماشیناسورها - قسمت 17 00:22:48
188 18:23:05 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
189 18:24:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
190 18:25:04 آگهی بازرگانی 00:04:48
191 18:29:52 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
192 18:30:17 من هنرمندم - قسمت 107 00:20:50
193 18:51:07 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
194 18:51:19 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
195 18:53:49 اعلام برنامه 00:00:55
196 18:54:44 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
197 18:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:20
198 18:59:59 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
199 19:00:24 ماجراهای دینو - قسمت 35 00:12:44
200 19:13:08 تیزر بزودی رویاسوار 00:01:23
201 19:14:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
202 19:14:58 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
203 19:15:23 سطل سحرآمیز - قسمت 24 00:09:39
204 19:25:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
205 19:25:38 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
206 19:28:08 سبک زندگی 00:00:52
207 19:29:00 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
208 19:29:38 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
209 19:30:03 صلح‌بانان - قسمت 11 00:21:04
210 19:51:07 اعلام برنامه 00:00:50
211 19:51:57 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:02:24
212 19:54:21 سبک زندگی 00:01:22
213 19:55:43 تیزر در حین پخش خوش‌مزه 00:01:05
214 19:56:48 گنجینه 00:00:47
215 19:57:35 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
216 19:57:45 آگهی بازرگانی 00:01:52
217 19:59:37 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
218 20:00:02 سر سفره خدا - قسمت 24 00:46:21
219 20:46:23 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 28 00:14:09
220 21:00:32 آگهی بازرگانی 00:01:29
221 21:02:01 توکیو 8 ریشتر - قسمت 11 00:21:38
222 21:23:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
223 21:24:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
224 21:24:23 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
225 21:29:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
226 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 38 00:30:00
227 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها