جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:22
5 08:09:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:27 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
8 08:11:27 دیپ‌داپ 00:02:31
9 08:13:58 وله خمیری 00:00:32
10 08:14:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
11 08:15:01 دوستان جنگل - قسمت 53 00:08:25
12 08:23:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:23:35 ماموک 00:03:07
14 08:26:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:26:58 یاپ یاپس 00:01:36
16 08:28:34 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
17 08:29:17 وله خمیری 00:00:44
18 08:30:01 توپولوها - قسمت 64 00:19:35
19 08:49:36 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:50:11 وله خمیری 00:00:44
21 08:50:55 کلیپ میوه فروش 00:03:38
22 08:54:33 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
23 08:55:41 یاپ یاپس 00:02:00
24 08:57:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:57:50 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:00:56
26 08:58:46 وله خمیری 00:00:30
27 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
28 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 34 00:06:40
29 09:06:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
30 09:07:33 ماموک 00:02:58
31 09:10:31 کلیپ نی‌نی 00:03:46
32 09:14:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
33 09:14:43 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:15:03 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 3 00:07:46
35 09:22:49 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:23:34 دیپ‌داپ 00:02:55
37 09:26:29 آنونس مجموعه ماجراهای فیل کوچولو 00:00:54
38 09:27:23 کلیپ توپ 00:02:24
39 09:29:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
40 09:30:03 فرودگاه شهر شادی - قسمت 25 00:11:19
41 09:41:22 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
42 09:42:22 اوم نوم 00:01:05
43 09:43:27 آنونس مجموعه توپولوها - قسمت 4 00:01:00
44 09:44:27 وله خمیری 00:00:33
45 09:45:00 بابا خرسه 00:09:58
46 09:54:58 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
47 09:56:59 جعبه حیوانات - قسمت 69 00:01:42
48 09:58:41 اعلام برنامه 00:00:35
49 09:59:16 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
50 10:00:16 مهد‌پویا 00:23:11
51 10:23:27 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
52 10:24:27 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
53 10:28:01 یاپ یاپس 00:01:47
54 10:29:48 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
55 10:30:12 دهکده شمالی - قسمت 1 00:11:11
56 10:41:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
57 10:41:39 دیپ‌داپ 00:02:55
58 10:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
59 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 15 00:10:29
60 10:55:29 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:56:14 وله خمیری 00:00:42
62 10:56:56 اوم نوم 00:01:09
63 10:58:05 آگهی بازرگانی 00:01:55
64 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 3 00:11:19
65 11:11:19 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
66 11:12:27 تو تی تو 00:02:17
67 11:14:44 آرم استیشن روز 00:00:20
68 11:15:04 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 4 00:10:40
69 11:25:44 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
70 11:26:44 دیپ‌داپ 00:02:32
71 11:29:16 وله خمیری 00:00:44
72 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 68 00:11:07
73 11:41:07 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
74 11:42:25 لالبی 00:01:35
75 11:44:00 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
76 11:45:00 یوکی 00:09:20
77 11:54:20 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
78 11:55:20 مول 00:05:08
79 12:00:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
80 12:00:44 وله رگلاژ 00:00:31
81 12:01:15 کلیپ ریحانه 00:03:30
82 12:04:45 تلاوت قرآن 00:03:15
83 12:08:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
84 12:12:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:12:17 یاپ یاپس 00:01:54
86 12:14:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
87 12:14:37 آگهی بازرگانی 00:00:31
88 12:15:08 خرگوش کوچولوی سفید 00:08:00
89 12:23:08 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:23:53 پینگو 00:05:22
91 12:29:15 وله خمیری 00:00:45
92 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 24 00:11:01
93 12:41:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 12:41:23 جعبه حیوانات 00:01:50
95 12:43:13 وله خمیری 00:00:39
96 12:43:52 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
97 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 3 00:09:58
98 12:54:58 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
99 12:56:59 دیپ‌داپ 00:02:52
100 12:59:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 13:00:00 مهد‌پویا 00:24:28
102 13:24:28 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
103 13:25:28 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
104 13:27:54 وله خمیری 00:00:35
105 13:28:29 آگهی بازرگانی 00:01:31
106 13:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 112 00:05:50
107 13:35:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 13:36:43 مول 00:05:05
109 13:41:48 وله خمیری 00:00:42
110 13:42:30 کلیپ کتاب 00:01:57
111 13:44:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 12 00:11:59
112 13:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:34
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 31 00:21:58
115 14:22:48 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
116 14:25:03 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
117 14:27:04 لئون 00:02:34
118 14:29:38 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
119 14:30:05 کارآگاه فنیک - قسمت 25 00:12:15
120 14:42:20 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
121 14:42:58 بره قهرمان 00:01:03
122 14:44:01 آنونس مجموعه قصه ما مثل شد 00:01:00
123 14:45:01 تام و جری - قسمت 22 00:05:46
124 14:50:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
125 14:50:57 لذت دانایی 00:04:36
126 14:55:33 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
127 14:56:33 برنارد 00:02:40
128 14:59:13 پیام سلامت 00:00:47
129 15:00:00 مترسک - قسمت 7 00:07:18
130 15:07:18 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
131 15:08:48 ترافیک 00:02:08
132 15:10:56 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:03:04
133 15:14:00 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
134 15:15:00 دره چکاوک - قسمت 7 00:12:33
135 15:27:33 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:00
136 15:28:33 آگهی بازرگانی 00:01:36
137 15:30:09 مهارت‌های زندگی 00:22:22
138 15:52:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
139 15:53:07 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
140 15:54:07 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:54:57 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
142 15:55:27 سبک زندگی 00:01:14
143 15:56:41 پیام سلامت 00:00:46
144 15:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:33
145 16:00:00 مل‌مل - قسمت 62 00:55:00
146 16:55:00 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
147 16:55:22 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
148 16:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:24
149 17:00:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 57 00:10:52
150 17:10:53 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
151 17:11:10 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
152 17:12:10 وله رگلاژ 00:00:52
153 17:13:02 کلیپ شب 00:02:00
154 17:15:02 حدیث 00:00:17
155 17:15:19 تلاوت قرآن 00:07:41
156 17:23:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
157 17:27:19 کلیپ دعا 00:02:54
158 17:30:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
159 17:30:23 کوچه درختی - قسمت 1 00:24:04
160 17:54:27 وله آیا می دانید که 00:00:39
161 17:55:06 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:05
163 18:00:01 اژدهاسواران - قسمت 28 00:21:09
164 18:21:10 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
165 18:23:11 رود رانر 00:06:13
166 18:29:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
167 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:25:50
168 18:55:50 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
169 18:56:58 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
170 18:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:24
171 19:00:00 بچه‌های آلپ - قسمت 29 00:24:01
172 19:24:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 19:24:23 برنارد 00:03:03
174 19:27:26 اعلام برنامه 00:00:50
175 19:28:16 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:00
176 19:29:16 پیام سلامت 00:00:44
177 19:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 20 00:11:59
178 19:41:59 آنونس سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:01:00
179 19:42:59 ماجراهای دانی 00:01:51
180 19:44:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 19:45:00 تام و جری - قسمت 20 00:06:20
182 19:51:20 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 19:52:50 کلیپ مامان بزرگ و بابا بزرگ 00:03:03
184 19:55:53 گنجینه 00:00:47
185 19:56:40 اعلام برنامه 00:00:50
186 19:57:30 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
187 19:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
188 20:00:00 مترسک - قسمت 5 00:12:52
189 20:12:52 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
190 20:13:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 20:14:01 آنونس مجموعه کارآگاه فنیک 00:01:00
192 20:15:01 دره چکاوک 00:12:50
193 20:27:51 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
194 20:30:06 مهارت‌های زندگی 00:11:38
195 20:41:44 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
196 20:42:44 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
197 20:44:14 پیام سلامت 00:00:46
198 20:45:00 همسایه ها 00:11:45
199 20:56:45 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
200 20:57:15 کدو بدو 00:01:37
201 20:58:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
202 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
203 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 56 00:12:36
204 21:12:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
205 21:12:46 بره ناقلا 00:05:59
206 21:18:45 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
207 21:19:45 لاروا 00:01:15
208 21:21:00 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
209 21:22:30 گروه تحقیق 00:04:40
210 21:27:10 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
211 21:28:10 کدو بدو 00:01:33
212 21:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
213 21:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 5 00:21:01
214 21:51:01 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
215 21:51:28 سبک زندگی 00:01:14
216 21:52:42 آنونس سینمایی بلکا و استرلکا 00:01:00
217 21:53:42 روسای کوچک 00:05:34
218 21:59:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
219 21:59:33 شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها