جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ یار مهربان 00:03:29
6 08:12:49 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:34 اوم نوم 00:01:08
8 08:14:42 آرم تایم (زازی) 00:00:20
9 08:15:02 زازی - قسمت 23 00:07:11
10 08:22:13 آرم استیشن عید 00:00:22
11 08:22:35 کلیپ بهار آمد از دور 00:02:30
12 08:25:05 آنونس مجموعه توپولی‌های پر دردسر 00:01:30
13 08:26:35 مولانگ 00:03:27
14 08:30:02 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
15 08:30:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 109 00:10:31
16 08:40:53 آرم استیشن عید 00:00:22
17 08:41:15 کلیپ آغاز نو بهاران 00:02:56
18 08:44:11 نقاشی کنیم 00:00:47
19 08:44:58 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
20 08:45:18 نیلویا - قسمت 5 00:06:21
21 08:51:39 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:52:14 کلیپ بی نو 00:02:27
23 08:54:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:55:01 ماجراهای جنگل 00:04:47
25 08:59:48 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
26 09:00:08 پهلوانان پویا - قسمت 6 00:14:17
27 09:14:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
28 09:15:23 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
29 09:15:43 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 38 00:05:28
30 09:21:11 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:21:56 کلیپ شادی 00:02:35
32 09:24:31 تیزر زازی 00:01:13
33 09:25:44 آرم استیشن عید 00:00:22
34 09:26:06 شن‌دونه‌ها 00:04:13
35 09:30:19 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
36 09:30:39 نقاش کوچولو-3 - قسمت 23 00:10:44
37 09:41:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
38 09:41:45 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:29
39 09:44:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
40 09:45:12 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
41 09:45:32 کهکشان خلاقیت - قسمت 34 00:14:51
42 10:00:23 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
43 10:00:43 ببعی-1و2و3 - قسمت 6 00:08:42
44 10:09:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 10:09:34 کلیپ روزی که او بیاید 00:02:47
46 10:12:21 آنونس مجموعه توپولی‌های پر دردسر 00:01:30
47 10:13:51 اوم نوم 00:00:55
48 10:14:46 آرم تایم (زازی) 00:00:20
49 10:15:06 زازی - قسمت 24 00:07:11
50 10:22:17 آرم استیشن عید 00:00:22
51 10:22:39 کلیپ یار مهربان 00:03:29
52 10:26:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
53 10:27:12 دیپ‌داپ 00:02:54
54 10:30:06 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
55 10:30:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 110 00:11:57
56 10:42:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
57 10:42:39 کلیپ ماهی 00:02:10
58 10:44:49 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
59 10:45:09 نیلویا - قسمت 6 00:06:19
60 10:51:28 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:52:13 کلیپ آغاز نو بهاران 00:02:56
62 10:55:09 آرم استیشن عید 00:00:22
63 10:55:31 ترو ترو 00:03:33
64 10:59:04 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
65 11:00:02 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
66 11:00:22 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 55 01:18:07
67 12:18:29 اعلام برنامه 00:00:35
68 12:19:04 کلیپ قصه باران 00:02:46
69 12:21:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:22:10 ماجراهای جنگل 00:04:47
71 12:26:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
72 12:27:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 12:29:55 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
74 12:30:15 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 10 00:11:00
75 12:41:15 آرم استیشن روز 00:00:20
76 12:41:35 تیزر زازی 00:01:13
77 12:42:48 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
78 12:45:05 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
79 12:45:25 آفتاب‌گردون - قسمت 22 00:08:33
80 12:53:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
81 12:54:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
82 12:55:55 باهم‌بازی 00:03:12
83 12:59:07 آنونس مجموعه توپولی‌های پر دردسر 00:01:30
84 13:00:37 وله رگلاژ 00:00:57
85 13:01:34 جشن نماز 00:04:26
86 13:06:00 جشن نماز 00:05:47
87 13:11:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:12:07 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:29
89 13:14:36 آرم استیشن عید 00:00:22
90 13:14:58 ماجراهای سعید 00:04:51
91 13:19:49 تیزر کهکشان خلاقیت 00:01:13
92 13:21:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
93 13:21:28 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
94 13:25:22 آرم استیشن عید 00:00:22
95 13:25:44 کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران 00:03:03
96 13:28:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
97 13:29:52 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
98 13:30:12 کهکشان خلاقیت - قسمت 33 00:15:40
99 13:45:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
100 13:46:12 ببعی-1و2و3 - قسمت 5 00:08:36
101 13:54:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
102 13:55:41 ماموک 00:03:06
103 13:58:47 تیزر زازی 00:01:13
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
107 14:07:25 آرم استیشن عید 00:00:17
108 14:07:42 سینمایی شاهزاده روم 01:30:44
109 15:38:26 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
110 15:38:46 پسر شجاع - قسمت 4 00:21:44
111 16:00:30 آرم تایم (تندر) 00:00:20
112 16:00:50 تندر 00:21:36
113 16:22:26 وله ولادت امام زمان (عج) 00:01:09
114 16:23:35 کلیپ باران عشق 00:03:17
115 16:26:52 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
116 16:27:41 مهدویت با محوریت بیانات رهبری 00:01:00
117 16:28:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:18
118 16:28:59 تیزر کروناز 00:01:01
119 16:30:00 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
120 16:30:20 گروه شب نقاب - قسمت 21 00:23:45
121 16:54:05 اعلام برنامه 00:00:55
122 16:55:00 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
123 16:55:37 کلیپ عیدانه 00:04:14
124 16:59:51 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
125 17:00:11 بچه رئیس - قسمت 4 00:22:35
126 17:22:46 اعلام برنامه 00:00:50
127 17:23:36 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
128 17:24:01 کلیپ انتظار یار 00:06:14
129 17:30:15 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
130 17:30:35 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 4 00:20:13
131 17:50:48 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
132 17:52:12 کلیپ سرزمین من 00:03:47
133 17:55:59 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
134 17:56:48 مهدویت با محوریت بیانات رهبری 00:00:55
135 17:57:43 تیزر کروناز 00:01:03
136 17:58:46 رالف 00:01:07
137 17:59:53 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
138 18:00:13 مبارزان کهکشانی - قسمت 4 00:21:25
139 18:21:38 تیزر کروناز 00:01:04
140 18:22:42 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:30
141 18:23:12 کلیپ عیدانه 00:03:13
142 18:26:25 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
143 18:27:46 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
144 18:28:35 تیزر بیایید زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم 00:01:09
145 18:29:44 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
146 18:30:04 مهاجران - قسمت 10 00:22:04
147 18:52:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 18:52:30 کلیپ انتظار یار 00:06:00
149 18:58:30 مهدویت با محوریت بیانات رهبری 00:00:57
150 18:59:27 تیزر بیایید زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم 00:00:50
151 19:00:17 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
152 19:00:37 دالتون‌ها 00:19:32
153 19:20:09 وله راه ارتباطی نهال 00:00:18
154 19:20:27 تیزر کروناز 00:01:04
155 19:21:31 شکر تی وی 00:02:18
156 19:23:49 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
157 19:24:38 کلیپ امام زمان (عج) 00:03:23
158 19:28:01 وله ولادت امام زمان (عج) 00:01:09
159 19:29:10 وله رگلاژ 00:01:05
160 19:30:15 باکس تلاوت قرآن 00:20:45
161 19:51:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:24
162 19:58:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 19:58:46 تیزر بیایید زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم 00:01:23
164 20:00:09 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
165 20:00:29 ماشیناسورها - قسمت 8 00:22:51
166 20:23:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
167 20:23:58 آرم تایم (سینمایی‎ شهر حیوانات) 00:00:20
168 20:24:18 سینمایی‎ شهر حیوانات 01:35:06
169 21:59:24 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:36


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها