جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:33
5 08:07:39 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:59 وله خمیری 00:00:32
7 08:08:31 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:16 دیپ‌داپ 00:02:31
9 08:11:47 آرم استیشن روز 00:00:20
10 08:12:07 کلیپ توپ 00:02:24
11 08:14:31 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:02 دوستان جنگل - قسمت 61 00:06:34
13 08:21:36 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
14 08:22:00 جعبه حیوانات 00:01:36
15 08:23:36 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
16 08:24:44 دیپ‌داپ 00:02:57
17 08:27:41 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
18 08:28:41 نقاشی کنیم 00:00:46
19 08:29:27 وله خمیری 00:00:33
20 08:30:00 توپولوها - قسمت 72 00:19:47
21 08:49:47 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:22 مول 00:04:38
23 08:55:00 وله خمیری 00:00:32
24 08:55:32 کلیپ گنجشک کوچولو 00:03:04
25 08:58:36 وله بحران آب 00:00:46
26 08:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
27 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 6 00:12:51
28 09:12:51 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:13:11 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
30 09:14:30 وله خمیری 00:00:30
31 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 11 00:07:32
32 09:22:32 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:23:17 کلیپ قصه باران 00:02:44
34 09:26:01 تو تی تو 00:02:18
35 09:28:19 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
36 09:29:37 وله خمیری 00:00:29
37 09:30:06 فرودگاه شهر شادی - قسمت 33 00:11:21
38 09:41:27 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
39 09:42:26 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
40 09:44:43 آرم استیشن روز 00:00:20
41 09:45:03 بابا خرسه - قسمت 12 00:09:54
42 09:54:57 وله خمیری 00:00:44
43 09:55:41 دیپ‌داپ 00:02:56
44 09:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:23
45 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 77 00:26:03
46 10:26:03 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:26:38 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
48 10:29:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
49 10:30:02 دهکده شمالی - قسمت 9 00:11:08
50 10:41:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
51 10:41:36 وله خمیری 00:00:36
52 10:42:12 دیپ‌داپ 00:02:32
53 10:44:44 آرم استیشن روز 00:00:20
54 10:45:04 بزرگ و کوچک - قسمت 23 00:09:12
55 10:54:16 وله خمیری 00:00:32
56 10:54:48 تو تی تو 00:02:16
57 10:57:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 10:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:40
59 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 11 00:11:21
60 11:11:21 آرم استیشن روز 00:00:20
61 11:11:41 اوم نوم 00:01:02
62 11:12:43 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
63 11:13:51 وله بحران آب 00:00:46
64 11:14:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
65 11:15:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 12 00:10:10
66 11:25:13 آنونس بزودی مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
67 11:26:12 ماموک 00:03:11
68 11:29:23 وله خمیری 00:00:38
69 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 89 00:13:55
70 11:43:56 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
71 11:45:10 یوکی - قسمت 26 00:09:20
72 11:54:30 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
73 11:55:49 پینگو 00:06:10
74 12:01:59 وله رگلاژ 00:00:31
75 12:02:30 کلیپ ریحانه 00:03:30
76 12:06:00 حدیث 00:00:34
77 12:06:34 تلاوت قرآن 00:05:26
78 12:12:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
79 12:16:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:16:17 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 10 00:08:01
81 12:24:18 اعلام برنامه 00:00:45
82 12:25:03 ماموک 00:03:00
83 12:28:03 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
84 12:29:03 آگهی بازرگانی 00:00:57
85 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 32 00:11:02
86 12:41:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 12:41:55 اوم نوم 00:01:07
88 12:43:02 وله خمیری 00:00:44
89 12:43:46 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
90 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 11 00:09:58
91 12:54:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:55:14 پینگو 00:04:47
93 13:00:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:00:10 مهد‌پویا - قسمت 76 00:29:00
95 13:29:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
96 13:29:36 آگهی بازرگانی 00:01:57
97 13:31:33 دهکده شمالی - قسمت 20 00:11:17
98 13:42:50 وله خمیری 00:00:45
99 13:43:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:43:44 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 20 00:11:57
101 13:55:41 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
102 13:56:59 آگهی بازرگانی 00:03:01
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 23 00:20:39
105 14:21:29 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
106 14:23:30 بره ناقلا 00:04:35
107 14:28:05 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
108 14:29:05 وله آیا می دانید که 00:00:39
109 14:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
110 14:30:01 تام و جری 00:18:58
111 14:48:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 14:49:09 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
113 14:50:09 تیزر بزودی کله فندقی 00:01:09
114 14:51:18 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
115 14:51:45 رود رانر 00:06:22
116 14:58:07 اعلام برنامه 00:00:55
117 14:59:02 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
118 14:59:59 مترسک - قسمت 13 00:08:13
119 15:08:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
120 15:08:34 کلیپ یک‌روز بودم 00:03:15
121 15:11:49 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
122 15:14:04 پیام سلامت 00:00:46
123 15:14:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
124 15:15:00 دره چکاوک - قسمت 13 00:12:57
125 15:27:57 آگهی بازرگانی 00:02:54
126 15:30:51 مهارت‌های زندگی 00:22:58
127 15:53:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
128 15:54:06 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
129 15:55:06 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:55:56 وله آیا می دانید که 00:00:40
131 15:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
132 16:00:00 مل‌مل - قسمت 68 00:55:15
133 16:55:15 اعلام برنامه 00:00:55
134 16:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:50
135 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 64 00:12:38
136 17:12:38 تیزر بزودی کله فندقی 00:01:09
137 17:13:47 فانوس 00:06:33
138 17:20:20 وله رگلاژ 00:00:59
139 17:21:19 حدیث 00:00:32
140 17:21:51 تلاوت قرآن 00:07:09
141 17:29:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:38
142 17:33:38 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 17:33:48 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 9 00:21:21
144 17:55:09 اعلام برنامه 00:00:50
145 17:55:59 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
146 17:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:32
147 18:00:01 اژدهاسواران - قسمت 34 00:21:54
148 18:21:55 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
149 18:22:33 برنارد 00:02:40
150 18:25:13 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
151 18:28:15 اردوگاه حیوانات - قسمت 1 00:21:46
152 18:50:01 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
153 18:50:23 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
154 18:51:23 گروه تحقیق 00:04:22
155 18:55:45 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
156 18:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:16
157 19:00:01 بچه‌های آلپ - قسمت 35 00:22:06
158 19:22:07 تیزر بزودی مجموعه بینوایان 00:01:23
159 19:23:30 رود رانر 00:04:44
160 19:28:14 اعلام برنامه 00:00:55
161 19:29:09 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
162 19:29:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
163 19:30:01 تام و جری 00:18:56
164 19:48:57 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
165 19:50:23 کدو بدو 00:01:27
166 19:51:50 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
167 19:52:59 کلیپ به من بگو 00:03:12
168 19:56:11 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:57:01 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
170 19:59:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
171 20:00:00 مترسک - قسمت 11 00:09:04
172 20:09:04 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 20:09:21 کلیپ تیک تاک 00:03:16
174 20:12:37 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
175 20:14:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
176 20:15:02 دره چکاوک - قسمت 10 00:12:40
177 20:27:42 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
178 20:28:58 آگهی بازرگانی 00:01:05
179 20:30:03 مهارت‌های زندگی 00:23:49
180 20:53:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:54:28 گروه تحقیق 00:04:14
182 20:58:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
183 20:58:59 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
184 20:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
185 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 63 00:12:43
186 21:12:43 تیزر بزودی بینوایان 00:01:23
187 21:14:06 کلیپ یه دوستی دارم 00:03:16
188 21:17:22 رود رانر 00:05:26
189 21:22:48 تیزر بزودی خرس‌های کله فندقی 00:01:09
190 21:23:57 بره ناقلا 00:05:34
191 21:29:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 21:30:07 کوچه درختی - قسمت 3 00:24:53
193 21:55:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
194 21:55:12 روسای کوچک 00:03:55
195 21:59:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
196 21:59:24 شب بخیر بچه‌ها 00:00:36


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها