جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:34
5 08:08:31 دهکده مامی 00:05:00
6 08:13:31 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:14:16 آگهی بازرگانی 00:00:48
8 08:15:04 حدس بزن - قسمت 32 00:06:46
9 08:21:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
10 08:22:43 بابالوها - قسمت 42 00:05:06
11 08:27:49 مامان جون - قسمت 1 00:02:31
12 08:30:20 هزار و یک داستان - قسمت 30 00:13:16
13 08:43:36 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
14 08:44:33 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
15 08:45:21 بره کوچولو - قسمت 51 00:09:49
16 08:55:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:55:32 کلیپ خدای یکتا 00:03:33
18 08:59:05 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:59:40 آگهی بازرگانی 00:00:47
20 09:00:27 آفتاب گردون 00:07:31
21 09:07:58 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
22 09:08:18 چاپی و چاپو - قسمت 28 00:04:46
23 09:13:04 وله خمیری 9 00:00:34
24 09:13:38 کلیپ مثل دریا 00:01:36
25 09:15:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:15:23 نقاشی - خردسال 00:11:49
27 09:27:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
28 09:27:35 تو تی تو 00:02:17
29 09:29:52 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:30:37 موزی و مازی - قسمت 77 00:05:29
31 09:36:06 وله خمیری 18 00:00:38
32 09:36:44 کلیپ اعداد 00:02:01
33 09:38:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:38:54 موزی و مازی - قسمت 78 00:05:51
35 09:44:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:45:07 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 1 00:13:32
37 09:58:39 آگهی بازرگانی 00:01:31
38 10:00:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 51 00:08:20
39 10:08:30 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
40 10:09:11 جعبه حیوانات 00:02:04
41 10:11:15 مامان جون - قسمت 2 00:02:39
42 10:13:54 وله کتاب 00:01:06
43 10:15:00 کوچولوهای شیطون - قسمت 39 00:11:33
44 10:26:33 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
45 10:26:53 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
46 10:29:44 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:30:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 59 00:05:50
48 10:36:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
49 10:37:02 سرزمین گل‌ها - قسمت 7 00:05:41
50 10:42:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
51 10:43:06 کلیپ تابستان 00:02:09
52 10:45:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:45:24 شهر قصه - قسمت 94 00:08:49
54 10:54:13 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:54:58 کلیپ پروانه -2 00:01:44
56 10:56:42 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
57 10:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:50
58 11:00:13 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 4 00:10:36
59 11:10:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
60 11:11:13 گازون - قسمت 2 00:03:20
61 11:14:33 وله خمیری 21 00:00:30
62 11:15:03 نقاش کوچولو - قسمت 67 00:11:10
63 11:26:13 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
64 11:27:11 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
65 11:27:59 مامان جون - قسمت 3 00:02:30
66 11:30:29 نقاشی - خردسال - قسمت 95 00:11:50
67 11:42:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
68 11:43:12 اوم نوم 00:01:16
69 11:44:28 اعلام برنامه 00:00:35
70 11:45:03 قصه‌های پُم‌پُم - قسمت 22 00:07:19
71 11:52:22 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
72 11:53:19 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
73 11:54:17 تو تی تو 00:02:17
74 11:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:31
75 12:00:05 قند و شکر - قسمت 1 00:08:36
76 12:08:41 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
77 12:09:22 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو به شهر رفت 00:04:53
78 12:14:15 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:15:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 58 00:05:50
80 12:20:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
81 12:21:14 فئودور، روباه کوچولو - قسمت 8 00:05:12
82 12:26:26 مامان جون - قسمت 4 00:03:38
83 12:30:04 شهر قصه - قسمت 93 00:07:51
84 12:37:55 اعلام برنامه 00:00:35
85 12:38:30 وله کتاب 00:00:56
86 12:39:26 آگهی بازرگانی 00:05:40
87 12:45:06 آفتاب گردون 00:08:52
88 12:53:58 حدیث 00:00:34
89 12:54:32 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
90 12:57:21 تلاوت قرآن 00:05:39
91 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
92 13:08:04 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
93 13:11:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
94 13:12:08 مامان جون - قسمت 5 00:03:27
95 13:15:35 دوستان جنگل - قسمت 70 00:07:42
96 13:23:17 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
97 13:23:58 جعبه حیوانات 00:02:04
98 13:26:02 وله خمیری 15 00:00:33
99 13:26:35 کلیپ گل فروش 00:03:08
100 13:29:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
101 13:30:05 گروهبان پیشی راه راه - قسمت 1 00:09:32
102 13:39:37 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
103 13:40:25 کلیپ نقاشی 00:02:17
104 13:42:42 مامان جون - قسمت 6 00:02:22
105 13:45:04 ماجراهای بهادر - قسمت 13 00:10:44
106 13:55:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:55:57 اوم نوم 00:01:16
108 13:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:59
109 14:00:12 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:01:02 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:27
111 14:02:29 پسر شجاع - قسمت 45 00:22:00
112 14:24:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 14:24:51 کلیپ آقای ناشر 00:03:08
114 14:27:59 اعلام برنامه 00:00:55
115 14:28:54 آگهی بازرگانی 00:01:34
116 14:30:28 سینمایی گروه امداد هوایی 01:18:51
117 15:49:19 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
118 15:50:54 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
119 15:51:46 هشدارهای نیروی انتظامی 00:03:42
120 15:55:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
121 15:55:55 گلامپرها 00:01:35
122 15:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:31
123 16:00:01 نقاشی - کودک - قسمت 16 00:13:37
124 16:13:38 اعلام برنامه 00:00:50
125 16:14:28 تیزر سروش کودکان 00:00:39
126 16:15:07 آشپزی، بازی بچه‌ها - قسمت 14 00:07:42
127 16:22:49 تیزر جزیره دانش 00:00:50
128 16:23:39 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:03:19
129 16:26:58 کدو بدو - قسمت 3 00:01:44
130 16:28:42 گفتار مجری - قسمت 2 00:01:50
131 16:30:32 ربات‌های مبارز - قسمت 22 00:18:43
132 16:49:15 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
133 16:50:50 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
134 16:51:42 معاون کلانتر - قسمت 37 00:05:14
135 16:56:56 اعلام برنامه 00:00:55
136 16:57:51 تیزر سروش کودکان 00:00:39
137 16:58:30 آگهی بازرگانی 00:02:01
138 17:00:31 سفرهای پلیکان - قسمت 4 00:12:21
139 17:12:52 کدو بدو - قسمت 6 00:01:44
140 17:14:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 17:15:12 ماهیگیر بزرگ - قسمت 2 00:07:50
142 17:23:02 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
143 17:24:37 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
144 17:25:29 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
145 17:28:02 گفتار مجری - قسمت 3 00:01:58
146 17:30:00 من می‌خونم تو گوش کن 00:13:22
147 17:43:22 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:44:12 تیزر جزیره دانش 00:00:50
149 17:45:02 ماجراهای دینو - قسمت 49 00:12:40
150 17:57:42 تیزر سروش کودکان 00:00:39
151 17:58:21 آگهی بازرگانی 00:01:39
152 18:00:00 قصه ما مثل شد-2 - قسمت 7 00:09:38
153 18:09:38 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
154 18:11:13 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
155 18:12:05 گفتار مجری - قسمت 4 00:02:06
156 18:14:11 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:15:06 تام و جری - قسمت 8 00:09:56
158 18:25:02 تیزر مجموعه بابا لنگ دراز 00:00:39
159 18:25:41 هشدارهای نیروی انتظامی 00:03:42
160 18:29:23 تیزر جزیره دانش 00:00:50
161 18:30:13 مأموریت هسته‌ای - قسمت 77 00:25:00
162 18:55:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
163 18:55:49 رالف 00:01:19
164 18:57:08 کدو بدو - قسمت 9 00:01:55
165 18:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:04
166 19:00:07 مثنوی معنوی - قسمت 1 00:14:29
167 19:14:36 اعلام برنامه 00:00:50
168 19:15:26 زبل‌خان - قسمت 6 00:08:34
169 19:24:00 تیزر سروش کودکان 00:00:39
170 19:24:39 گفتار مجری - قسمت 5 00:01:32
171 19:26:11 ترانه‌های اتل متل - علاقه به دانش آموختن 00:03:32
172 19:29:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
173 19:30:10 واژک 00:06:07
174 19:36:17 حدیث 00:00:33
175 19:36:50 کلیپ شب 00:02:00
176 19:38:50 تلاوت قرآن 00:04:10
177 19:43:00 اذان مغرب به افق تهران 00:05:03
178 19:48:03 کلیپ پیامبر 00:03:53
179 19:51:56 اعلام برنامه 00:00:55
180 19:52:51 رود رانر 00:06:21
181 19:59:12 آگهی بازرگانی 00:01:04
182 20:00:16 پنگوئن‌های زبل - قسمت 22 00:11:22
183 20:11:38 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
184 20:13:13 کدو بدو - قسمت 11 00:01:48
185 20:15:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 20:15:11 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود - قسمت 50 00:11:50
187 20:27:01 تیزر نوشت افزار ایرانی 00:00:41
188 20:27:42 لاروا 00:02:17
189 20:29:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
190 20:30:11 جادوی فیزیک - قسمت 27 00:09:58
191 20:40:09 تیزر سینمایی افسانه یک خرگوش 00:01:35
192 20:41:44 لئون 00:02:59
193 20:44:43 اعلام ویژه - بابا لنگ دراز 00:00:30
194 20:45:13 تک‌زنگ-2 00:13:05
195 20:58:18 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
196 20:58:56 آگهی بازرگانی 00:01:05
197 21:00:01 به توان خدا - قسمت 71 00:27:17
198 21:27:18 کدو بدو - قسمت 5 00:01:52
199 21:29:10 اعلام برنامه 00:00:50
200 21:30:00 بابا لنگ‌دراز - قسمت 25 00:20:14
201 21:50:14 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
202 21:51:06 بانی و نانی-1 - قسمت 54 00:06:33
203 21:57:39 کدو بدو - قسمت 12 00:01:43
204 21:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:56
205 22:00:18 سینمایی افسانه یک خرگوش - قسمت بلور آتشین 01:27:38
206 23:27:56 تیزر سینمایی کوتوله های جنگلی 00:00:52
207 23:28:48 تیزر سینمایی فرمانروایان مقدس 00:01:16
208 23:30:04 آلن لیون - قسمت 3 00:20:37
209 23:50:41 کدو بدو - قسمت 4 00:01:46
210 23:52:27 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
211 23:52:37 آقای خوش خیال - قسمت 29 00:05:18
212 23:57:55 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
213 23:59:25 شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها