جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:17
5 08:07:23 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:43 اوم نوم 00:01:03
7 08:08:46 کلیپ نقاشی 00:02:17
8 08:11:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:11:12 دیپ‌داپ 00:02:32
10 08:13:44 اعلام برنامه 00:00:45
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 55 00:07:39
13 08:22:39 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
14 08:23:47 کلیپ توپ 00:02:24
15 08:26:11 وله خمیری 00:00:29
16 08:26:40 ماموک 00:03:00
17 08:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
18 08:30:00 توپولوها - قسمت 66 00:19:34
19 08:49:34 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:50:09 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
21 08:52:10 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
22 08:53:18 پینگو 00:05:00
23 08:58:18 وله خمیری 00:00:29
24 08:58:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
25 08:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:57
26 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 36 00:06:30
27 09:06:30 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
28 09:07:44 تو تی تو 00:02:17
29 09:10:01 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
30 09:13:13 وله خمیری 00:00:48
31 09:14:01 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
32 09:15:01 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 5 00:07:46
33 09:22:47 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:32 مول 00:05:08
35 09:28:40 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
36 09:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 27 00:10:49
38 09:40:49 کلیپ مسواک زدن 00:03:34
39 09:44:23 وله خمیری 00:00:38
40 09:45:01 بابا خرسه - قسمت 6 00:09:59
41 09:55:00 وله خمیری 00:00:39
42 09:55:39 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
43 09:58:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 09:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:57
45 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 71 00:21:26
46 10:21:26 وله بحران آب 00:00:46
47 10:22:12 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:22:47 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
49 10:23:55 پینگو 00:05:24
50 10:29:19 وله خمیری 00:00:42
51 10:30:01 دهکده شمالی - قسمت 3 00:10:37
52 10:40:38 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
53 10:42:39 یاپ یاپس 00:01:57
54 10:44:36 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
55 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 17 00:09:27
56 10:54:27 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:55:12 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
58 10:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:47
59 10:59:59 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 5 00:11:24
60 11:11:23 وله خمیری 00:00:32
61 11:11:55 کلیپ آفریدگار 00:02:57
62 11:14:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 6 00:05:39
64 11:20:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
65 11:21:02 مول 00:05:06
66 11:26:08 وله خمیری 00:00:33
67 11:26:41 مکس 00:00:44
68 11:27:25 کلیپ دو دوست 00:02:35
69 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 67 00:11:19
70 11:41:19 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
71 11:42:33 کلیپ قصه باران 00:02:44
72 11:45:17 یوکی - قسمت 20 00:09:18
73 11:54:35 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:00:54
74 11:55:29 ماموک 00:03:04
75 11:58:33 وله رگلاژ 00:01:41
76 12:00:14 کلیپ خدا 00:03:04
77 12:03:18 حدیث 00:00:16
78 12:03:34 تلاوت قرآن 00:05:26
79 12:09:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
80 12:13:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:13:24 اعلام برنامه 00:00:35
82 12:13:59 وله خمیری 00:00:39
83 12:14:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 4 00:08:00
85 12:23:00 اعلام برنامه 00:00:45
86 12:23:45 وله بحران آب 00:00:46
87 12:24:31 تو تی تو 00:02:40
88 12:27:11 کلیپ زمستان 00:01:55
89 12:29:06 آگهی بازرگانی 00:00:57
90 12:30:03 فرودگاه شهر شادی - قسمت 26 00:10:43
91 12:40:46 وله خمیری 00:00:39
92 12:41:25 لالبی 00:01:34
93 12:42:59 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
94 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 5 00:09:57
95 12:54:57 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
96 12:56:11 تو تی تو 00:02:15
97 12:58:26 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
98 12:59:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 70 00:25:09
100 13:25:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 13:25:25 من یک حیوان هستم 00:01:54
102 13:27:19 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
103 13:27:43 نقاشی کنیم 00:00:55
104 13:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:22
105 13:30:00 دهکده شمالی - قسمت 2 00:11:11
106 13:41:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 13:41:33 یاپ یاپس 00:01:47
108 13:43:20 آرم استیشن روز 00:00:20
109 13:43:40 لالبی 00:01:46
110 13:45:26 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 14 00:11:58
111 13:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:36
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سینمایی بلکا و استرلکا 01:09:11
114 15:10:01 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
115 15:11:01 پیام سلامت 00:00:47
116 15:11:48 دزد ناشی 00:01:17
117 15:13:05 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
118 15:15:06 تام و جری - قسمت 24 00:06:39
119 15:21:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
120 15:22:02 بره ناقلا 00:04:32
121 15:26:34 آنونس مجموعه گل‌آموز 00:01:00
122 15:27:34 آگهی بازرگانی 00:02:29
123 15:30:03 مهارت‌های زندگی 00:21:52
124 15:51:55 کلیپ محله 00:03:03
125 15:54:58 اعلام برنامه 00:00:50
126 15:55:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 15:56:24 وله آیا می دانید که 00:00:39
128 15:57:03 آگهی بازرگانی 00:02:59
129 16:00:02 گل آموز - قسمت 9 00:51:45
130 16:51:47 اعلام برنامه 00:00:55
131 16:52:42 آگهی بازرگانی 00:03:55
132 16:56:37 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
133 16:58:07 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
134 16:59:07 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
135 17:00:04 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:11:22
136 17:11:26 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
137 17:11:56 وله رگلاژ 00:00:17
138 17:12:13 کلیپ نماز 00:03:31
139 17:15:44 حدیث 00:00:17
140 17:16:01 تلاوت قرآن 00:07:59
141 17:24:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
142 17:28:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 17:29:04 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
144 17:30:04 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:59
145 17:51:03 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:51:53 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
147 17:54:08 رود رانر 00:05:26
148 17:59:34 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
149 18:00:01 دیجیمون - قسمت 32 00:20:39
150 18:20:40 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
151 18:21:40 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
152 18:22:18 کلیپ کتاب 00:03:12
153 18:25:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
154 18:26:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
155 18:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:37
156 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:25:58
157 18:55:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
158 18:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:55
159 19:00:03 بچه‌های آلپ - قسمت 31 00:23:14
160 19:23:17 اعلام برنامه 00:00:55
161 19:24:12 سبک زندگی 00:01:14
162 19:25:26 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
163 19:26:56 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
164 19:27:53 کدو بدو 00:01:46
165 19:29:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 19:30:01 کارآگاه فنیک - قسمت 22 00:11:01
167 19:41:02 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
168 19:42:02 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:42:52 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:00
170 19:43:52 پیام سلامت 00:00:46
171 19:44:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
172 19:45:00 تام و جری - قسمت 22 00:05:50
173 19:50:50 آنونس مجموعه قصه ما مثل شد 00:01:00
174 19:51:50 کلیپ آقای نویسنده 00:03:02
175 19:54:52 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
176 19:57:07 سبک زندگی 00:01:13
177 19:58:20 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
178 19:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
179 20:00:00 مترسک - قسمت 7 00:09:55
180 20:09:55 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
181 20:10:22 گروه تحقیق 00:04:08
182 20:14:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
183 20:15:06 دره چکاوک - قسمت 7 00:13:02
184 20:28:08 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
185 20:29:08 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
186 20:30:08 مهارت‌های زندگی 00:21:21
187 20:51:29 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
188 20:51:51 کدو بدو 00:01:46
189 20:53:37 وله آیا می دانید که 00:00:39
190 20:54:16 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
191 20:56:56 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:57:08 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
193 20:57:38 دزد ناشی 00:01:26
194 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
195 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 59 00:11:39
196 21:11:39 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
197 21:13:40 لذت دانایی 00:04:01
198 21:17:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 21:17:58 رود رانر 00:06:17
200 21:24:15 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
201 21:25:12 کدو بدو 00:01:37
202 21:26:49 کلیپ چرا نشستی تنها 00:03:11
203 21:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 6 00:22:06
204 21:52:06 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
205 21:52:44 روسای کوچک 00:05:50
206 21:58:34 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
207 21:59:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
208 21:59:51 شب بخیر بچه‌ها 00:00:09


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها