جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:33
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:57 اوم نوم 00:01:09
8 08:09:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:09:15 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
10 08:13:31 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
11 08:14:31 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:02 دوستان جنگل - قسمت 56 00:07:42
13 08:22:44 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
14 08:23:52 کلیپ کتاب 00:01:57
15 08:25:49 وله خمیری 00:00:33
16 08:26:22 تو تی تو 00:02:39
17 08:29:01 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
18 08:30:01 توپولوها - قسمت 67 00:20:15
19 08:50:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
20 08:51:09 پینگو 00:05:03
21 08:56:12 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:47 کلیپ زمستان 00:01:50
23 08:58:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
24 08:58:59 آگهی بازرگانی 00:01:01
25 09:00:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 1 00:13:05
26 09:13:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 09:13:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:13:40 وله خمیری 00:00:42
29 09:14:22 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
30 09:15:05 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 6 00:07:51
31 09:22:56 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
32 09:23:56 ماموک 00:03:04
33 09:27:00 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:45 تو تی تو 00:02:15
35 09:30:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:30:09 فرودگاه شهر شادی - قسمت 28 00:10:23
37 09:40:32 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:40:52 اوم نوم 00:01:05
39 09:41:57 کلیپ گنجشک کوچولو 00:03:05
40 09:45:02 بابا خرسه - قسمت 7 00:09:59
41 09:55:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
42 09:55:54 کلیپ شادی 00:02:31
43 09:58:25 وله خمیری 00:00:42
44 09:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:56
45 10:00:03 مهد‌پویا - قسمت 72 00:23:09
46 10:23:12 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:23:47 مول 00:05:06
48 10:28:53 وله خمیری 00:00:42
49 10:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
50 10:30:01 دهکده شمالی - قسمت 4 00:10:36
51 10:40:37 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
52 10:41:25 کلیپ آفریدگار 00:02:57
53 10:44:22 وله خمیری 00:00:38
54 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 18 00:10:09
55 10:55:09 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:55:54 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
57 10:56:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
58 10:57:17 وله خمیری 00:00:29
59 10:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:14
60 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 6 00:10:52
61 11:10:52 وله خمیری 00:00:39
62 11:11:31 نقاشی کنیم 00:00:54
63 11:12:25 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
64 11:14:42 آرم استیشن روز 00:00:20
65 11:15:02 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 7 00:10:25
66 11:25:27 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
67 11:26:27 ماموک 00:03:00
68 11:29:27 وله خمیری 00:00:33
69 11:30:00 نقاشی‌نقاشی 00:13:30
70 11:43:30 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
71 11:44:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
72 11:45:10 یوکی - قسمت 21 00:09:20
73 11:54:30 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
74 11:55:30 پینگو 00:05:13
75 12:00:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
76 12:01:09 وله رگلاژ 00:01:51
77 12:03:00 کلیپ جانماز 00:02:16
78 12:05:16 حدیث 00:00:33
79 12:05:49 تلاوت قرآن 00:04:11
80 12:10:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
81 12:14:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:14:17 پینگو 00:05:17
83 12:19:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 12:19:50 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 5 00:07:46
85 12:27:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
86 12:27:59 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:28:44 آگهی بازرگانی 00:01:16
88 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 27 00:10:49
89 12:40:49 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
90 12:41:49 دیپ‌داپ 00:02:32
91 12:44:21 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
92 12:44:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 12:45:01 بابا خرسه - قسمت 6 00:09:59
94 12:55:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
95 12:55:16 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
96 12:56:24 کلیپ میوه فروش 00:03:38
97 13:00:02 مهد‌پویا - قسمت 71 00:21:26
98 13:21:28 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 13:22:21 مول 00:05:08
100 13:27:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 13:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
102 13:30:00 دهکده شمالی - قسمت 3 00:10:37
103 13:40:37 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
104 13:41:01 وله خمیری 00:00:45
105 13:41:46 تو تی تو 00:02:07
106 13:43:53 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
107 13:44:53 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 15 00:11:41
108 13:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:26
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 01:26:53
111 15:27:43 آگهی بازرگانی 00:02:47
112 15:30:30 مهارت‌های زندگی 00:21:43
113 15:52:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
114 15:52:35 گنجینه 00:01:04
115 15:53:39 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
116 15:54:09 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
117 15:54:19 آنونس تکرار سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
118 15:55:19 اعلام برنامه 00:00:50
119 15:56:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
120 15:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:17
121 16:00:02 سفرهای علمی - قسمت 5 00:23:47
122 16:23:49 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
123 16:26:04 برنارد 00:02:55
124 16:28:59 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
125 16:30:07 قصه ما مثل شد-1 00:18:12
126 16:48:19 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
127 16:49:35 لذت دانایی 00:03:07
128 16:52:42 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
129 16:53:42 برنارد 00:03:06
130 16:56:48 کلیپ دوستی با کتاب 00:03:12
131 17:00:00 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:11:32
132 17:11:32 وله رگلاژ 00:00:28
133 17:12:00 کلیپ امام زمان (عج) 00:06:11
134 17:18:11 تلاوت قرآن 00:06:49
135 17:25:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
136 17:29:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
137 17:29:38 آگهی بازرگانی 00:03:58
138 17:33:36 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:48
139 17:54:24 آنونس تکرار سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
140 17:55:24 اعلام برنامه 00:00:50
141 17:56:14 آگهی بازرگانی 00:04:00
142 18:00:14 دیجیمون - قسمت 33 00:20:39
143 18:20:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
144 18:21:29 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
145 18:24:31 رود رانر 00:05:26
146 18:29:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
147 18:30:07 حیات خانه ما - قسمت 9 00:26:25
148 18:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:34
149 19:00:06 سینمایی بلکا و استرلکا 01:09:11
150 20:09:17 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
151 20:10:12 بره ناقلا 00:04:06
152 20:14:18 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
153 20:15:15 تام و جری - قسمت 24 00:06:39
154 20:21:54 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
155 20:24:09 آنونس مجموعه یک‌دو‌سه خنده 00:01:16
156 20:25:25 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
157 20:26:03 آگهی بازرگانی 00:03:58
158 20:30:01 مهارت‌های زندگی 00:21:52
159 20:51:53 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
160 20:52:10 سبک زندگی 00:01:12
161 20:53:22 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
162 20:54:30 گروه تحقیق 00:04:35
163 20:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:56
164 21:00:01 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:11:22
165 21:11:23 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 21:11:33 بره ناقلا 00:05:52
167 21:17:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
168 21:17:42 رود رانر 00:06:17
169 21:23:59 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
170 21:24:26 لذت دانایی 00:05:04
171 21:29:30 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
172 21:30:00 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:59
173 21:50:59 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 21:51:21 روسای کوچک 00:05:05
175 21:56:26 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
176 21:57:04 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
177 21:58:04 دزد ناشی 00:01:17
178 21:59:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
179 21:59:38 شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها