جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:19
5 08:07:32 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:52 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
7 08:08:52 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:37 ماموک 00:03:08
9 08:12:45 وله خمیری 00:00:44
10 08:13:29 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 58 00:08:09
13 08:23:09 کلیپ نی‌نی 00:03:46
14 08:26:55 دیپ‌داپ 00:02:50
15 08:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:30:01 توپولوها - قسمت 69 00:20:49
17 08:50:50 اعلام برنامه 00:00:35
18 08:51:25 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
19 08:52:25 وله خمیری 00:00:33
20 08:52:58 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
21 08:55:49 تو تی تو 00:02:39
22 08:58:28 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
23 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
24 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 3 00:12:47
25 09:12:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:12:56 لالبی 00:01:34
27 09:14:30 وله خمیری 00:00:30
28 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 8 00:07:55
29 09:22:55 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:23:40 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
31 09:24:58 کلیپ قصه باران 00:02:44
32 09:27:42 یاپ یاپس 00:01:58
33 09:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:30:00 فرودگاه شهر شادی 00:11:09
35 09:41:09 کلیپ شادی 00:02:31
36 09:43:40 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
37 09:44:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:45:03 بابا خرسه - قسمت 9 00:09:58
39 09:55:01 وله خمیری 00:00:29
40 09:55:30 مکس 00:00:39
41 09:56:09 کلیپ آفریدگار 00:02:57
42 09:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:56
43 10:00:02 مهد‌پویا - قسمت 74 00:25:39
44 10:25:41 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:26:16 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
46 10:29:20 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
47 10:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 6 00:11:15
49 10:41:15 کلیپ گنجشک کوچولو 00:03:04
50 10:44:19 وله خمیری 00:00:42
51 10:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 30 00:10:28
52 10:55:29 کلیپ میوه فروش 00:03:38
53 10:59:07 آگهی بازرگانی 00:01:30
54 11:00:37 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 8 00:11:27
55 11:12:04 وله خمیری 00:00:45
56 11:12:49 تو تی تو 00:02:02
57 11:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 9 00:09:36
59 11:24:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
60 11:24:52 ماموک 00:02:58
61 11:27:50 کلیپ ماهی 00:02:10
62 11:30:00 نقاشی‌نقاشی 00:13:30
63 11:43:30 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
64 11:44:30 وله خمیری 00:00:30
65 11:45:00 یوکی - قسمت 23 00:09:20
66 11:54:20 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
67 11:54:44 پینگو 00:05:58
68 12:00:42 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
69 12:02:43 وله رگلاژ 00:01:04
70 12:03:47 کلیپ خدا 00:03:04
71 12:06:51 حدیث 00:00:22
72 12:07:13 تلاوت قرآن 00:03:47
73 12:11:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
74 12:15:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 12:15:17 اعلام برنامه 00:00:35
76 12:15:52 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 7 00:07:40
77 12:23:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 12:23:41 مول 00:05:04
79 12:28:45 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:29:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
81 12:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 29 00:10:42
82 12:40:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:41:36 نقاشی کنیم 00:00:46
84 12:42:22 وله بحران آب 00:00:46
85 12:43:08 لالبی 00:01:30
86 12:44:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 8 00:09:56
88 12:54:56 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
89 12:55:56 تو تی تو 00:02:07
90 12:58:03 وله خمیری 00:00:40
91 12:58:43 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
92 12:59:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 73 00:22:35
94 13:22:35 وله خمیری 00:00:40
95 13:23:15 کلیپ قالیبافی 00:03:20
96 13:26:35 اوم نوم 00:01:02
97 13:27:37 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 13:28:30 آگهی بازرگانی 00:01:31
99 13:30:01 دهکده شمالی - قسمت 5 00:11:12
100 13:41:13 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
101 13:42:31 لالبی 00:01:40
102 13:44:11 وله خمیری 00:00:32
103 13:44:43 مکس 00:00:44
104 13:45:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 17 00:11:49
105 13:57:16 وله خمیری 00:00:34
106 13:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:10
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 34 00:21:04
109 14:21:54 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
110 14:22:16 برنارد 00:03:03
111 14:25:19 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
112 14:26:49 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
113 14:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 25 00:12:11
114 14:42:11 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
115 14:42:38 ترافیک 00:02:04
116 14:44:42 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
117 14:45:12 تام و جری - قسمت 26 00:06:29
118 14:51:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
119 14:51:58 گروه تحقیق 00:04:26
120 14:56:24 اعلام برنامه 00:00:55
121 14:57:19 لاروا 00:01:45
122 14:59:04 وله آیا می دانید که 00:00:39
123 14:59:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 15:00:00 مترسک - قسمت 10 00:08:16
125 15:08:16 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
126 15:08:26 گنجینه 00:00:53
127 15:09:19 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
128 15:10:19 گروه تحقیق 00:04:14
129 15:14:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
130 15:15:00 دره چکاوک - قسمت 10 00:12:51
131 15:27:51 آگهی بازرگانی 00:02:42
132 15:30:33 مهارت‌های زندگی 00:24:16
133 15:54:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
134 15:54:59 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
135 15:56:07 اعلام برنامه 00:00:50
136 15:56:57 آگهی بازرگانی 00:03:08
137 16:00:05 مل‌مل - قسمت 65 00:53:21
138 16:53:26 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
139 16:53:38 لذت دانایی 00:04:40
140 16:58:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 16:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:11
142 17:00:05 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 61 00:12:39
143 17:12:44 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
144 17:14:45 لذت دانایی 00:04:02
145 17:18:47 وله رگلاژ 00:01:27
146 17:20:14 کلیپ نماز 00:03:31
147 17:23:45 تلاوت قرآن 00:03:15
148 17:27:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:38
149 17:31:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 17:31:55 کوچه درختی - قسمت 2 00:23:51
151 17:55:46 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:36
153 18:00:12 اژدهاسواران - قسمت 17 00:22:08
154 18:22:20 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
155 18:22:30 رود رانر 00:05:26
156 18:27:56 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
157 18:29:12 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
158 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:25:36
159 18:55:36 پیام سلامت 00:00:44
160 18:56:20 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
161 18:57:20 آگهی بازرگانی 00:02:49
162 19:00:09 بچه‌های آلپ - قسمت 32 00:19:36
163 19:19:45 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
164 19:20:15 لئون 00:02:34
165 19:22:49 اعلام برنامه 00:00:55
166 19:23:44 گروه تحقیق 00:04:22
167 19:28:06 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
168 19:30:07 کارآگاه فنیک - قسمت 23 00:11:40
169 19:41:47 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
170 19:42:47 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
171 19:45:02 تام و جری - قسمت 23 00:06:31
172 19:51:33 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
173 19:52:59 کدو بدو 00:01:38
174 19:54:37 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
175 19:55:37 اعلام برنامه 00:00:50
176 19:56:27 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
177 19:58:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
178 19:58:53 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
179 19:59:23 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
180 20:00:01 مترسک - قسمت 8 00:11:21
181 20:11:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
182 20:12:00 کلیپ یک‌روز بودم 00:03:15
183 20:15:15 دره چکاوک 00:12:56
184 20:28:11 آگهی بازرگانی 00:02:10
185 20:30:21 مهارت‌های زندگی 00:20:50
186 20:51:11 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
187 20:51:38 کدو بدو 00:01:37
188 20:53:15 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
189 20:53:32 کلیپ به من بگو 00:03:12
190 20:56:44 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
191 20:57:11 ماجراهای دانی 00:01:53
192 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
193 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 6 00:12:44
194 21:12:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
195 21:13:20 پیام سلامت 00:00:39
196 21:13:59 رود رانر 00:05:54
197 21:19:53 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
198 21:20:50 بره ناقلا 00:05:47
199 21:26:37 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
200 21:26:59 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
201 21:29:36 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
202 21:30:03 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 7 00:21:51
203 21:51:54 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
204 21:52:24 روسای کوچک 00:05:32
205 21:57:56 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
206 21:58:23 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
207 21:59:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
208 21:59:40 شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها