جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:44
5 08:08:41 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:01 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
8 08:09:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
9 08:10:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
10 08:12:53 وله خمیری 00:00:47
11 08:13:40 آگهی بازرگانی 00:00:55
12 08:14:35 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
13 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 34 00:14:25
14 08:29:25 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
15 08:29:47 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
16 08:30:12 سارا و اردک - قسمت 21 00:06:46
17 08:36:58 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
18 08:43:28 اوم نوم 00:01:07
19 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
20 08:45:00 شهر قصه - قسمت 103 00:11:09
21 08:56:09 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:44 کلیپ‌ پروانه 00:02:15
23 08:58:59 آگهی بازرگانی 00:00:36
24 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
25 09:00:00 بارباپاپا - قسمت 20 00:08:05
26 09:08:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 09:08:21 آنونس مجموعه مجموعه پیم و پم 00:02:02
28 09:10:23 ماجراهای سعید 00:04:12
29 09:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
30 09:15:00 پینگو در شهر - قسمت 20 00:06:33
31 09:21:33 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:18 مول 00:05:08
33 09:27:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:27:42 یاپ یاپس 00:01:53
35 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
36 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 23 00:13:46
37 09:43:46 وله خمیری 00:00:49
38 09:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
39 09:45:00 نیلویا - قسمت 22 00:06:33
40 09:51:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 09:51:49 کاردستی‌های مهدپویا-گل 00:04:16
42 09:56:05 وله خمیری 00:00:28
43 09:56:33 جعبه حیوانات 00:01:38
44 09:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:24
45 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
46 10:00:00 پیم و پم - قسمت 35 00:13:16
47 10:13:16 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:13:38 پیم و پم اینا 00:09:01
49 10:22:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
50 10:23:37 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
51 10:30:07 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
52 10:30:32 قطارها - قسمت 25 00:05:17
53 10:35:49 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
54 10:40:00 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:40:35 وله خمیری 00:00:35
56 10:41:10 لالبی 00:01:34
57 10:42:44 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:51
58 10:44:35 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
59 10:45:00 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 76 00:06:49
60 10:51:49 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
61 10:52:37 اوم نوم 00:01:02
62 10:53:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
63 10:54:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 10:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:49
65 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
66 11:00:00 شهر قصه - قسمت 104 00:11:07
67 11:11:07 کاردستی‌های مهدپویا-خانه 00:02:25
68 11:13:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
69 11:13:48 وله خمیری 00:00:47
70 11:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
71 11:15:00 پینگو در شهر - قسمت 21 00:06:23
72 11:21:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
73 11:27:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
74 11:28:18 نقاشی‌نقاشی - قسمت 35 00:14:05
75 11:42:23 وله رگلاژ 00:00:15
76 11:42:38 جشن نماز 00:05:22
77 11:48:00 جشن نماز 00:05:49
78 11:53:49 وله روابط عمومی-162 00:00:29
79 11:54:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
80 11:54:41 نقاشی کنیم 00:00:55
81 11:55:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
82 11:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:01
83 11:59:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
84 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:08:55
85 12:08:55 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:09:30 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
87 12:10:18 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
88 12:14:08 وله خمیری 00:00:27
89 12:14:35 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
90 12:15:00 سارا و اردک - قسمت 22 00:06:49
91 12:21:49 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
92 12:28:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
93 12:29:17 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 12:29:39 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
95 12:30:04 بارباپاپا - قسمت 21 00:07:13
96 12:37:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 12:37:33 نقاشی کنیم 00:00:50
98 12:38:23 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
99 12:39:11 مولانگ 00:03:13
100 12:42:24 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:02:02
101 12:44:26 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
103 12:45:00 نیلویا - قسمت 21 00:06:18
104 12:51:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
105 12:51:44 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
106 12:58:14 اوم نوم 00:00:59
107 12:59:13 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
108 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
109 13:00:00 پیم و پم - قسمت 34 00:13:28
110 13:13:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:13:37 پیم و پم اینا 00:08:41
112 13:22:18 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:29
113 13:24:47 آگهی بازرگانی 00:04:49
114 13:29:36 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
115 13:30:01 قطارها - قسمت 24 00:05:29
116 13:35:30 کلیپ شاپرک 00:03:26
117 13:38:56 وله خمیری 00:00:39
118 13:39:35 ترو ترو 00:03:33
119 13:43:08 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
120 13:45:08 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
121 13:45:32 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
122 13:45:57 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 06 00:07:39
123 13:53:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
124 13:54:02 ماموک 00:03:08
125 13:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:50
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
128 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 98 00:20:14
129 14:21:29 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
130 14:26:29 آنونس سینمایی شجاع مرد کوچک 00:02:30
131 14:28:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
132 14:29:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
133 14:30:00 ماشیناسورها - قسمت 15 00:22:46
134 14:52:46 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
135 14:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:31
136 14:59:47 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
137 15:00:12 من هنرمندم - قسمت 105 00:21:18
138 15:21:30 اعلام برنامه 00:00:55
139 15:22:25 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
140 15:23:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 15:23:47 آنونس سینمایی ریو-1 00:02:30
142 15:26:17 تیزر به همین سادگی 00:03:07
143 15:29:24 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
144 15:29:36 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
145 15:30:01 ماجراهای دینو - قسمت 34 00:12:53
146 15:42:54 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
147 15:43:32 سبک زندگی 00:00:58
148 15:44:30 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
149 15:44:55 سطل سحرآمیز - قسمت 23 00:10:34
150 15:55:29 وله روابط عمومی-162 00:00:27
151 15:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:07
152 16:00:03 سر سفره خدا - قسمت 22 00:45:00
153 16:45:03 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
154 16:45:28 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 25 00:13:31
155 16:58:59 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
156 16:59:24 صلح‌بانان - قسمت 10 00:23:09
157 17:22:33 وله رگلاژ 00:01:29
158 17:24:02 بسته تلاوت قرآن 00:07:58
159 17:32:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:01
160 17:42:01 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
161 17:42:37 گزارش راه پیمایی اربعین 00:07:00
162 17:49:37 کلیپ فانوس شب 00:05:47
163 17:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:37
164 18:00:01 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
165 18:00:26 توکیو 8 ریشتر - قسمت 10 00:21:33
166 18:21:59 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:02:28
167 18:24:27 سبک زندگی 00:01:09
168 18:25:36 اعلام برنامه 00:00:50
169 18:26:26 آگهی بازرگانی 00:03:09
170 18:29:35 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
171 18:30:00 خوش‌مزه - قسمت 10 00:20:48
172 18:50:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
173 18:51:15 گزارش راه پیمایی اربعین 00:06:52
174 18:58:07 اعلام برنامه 00:00:55
175 18:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:38
176 18:59:40 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
177 19:00:05 کارآگاه درختی - قسمت 41 00:07:47
178 19:07:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
179 19:08:04 سبک زندگی 00:01:31
180 19:09:35 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
181 19:14:35 آرم تایم (این چطور کار می‌کنه؟) 00:00:25
182 19:15:00 این چطور کار می‌کنه؟ - قسمت 3 00:12:07
183 19:27:07 آنونس سینمایی شجاع مرد کوچک 00:02:30
184 19:29:37 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
185 19:30:02 قهرمانان تنیس - قسمت 98 00:20:14
186 19:50:16 وله آیا می دانید که 00:00:40
187 19:50:56 آنونس سینمایی جکی چان 00:02:30
188 19:53:26 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
189 19:55:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
190 19:55:37 اعلام برنامه 00:00:50
191 19:56:27 آگهی بازرگانی 00:03:09
192 19:59:36 آرم تایم(سر سفره خدا) 00:00:25
193 20:00:01 سر سفره خدا - قسمت 21 00:47:29
194 20:47:30 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
195 20:52:30 کلیپ فانوس شب 00:05:47
196 20:58:17 سبک زندگی 00:01:08
197 20:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:38
198 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 15 00:22:46
199 21:22:49 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
200 21:23:54 سبک زندگی 00:01:03
201 21:24:57 کلیپ آقای من 00:04:49
202 21:29:46 بسته شبانگاهی - قسمت 29 00:30:00
203 21:59:46 شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها