جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:57 اوم نوم 00:01:05
8 08:09:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:09:18 پینگو 00:05:13
10 08:14:31 آگهی بازرگانی 00:00:31
11 08:15:02 دوستان جنگل - قسمت 63 00:08:03
12 08:23:05 وله خمیری 00:00:40
13 08:23:45 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
14 08:26:57 دیپ‌داپ 00:02:41
15 08:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:30:00 توپولوها - قسمت 74 00:23:14
17 08:53:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
18 08:53:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:53:53 ماموک 00:03:04
20 08:56:57 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:32 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
22 08:58:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:38
24 09:00:02 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 8 00:12:55
25 09:12:57 وله خمیری 00:00:30
26 09:13:27 مکس 00:00:39
27 09:14:06 آنونس مجموعه قصه‌های جنگل سبز 00:00:54
28 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 13 00:07:30
29 09:22:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:22:39 مول 00:05:07
31 09:27:46 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
32 09:28:46 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:29:31 وله خمیری 00:00:29
34 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 15 00:11:16
35 09:41:16 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:41:36 کلیپ‌ پروانه 00:01:44
37 09:43:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
38 09:43:36 نقاشی کنیم 00:00:50
39 09:44:26 وله خمیری 00:00:34
40 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 14 00:09:55
41 09:54:55 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
42 09:56:15 وله خمیری 00:00:48
43 09:57:03 اوم نوم 00:01:05
44 09:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:52
45 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 79 00:25:03
46 10:25:03 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:25:38 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
48 10:26:38 وله خمیری 00:00:32
49 10:27:10 کلیپ توپ 00:02:24
50 10:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
51 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 11 00:11:05
52 10:41:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:41:14 کلیپ میوه فروش 00:03:38
54 10:44:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
55 10:45:08 بزرگ و کوچک - قسمت 2 00:10:28
56 10:55:36 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:56:21 اوم نوم 00:01:05
58 10:57:26 وله خمیری 00:00:38
59 10:58:04 آگهی بازرگانی 00:01:56
60 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 13 00:11:22
61 11:11:22 وله خمیری 00:00:34
62 11:11:56 کلیپ گنجشک کوچولو 00:03:04
63 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 27 00:11:03
64 11:26:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
65 11:26:19 دیپ‌داپ 00:02:43
66 11:29:02 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
67 11:30:01 بلوط دانا - قسمت 1 00:09:29
68 11:39:30 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
69 11:40:48 تو تی تو 00:02:15
70 11:43:03 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
71 11:45:04 موفی 00:08:14
72 11:53:18 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
73 11:54:18 پینگو 00:05:58
74 12:00:16 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
75 12:01:35 ماموک 00:03:08
76 12:04:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
77 12:05:06 وله رگلاژ 00:00:21
78 12:05:27 کلیپ ریحانه 00:03:30
79 12:08:57 حدیث 00:00:22
80 12:09:19 تلاوت قرآن 00:03:41
81 12:13:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 12:17:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 12:17:24 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 12 00:07:23
84 12:24:47 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:25:32 دیپ‌داپ 00:02:31
86 12:28:03 وله خمیری 00:00:44
87 12:28:47 آگهی بازرگانی 00:01:13
88 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 34 00:11:14
89 12:41:14 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:00:51
90 12:42:05 یاپ یاپس 00:01:59
91 12:44:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 12:44:26 وله خمیری 00:00:33
93 12:44:59 بابا خرسه - قسمت 13 00:09:58
94 12:54:57 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
95 12:56:17 کلیپ آفریدگار 00:02:57
96 12:59:14 وله بحران آب 00:00:46
97 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 78 00:24:09
98 13:24:09 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
99 13:25:09 دیپ‌داپ 00:02:54
100 13:28:03 آگهی بازرگانی 00:01:57
101 13:30:00 دهکده شمالی - قسمت 10 00:11:16
102 13:41:16 وله خمیری 00:00:35
103 13:41:51 جعبه حیوانات 00:01:47
104 13:43:38 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
105 13:44:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:45:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 22 00:10:54
107 13:55:54 وله خمیری 00:00:45
108 13:56:39 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
109 13:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:33
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 سینمایی کارآگاهان کوچک 01:34:42
112 15:35:32 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
113 15:35:54 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
114 15:38:09 گروه تحقیق 00:03:37
115 15:41:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
116 15:41:56 آگهی بازرگانی 00:03:06
117 15:45:02 پروفسور بالتازار - قسمت 2 00:06:01
118 15:51:03 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
119 15:51:15 آنونس تکرار سینمایی دنیای وحش 00:01:00
120 15:52:15 اعلام برنامه 00:00:50
121 15:53:05 برنارد 00:02:50
122 15:55:55 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
123 15:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:06
124 16:00:01 سفرهای علمی - قسمت 6 00:23:52
125 16:23:53 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
126 16:25:09 کلیپ تیک تاک 00:03:15
127 16:28:24 تیزر بزودی مجموعه بینوایان 00:01:23
128 16:29:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
129 16:30:04 قصه ما مثل شد-1 00:17:08
130 16:47:12 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
131 16:48:21 رود رانر 00:06:07
132 16:54:28 اعلام برنامه 00:00:50
133 16:55:18 سبک زندگی 00:01:43
134 16:57:01 آگهی بازرگانی 00:03:01
135 17:00:02 کارآگاه گجت 00:11:38
136 17:11:40 آنونس تکرار سینمایی دنیای وحش 00:01:00
137 17:12:40 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
138 17:14:55 وله رگلاژ 00:01:19
139 17:16:14 کلیپ امام زمان 00:06:11
140 17:22:25 حدیث 00:00:36
141 17:23:01 تلاوت قرآن 00:07:59
142 17:31:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
143 17:35:28 کلیپ مادر 00:04:18
144 17:39:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 17:40:22 برنارد 00:03:08
146 17:43:30 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
147 17:44:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
148 17:45:06 تام و جری - قسمت 35 00:05:42
149 17:50:48 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:51:38 کدو بدو 00:01:39
151 17:53:17 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
152 17:54:26 ماجراهای دانی 00:01:46
153 17:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:48
154 18:00:00 دیجیمون - قسمت 35 00:20:49
155 18:20:49 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
156 18:21:27 گروه تحقیق 00:04:26
157 18:25:53 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
158 18:26:23 کلیپ دوستی با کتاب 00:03:12
159 18:29:35 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
160 18:30:02 حیات خانه ما - قسمت 10 00:26:46
161 18:56:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 18:57:05 آگهی بازرگانی 00:03:53
163 19:00:58 سینمایی دنیای وحش 01:08:54
164 20:09:52 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
165 20:12:07 لئون 00:02:34
166 20:14:41 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
167 20:15:03 پروفسور بالتازار - قسمت 1 00:08:47
168 20:23:50 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
169 20:24:17 کلیپ کتاب 00:03:13
170 20:27:30 آنونس مجموعه گل‌آموز 00:01:00
171 20:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
172 20:30:00 مهارت‌های زندگی 00:23:18
173 20:53:18 آنونس بچه‌های آلپ 00:01:00
174 20:54:18 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
175 20:54:35 گنجینه 00:01:12
176 20:55:47 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
177 20:58:02 بره قهرمان 00:01:02
178 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
179 21:00:00 کارآگاه گجت - قسمت 21 00:11:06
180 21:11:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
181 21:11:23 لذت دانایی 00:05:04
182 21:16:27 آنونس بزودی مجموعه دهکده شادی 00:01:05
183 21:17:32 بره ناقلا 00:04:32
184 21:22:04 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
185 21:23:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
186 21:23:49 رود رانر 00:05:47
187 21:29:36 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
188 21:30:06 دیجیمون - قسمت 34 00:20:25
189 21:50:31 تیزر بزودی مجموعه بینوایان 00:01:23
190 21:51:54 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
191 21:53:55 روسای کوچک 00:05:39
192 21:59:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
193 21:59:51 شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها