جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:17
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 کلیپ‌های مهدپویا- نان 00:02:02
7 08:08:58 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:43 نقاشی کنیم 00:00:55
9 08:10:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:11:11 آگهی بازرگانی 00:03:33
11 08:14:44 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:04 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 55 00:11:56
13 08:27:00 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:27:33 آگهی بازرگانی 00:03:37
15 08:31:10 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:31:30 کندویی‌ها - قسمت 14 00:07:18
17 08:38:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
18 08:38:57 تیزر بزودی اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
19 08:40:14 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
20 08:43:12 آرم استیشن روز 00:00:20
21 08:43:32 اوم نوم 00:01:09
22 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:01 شهر قصه - قسمت 98 00:06:27
24 08:51:28 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:52:03 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
26 08:55:07 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:06
28 08:59:46 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
29 09:00:06 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 4 00:11:37
30 09:11:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:12:03 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
32 09:14:57 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
33 09:15:17 فسقلی‌های باغچه - قسمت 24 00:12:01
34 09:27:18 آگهی بازرگانی 00:04:01
35 09:31:19 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:31:39 پهلوانان پویا - قسمت 26 00:14:48
37 09:46:27 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
38 09:46:47 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 11 00:10:51
39 09:57:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:58:11 آگهی بازرگانی 00:04:46
41 10:02:57 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
42 10:03:17 خدا چه آفریده؟ - قسمت 58 00:09:56
43 10:13:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 10:13:29 تیزر بزودی اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
45 10:14:46 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
46 10:15:06 نقاش کوچولو - قسمت 58 00:10:00
47 10:25:06 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:25:39 آگهی بازرگانی 00:03:56
49 10:29:35 تیزر تی‌تی 00:01:02
50 10:30:37 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
51 10:30:57 کایلو - قسمت 60 00:07:53
52 10:38:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
53 10:39:10 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
54 10:41:01 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
55 10:41:23 یاپ یاپس 00:02:15
56 10:43:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
57 10:44:40 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
58 10:45:00 قصه‌های جورواجور - قسمت 6 00:13:37
59 10:58:37 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:59:10 آگهی بازرگانی 00:04:41
61 11:03:51 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
62 11:04:11 شهر قصه - قسمت 99 00:05:22
63 11:09:33 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
64 11:11:03 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
65 11:13:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 11:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
67 11:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 25 00:10:57
68 11:25:57 آگهی بازرگانی 00:04:39
69 11:30:36 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 11:31:38 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
71 11:31:58 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 55 00:11:56
72 11:43:54 تیزر تی‌تی 00:01:02
73 11:44:56 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:16 کندویی‌ها - قسمت 15 00:07:34
75 11:52:50 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
76 11:53:38 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
77 11:55:25 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:12
79 12:00:10 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
80 12:00:30 آفتاب‌گردون - قسمت 58 00:08:26
81 12:08:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:09:16 تیزر بزودی اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
83 12:10:33 آنونس مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:30
84 12:12:03 وله رگلاژ 00:00:47
85 12:12:50 جشن نماز 00:05:10
86 12:18:00 جشن نماز 00:05:51
87 12:23:51 حدیث 00:00:18
88 12:24:09 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:24:42 آگهی بازرگانی 00:04:58
90 12:29:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
91 12:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 5 00:11:37
92 12:41:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
93 12:42:35 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
94 12:44:53 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
95 12:45:13 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 10 00:10:34
96 12:55:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:56:20 آگهی بازرگانی 00:04:42
98 13:01:02 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
99 13:01:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 57 00:10:20
100 13:11:42 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
101 13:13:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
102 13:15:12 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
103 13:15:32 نقاش کوچولو - قسمت 57 00:10:35
104 13:26:07 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:26:40 آگهی بازرگانی 00:04:51
106 13:31:31 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
107 13:31:51 کایلو - قسمت 59 00:07:55
108 13:39:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:39:55 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
110 13:41:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
111 13:43:00 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
112 13:43:20 قصه‌های جورواجور - قسمت 5 00:13:02
113 13:56:22 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
118 14:06:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
119 14:07:01 صلح‌بانان - قسمت 42 00:22:07
120 14:29:08 آگهی بازرگانی 00:04:41
121 14:33:49 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
122 14:34:14 رویاسوار - قسمت 31 00:22:44
123 14:56:58 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
124 14:57:21 آگهی بازرگانی 00:05:58
125 15:03:19 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
126 15:03:44 خوش‌مزه - قسمت 31,32 00:23:13
127 15:26:57 آگهی بازرگانی 00:04:43
128 15:31:40 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
129 15:32:05 قندک و مثل‌ها - قسمت 15,16 00:15:00
130 15:47:05 آنونس سینمایی پت و مت 00:02:00
131 15:49:05 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
132 15:49:49 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
133 15:50:10 کلیپ بارکد 626 00:04:08
134 15:54:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:54:41 آگهی بازرگانی 00:04:28
136 15:59:09 تیزر تک‌تین 00:00:50
137 15:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
138 16:00:24 مل‌مل - قسمت 12 00:55:00
139 16:55:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:55:47 آگهی بازرگانی 00:03:05
141 16:58:52 تیزر تک‌تین 00:00:50
142 16:59:42 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
143 17:00:07 قهرمانان تنیس - قسمت 147 00:21:31
144 17:21:38 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
145 17:22:22 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
146 17:23:22 آگهی بازرگانی 00:04:56
147 17:28:18 تیزر تک‌تین 00:01:43
148 17:30:01 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
149 17:30:26 ماشیناسورها - قسمت 64 00:22:53
150 17:53:19 آنونس سینمایی پت و مت 00:02:00
151 17:55:19 زنده باد تولید ملی 00:01:12
152 17:56:31 وله رگلاژ 00:00:29
153 17:57:00 بسته تلاوت قرآن 00:10:00
154 18:07:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
155 18:26:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:26:23 آگهی بازرگانی 00:04:33
157 18:30:56 تیزر تک‌تین 00:01:43
158 18:32:39 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
159 18:33:04 من هنرمندم - قسمت 152 00:20:44
160 18:53:48 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
161 18:54:32 شکرستان 00:01:39
162 18:56:11 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:05
164 18:59:39 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
165 19:00:04 ماجراهای دینو - قسمت 66 00:12:35
166 19:12:39 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
167 19:14:11 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
168 19:14:55 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
169 19:15:20 سطل سحرآمیز - قسمت 55 00:11:01
170 19:26:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:26:44 آگهی بازرگانی 00:04:44
172 19:31:28 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
173 19:31:53 صلح‌بانان - قسمت 42 00:22:07
174 19:54:00 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
175 19:55:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:30
177 19:59:53 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
178 20:00:18 رستوران جنگل - قسمت 16 00:13:24
179 20:13:42 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
180 20:14:07 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 3 00:12:51
181 20:26:58 آگهی بازرگانی 00:04:46
182 20:31:44 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:25
183 20:32:09 افسانه‌های ملل - قسمت 1 00:11:39
184 20:43:48 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
185 20:43:58 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
186 20:44:42 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
187 20:45:07 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 58 00:10:04
188 20:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:55
189 21:00:06 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
190 21:00:31 رویاسوار - قسمت 31 00:22:44
191 21:23:15 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
192 21:23:59 شکرستان 00:01:42
193 21:25:41 آگهی بازرگانی 00:04:16
194 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 149 00:30:00
195 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها