جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:33
5 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:24 کلیپ بازی بچه‌ها 00:03:21
8 08:10:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
9 08:11:07 لالبی 00:02:32
10 08:13:39 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
11 08:14:39 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:10 دوستان جنگل - قسمت 60 00:08:55
13 08:24:05 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
14 08:25:24 نقاشی کنیم 00:00:55
15 08:26:19 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
16 08:26:43 کلیپ دنیای عروسک 00:02:44
17 08:29:27 وله خمیری 00:00:33
18 08:30:00 توپولوها - قسمت 71 00:20:37
19 08:50:37 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:51:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
21 08:51:28 مول 00:05:08
22 08:56:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
23 08:56:58 تو تی تو 00:02:18
24 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
25 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 5 00:13:04
26 09:13:04 وله خمیری 00:00:36
27 09:13:40 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
28 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 10 00:08:01
29 09:23:01 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:23:46 ماموک 00:03:08
31 09:26:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:27:20 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
33 09:29:21 وله خمیری 00:00:39
34 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 32 00:11:02
35 09:41:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
36 09:41:25 دیپ‌داپ 00:02:55
37 09:44:20 وله خمیری 00:00:40
38 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 11 00:09:58
39 09:54:58 آنونس مجموعه قصه‌های کوه بینالود 00:01:00
40 09:55:58 آرم استیشن روز 00:00:20
41 09:56:18 تو تی تو 00:02:17
42 09:58:35 آگهی بازرگانی 00:01:26
43 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 76 00:29:00
44 10:29:01 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:29:36 وله خمیری 00:00:32
46 10:30:08 دهکده شمالی - قسمت 8 00:11:17
47 10:41:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:41:41 جعبه حیوانات 00:01:34
49 10:43:15 کلیپ زمستان 00:01:55
50 10:45:10 بزرگ و کوچک - قسمت 22 00:10:28
51 10:55:38 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:56:23 مکس 00:00:40
53 10:57:03 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
54 10:58:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
56 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 10 00:11:26
57 11:11:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
58 11:11:48 من یک حیوان هستم 00:01:54
59 11:13:42 آنونس مجموعه دهکده شمالی 00:01:19
60 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 11 00:10:31
61 11:25:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
62 11:25:55 وله خمیری 00:00:39
63 11:26:34 کلیپ کفاش 00:02:35
64 11:29:09 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:00:51
65 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 79 00:13:55
66 11:43:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
67 11:44:21 وله خمیری 00:00:39
68 11:45:00 یوکی - قسمت 25 00:09:21
69 11:54:21 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
70 11:55:41 مول 00:05:06
71 12:00:47 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
72 12:01:47 یاپ یاپس 00:01:36
73 12:03:23 وله رگلاژ 00:00:41
74 12:04:04 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
75 12:06:53 حدیث 00:00:33
76 12:07:26 تلاوت قرآن 00:03:34
77 12:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
78 12:15:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 12:15:17 اعلام برنامه 00:00:35
80 12:15:52 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 9 00:07:46
81 12:23:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:23:47 پینگو 00:05:03
83 12:28:50 اعلام برنامه 00:00:45
84 12:29:35 آگهی بازرگانی 00:00:31
85 12:30:06 فرودگاه شهر شادی - قسمت 31 00:11:01
86 12:41:07 وله بحران آب 00:00:46
87 12:41:53 جعبه حیوانات 00:01:53
88 12:43:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
89 12:44:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
90 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 10 00:09:56
91 12:54:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 12:55:12 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
93 12:59:28 وله خمیری 00:00:32
94 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 75 00:22:00
95 13:22:00 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
96 13:23:14 مول 00:05:04
97 13:28:18 آگهی بازرگانی 00:01:47
98 13:30:05 دهکده شمالی - قسمت 7 00:11:10
99 13:41:15 وله خمیری 00:00:40
100 13:41:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
101 13:45:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 19 00:11:57
102 13:57:04 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:20
103 13:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 36 00:22:06
106 14:22:56 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
107 14:23:56 بره ناقلا 00:04:06
108 14:28:02 پیام سلامت 00:00:50
109 14:28:52 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
110 14:29:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
111 14:30:06 تام و جری 00:18:56
112 14:49:02 اعلام برنامه 00:00:55
113 14:49:57 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
114 14:50:57 رود رانر 00:06:13
115 14:57:10 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
116 14:58:10 پیام سلامت 00:00:49
117 14:58:59 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
118 15:00:07 مترسک - قسمت 12 00:09:04
119 15:09:11 کلیپ پرچم 00:02:42
120 15:11:53 وله آیا می دانید که 00:00:39
121 15:12:32 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
122 15:14:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
123 15:15:04 دره چکاوک - قسمت 12 00:12:40
124 15:27:44 وله آیا می دانید که 00:00:40
125 15:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
126 15:30:00 مهارت‌های زندگی 00:23:49
127 15:53:49 پیام سلامت 00:00:47
128 15:54:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 15:54:46 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
130 15:57:07 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
132 16:00:00 مل‌مل - قسمت 67 00:55:00
133 16:55:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
134 16:55:27 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
135 16:56:43 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
136 16:57:43 آگهی بازرگانی 00:02:24
137 17:00:07 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 63 00:12:43
138 17:12:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 17:13:07 لذت دانایی 00:04:01
140 17:17:08 وله رگلاژ 00:00:50
141 17:17:58 کلیپ پیامبر 00:03:53
142 17:21:51 حدیث 00:00:33
143 17:22:24 تلاوت قرآن 00:05:36
144 17:28:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
145 17:32:28 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 17:32:45 کوچه درختی - قسمت 3 00:24:53
147 17:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:53
148 18:00:31 اژدهاسواران - قسمت 33 00:19:33
149 18:20:04 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
150 18:20:31 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
151 18:23:07 تیزر بزودی بینوایان 00:01:23
152 18:24:30 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
153 18:27:45 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
154 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:26:19
155 18:56:19 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
156 18:56:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 18:56:58 پیام سلامت 00:00:47
158 18:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:24
159 19:00:09 بچه‌های آلپ - قسمت 34 00:19:50
160 19:19:59 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
161 19:20:21 بره ناقلا 00:05:32
162 19:25:53 اعلام برنامه 00:00:55
163 19:26:48 کلیپ ایران من 00:03:14
164 19:30:02 کارآگاه فنیک - قسمت 25 00:12:11
165 19:42:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 19:42:23 تام و جری - قسمت 26 00:19:10
167 20:01:33 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
168 20:01:55 مترسک - قسمت 10 00:10:44
169 20:12:39 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
170 20:14:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 20:15:04 دره چکاوک - قسمت 10 00:13:20
172 20:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:45
173 20:30:09 مهارت‌های زندگی 00:22:30
174 20:52:39 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
175 20:53:39 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
176 20:54:06 کدو بدو 00:01:27
177 20:55:33 تیزر بزودی بینوایان 00:01:23
178 20:56:56 لاروا 00:01:25
179 20:58:21 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
180 20:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
181 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 62 00:12:10
182 21:12:10 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 21:13:40 رود رانر 00:08:34
184 21:22:14 آنونس سینمایی دنیای وحش 00:01:00
185 21:23:14 برنارد 00:03:06
186 21:26:20 کلیپ خواب دیدم 00:03:08
187 21:29:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 21:30:04 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 8 00:21:58
189 21:52:02 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
190 21:52:40 آنونس سینمایی کارآگاهان کوچک 00:01:00
191 21:53:40 روسای کوچک 00:05:39
192 21:59:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
193 21:59:36 شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها