جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:42
4 08:06:13 حدیث 00:00:24
5 08:06:37 دهکده مامی 00:05:34
6 08:12:11 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
7 08:12:31 کلیپ نقاشی 00:02:17
8 08:14:48 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:15:33 حدس بزن - قسمت 30 00:07:06
10 08:22:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
11 08:22:48 بابالوها - قسمت 40 00:04:56
12 08:27:44 مامان جون - قسمت 1 00:02:40
13 08:30:24 هزار و یک داستان - قسمت 28 00:12:04
14 08:42:28 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
15 08:43:26 کلیپ سلام 00:01:21
16 08:44:47 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
17 08:45:07 بره کوچولو - قسمت 49 00:09:50
18 08:54:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:55:19 کلیپ خدای یکتا 00:03:33
20 08:58:52 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:59:27 آگهی بازرگانی 00:00:45
22 09:00:12 آفتاب گردون 00:08:04
23 09:08:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 09:09:09 چاپی و چاپو - قسمت 26 00:04:31
25 09:13:40 تیزر مجموعه خدا چه آفریده 00:00:48
26 09:14:28 تیزر مجموعه شهر عسلی 00:00:49
27 09:15:17 نقاشی - خردسال - قسمت 94 00:11:35
28 09:26:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
29 09:27:16 تو تی تو 00:02:17
30 09:29:33 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:30:18 موزی و مازی - قسمت 73 00:06:00
32 09:36:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:36:27 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
34 09:38:44 وله خمیری 21 00:00:30
35 09:39:14 موزی و مازی - قسمت 74 00:06:01
36 09:45:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
37 09:45:38 نون و پنیر و پسته - قسمت 12 00:08:31
38 09:54:09 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:57
39 09:55:06 تیزر مجموعه نقاش کوچولو 00:00:57
40 09:56:03 دیپ‌داپ 00:03:00
41 09:59:03 آگهی بازرگانی 00:01:01
42 10:00:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 49 00:07:44
43 10:07:48 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
44 10:08:29 خرگوشک و مخملی - قسمت 10 00:04:30
45 10:12:59 مامان جون - قسمت 2 00:02:14
46 10:15:13 کوچولوهای شیطون - قسمت 37 00:12:25
47 10:27:38 آرم استیشن ابرهای بادکنکی 00:00:20
48 10:27:58 کلیپ چوپان مهربان 00:01:59
49 10:29:57 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:30:32 خدا چه آفریده؟ - قسمت 57 00:06:11
51 10:36:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
52 10:37:07 سرزمین گل‌ها - قسمت 5 00:06:17
53 10:43:24 تیزر مجموعه اتل متل یه جنگل 00:00:58
54 10:44:22 تیزر مجموعه شهر عسلی 00:00:49
55 10:45:11 شهر قصه - قسمت 92 00:07:51
56 10:53:02 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:53:47 ماجراهای پنج انگشت 00:02:39
58 10:56:26 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
59 10:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:57
60 11:00:04 باغ وحش خیابان 64 - قسمت 2 00:11:07
61 11:11:11 وله خمیری 9 00:00:34
62 11:11:45 ماموک 00:03:04
63 11:14:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
64 11:15:11 نقاش کوچولو - قسمت 65 00:11:07
65 11:26:18 مامان جون - قسمت 3 00:03:00
66 11:29:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
67 11:30:11 نقاشی - خردسال - قسمت 93 00:11:49
68 11:42:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 11:42:09 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
70 11:45:00 اعلام برنامه 00:00:35
71 11:45:35 قصه‌های پُم‌پُم - قسمت 20 00:07:44
72 11:53:19 تیزر مجموعه گروه نجات 00:00:57
73 11:54:16 جعبه حیوانات 00:02:04
74 11:56:20 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
75 11:57:01 آگهی بازرگانی 00:03:03
76 12:00:04 شهر عسلی - قسمت 52 00:10:08
77 12:10:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 12:10:34 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:42
79 12:14:16 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:15:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:05:54
81 12:20:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:21:04 فئودور، روباه کوچولو - قسمت 6 00:05:17
83 12:26:21 مامان جون - قسمت 4 00:04:03
84 12:30:24 شهر قصه - قسمت 91 00:07:43
85 12:38:07 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:38:42 کلیپ مثل دریا 00:01:36
87 12:40:18 آگهی بازرگانی 00:04:50
88 12:45:08 آفتاب گردون 00:06:31
89 12:51:39 حدیث 00:00:21
90 12:52:00 کلیپ مهربان پروردگارا 00:04:31
91 12:56:31 تلاوت قرآن 00:06:29
92 13:03:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
93 13:07:05 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
94 13:10:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
95 13:11:09 مامان جون - قسمت 5 00:04:05
96 13:15:14 دوستان جنگل - قسمت 68 00:06:41
97 13:21:55 تیزر سروش خردسالان 00:00:41
98 13:22:36 من یک حیوان هستم 00:02:03
99 13:24:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 13:25:01 کلیپ پایان دنیا 00:04:51
101 13:29:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 13:30:01 گروه نجات - قسمت 42 00:11:15
103 13:41:16 مامان جون - قسمت 6 00:04:23
104 13:45:39 ماجراهای بهادر - قسمت 11 00:11:11
105 13:56:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
106 13:57:43 آگهی بازرگانی 00:02:26
107 14:00:09 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:59 گفتار مجری - قسمت 1 00:01:04
109 14:02:03 پسر شجاع - قسمت 43 00:21:56
110 14:23:59 تیزر سروش کودکان 00:00:39
111 14:24:38 کلیپ محله 00:03:03
112 14:27:41 اعلام برنامه 00:00:55
113 14:28:36 آگهی بازرگانی 00:01:41
114 14:30:17 سینمایی کتاب پو 01:15:17
115 15:45:34 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
116 15:45:44 ماجراهای کاکلی - قسمت 22 00:14:30
117 16:00:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
118 16:00:36 نقاشی - کودک - قسمت 14 00:13:13
119 16:13:49 اعلام برنامه 00:00:50
120 16:14:39 تیزر نوشت افزار ایرانی 00:00:47
121 16:15:26 آشپزی، بازی بچه‌ها - قسمت 12 00:07:41
122 16:23:07 تیزر مجموعه قصه ما مثل شد 00:01:00
123 16:24:07 هشدارهای نیروی انتظامی 00:01:55
124 16:26:02 آگهی بازرگانی 00:02:03
125 16:28:05 گفتار مجری - قسمت 2 00:02:20
126 16:30:25 ربات‌های مبارز - قسمت 20 00:19:25
127 16:49:50 تیزر سینمایی وال ایی 00:01:08
128 16:50:58 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
129 16:52:08 معاون کلانتر - قسمت 35 00:05:00
130 16:57:08 اعلام برنامه 00:00:55
131 16:58:03 آگهی بازرگانی 00:02:06
132 17:00:09 سفرهای پلیکان - قسمت 2 00:11:54
133 17:12:03 تیزر سروش کودکان 00:00:39
134 17:12:42 کلیپ هزارپا 00:02:22
135 17:15:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
136 17:15:31 کارآگاهان دریایی - قسمت 28 00:07:59
137 17:23:30 تیزر سینمایی وال ایی 00:01:08
138 17:24:38 تیزر سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:00:54
139 17:25:32 کلیپ کتاب نازنینم 00:03:12
140 17:28:44 گفتار مجری - قسمت 3 00:01:19
141 17:30:03 من می‌خونم تو گوش کن 00:13:31
142 17:43:34 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:44:24 تیزر نقاشی نقاشی 00:00:47
144 17:45:11 ماجراهای دینو - قسمت 47 00:12:39
145 17:57:50 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
146 17:59:20 آگهی بازرگانی 00:01:09
147 18:00:29 قصه ما مثل شد-2 - قسمت 21 00:09:17
148 18:09:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 18:10:08 هشدارهای نیروی انتظامی 00:01:55
150 18:12:03 گفتار مجری - قسمت 4 00:02:26
151 18:14:29 اعلام برنامه 00:00:55
152 18:15:24 تام و جری - قسمت 6 00:09:51
153 18:25:15 اعلام ویژه - بابا لنگ دراز 00:00:30
154 18:25:45 ترانه‌های اتل متل - ورزش 00:03:40
155 18:29:25 تیزر سروش کودکان 00:00:39
156 18:30:04 مأموریت هسته‌ای - قسمت 75 00:25:00
157 18:55:04 تیزر مجموعه ربات‌های مبارز 00:00:45
158 18:55:49 رالف 00:01:18
159 18:57:07 کدو بدو - قسمت 9 00:01:55
160 18:59:02 آگهی بازرگانی 00:01:00
161 19:00:02 قصه‌های مثنوی - قسمت 12 00:14:57
162 19:14:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 2 00:00:27
163 19:15:26 زبل‌خان - قسمت 4 00:08:39
164 19:24:05 تیزر سروش کودکان 00:00:39
165 19:24:44 گفتار مجری - قسمت 5 00:01:17
166 19:26:01 کلیپ من فرزند ایرانم 00:03:11
167 19:29:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 19:29:34 واژک 00:06:43
169 19:36:17 حدیث 00:00:33
170 19:36:50 کلیپ نماز 00:03:31
171 19:40:21 تلاوت قرآن 00:05:39
172 19:46:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
173 19:50:17 کلیپ وضو 00:05:04
174 19:55:21 اعلام برنامه 00:00:55
175 19:56:16 آقای خط 00:03:44
176 20:00:00 آگهی بازرگانی 00:00:34
177 20:00:34 پنگوئن‌های زبل - قسمت 19 00:11:29
178 20:12:03 وله کتاب 00:01:00
179 20:13:03 تیزر سینمایی وال ایی 00:01:08
180 20:14:11 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
181 20:15:21 یکی بود یکی نبود، سرزمین من ایران بود - قسمت 48 00:11:58
182 20:27:19 اعلام ویژه - بابا لنگ دراز 00:00:30
183 20:27:49 لاروا 00:02:00
184 20:29:49 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
185 20:30:27 جادوی فیزیک - قسمت 25 00:07:38
186 20:38:05 تیزر سینمایی وال ایی 00:01:08
187 20:39:13 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
188 20:40:23 لئون 00:02:59
189 20:43:22 کدو بدو - قسمت 6 00:01:44
190 20:45:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
191 20:45:16 تک‌زنگ-2 - قسمت 32 00:11:43
192 20:56:59 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
193 20:58:29 آگهی بازرگانی 00:01:34
194 21:00:03 به توان خدا - قسمت 73 00:25:52
195 21:25:55 تیزر مجموعه بابا لنگ دراز 00:00:39
196 21:26:34 آقای خط 00:02:38
197 21:29:12 اعلام برنامه 00:00:50
198 21:30:02 بابا لنگ‌دراز - قسمت 23 00:21:41
199 21:51:43 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
200 21:52:53 تیزر سینمایی گروه امداد هوایی 00:00:55
201 21:53:48 گروه تحقیق 00:04:35
202 21:58:23 کدو بدو - قسمت 1 00:01:43
203 22:00:06 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
204 22:00:16 سینمایی وال ایی 01:26:20
205 23:26:36 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
206 23:27:46 تیزر سینمایی دایناسوری از اقیانوس‌ها 00:00:54
207 23:28:40 کدو بدو - قسمت 7 00:01:43
208 23:30:23 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
209 23:30:33 آلن لیون - قسمت 1 00:19:08
210 23:49:41 تیزر سینمایی ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
211 23:50:51 تیزر سینمایی گروه امداد هوایی 00:00:55
212 23:51:46 آقای خوش خیال 00:07:05
213 23:58:51 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
214 00:00:21 شب بخیر بچه‌ها 23:59:39


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها