جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:06:03
4 08:07:11 وله حدیث 00:01:03
5 08:08:14 دهکده مامی 00:05:33
6 08:13:47 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
7 08:14:17 آگهی بازرگانی 00:00:58
8 08:15:15 ارنی سوزن‌بان - قسمت 1 00:11:36
9 08:26:51 تیزر مجموعه دوست من گوش دراز 00:00:52
10 08:27:43 تیزر مجموعه کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... 00:00:48
11 08:28:31 جیبی و پاکتی 00:01:05
12 08:29:36 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
13 08:30:06 بزبز قندی - قسمت 60 00:12:57
14 08:43:03 آرم استیشن ستاره 00:00:30
15 08:43:33 کلیپ سلام 00:01:21
16 08:44:54 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
17 08:45:14 دوستان جنگل-4 - قسمت 18 00:07:31
18 08:52:45 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
19 08:53:23 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو هی می خوابید 00:05:22
20 08:58:45 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
21 08:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:58
22 09:00:13 مولی و مولا - قسمت 21 00:09:36
23 09:09:49 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
24 09:10:05 دنیای نقاشی - قسمت 21 00:05:01
25 09:15:06 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
26 09:15:38 نقاشی - خردسال - قسمت 35 00:13:58
27 09:29:36 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
28 09:30:06 گاراژ بزرگ - قسمت 18 00:14:06
29 09:44:12 وله کتاب 00:01:06
30 09:45:18 ماجراهای جوجو کوچولو - قسمت 8 00:08:35
31 09:53:53 تیزر مجموعه کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... 00:00:48
32 09:54:41 تیزر مجموعه دوست من گوش دراز 00:00:52
33 09:55:33 دیپ‌داپ 00:02:59
34 09:58:32 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
35 09:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
36 10:00:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 21 00:03:58
37 10:03:58 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
38 10:04:34 موفی - قسمت 21 00:04:50
39 10:09:24 وله خمیری 14 00:00:38
40 10:10:02 ترانه‌های اتل متل - خانواده 00:04:18
41 10:14:20 آرم استیشن کلبه 00:00:50
42 10:15:10 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 38 00:11:38
43 10:26:48 وله آموزشی - قورباغه 00:00:38
44 10:27:26 من یک حیوان هستم 00:02:04
45 10:29:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
46 10:30:00 دوست من گوش‌دراز - قسمت 21 00:11:40
47 10:41:40 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
48 10:42:18 کلیپ دنیای قشنگ بچه‌ها 00:02:17
49 10:44:35 تیزر مجموعه دوست من گوش دراز 00:00:52
50 10:45:27 شهر قصه - قسمت 20 00:06:38
51 10:52:05 آرم استیشن قطار 00:00:20
52 10:52:25 تو تی تو 00:02:17
53 10:54:42 آرم استیشن پارک پویا 00:00:44
54 10:55:26 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
55 10:58:38 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
56 10:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:58
57 11:00:06 کرایون و دنیای رنگ‌ها - قسمت 19 00:12:14
58 11:12:20 آرم استیشن گنجشک 00:00:42
59 11:13:02 جیبی و پاکتی 00:01:15
60 11:14:17 آرم استیشن کلبه 00:00:50
61 11:15:07 ماجراهای جوجو کوچولو - قسمت 7 00:08:49
62 11:23:56 وله آموزشی - ماهی 00:00:35
63 11:24:31 دنیای نقاشی - قسمت 20 00:04:59
64 11:29:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
65 11:30:00 نقاشی - خردسال - قسمت 33 00:13:47
66 11:43:47 اوم نوم 00:01:06
67 11:44:53 وله پویا 21 00:00:38
68 11:45:31 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 20 00:03:57
69 11:49:28 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
70 11:50:03 موفی - قسمت 20 00:04:53
71 11:54:56 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
72 11:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:34
73 12:00:00 گاراژ بزرگ - قسمت 17 00:14:01
74 12:14:01 وله کتاب 00:01:06
75 12:15:07 دوستان جنگل-4 - قسمت 17 00:08:51
76 12:23:58 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
77 12:24:19 جعبه حیوانات 00:01:54
78 12:26:13 آرم استیشن برگ های سبز 00:00:22
79 12:26:35 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
80 12:29:52 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
81 12:30:22 شهر قصه - قسمت 19 00:08:13
82 12:38:35 وله گربه خلبان 00:00:14
83 12:38:49 کلیپ باد 00:01:48
84 12:40:37 آگهی بازرگانی 00:05:01
85 12:45:38 مولی و مولا - قسمت 20 00:09:36
86 12:55:14 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
87 12:55:44 دیپ‌داپ 00:03:01
88 12:58:45 وله حدیث 00:00:34
89 12:59:19 کلیپ خدا 00:03:04
90 13:02:23 تلاوت قرآن 00:04:37
91 13:07:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:13
92 13:11:13 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
93 13:14:53 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
94 13:15:23 بزبز قندی - قسمت 59 00:11:37
95 13:27:00 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
96 13:27:15 تو تی تو 00:02:17
97 13:29:32 وله جزیره 00:00:30
98 13:30:02 دوست من گوش‌دراز - قسمت 20 00:11:40
99 13:41:42 آرم استیشن فضایی 00:00:08
100 13:41:50 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
101 13:45:05 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
102 13:45:20 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 37 00:11:27
103 13:56:47 وله پویا 9 00:00:29
104 13:57:16 مورکی پورکی 00:01:59
105 13:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:58
106 14:00:13 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
107 14:00:23 پلنگ صورتی 00:07:54
108 14:08:17 وله اعلام ویژه - ماجراهای دو دوست 00:00:40
109 14:08:57 ببین و ببین 00:04:23
110 14:13:20 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
111 14:14:36 آرم تایم افسانه چیما 00:00:30
112 14:15:06 افسانه چیما - قسمت 16 00:21:23
113 14:36:29 وله اعلام ویژه - بنر سنجاب کوچولو 00:00:40
114 14:37:09 پولو - قسمت 16 00:05:33
115 14:42:42 وله شکلک 00:00:15
116 14:42:57 مکس 00:00:57
117 14:43:54 آگهی بازرگانی 00:00:58
118 14:44:52 وایپ 00:00:10
119 14:45:02 قصه‌های بابا سمور - قسمت 66 00:14:11
120 14:59:13 تیزر مجموعه فوتبالیست‌ها 00:00:43
121 14:59:56 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
122 15:00:26 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 11 00:22:05
123 15:22:31 وله پرتاب رنگ 00:00:12
124 15:22:43 کلیپ کتاب 00:03:12
125 15:25:55 وله تخته چوبی 00:00:23
126 15:26:18 برنارد 00:03:18
127 15:29:36 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
128 15:30:06 نقاشی - کودک - قسمت 34 00:13:49
129 15:43:55 تیزر مجموعه قصه‌های بابا سمور 00:00:35
130 15:44:30 آرم تایم ماجراهای دو دوست 00:00:30
131 15:45:00 ماجراهای دو دوست - قسمت 20 00:12:44
132 15:57:44 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
133 15:58:14 خنگول 00:01:11
134 15:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:58
135 16:00:23 ورجه وورجه - قسمت 22 00:13:42
136 16:14:05 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
137 16:15:21 وایپ 00:00:10
138 16:15:31 نجات سی‌دونه - قسمت 20 00:11:55
139 16:27:26 وله حلزون 00:00:15
140 16:27:41 کلیپ بهار شو 00:01:59
141 16:29:40 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
142 16:30:10 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 90 00:13:55
143 16:44:05 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
144 16:45:21 توئیتی - قسمت 11 00:06:27
145 16:51:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
146 16:52:18 واژک - قسمت 42 00:06:18
147 16:58:36 آگهی بازرگانی 00:00:58
148 16:59:34 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
149 17:00:04 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 53 00:17:09
150 17:17:13 وله بازی کلمات 00:00:12
151 17:17:25 اسکار - قسمت 42 00:06:40
152 17:24:05 وله سه خط 00:00:15
153 17:24:20 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:03:19
154 17:27:39 وله پرتاب رنگ 00:00:12
155 17:27:51 باغ وحش فضایی 00:01:49
156 17:29:40 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
157 17:30:10 شنگول آباد-2 - قسمت 4 00:18:58
158 17:49:08 وله رنگ آمیزی 00:00:16
159 17:49:24 بره ناقلا - قسمت 51 00:07:05
160 17:56:29 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
161 17:56:59 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
162 17:59:39 آگهی بازرگانی 00:00:58
163 18:00:37 نقاشی - کودک - قسمت 36 00:13:55
164 18:14:32 وله جوجه های آبی 00:00:34
165 18:15:06 آرم تایم ماجراهای دو دوست 00:00:30
166 18:15:36 ماجراهای دو دوست - قسمت 21 00:12:44
167 18:28:20 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
168 18:29:36 آرم تایم افسانه چیما 00:00:30
169 18:30:06 افسانه چیما - قسمت 17 00:21:49
170 18:51:55 وله تخته چوبی 00:00:23
171 18:52:18 پولو - قسمت 17 00:05:05
172 18:57:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
173 18:57:53 وله کتاب 2 00:01:10
174 18:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:58
175 19:00:01 ورجه وورجه - قسمت 23 00:11:56
176 19:11:57 وله خطوط رنگی 00:00:17
177 19:12:14 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
178 19:15:16 وایپ 00:00:10
179 19:15:26 قصه‌های بابا سمور - قسمت 67 00:07:01
180 19:22:27 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
181 19:23:43 رود رانر 00:06:19
182 19:30:02 وله تخته چوبی 00:00:23
183 19:30:25 اسکار - قسمت 43 00:06:57
184 19:37:22 وله حدیث 00:00:24
185 19:37:46 کلیپ پیامبر 00:03:53
186 19:41:39 تلاوت قرآن 00:07:21
187 19:49:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
188 19:53:17 کلیپ دعا 00:02:54
189 19:56:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
190 19:56:41 آقای خط 00:02:24
191 19:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:58
192 20:00:03 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
193 20:00:33 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 91 00:14:47
194 20:15:20 وله بازی کلمات 00:00:12
195 20:15:32 تام و جری 00:07:29
196 20:23:01 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
197 20:24:09 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
198 20:26:42 وله سه خط 00:00:15
199 20:26:57 برنارد 00:03:00
200 20:29:57 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
201 20:30:27 نجات سی‌دونه - قسمت 21 00:11:57
202 20:42:24 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
203 20:43:40 تیزر سینمایی جمعه 00:01:15
204 20:44:55 آرم تایم افسانه‌های ملل 00:00:30
205 20:45:25 افسانه‌های ملل - قسمت 47 00:11:38
206 20:57:03 وله متن سه بعدی 00:00:10
207 20:57:13 لاروا 00:01:40
208 20:58:53 آگهی بازرگانی 00:00:58
209 20:59:51 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
210 21:00:21 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 12 00:22:46
211 21:23:07 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
212 21:24:15 کلیپ آقای ناشر 00:03:08
213 21:27:23 وله بازی کلمات 00:00:12
214 21:27:35 رالف 00:01:19
215 21:28:54 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:16
216 21:30:10 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
217 21:30:40 شنگول آباد-2 - قسمت 5 00:18:30
218 21:49:10 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
219 21:50:18 گروه تحقیق 00:04:25
220 21:54:43 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
221 21:54:53 بره ناقلا - قسمت 52 00:06:58
222 22:01:51 وله بازی کلمات 00:00:12
223 22:02:03 شب بخیر بچه ها 23:57:57


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها