جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:21
5 08:06:40 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:00 مامان گلی - قسمت 1 00:03:38
7 08:10:38 لالبی 00:01:30
8 08:12:08 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:53 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:14
10 08:14:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
11 08:14:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
12 08:15:00 دوستان جنگل - قسمت 49 00:08:18
13 08:23:18 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
14 08:23:42 یاپ یاپس 00:01:53
15 08:25:35 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:00:54
16 08:26:29 دیپ‌داپ 00:02:41
17 08:29:10 تیزر بزودی توییرلی‌ووها 00:00:50
18 08:30:00 توپولوها - قسمت 60 00:21:42
19 08:51:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
20 08:52:05 آنونس مجموعه پنگوئن کوچولویی به نام پورورو 00:01:00
21 08:53:05 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:40 جعبه حیوانات 00:01:36
23 08:55:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
24 08:55:32 ماموک 00:03:04
25 08:58:36 وله خمیری 00:00:40
26 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
27 09:00:00 ماجراهای فیل کوچولو - قسمت 30 00:09:06
28 09:09:06 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:09:26 مول 00:05:08
30 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 35 00:09:45
32 09:24:45 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:25:30 وله خمیری 00:00:42
34 09:26:12 مامان گلی - قسمت 2 00:03:32
35 09:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 21 00:10:36
37 09:40:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 09:40:58 آنونس مجموعه دوست من گوش‌دراز 00:00:56
39 09:41:54 دیپ‌داپ 00:02:57
40 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:45:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 9 00:10:36
42 09:55:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:55:58 آنونس مجموعه یوکی 00:01:00
44 09:56:58 مکس 00:00:40
45 09:57:38 وله خمیری 00:00:33
46 09:58:11 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
47 09:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:49
48 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 65 00:24:17
49 10:24:17 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:24:52 مامان گلی - قسمت 3 00:04:03
51 10:28:55 وله خمیری 00:00:39
52 10:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
53 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 109 00:05:54
54 10:35:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:36:03 آنونس مجموعه جوجه جوجه طلایی 00:01:37
56 10:37:40 ماموک 00:03:11
57 10:40:51 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
58 10:42:52 نقاشی کنیم 00:01:00
59 10:43:52 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:08
60 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 11 00:10:28
61 10:55:28 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:56:13 یاپ یاپس 00:01:47
63 10:58:00 تیزر بزودی توییرلی‌ووها 00:00:50
64 10:58:50 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:32
65 10:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
66 11:00:00 جوجه جوجه طلایی - قسمت 78 00:14:32
67 11:14:32 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
68 11:14:56 سارا و اردک - قسمت 33 00:13:06
69 11:28:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
70 11:28:18 نقاشی کنیم 00:00:50
71 11:29:08 آنونس مجموعه یوکی 00:00:43
72 11:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 77 00:11:40
74 11:41:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 11:42:06 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
76 11:43:24 وله خمیری 00:00:33
77 11:43:57 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:03
78 11:45:00 یوکی - قسمت 14 00:09:20
79 11:54:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
80 11:54:43 یاپ یاپس 00:02:00
81 11:56:43 آگهی بازرگانی 00:00:45
82 11:57:28 وله رگلاژ 00:00:29
83 11:57:57 کلیپ ریحانه 00:03:30
84 12:01:27 حدیث 00:00:22
85 12:01:49 تلاوت قرآن 00:04:11
86 12:06:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
87 12:10:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:10:17 وله خمیری 00:00:45
89 12:11:02 مامان گلی - قسمت 4 00:03:28
90 12:14:30 اعلام برنامه 00:00:35
91 12:15:05 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 34 00:09:41
92 12:24:46 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
93 12:25:44 مامان گلی - قسمت 5 00:03:17
94 12:29:01 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
95 12:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 20 00:10:49
96 12:40:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
97 12:41:13 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:03
98 12:42:16 یاپ یاپس 00:01:59
99 12:44:15 وله خمیری 00:00:45
100 12:45:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 7 00:11:41
101 12:56:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 12:57:03 مهد‌پویا - قسمت 64 00:27:22
103 13:24:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 13:25:18 ماموک 00:03:04
105 13:28:22 آنونس مجموعه فیل کوچولو 00:00:54
106 13:29:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
107 13:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 108 00:05:54
108 13:35:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:36:16 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
110 13:37:16 مکس 00:00:44
111 13:38:00 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
112 13:39:18 پینگو 00:04:47
113 13:44:05 تیزر بزودی دهکده شمالی 00:00:58
114 13:45:03 جوجه جوجه طلایی 00:09:33
115 13:54:36 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:32
116 13:55:08 مامان گلی - قسمت 6 00:04:03
117 13:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:49
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 سینمایی آرزوی بزرگ 01:32:00
120 15:32:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
121 15:33:13 لذت دانایی 00:04:30
122 15:37:43 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:00
123 15:38:43 چگونه با زلزله زندگی کنیم 00:03:24
124 15:42:07 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
125 15:44:22 آگهی بازرگانی 00:00:38
126 15:45:00 همسایه ها 00:12:06
127 15:57:06 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:30
128 15:57:36 اعلام برنامه 00:00:50
129 15:58:26 وله پیام سلامت 00:00:49
130 15:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
131 16:00:00 سفرهای علمی - قسمت 4 00:20:53
132 16:20:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
133 16:21:16 تیزر اولین درآمد 00:01:53
134 16:23:09 گروه تحقیق 00:05:11
135 16:28:20 آنونس تکرار سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:01:43
136 16:30:03 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 2 00:17:35
137 16:47:38 تیزر اولین درآمد 00:01:44
138 16:49:22 ترافیک 00:02:07
139 16:51:29 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
140 16:53:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
141 16:53:54 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
142 16:55:02 کارآگاه گجت - قسمت 18 00:11:20
143 17:06:22 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:07:17 آنونس تکرار سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 00:01:43
145 17:09:00 وله وفات حضرت معصومه (س) 00:00:25
146 17:09:25 وله رگلاژ 00:00:33
147 17:09:58 کلیپ امام زمان 00:06:11
148 17:16:09 حدیث 00:00:36
149 17:16:45 تلاوت قرآن 00:03:15
150 17:20:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
151 17:24:28 کلیپ نماز 00:03:31
152 17:27:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 17:28:16 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:37
154 17:28:53 آگهی بازرگانی 00:01:06
155 17:29:59 فرودگاه خرگوش‌ها - قسمت 18 00:20:39
156 17:50:38 اعلام برنامه 00:00:50
157 17:51:28 تیزر اولین درآمد 00:01:30
158 17:52:58 وله پیام سلامت 00:00:47
159 17:53:45 کدو بدو 00:01:46
160 17:55:31 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
161 17:55:58 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
162 17:56:28 ماجراهای دانی 00:01:52
163 17:58:20 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
164 17:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
165 18:00:00 دیجیمون - قسمت 31 00:20:54
166 18:20:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
167 18:21:06 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
168 18:23:07 گروه تحقیق 00:04:26
169 18:27:33 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
170 18:29:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 18:30:05 حیات خانه ما - قسمت 8 00:26:49
172 18:56:54 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
173 18:57:54 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
174 18:58:24 آگهی بازرگانی 00:01:36
175 19:00:00 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات پنی 01:03:58
176 20:03:58 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
177 20:04:25 برنارد 00:03:00
178 20:07:25 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
179 20:09:40 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
180 20:10:07 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
181 20:12:08 چگونه با زلزله زندگی کنیم 00:03:01
182 20:15:09 تام و جری - قسمت 19 00:06:34
183 20:21:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 20:22:19 آنونس تکرار سینمایی آرزوی بزرگ 00:01:00
185 20:23:19 کدو بدو 00:01:33
186 20:24:52 آنونس بزودی مجموعه کوچه درختی 00:01:00
187 20:25:52 ترافیک 00:02:12
188 20:28:04 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
189 20:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:30
190 20:30:01 مهارت‌های زندگی 00:11:36
191 20:41:37 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:41:49 تیزر بزودی دهکده شادی 00:01:05
193 20:42:54 گنجینه 00:00:50
194 20:43:44 آنونس بچه‌های آلپ 00:01:00
195 20:44:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
196 20:45:01 همسایه ها 00:11:37
197 20:56:38 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
198 20:57:00 بره قهرمان 00:01:03
199 20:58:03 تیزر بزودی کلاس اولی‌ها 00:01:01
200 20:59:04 آگهی بازرگانی 00:00:56
201 21:00:00 کارآگاه گجت - قسمت 17 00:11:03
202 21:11:03 تیزر فیلم سینمایی فهرست مقدس 00:02:15
203 21:13:18 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
204 21:13:35 لذت دانایی 00:05:04
205 21:18:39 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:26
206 21:20:05 باغ وحش فضایی 00:01:18
207 21:21:23 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
208 21:21:50 رود رانر 00:05:47
209 21:27:37 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:08
210 21:28:45 وله پیام سلامت 00:00:45
211 21:29:30 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
212 21:30:00 فرودگاه خرگوش‌ها - قسمت 16 00:20:59
213 21:50:59 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
214 21:51:37 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
215 21:53:38 روسای کوچک 00:05:39
216 21:59:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
217 21:59:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها