جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
5 08:11:09 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:11:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
7 08:12:27 آگهی بازرگانی 00:02:20
8 08:14:47 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
9 08:15:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 27 00:12:10
10 08:27:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:27:50 آگهی بازرگانی 00:01:50
12 08:29:40 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
13 08:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 71 00:05:34
14 08:35:34 آنونس مجموعه بچه های ساختمان گلها 00:01:30
15 08:37:04 باهم‌بازی 00:03:08
16 08:40:12 وله روابط عمومی-162 00:00:22
17 08:40:34 آنونس مجموعه بیشه مثل‌ها 00:01:30
18 08:42:04 کلیپ شادی 00:02:35
19 08:44:39 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
20 08:44:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 10 00:07:26
21 08:52:25 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:00 یاپ یاپس 00:02:15
23 08:55:15 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
24 08:56:13 نقاشی کنیم 00:00:50
25 08:57:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:30
27 09:00:06 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:00:26 ماجراهای عمو رولی - قسمت 8 00:13:23
29 09:13:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:13:58 اوم نوم 00:00:55
31 09:14:53 آرم تایم (موفی) 00:00:20
32 09:15:13 موفی - قسمت 38 00:04:30
33 09:19:43 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:20:03 شن‌دونه‌ها 00:04:29
35 09:24:32 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:25:17 کلیپ تابستان 00:02:09
37 09:27:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:59 آگهی بازرگانی 00:01:50
39 09:29:49 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:09 پهلوانان پویا - قسمت 27 00:13:52
41 09:44:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:44:59 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
43 09:45:19 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 16 00:05:34
44 09:50:53 وله راه ارتباطی نهال 00:00:26
45 09:51:19 ترو ترو 00:03:37
46 09:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:11
48 09:59:40 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
49 10:00:00 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 14 00:11:20
50 10:11:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:11:40 مولانگ 00:03:00
52 10:14:40 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
53 10:15:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 14 00:10:01
54 10:25:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:21
56 10:29:55 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
57 10:30:15 ماشین کوکی‌ها - قسمت 42 00:13:38
58 10:43:53 آرم استیشن روز 00:00:20
59 10:44:13 نقاشی کنیم 00:00:50
60 10:45:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 10:45:23 ببعی - قسمت 78 00:08:14
62 10:53:37 آنونس مجموعه موفی 00:01:30
63 10:55:07 وله روابط عمومی-162 00:00:22
64 10:55:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:56:02 آگهی بازرگانی 00:03:50
66 10:59:52 آرم تایم (تینگا تینگا) 00:00:20
67 11:00:12 تینگا تینگا - قسمت 12 00:11:22
68 11:11:34 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:30
69 11:13:04 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
70 11:15:04 آرم تایم (موفی) 00:00:20
71 11:15:24 موفی - قسمت 39 00:04:54
72 11:20:18 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:20:53 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
74 11:22:23 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
75 11:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:41
77 11:29:54 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
78 11:30:14 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 27 00:12:10
79 11:42:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:42:33 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
81 11:44:48 آرم تایم (خرگوش‌های بازیگوش) 00:00:20
82 11:45:08 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 72 00:05:34
83 11:50:42 اعلام برنامه 00:00:45
84 11:51:27 مولانگ 00:03:27
85 11:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:27
87 11:59:54 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
88 12:00:14 ماجراهای عمو رولی - قسمت 9 00:13:20
89 12:13:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:13:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
91 12:14:41 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
92 12:15:01 ماهی فضایی - قسمت 10 00:11:34
93 12:26:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:27:08 آگهی بازرگانی 00:04:52
95 12:32:00 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
96 12:32:20 اتل متل یه جنگل - قسمت 11 00:08:30
97 12:40:50 آنونس مجموعه بیشه مثل‌ها 00:01:30
98 12:42:20 دیپ‌داپ 00:02:44
99 12:45:04 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
100 12:45:24 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-3 - قسمت 15 00:05:39
101 12:51:03 آنونس مجموعه تینگا تینگا 00:01:30
102 12:52:33 ماجراهای سعید 00:04:33
103 12:57:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:57:59 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
105 13:01:53 آنونس مجموعه شب بخیر بچه‌ها 00:01:30
106 13:03:23 وله رگلاژ 00:01:47
107 13:05:10 جشن نماز 00:05:50
108 13:11:00 جشن نماز 00:05:53
109 13:16:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 13:17:02 شن‌دونه‌ها 00:04:22
111 13:21:24 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
112 13:22:54 کلیپ نمره بیست 00:01:52
113 13:24:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:25:19 آگهی بازرگانی 00:04:50
115 13:30:09 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
116 13:30:29 ماشین کوکی‌ها - قسمت 41 00:13:38
117 13:44:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
118 13:45:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
119 13:45:25 ببعی - قسمت 77 00:08:29
120 13:53:54 نقاشی کنیم 00:00:48
121 13:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
122 13:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:45
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
124 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
126 14:06:21 آرم تایم (سینمایی ویلی تاکسی نجات) 00:00:25
127 14:06:46 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:53
128 14:09:39 سینمایی ویلی تاکسی 01:21:41
129 15:31:20 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:03:25
130 15:34:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:35:08 آگهی بازرگانی 00:00:44
132 15:35:52 آگهی بازرگانی 00:04:36
133 15:40:28 موش خبرنگار - قسمت 7 00:20:25
134 16:00:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 16:01:16 آگهی بازرگانی 00:04:49
136 16:06:05 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
137 16:06:25 مهارت‌های زندگی - قسمت 338 00:15:39
138 16:22:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
139 16:22:42 آنونس سینمایی فصل موج سواری 00:02:00
140 16:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 16:25:05 آگهی بازرگانی 00:04:43
142 16:29:48 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
143 16:30:08 دورت بگردم ایران-2 00:21:53
144 16:52:01 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
145 16:53:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 16:53:46 تیزر مل مل 00:01:04
147 16:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 16:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:29
149 16:59:42 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
150 17:00:02 برندگان کوچک - قسمت 8 00:22:30
151 17:22:32 تیزر در حین پخش دورت بگردم ایران 00:00:59
152 17:23:31 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
153 17:24:31 آنونس مجموعه زنان کوچک 00:01:09
154 17:25:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:26:03 آگهی بازرگانی 00:03:46
156 17:29:49 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
157 17:30:09 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 12 00:22:42
158 17:52:51 اعلام برنامه 00:00:50
159 17:53:41 گنجینه 00:00:47
160 17:54:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 17:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:49
162 17:59:40 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
163 18:00:00 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 4 00:19:55
164 18:19:55 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:20:50 آنونس سینمایی داستان اسباب بازی 3 00:02:00
166 18:22:50 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
167 18:23:00 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
168 18:24:02 تیزر در حین پخش دورت بگردم ایران 00:00:59
169 18:25:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:25:24 آگهی بازرگانی 00:04:26
171 18:29:50 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
172 18:30:10 افسانه سه برادر - قسمت 12 00:22:37
173 18:52:47 وله روابط عمومی-162 00:00:20
174 18:53:07 آنونس سینمایی داستان اسباب بازی 3 00:02:00
175 18:55:07 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
176 18:56:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:12
178 18:59:59 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
179 19:00:19 مهارت‌های زندگی 00:11:05
180 19:11:24 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
181 19:11:44 شکرستان 00:13:55
182 19:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:26:02 آگهی بازرگانی 00:03:50
184 19:29:52 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
185 19:30:12 دورت بگردم ایران-2 00:21:51
186 19:52:03 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
187 19:52:58 تیزر مل مل 00:01:04
188 19:54:02 وله روابط عمومی-162 00:00:20
189 19:54:22 آنونس سینمایی فصل موج سواری 00:02:00
190 19:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:05
192 19:59:50 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
193 20:00:10 برندگان کوچک - قسمت 46 00:18:19
194 20:18:29 آنونس سینمایی گروه امداد هوایی 00:02:00
195 20:20:29 تیزر در حین پخش دورت بگردم ایران 00:00:59
196 20:21:28 لذت دانایی 00:04:51
197 20:26:19 آنونس سینمایی داستان اسباب بازی 3 00:02:00
198 20:28:19 وله رگلاژ 00:01:41
199 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
200 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
201 20:58:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:58:23 آگهی بازرگانی 00:02:43
203 21:01:06 آرم تایم (سینمایی اردک اردک غاز) 00:00:25
204 21:01:31 تیزر پف فیلم - قبل سینمایی 00:02:30
205 21:04:01 سینمایی اردک اردک غاز 01:17:49
206 22:21:50 تیزر پف فیلم - بعد سینمایی 00:02:20
207 22:24:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
208 22:24:46 تیزر مل مل 00:01:04
209 22:25:50 وله روابط عمومی-162 00:00:20
210 22:26:10 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:02
211 22:27:12 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
212 22:28:11 آگهی بازرگانی 00:01:25
213 22:29:36 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
214 22:29:56 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 11 00:22:44
215 22:52:40 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
216 22:53:18 تیزر جشنواره تابستانه نهال 00:01:28
217 22:54:46 دزد ناشی 00:01:35
218 22:56:21 آنونس سینمایی داستان اسباب بازی 3 00:02:00
219 22:58:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
220 22:58:44 آگهی بازرگانی 00:00:55
221 22:59:39 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
222 22:59:59 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 3 00:16:52
223 23:16:51 آنونس سینمایی داستان اسباب بازی 3 00:02:00
224 23:18:51 آنونس مجموعه افسانه سه برادر 00:01:27
225 23:20:18 بره ناقلا 00:06:49
226 23:27:07 آنونس سینمایی گروه امداد هوایی 00:02:00
227 23:29:07 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
228 23:31:01 گروه تحقیق 00:04:35
229 23:35:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
230 23:35:59 آگهی بازرگانی 00:00:56
231 23:36:55 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 42 00:22:15
232 23:59:10 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:50


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها