جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:45
5 08:07:04 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:24 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:09 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
8 08:08:18 مول 00:05:05
9 08:13:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
10 08:14:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
11 08:14:37 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
12 08:15:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 35 00:14:05
13 08:29:07 وله خمیری 00:00:28
14 08:29:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
15 08:30:00 سارا و اردک - قسمت 22 00:06:49
16 08:36:49 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
17 08:37:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:38:11 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
19 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:06 شهر قصه - قسمت 104 00:11:07
21 08:56:13 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:48 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
23 08:58:50 نقاشی کنیم 00:00:46
24 08:59:36 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
25 09:00:01 بارباپاپا - قسمت 15 00:07:13
26 09:07:14 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:07:34 دیپ‌داپ 00:02:31
28 09:10:05 کلیپ دو دوست 00:02:38
29 09:12:43 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
30 09:14:45 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
31 09:15:10 پینگو در شهر - قسمت 21 00:06:23
32 09:21:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
33 09:22:31 ماجراهای سعید 00:04:41
34 09:27:12 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:27:57 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:51
36 09:29:48 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
37 09:30:13 پهلوانان پویا - قسمت 24 00:14:14
38 09:44:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
39 09:44:43 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
40 09:45:08 نیلویا - قسمت 23 00:06:41
41 09:51:49 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
42 09:54:47 وله روابط عمومی-162 00:00:29
43 09:55:16 ماموک 00:03:04
44 09:58:20 - کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
45 09:59:24 آرم استیشن روز 00:00:20
46 09:59:44 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
47 10:00:09 پیم و پم - قسمت 36 00:13:55
48 10:14:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:14:13 پیم و پم اینا 00:08:57
50 10:23:10 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
51 10:29:40 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
52 10:30:05 قطارها - قسمت 26 00:05:42
53 10:35:47 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
54 10:38:51 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
55 10:39:39 دیپ‌داپ 00:02:41
56 10:42:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
57 10:42:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
58 10:44:44 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
59 10:45:09 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 8 00:06:48
60 10:51:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
61 10:52:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
62 10:58:53 وله خمیری 00:00:44
63 10:59:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
64 11:00:02 شهر قصه - قسمت 105 00:07:40
65 11:07:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
66 11:09:42 ترو ترو 00:03:36
67 11:13:18 وله خمیری 00:00:32
68 11:13:50 نقاشی کنیم 00:00:48
69 11:14:38 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
70 11:15:03 پینگو در شهر - قسمت 22 00:06:30
71 11:21:33 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
72 11:21:55 اوم نوم 00:01:07
73 11:23:02 کاردستی‌های مهدپویا-قایق 00:04:02
74 11:27:04 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
75 11:27:29 نقاشی‌نقاشی - قسمت 36 00:14:38
76 11:42:07 وله رگلاژ 00:00:25
77 11:42:32 بسته تلاوت قرآن 00:05:28
78 11:48:00 بسته اذانگاهی ظهر 00:05:51
79 11:53:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 11:54:13 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
81 11:56:15 ماموک 00:02:58
82 11:59:13 آرم استیشن توپ 00:00:23
83 11:59:36 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:01 آفتاب‌گردون - قسمت 36 00:08:35
85 12:08:36 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
86 12:15:06 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:49
87 12:21:55 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:02:02
88 12:23:57 ماجراهای سعید 00:05:39
89 12:29:36 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
90 12:30:01 بارباپاپا - قسمت 16 00:08:33
91 12:38:34 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 12:38:43 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی 00:04:03
93 12:42:46 وله خمیری 00:00:51
94 12:43:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
96 12:45:00 نیلویا - قسمت 22 00:06:33
97 12:51:33 کلیپ قصه باران 00:02:46
98 12:54:19 وله خمیری 00:00:59
99 12:55:18 مولانگ 00:03:19
100 12:58:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 12:58:46 نقاشی کنیم 00:00:49
102 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
103 13:00:00 پیم و پم - قسمت 35 00:13:16
104 13:13:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
105 13:13:39 پیم و پم اینا 00:09:01
106 13:22:40 وله خمیری 00:00:25
107 13:23:05 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
108 13:29:35 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
109 13:30:00 قطارها - قسمت 25 00:05:17
110 13:35:17 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
111 13:37:34 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
112 13:44:04 وله خمیری 00:00:33
113 13:44:37 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو) 00:00:25
114 13:45:02 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 7 00:06:49
115 13:51:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
116 13:52:00 مول 00:05:06
117 13:57:06 آنونس مجموعه نیلویا 00:02:00
118 13:59:06 وله خمیری 00:00:29
119 13:59:35 آگهی بازرگانی 00:00:25
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
122 14:01:15 صلح‌بانان - قسمت 10 00:23:09
123 14:24:24 کلیپ فانوس شب 00:05:47
124 14:30:11 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
125 14:30:36 توکیو 8 ریشتر - قسمت 10 00:21:33
126 14:52:09 آنونس سینمایی شجاع مرد کوچک 00:02:30
127 14:54:39 اعلام برنامه 00:00:55
128 14:55:34 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
129 14:58:04 تیزر مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
130 14:59:04 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
131 14:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:25
132 14:59:41 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
133 15:00:06 خوش‌مزه - قسمت 10 00:20:48
134 15:20:54 گزارش راه پیمایی اربعین 00:07:22
135 15:28:16 سبک زندگی 00:01:20
136 15:29:36 آگهی بازرگانی 00:00:25
137 15:30:01 کارآگاه درختی - قسمت 3 00:08:09
138 15:38:10 اعلام برنامه 00:00:50
139 15:39:00 کلیپ مسیر عشق 00:04:11
140 15:43:11 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
141 15:44:41 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟ ) 00:00:25
142 15:45:06 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 3 00:12:34
143 15:57:40 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه - قسمت 00:01:05
144 15:58:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
145 15:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:25
146 15:59:37 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
147 16:00:02 سر سفره خدا - قسمت 23 00:46:16
148 16:46:18 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:22
149 17:00:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
150 17:00:52 قهرمانان تنیس - قسمت 99 00:21:57
151 17:22:49 وله رگلاژ 00:00:12
152 17:23:01 بسته تلاوت قرآن 00:07:59
153 17:31:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
154 17:41:00 وله اربعین 00:00:25
155 17:41:25 نماهنگ اربعین حسینی 00:03:35
156 17:45:00 گزارش راه پیمایی اربعین 00:06:58
157 17:51:58 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
158 17:56:58 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
159 17:59:28 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
160 17:59:38 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
161 18:00:03 ماشیناسورها - قسمت 16 00:22:55
162 18:22:58 وله اربعین 00:00:18
163 18:23:16 سبک زندگی 00:01:17
164 18:24:33 کلیپ شمیم اربعین 00:03:57
165 18:28:30 گنجینه 00:01:05
166 18:29:35 آرم تایم(من هنرمندم) 00:00:25
167 18:30:00 من هنرمندم - قسمت 106 00:20:30
168 18:50:30 وله اربعین 00:00:40
169 18:51:10 گزارش راه پیمایی اربعین 00:07:00
170 18:58:10 تیزر تعقیب 00:01:28
171 18:59:38 آرم تایم(ماجراهای دینو) 00:00:25
172 19:00:03 ماجراهای دینو - قسمت 34 00:12:53
173 19:12:56 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
174 19:14:26 وله اربعین 00:00:25
175 19:14:51 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
176 19:15:16 سطل سحرآمیز - قسمت 23 00:10:34
177 19:25:50 کلیپ مسیر پرواز 00:03:21
178 19:29:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
179 19:29:38 آرم تایم(صلح‌بانان) 00:00:25
180 19:30:03 صلح‌بانان - قسمت 9 00:23:09
181 19:53:12 آنونس سینمایی شجاع مرد کوچک 00:02:30
182 19:55:42 وله اربعین 00:00:18
183 19:56:00 کلیپ شهید روضه 00:04:11
184 20:00:11 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
185 20:00:36 سر سفره خدا - قسمت 22 00:45:00
186 20:45:36 آرم تایم(من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
187 20:46:01 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 25 00:13:31
188 20:59:32 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
189 20:59:42 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
190 21:00:07 توکیو 8 ریشتر - قسمت 10 00:21:33
191 21:21:40 وله اربعین 00:00:40
192 21:22:20 کلیپ قدم‌های کوچک 00:05:00
193 21:27:20 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
194 21:29:50 بسته شبانگاهی - قسمت 36 00:29:58
195 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها