جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:34
5 08:07:09 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:29 آرم استیشن روز 00:00:20
7 08:07:49 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:34 نقاشی کنیم 00:00:54
9 08:09:28 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
10 08:10:46 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
11 08:14:01 وله خمیری 00:00:29
12 08:14:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
13 08:15:01 دوستان جنگل - قسمت 57 00:06:51
14 08:21:52 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
15 08:23:00 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
16 08:26:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:26:26 من یک حیوان هستم 00:01:56
18 08:28:22 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
19 08:29:22 وله خمیری 00:00:38
20 08:30:00 توپولوها - قسمت 68 00:21:04
21 08:51:04 وله بحران آب 00:00:46
22 08:51:50 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
23 08:52:50 مول 00:05:07
24 08:57:57 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:58:32 وله خمیری 00:00:34
26 08:59:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 08:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
28 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 2 00:12:56
29 09:12:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
30 09:13:49 مکس 00:00:39
31 09:14:28 وله خمیری 00:00:32
32 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 7 00:07:40
33 09:22:40 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:25 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
35 09:24:25 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
36 09:27:33 وله خمیری 00:00:38
37 09:28:11 فرودگاه شهر شادی - قسمت 29 00:10:42
38 09:38:53 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
39 09:40:01 یاپ یاپس 00:01:30
40 09:41:31 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
41 09:43:32 اوم نوم 00:01:03
42 09:44:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
43 09:44:59 بابا خرسه - قسمت 8 00:09:56
44 09:54:55 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
45 09:56:56 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
46 09:58:04 وله خمیری 00:00:33
47 09:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:23
48 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 73 00:22:35
49 10:22:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:22:44 ماموک 00:03:12
51 10:25:56 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:26:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 10:26:47 نقاشی کنیم 00:00:56
54 10:27:43 کلیپ نقاشی 00:02:17
55 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 5 00:11:12
56 10:41:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
57 10:42:00 وله خمیری 00:00:44
58 10:42:44 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
59 10:44:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 10:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 19 00:09:27
61 10:54:28 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:55:13 مکس 00:00:24
63 10:55:37 وله خمیری 00:00:42
64 10:56:19 آگهی بازرگانی 00:03:41
65 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 7 00:11:35
66 11:11:35 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
67 11:12:23 کلیپ توپ 00:02:24
68 11:14:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
69 11:15:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 8 00:10:41
70 11:25:44 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
71 11:26:58 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
72 11:30:10 نقاشی‌نقاشی 00:13:23
73 11:43:33 وله خمیری 00:00:29
74 11:44:02 مکس 00:00:39
75 11:44:41 آرم استیشن روز 00:00:20
76 11:45:01 یوکی - قسمت 22 00:09:20
77 11:54:21 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
78 11:55:21 پینگو 00:06:10
79 12:01:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 12:01:40 وله رگلاژ 00:00:35
81 12:02:15 کلیپ ریحانه 00:03:30
82 12:05:45 حدیث 00:00:34
83 12:06:19 تلاوت قرآن 00:03:41
84 12:10:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
85 12:14:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:14:17 وله خمیری 00:00:45
87 12:15:02 خرگوش کوچولوی سفید 00:07:51
88 12:22:53 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:23:38 ماموک 00:03:09
90 12:26:47 وله خمیری 00:00:48
91 12:27:35 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
92 12:28:18 آگهی بازرگانی 00:01:42
93 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 28 00:10:23
94 12:40:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
95 12:41:16 کلیپ ماهی 00:02:10
96 12:43:26 نقاشی کنیم 00:00:50
97 12:44:16 وله خمیری 00:00:44
98 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 7 00:09:59
99 12:54:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 12:55:21 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
101 12:56:21 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
102 12:59:33 وله خمیری 00:00:29
103 13:00:02 مهد‌پویا - قسمت 72 00:23:09
104 13:23:11 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
105 13:24:19 جعبه حیوانات 00:01:28
106 13:25:47 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
107 13:27:01 آرم استیشن روز 00:00:20
108 13:27:21 آگهی بازرگانی 00:02:41
109 13:30:02 دهکده شمالی - قسمت 4 00:10:36
110 13:40:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
111 13:41:31 ماموک 00:03:06
112 13:44:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
113 13:44:59 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 16 00:11:41
114 13:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:20
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 33 00:19:36
117 14:20:26 آنونس تکرار سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
118 14:21:26 کلیپ یک روز بودم 00:03:15
119 14:24:41 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
120 14:26:56 کدو بدو 00:01:38
121 14:28:34 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
122 14:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 14:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 24 00:11:40
124 14:41:40 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
125 14:42:48 گنجینه 00:00:42
126 14:43:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
127 14:45:00 تام و جری - قسمت 25 00:06:31
128 14:51:31 اعلام برنامه 00:00:55
129 14:52:26 سبک زندگی 00:00:58
130 14:53:24 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
131 14:56:26 ترافیک 00:02:04
132 14:58:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
133 15:00:00 مترسک - قسمت 9 00:11:21
134 15:11:21 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
135 15:11:48 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
136 15:14:04 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
137 15:15:04 دره چکاوک - قسمت 9 00:12:56
138 15:28:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 15:28:17 آگهی بازرگانی 00:03:14
140 15:31:31 مهارت‌های زندگی 00:20:50
141 15:52:21 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:53:11 برنارد 00:02:50
143 15:56:01 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
144 15:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:43
145 16:00:01 مل‌مل - قسمت 64 00:55:02
146 16:55:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
147 16:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:35
148 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 60 00:12:44
149 17:12:44 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
150 17:13:44 وله رگلاژ 00:00:57
151 17:14:41 کلیپ وضو 00:05:04
152 17:19:45 حدیث 00:00:19
153 17:20:04 تلاوت قرآن 00:05:56
154 17:26:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:38
155 17:30:38 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
156 17:30:50 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 7 00:21:51
157 17:52:41 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:53:31 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
159 17:55:46 آگهی بازرگانی 00:04:16
160 18:00:02 اژدهاسواران - قسمت 30 00:20:59
161 18:21:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
162 18:21:11 لذت دانایی 00:03:21
163 18:24:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
164 18:24:44 ترافیک 00:02:15
165 18:26:59 کلیپ محله 00:03:03
166 18:30:02 اندی و دایناسورهای موزه 00:26:05
167 18:56:07 آگهی بازرگانی 00:04:00
168 19:00:07 سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 01:26:53
169 20:27:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 20:27:17 وله آیا می دانید که 00:00:40
171 20:27:57 آگهی بازرگانی 00:02:14
172 20:30:11 مهارت‌های زندگی 00:21:43
173 20:51:54 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
174 20:52:24 رود رانر 00:05:45
175 20:58:09 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
176 20:58:19 آگهی بازرگانی 00:02:21
177 21:00:40 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:11:32
178 21:12:12 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
179 21:14:13 گروه تحقیق 00:05:11
180 21:19:24 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
181 21:21:39 لذت دانایی 00:04:47
182 21:26:26 پیام سلامت 00:00:47
183 21:27:13 دزد ناشی 00:01:17
184 21:28:30 آنونس مجموعه مترسک 00:01:35
185 21:30:05 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:48
186 21:50:53 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
187 21:51:53 کدو بدو 00:01:39
188 21:53:32 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
189 21:53:54 روسای کوچک 00:04:40
190 21:58:34 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
191 21:59:31 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
192 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها