جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:24
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 مامان گلی - قسمت 1 00:03:54
7 08:11:13 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
8 08:12:13 تو تی تو 00:02:16
9 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
10 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 50 00:09:10
11 08:24:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:24:19 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
13 08:25:56 اوم نوم 00:01:08
14 08:27:04 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
15 08:29:12 وله خمیری 00:00:48
16 08:30:00 توپولوها - قسمت 61 00:24:10
17 08:54:10 اعلام برنامه 00:00:35
18 08:54:45 یاپ یاپس 00:02:10
19 08:56:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
20 08:58:47 وله خمیری 00:00:42
21 08:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
22 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 31 00:09:11
23 09:09:11 آنونس مجموعه پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 00:01:00
24 09:10:11 جعبه حیوانات 00:01:34
25 09:11:45 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
26 09:12:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
27 09:12:44 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
28 09:15:01 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 36 00:10:12
29 09:25:13 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
30 09:26:13 تو تی تو 00:02:15
31 09:28:28 آنونس مجموعه توپولوها 00:01:00
32 09:29:28 وله خمیری 00:00:32
33 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 22 00:10:52
34 09:40:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:41:01 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
36 09:42:19 نقاشی کنیم 00:00:53
37 09:43:12 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
38 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 1 00:09:51
39 09:54:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
40 09:55:07 مامان گلی - قسمت 2 00:03:58
41 09:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:56
42 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 66 00:24:49
43 10:24:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
44 10:25:13 دیپ‌داپ 00:02:43
45 10:27:56 وله بحران آب 00:00:46
46 10:28:42 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
47 10:29:25 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 110 00:05:52
49 10:35:52 وله خمیری 00:00:35
50 10:36:27 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
51 10:37:35 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
52 10:40:47 وله خمیری 00:00:40
53 10:41:27 مامان گلی - قسمت 3 00:03:33
54 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 12 00:09:58
55 10:54:58 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:55:43 نقاشی کنیم 00:00:52
57 10:56:35 آگهی بازرگانی 00:03:25
58 11:00:00 جوجه جوجه طلایی - قسمت 79 00:10:26
59 11:10:26 آرم استیشن روز 00:00:20
60 11:10:46 آنونس مجموعه پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 00:01:00
61 11:11:46 دیپ‌داپ 00:02:58
62 11:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 1 00:09:46
64 11:24:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:24:55 ماموک 00:03:06
66 11:28:01 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
67 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 78 00:11:36
68 11:41:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 11:41:45 من یک حیوان هستم 00:01:56
70 11:43:41 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:03
71 11:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 11:45:00 یوکی - قسمت 15 00:09:20
73 11:54:20 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
74 11:54:44 اوم نوم 00:01:03
75 11:55:47 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
76 11:57:05 آگهی بازرگانی 00:01:25
77 11:58:30 وله رگلاژ 00:00:38
78 11:59:08 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
79 12:01:57 حدیث 00:00:21
80 12:02:18 تلاوت قرآن 00:04:42
81 12:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 12:11:08 کلیپ آفریدگار 00:02:57
83 12:14:05 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:14:40 وله خمیری 00:00:29
85 12:15:09 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 35 00:09:45
86 12:24:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
87 12:25:17 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
88 12:26:25 تو تی تو 00:02:17
89 12:28:42 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
90 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 21 00:10:36
91 12:40:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
92 12:41:02 کلیپ ماهی 00:02:10
93 12:43:12 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:03
94 12:44:15 وله خمیری 00:00:45
95 12:45:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 9 00:10:36
96 12:55:36 مامان گلی - قسمت 4 00:04:22
97 12:59:58 آگهی بازرگانی 00:01:06
98 13:01:04 مهد‌پویا - قسمت 65 00:24:17
99 13:25:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 13:26:14 جعبه حیوانات 00:01:42
101 13:27:56 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
102 13:28:54 لالبی 00:01:08
103 13:30:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 109 00:05:54
104 13:35:56 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 13:36:18 پینگو 00:06:10
106 13:42:28 تیزر بزودی حیوانات کاغذی 00:01:18
107 13:43:46 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 9 00:10:58
108 13:54:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:54:53 مامان گلی - قسمت 5 00:03:12
110 13:58:05 آگهی بازرگانی 00:01:55
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 بچه‌های آلپ - قسمت 28 00:23:47
113 14:24:37 اعلام برنامه 00:00:55
114 14:25:32 آنونس تکرار سینمایی آرزوی بزرگ 00:01:00
115 14:26:32 ترافیک 00:02:02
116 14:28:34 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
117 14:30:35 کارآگاه فینیک - قسمت 19 00:12:15
118 14:42:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
119 14:43:12 وله پیام سلامت 00:00:51
120 14:44:03 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
121 14:45:03 تام و جری - قسمت 19 00:07:41
122 14:52:44 کلیپ پروا نکن که غم نماند 00:03:05
123 14:55:49 ماجراهای دانی 00:01:58
124 14:57:47 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
125 14:57:59 آگهی بازرگانی 00:02:03
126 15:00:02 مترسک - قسمت 4 00:06:03
127 15:06:05 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
128 15:06:43 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
129 15:08:58 لذت دانایی 00:04:06
130 15:13:04 تیزر اولین درآمد 00:01:30
131 15:14:34 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
132 15:15:01 دره چکاوک - قسمت 4 00:12:45
133 15:27:46 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
134 15:28:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
135 15:28:52 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
136 15:30:00 مهارت‌های زندگی 00:11:18
137 15:41:18 وله پیام سلامت 00:00:41
138 15:41:59 کلیپ صرفه‌جویی 00:03:20
139 15:45:19 همسایه ها 00:11:48
140 15:57:07 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:57:57 آگهی بازرگانی 00:02:03
142 16:00:00 مل‌مل - قسمت 59 00:55:00
143 16:55:00 اعلام برنامه 00:00:55
144 16:55:55 لاروا 00:01:29
145 16:57:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
146 16:59:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 54 00:12:44
147 17:11:44 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
148 17:13:59 وله رگلاژ 00:00:15
149 17:14:14 تلاوت قرآن 00:05:46
150 17:20:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
151 17:24:19 کلیپ وقت اذان 00:03:11
152 17:27:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
153 17:28:06 گنجینه 00:00:54
154 17:29:00 آنونس تکرار سینمایی آرزوی بزرگ 00:01:00
155 17:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 4 00:21:33
156 17:51:33 اعلام برنامه 00:00:50
157 17:52:23 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
158 17:53:23 وله پیام سلامت 00:00:47
159 17:54:10 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
160 17:54:37 برنارد 00:03:08
161 17:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:15
162 18:00:00 اژدهاسواران - قسمت 25 00:21:57
163 18:21:57 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:22
164 18:22:19 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
165 18:23:19 کلیپ هرجا کتاب باشد 00:03:15
166 18:26:34 تیزر بزودی دهکده شادی 00:01:00
167 18:27:34 لاروا 00:01:29
168 18:29:03 تیزر بزودی کلاس اولی‌ها 00:01:00
169 18:30:03 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 1 00:26:06
170 18:56:09 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
171 18:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
172 19:00:00 سینمایی آرزوی بزرگ 01:32:00
173 20:32:00 آگهی بازرگانی 00:02:10
174 20:34:10 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
175 20:34:48 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
176 20:37:03 بره ناقلا 00:05:34
177 20:42:37 تیزر اولین درآمد 00:01:30
178 20:44:07 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
179 20:45:02 همسایه ها 00:11:57
180 20:56:59 وله آیا می دانید که 00:00:40
181 20:57:39 آگهی بازرگانی 00:02:21
182 21:00:00 کارآگاه گجت - قسمت 18 00:11:20
183 21:11:20 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
184 21:11:58 لذت دانایی 00:04:35
185 21:16:33 آنونس مجموعه کارآگاه فینیک 00:01:00
186 21:17:33 رود رانر 00:04:44
187 21:22:17 کلیپ کتاب 00:03:09
188 21:25:26 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
189 21:26:34 برنارد 00:03:09
190 21:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
191 21:30:00 فرودگاه خرگوش‌ها 00:20:39
192 21:50:39 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
193 21:51:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 21:51:45 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
195 21:53:11 روسای کوچک 00:04:35
196 21:57:46 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
197 21:59:47 شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها