جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:33
5 08:06:38 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:58 وله خمیری 00:00:42
7 08:07:40 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:25 مول 00:05:04
9 08:13:29 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
10 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
11 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 54 00:06:41
12 08:21:41 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
13 08:22:41 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
14 08:25:32 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
15 08:27:33 یاپ یاپس 00:01:59
16 08:29:32 وله خمیری 00:00:29
17 08:30:01 توپولوها - قسمت 65 00:18:50
18 08:48:51 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:49:26 پینگو 00:05:58
20 08:55:24 وله خمیری 00:00:38
21 08:56:02 مکس 00:00:44
22 08:56:46 کلیپ شادی 00:02:31
23 08:59:17 آگهی بازرگانی 00:00:44
24 09:00:01 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 35 00:06:48
25 09:06:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
26 09:07:12 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
27 09:09:13 تو تی تو 00:02:15
28 09:11:28 وله بحران آب 00:00:46
29 09:12:14 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
30 09:14:31 وله خمیری 00:00:29
31 09:15:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 4 00:08:00
32 09:23:00 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:23:45 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
34 09:25:03 ماموک 00:03:06
35 09:28:09 وله خمیری 00:00:39
36 09:28:48 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
37 09:30:02 فرودگاه شهر شادی - قسمت 26 00:10:43
38 09:40:45 وله خمیری 00:00:42
39 09:41:27 جعبه حیوانات 00:01:34
40 09:43:01 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
41 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 5 00:09:57
42 09:54:57 وله خمیری 00:00:30
43 09:55:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 09:55:43 کلیپ نی‌نی 00:03:46
45 09:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
46 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 70 00:25:09
47 10:25:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:25:31 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:26:06 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
50 10:29:14 وله بحران آب 00:00:46
51 10:30:00 دهکده شمالی - قسمت 2 00:11:11
52 10:41:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
53 10:41:34 دیپ‌داپ 00:02:32
54 10:44:06 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:00:54
55 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 16 00:09:35
56 10:54:35 وله خمیری 00:00:48
57 10:55:23 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
58 10:58:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
59 10:58:53 آگهی بازرگانی 00:01:05
60 10:59:58 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 4 00:11:19
61 11:11:17 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:08
62 11:12:25 جعبه حیوانات 00:01:36
63 11:14:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 11:14:27 وله خمیری 00:00:33
65 11:15:00 توییر‌لی‌ووها - قسمت 5 00:10:14
66 11:25:14 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
67 11:26:14 ماموک 00:03:06
68 11:29:20 وله خمیری 00:00:40
69 11:30:00 نقاشی‌نقاشی 00:11:23
70 11:41:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:41:32 دیپ‌داپ 00:02:43
72 11:44:15 وله بحران آب 00:00:46
73 11:45:01 یوکی 00:09:18
74 11:54:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
75 11:54:35 تو تی تو 00:02:18
76 11:56:53 وله خمیری 00:00:29
77 11:57:22 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
78 11:58:22 وله رگلاژ 00:02:00
79 12:00:22 کلیپ ریحانه 00:03:30
80 12:03:52 حدیث 00:00:33
81 12:04:25 تلاوت قرآن 00:04:35
82 12:09:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
83 12:13:08 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
84 12:15:57 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 3 00:07:46
85 12:23:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 12:23:52 پینگو 00:05:48
87 12:29:40 آگهی بازرگانی 00:00:31
88 12:30:11 فرودگاه شهر شادی - قسمت 25 00:11:19
89 12:41:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:42:23 یاپ یاپس 00:01:52
91 12:44:15 وله خمیری 00:00:45
92 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 4 00:09:58
93 12:54:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:55:14 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
95 12:58:26 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
96 12:59:26 وله خمیری 00:00:34
97 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 69 00:23:11
98 13:23:11 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
99 13:24:25 تو تی تو 00:02:15
100 13:26:40 وله خمیری 00:00:34
101 13:27:14 آگهی بازرگانی 00:02:46
102 13:30:00 دهکده شمالی - قسمت 1 00:11:11
103 13:41:11 وله خمیری 00:00:33
104 13:41:44 ماموک 00:03:04
105 13:44:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:44:57 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:00:54
107 13:45:51 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 13 00:11:59
108 13:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:10
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 32 00:23:14
111 14:24:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
112 14:24:40 بره ناقلا 00:04:06
113 14:28:46 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
114 14:29:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
115 14:30:03 کارآگاه فنیک - قسمت 9 00:11:01
116 14:41:04 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
117 14:42:04 لئون 00:02:34
118 14:44:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
119 14:45:00 تام و جری - قسمت 9 00:05:50
120 14:50:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
121 14:51:07 رود رانر 00:04:44
122 14:55:51 پیام سلامت 00:00:47
123 14:56:38 اعلام برنامه 00:00:55
124 14:57:33 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
125 14:59:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
126 15:00:00 مترسک - قسمت 8 00:09:55
127 15:09:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 15:10:17 کلیپ یه دوستی دارم 00:03:16
129 15:13:33 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
130 15:14:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
131 15:15:00 دره چکاوک - قسمت 8 00:13:02
132 15:28:02 آگهی بازرگانی 00:02:03
133 15:30:05 مهارت‌های زندگی 00:21:21
134 15:51:26 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
135 15:52:23 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
136 15:55:09 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:55:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 15:56:16 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
139 15:57:16 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
140 15:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:33
141 16:00:01 مل‌مل - قسمت 63 00:55:27
142 16:55:28 اعلام برنامه 00:00:55
143 16:56:23 کلیپ کتاب 00:03:15
144 16:59:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
145 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 59 00:11:39
146 17:11:39 کدو بدو 00:01:46
147 17:13:25 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
148 17:14:25 وله رگلاژ 00:00:54
149 17:15:19 کلیپ پیامبر 00:03:53
150 17:19:12 حدیث 00:00:33
151 17:19:45 تلاوت قرآن 00:03:15
152 17:23:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
153 17:27:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
154 17:27:38 آگهی بازرگانی 00:02:24
155 17:30:02 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 6 00:22:06
156 17:52:08 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
157 17:54:23 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:55:13 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
159 17:56:21 ماجراهای دانی 00:02:05
160 17:58:26 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
161 17:59:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
162 18:00:02 اژدهاسواران - قسمت 29 00:22:13
163 18:22:15 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
164 18:22:53 دزد ناشی 00:01:17
165 18:24:10 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
166 18:26:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
167 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:25:34
168 18:55:34 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
169 18:56:34 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 18:56:44 پیام سلامت 00:00:52
171 18:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:24
172 19:00:00 بچه‌های آلپ - قسمت 30 00:21:58
173 19:21:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
174 19:22:10 کلیپ ایران من 00:03:14
175 19:25:24 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
176 19:27:39 لاروا 00:01:26
177 19:29:05 اعلام برنامه 00:00:55
178 19:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 21 00:12:15
179 19:42:15 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
180 19:43:41 باغ وحش فضایی 00:01:22
181 19:45:03 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 19:45:13 تام و جری - قسمت 21 00:05:46
183 19:50:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
184 19:51:11 لذت دانایی 00:04:27
185 19:55:38 وله آیا می دانید که 00:00:39
186 19:56:17 اعلام برنامه 00:00:50
187 19:57:07 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
188 19:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:55
189 20:00:02 مترسک - قسمت 6 00:07:18
190 20:07:20 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
191 20:08:20 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
192 20:09:50 کلیپ دوستی با کتاب 00:03:12
193 20:13:02 سبک زندگی 00:00:58
194 20:14:00 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
195 20:15:00 دره چکاوک - قسمت 6 00:12:33
196 20:27:33 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
197 20:28:03 لاروا 00:01:21
198 20:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
199 20:30:00 مهارت‌های زندگی 00:22:22
200 20:52:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
201 20:52:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
202 20:53:01 برنارد 00:02:59
203 20:56:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
204 20:56:12 ماجراهای دانی 00:01:40
205 20:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:08
206 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 57 00:10:52
207 21:10:52 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
208 21:12:53 بره ناقلا 00:05:34
209 21:18:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
210 21:18:39 کلیپ تیک تاک 00:03:16
211 21:21:55 سبک زندگی 00:01:15
212 21:23:10 گروه تحقیق 00:04:35
213 21:27:45 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
214 21:30:00 کوچه درختی - قسمت 1 00:24:04
215 21:54:04 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
216 21:55:04 روسای کوچک 00:04:25
217 21:59:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
218 21:59:46 شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها