جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:34
5 08:06:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:06:46 وله خمیری 00:00:38
7 08:07:24 مول 00:05:06
8 08:12:30 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:15 اوم نوم 00:01:14
10 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
11 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 52 00:07:21
12 08:22:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:22:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:22:46 تو تی تو 00:02:18
15 08:25:04 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
16 08:26:22 کلیپ سلام 00:01:21
17 08:27:43 وله خمیری 00:00:45
18 08:28:28 مکس 00:00:39
19 08:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
20 08:30:00 توپولوها - قسمت 63 00:20:07
21 08:50:07 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
22 08:51:15 ماموک 00:03:09
23 08:54:24 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:54:59 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
25 08:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
26 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 33 00:06:29
27 09:06:29 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
28 09:07:27 لالبی 00:01:30
29 09:08:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
30 09:09:19 پینگو 00:05:24
31 09:14:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:15:09 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 2 00:08:00
33 09:23:09 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:54 کلیپ میوه فروش 00:03:38
35 09:27:32 من یک حیوان هستم 00:01:57
36 09:29:29 وله خمیری 00:00:32
37 09:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 24 00:11:01
38 09:41:02 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
39 09:42:02 اوم نوم 00:01:05
40 09:43:07 وله خمیری 00:00:35
41 09:43:42 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
42 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 3 00:09:58
43 09:54:58 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
44 09:56:16 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
45 09:58:04 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
46 09:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
47 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 68 00:24:28
48 10:24:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
49 10:24:44 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:25:19 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
51 10:28:27 وله خمیری 00:00:38
52 10:29:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:55
53 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 112 00:05:50
54 10:35:50 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
55 10:36:38 مول 00:05:05
56 10:41:43 وله خمیری 00:00:42
57 10:42:25 کلیپ درخت 00:02:36
58 10:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 14 00:10:29
59 10:55:30 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
60 10:57:31 وله خمیری 00:00:35
61 10:58:06 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
62 10:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
63 11:00:00 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 2 00:11:11
64 11:11:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
65 11:11:27 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
66 11:14:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
67 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 3 00:10:40
68 11:25:41 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
69 11:26:05 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
70 11:29:20 وله خمیری 00:00:40
71 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 65 00:11:03
72 11:41:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:41:12 دیپ‌داپ 00:02:55
74 11:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
75 11:45:00 یوکی 00:09:20
76 11:54:20 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
77 11:55:38 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
78 11:56:38 وله رگلاژ 00:01:22
79 11:58:00 کلیپ ریحانه 00:03:30
80 12:01:30 حدیث 00:00:34
81 12:02:04 تلاوت قرآن 00:05:56
82 12:08:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
83 12:12:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:12:17 آگهی بازرگانی 00:02:21
85 12:14:38 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:15:13 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 1 00:07:27
87 12:22:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
88 12:23:06 پینگو 00:06:10
89 12:29:16 اعلام برنامه 00:00:45
90 12:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 23 00:11:10
91 12:41:11 وله خمیری 00:00:48
92 12:41:59 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
93 12:45:03 بابا خرسه - قسمت 2 00:09:54
94 12:54:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
95 12:55:13 ماموک 00:03:12
96 12:58:25 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
97 12:59:25 وله خمیری 00:00:35
98 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 47 00:23:49
99 13:23:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
100 13:24:12 مول 00:04:38
101 13:28:50 آگهی بازرگانی 00:01:31
102 13:30:21 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 111 00:05:49
103 13:36:10 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
104 13:37:10 وله خمیری 00:00:30
105 13:37:40 پینگو 00:05:03
106 13:42:43 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
107 13:43:57 اوم نوم 00:01:05
108 13:45:02 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 11 00:12:00
109 13:57:02 وله خمیری 00:00:48
110 13:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:10
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 30 00:24:01
113 14:24:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
114 14:25:27 لذت دانایی 00:02:48
115 14:28:15 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
116 14:29:15 پیام سلامت 00:00:47
117 14:30:02 کارآگاه فنیک - قسمت 24 00:11:59
118 14:42:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 14:42:11 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
120 14:44:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
121 14:45:02 تام و جری - قسمت 21 00:06:20
122 14:51:22 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
123 14:52:19 اعلام برنامه 00:00:55
124 14:53:14 کدو بدو 00:01:31
125 14:54:45 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
126 14:57:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
127 14:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
128 15:00:00 مترسک - قسمت 6 00:12:52
129 15:12:52 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
130 15:14:22 پیام سلامت 00:00:39
131 15:15:01 دره چکاوک - قسمت 6 00:12:50
132 15:27:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
133 15:28:27 وله آیا می دانید که 00:00:39
134 15:29:06 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
135 15:30:06 مهارت‌های زندگی 00:11:30
136 15:41:36 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
137 15:43:37 رالف 00:01:06
138 15:44:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 15:45:00 همسایه ها 00:11:45
140 15:56:45 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:57:35 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
142 15:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
143 16:00:00 مل‌مل - قسمت 61 00:55:00
144 16:55:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
145 16:55:22 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
146 16:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:24
147 17:00:01 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 56 00:12:36
148 17:12:37 وله رگلاژ 00:00:40
149 17:13:17 کلیپ وضو 00:03:31
150 17:16:48 حدیث 00:00:36
151 17:17:24 تلاوت قرآن 00:04:36
152 17:22:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
153 17:26:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
154 17:26:50 آنونس مجموعه مترسک 00:01:35
155 17:28:25 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
156 17:29:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 17:30:01 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 5 00:21:01
158 17:51:02 اعلام برنامه 00:00:50
159 17:51:52 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
160 17:54:28 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
161 17:56:43 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
162 17:56:53 آگهی بازرگانی 00:03:10
163 18:00:03 اژدهاسواران - قسمت 27 00:22:13
164 18:22:16 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 18:22:28 رود رانر 00:06:22
166 18:28:50 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:00:48
167 18:29:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
168 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:25:57
169 18:55:57 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 18:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:29
171 19:00:02 بچه‌های آلپ - قسمت 28 00:24:13
172 19:24:15 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
173 19:25:12 کلیپ کتاب 00:03:13
174 19:28:25 اعلام برنامه 00:00:55
175 19:29:20 وله آیا می دانید که 00:00:40
176 19:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 19 00:12:10
177 19:42:10 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
178 19:42:37 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
179 19:44:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
180 19:45:02 تام و جری - قسمت 19 00:06:24
181 19:51:26 اعلام برنامه 00:00:50
182 19:52:16 گروه تحقیق 00:05:12
183 19:57:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
184 19:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:10
185 20:00:00 مترسک - قسمت 4 00:08:48
186 20:08:48 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
187 20:10:18 تیزر کارآگاه نجار 00:01:32
188 20:11:50 کدو بدو 00:01:37
189 20:13:27 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
190 20:14:35 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
191 20:15:02 دره چکاوک - قسمت 4 00:12:44
192 20:27:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 20:28:22 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
194 20:29:22 وله آیا می دانید که 00:00:39
195 20:30:01 مهارت‌های زندگی 00:11:38
196 20:41:39 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
197 20:42:06 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
198 20:44:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 20:44:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
200 20:45:00 همسایه ها 00:11:45
201 20:56:45 تیزر بزودی دهکده شادی 00:01:00
202 20:57:45 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
203 20:58:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
204 20:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:56
205 21:00:03 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 55 00:10:47
206 21:10:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
207 21:11:12 رود رانر 00:08:34
208 21:19:46 تیزر بزودی کلاس اولی‌ها 00:01:00
209 21:20:46 لذت دانایی 00:05:44
210 21:26:30 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
211 21:27:00 ماجراهای دانی 00:02:35
212 21:29:35 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
213 21:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
214 21:30:02 اندی و دایناسورهای موزه 00:26:28
215 21:56:30 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
216 21:56:57 ترافیک 00:02:14
217 21:59:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
218 21:59:28 شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها