جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:22
5 08:07:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:55 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
7 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:40 ماموک 00:03:11
9 08:12:51 وله خمیری 00:00:38
10 08:13:29 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 51 00:08:42
13 08:23:42 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
14 08:25:00 کلیپ نی‌نی 00:03:46
15 08:28:46 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
16 08:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
17 08:30:00 توپولوها - قسمت 62 00:20:48
18 08:50:48 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:51:23 وله خمیری 00:00:38
20 08:52:01 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
21 08:54:52 مول 00:04:38
22 08:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:31
23 09:00:01 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 32 00:08:26
24 09:08:27 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
25 09:09:27 وله بحران آب 00:00:46
26 09:10:13 لالبی 00:01:34
27 09:11:47 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
28 09:13:24 اوم نوم 00:00:55
29 09:14:19 وله خمیری 00:00:42
30 09:15:01 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 1 00:07:27
31 09:22:28 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:23:13 دیپ‌داپ 00:02:43
33 09:25:56 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
34 09:27:14 کلیپ قصه باران 00:02:44
35 09:29:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:30:07 فرودگاه شهر شادی - قسمت 23 00:11:10
37 09:41:17 کلیپ شادی 00:02:31
38 09:43:48 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
39 09:45:02 بابا خرسه - قسمت 2 00:09:54
40 09:54:56 وله خمیری 00:00:45
41 09:55:41 کلیپ دو دوست 00:02:35
42 09:58:16 مکس 00:00:39
43 09:58:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
45 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 67 00:23:49
46 10:23:49 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:24:24 پینگو 00:05:13
48 10:29:37 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
49 10:30:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:30:17 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 111 00:05:49
51 10:36:06 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
52 10:36:49 کلیپ گنجشک کوچولو 00:03:04
53 10:39:53 مول 00:05:06
54 10:44:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:45:08 بزرگ و کوچک - قسمت 13 00:10:28
56 10:55:36 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
57 10:56:54 اوم نوم 00:01:08
58 10:58:02 وله خمیری 00:00:29
59 10:58:31 آگهی بازرگانی 00:01:30
60 11:00:01 قصه‌های جنگل سبز - قسمت 1 00:11:11
61 11:11:12 وله خمیری 00:00:42
62 11:11:54 کلیپ آفریدگار 00:02:57
63 11:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 2 00:10:17
65 11:25:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
66 11:25:39 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
67 11:28:43 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
68 11:30:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 72 00:11:13
69 11:41:14 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
70 11:42:14 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
71 11:45:26 یوکی - قسمت 16 00:09:20
72 11:54:46 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
73 11:55:46 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
74 11:56:10 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
75 11:57:28 وله رگلاژ 00:01:53
76 11:59:21 کلیپ ریحانه 00:03:30
77 12:02:51 حدیث 00:00:22
78 12:03:13 تلاوت قرآن 00:03:47
79 12:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
80 12:11:08 آرم استیشن روز 00:00:20
81 12:11:28 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
82 12:13:29 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:14:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
84 12:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 36 00:10:12
85 12:25:12 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
86 12:26:30 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:27:15 کلیپ نقاشی 00:02:17
88 12:29:32 وله خمیری 00:00:29
89 12:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 22 00:10:52
90 12:40:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:41:46 وله بحران آب 00:00:46
92 12:42:32 لالبی 00:01:30
93 12:44:02 آرم استیشن روز 00:00:20
94 12:44:22 وله خمیری 00:00:38
95 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 1 00:09:51
96 12:54:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 12:55:00 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
98 12:57:17 آگهی بازرگانی 00:02:43
99 13:00:00 مهد‌پویا - قسمت 66 00:24:49
100 13:24:49 وله خمیری 00:00:40
101 13:25:29 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
102 13:28:37 اوم نوم 00:01:03
103 13:29:40 آرم استیشن روز 00:00:20
104 13:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 110 00:05:52
105 13:35:52 وله خمیری 00:00:32
106 13:36:24 پینگو 00:06:10
107 13:42:34 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
108 13:43:32 مکس 00:00:44
109 13:44:16 وله خمیری 00:00:44
110 13:45:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 10 00:11:58
111 13:56:58 وله خمیری 00:00:34
112 13:57:32 مکس 00:00:24
113 13:57:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:58:05 آگهی بازرگانی 00:01:55
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 20 00:24:13
117 14:25:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
118 14:25:25 دزد ناشی 00:01:30
119 14:26:55 کلیپ به دوستم گفتم 00:03:07
120 14:30:02 کارآگاه فنیک - قسمت 20 00:12:10
121 14:42:12 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
122 14:42:39 ترافیک 00:02:04
123 14:44:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
124 14:45:19 تام و جری - قسمت 20 00:06:24
125 14:51:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
126 14:52:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 14:52:36 گروه تحقیق 00:04:26
128 14:57:02 اعلام برنامه 00:00:55
129 14:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
130 15:00:00 مترسک - قسمت 5 00:08:48
131 15:08:48 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
132 15:09:10 کلیپ آقای ناشر 00:03:08
133 15:12:18 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
134 15:14:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
135 15:15:00 دره چکاوک - قسمت 5 00:12:44
136 15:27:44 آنونس مجموعه کارآگاه فینیک 00:01:00
137 15:28:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
138 15:28:54 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
139 15:30:02 مهارت‌های زندگی 00:11:38
140 15:41:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 15:42:16 کدو بدو 00:01:34
142 15:43:50 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
143 15:44:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 15:45:00 همسایه ها 00:11:45
145 15:56:45 اعلام برنامه 00:00:50
146 15:57:35 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
147 15:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
148 16:00:00 مل‌مل - قسمت 60 00:55:02
149 16:55:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
150 16:55:14 لاروا 00:01:45
151 16:56:59 آگهی بازرگانی 00:03:01
152 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 55 00:10:47
153 17:10:47 وله رگلاژ 00:00:34
154 17:11:21 کلیپ وضو 00:05:04
155 17:16:25 تلاوت قرآن 00:04:35
156 17:21:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:38
157 17:25:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
158 17:25:55 آنونس مجموعه بچه‌های آلپ 00:01:00
159 17:26:55 پیام سلامت 00:00:50
160 17:27:45 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
161 17:30:00 کارآگاه نجار - قسمت 15 00:22:14
162 17:52:14 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
163 17:52:36 کلیپ کتاب 00:03:16
164 17:55:52 اعلام برنامه 00:00:50
165 17:56:42 پیام سلامت 00:00:48
166 17:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:30
167 18:00:00 اژدهاسواران - قسمت 26 00:19:02
168 18:19:02 تیزر بزودی دهکده شادی 00:01:00
169 18:20:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
170 18:20:12 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
171 18:21:12 لذت دانایی 00:05:44
172 18:26:56 کلیپ پدرها خیلی عزیزند 00:03:04
173 18:30:00 اندی و دایناسورهای موزه 00:26:28
174 18:56:28 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:00:57
175 18:57:25 گنجینه 00:00:42
176 18:58:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
177 18:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
178 19:00:00 بچه‌های آلپ - قسمت 27 00:23:47
179 19:23:47 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
180 19:24:25 لئون 00:02:39
181 19:27:04 اعلام برنامه 00:00:55
182 19:27:59 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
183 19:30:00 کارآگاه فنیک - قسمت 18 00:12:15
184 19:42:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
185 19:43:10 تیزر اولین درآمد 00:01:44
186 19:44:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
187 19:45:04 تام و جری - قسمت 18 00:07:41
188 19:52:45 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
189 19:54:11 اعلام برنامه 00:00:50
190 19:55:01 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
191 19:57:22 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
192 19:57:52 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
193 19:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
194 20:00:00 مترسک - قسمت 3 00:06:03
195 20:06:03 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
196 20:08:18 برنارد 00:03:05
197 20:11:23 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
198 20:12:01 دزد ناشی 00:01:27
199 20:13:28 تیزر کارآگاه نجار 00:01:32
200 20:15:00 دره چکاوک 00:12:45
201 20:27:45 آنونس مجموعه حیات خانه ما 00:01:00
202 20:28:45 آنونس مجموعه گل‌آموز 00:01:00
203 20:29:45 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
204 20:30:07 مهارت‌های زندگی 00:11:18
205 20:41:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
206 20:41:42 تیزر بزودی کلاس اولی‌ها 00:01:00
207 20:42:42 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
208 20:43:09 کدو بدو 00:01:34
209 20:44:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
210 20:45:00 همسایه ها 00:11:48
211 20:56:48 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
212 20:57:15 ماجراهای دانی 00:01:53
213 20:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:56
214 21:00:04 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 54 00:12:44
215 21:12:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
216 21:13:24 پیام سلامت 00:00:39
217 21:14:03 آنونس بچه‌های آلپ 00:01:00
218 21:15:03 رود رانر 00:05:54
219 21:20:57 آنونس مجموعه قصه ما مثل شد 00:01:00
220 21:21:57 لذت دانایی 00:04:47
221 21:26:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
222 21:26:56 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
223 21:29:33 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
224 21:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 4 00:21:33
225 21:51:33 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
226 21:52:03 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
227 21:53:33 روسای کوچک 00:05:32
228 21:59:05 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
229 21:59:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
230 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها