جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:24
5 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:30 مامان گلی - قسمت 1 00:04:35
7 08:11:05 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
8 08:11:27 کلیپ بهار باز آمده 00:02:40
9 08:14:07 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:14:52 آرم تایم (عمو رولی) 00:00:20
11 08:15:12 ماجراهای عمو رولی - قسمت 5 00:13:58
12 08:29:10 وله عیدانه 00:00:30
13 08:29:40 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:25
14 08:30:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:08:29
15 08:38:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:38:43 تیزر جشنواره نوروزی پویا 00:01:30
17 08:40:13 مامان گلی - قسمت 2 00:04:37
18 08:44:50 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
19 08:45:10 میمونک و فیلی - قسمت 5 00:06:54
20 08:52:04 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:39 کلیپ بهار آمد از دور 00:02:30
22 08:55:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
23 08:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:07
24 08:59:49 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
25 09:00:09 ماه تی‌تی - قسمت 5 00:13:01
26 09:13:10 تیزر جشنواره نوروزی پویا 00:01:30
27 09:14:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
28 09:15:00 کایلو - قسمت 5 00:07:13
29 09:22:13 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:22:58 مامان گلی - قسمت 3 00:04:24
31 09:27:22 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:27:55 آگهی بازرگانی 00:03:13
33 09:31:08 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:31:28 پهلوانان پویا - قسمت 25 00:14:49
35 09:46:17 آرم تایم(موچولوها) 00:00:20
36 09:46:37 موچولوها - قسمت 5 00:08:34
37 09:55:11 وله عیدانه 00:01:10
38 09:56:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
39 09:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:05
40 09:59:59 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
41 10:00:19 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 5 00:07:02
42 10:07:21 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
43 10:07:43 تیزر جشنواره نوروزی پویا 00:01:30
44 10:09:13 باهم‌بازی - قسمت 9 00:03:22
45 10:12:35 کلیپ قاصدک پویا 00:01:16
46 10:13:51 نقاشی کنیم 00:00:49
47 10:14:40 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
48 10:15:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 5 00:11:56
49 10:26:56 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:27:29 آگهی بازرگانی 00:04:46
51 10:32:15 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
52 10:32:35 جت پستچی - قسمت 5 00:12:05
53 10:44:40 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
54 10:45:00 ببعی - قسمت 5 00:08:56
55 10:53:56 مامان گلی - قسمت 4 00:04:29
56 10:58:25 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
57 10:58:58 آگهی بازرگانی 00:04:21
58 11:03:19 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 5 00:10:40
59 11:13:59 وله عیدانه 00:00:42
60 11:14:41 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
61 11:15:01 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 7 00:12:28
62 11:27:29 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:28:02 آگهی بازرگانی 00:06:57
64 11:34:59 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
65 11:35:19 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 90 00:10:57
66 11:46:16 آرم تایم (واندا وفضایی ) 00:00:20
67 11:46:36 واندا وفضایی - قسمت 5 00:09:54
68 11:56:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
69 11:57:03 آگهی بازرگانی 00:07:05
70 12:04:08 باهم‌بازی - قسمت 10 00:03:00
71 12:07:08 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
72 12:07:28 نقاش کوچولو - قسمت 92 00:10:47
73 12:18:15 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
74 12:18:35 قصه‌های ریرا - قسمت 5 00:10:14
75 12:28:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
76 12:29:22 آگهی بازرگانی 00:04:26
77 12:33:48 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 00:00:20
78 12:34:08 حیوانات ماشینی - قسمت 5 00:10:40
79 12:44:48 آرم تایم(نیکا و داداشی) 00:00:20
80 12:45:08 نیکا و داداشی - قسمت 5 00:08:10
81 12:53:18 تیزر جشنواره نوروزی پویا 00:01:30
82 12:54:48 کلیپ نوروز 00:04:34
83 12:59:22 آنونس مجموعه باهم بازی 00:01:30
84 13:00:52 ماموک 00:03:00
85 13:03:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 13:04:12 وله رگلاژ 00:01:38
87 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
88 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
89 13:16:51 مامان گلی - قسمت 5 00:04:13
90 13:21:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 13:21:13 تیزر جشنواره نوروزی پویا 00:01:30
92 13:22:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
93 13:23:16 آگهی بازرگانی 00:04:36
94 13:27:52 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
95 13:28:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 3 00:14:12
96 13:42:24 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
97 13:42:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
98 13:43:06 ببعی - قسمت 5 00:08:56
99 13:52:02 مامان گلی - قسمت 6 00:04:20
100 13:56:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
101 13:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
104 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
105 14:06:38 آرم تایم (سینمایی نیکو زنبوره) 00:00:20
106 14:06:58 سینمایی نیکو زنبوره - قسمت مسابقات عسلی 01:14:24
107 15:21:22 آنونس سینمایی ویلی تاکسی 00:02:00
108 15:23:22 تیزر جشنواره نوروزی نهال 00:03:03
109 15:26:25 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
110 15:26:48 آگهی بازرگانی 00:03:25
111 15:30:13 آرم تایم (باگز خرگوش) 00:00:20
112 15:30:33 باگز خرگوش - قسمت 4 00:09:51
113 15:40:24 آرم استیشن عید 00:00:17
114 15:40:41 کلیپ عیدانه 00:03:53
115 15:44:34 آرم تایم (روبی و جوجه‌ها) 00:00:25
116 15:44:59 روبی و جوجه‌ها - قسمت 18 00:07:46
117 15:52:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
118 15:53:21 فیلر تبریک اعیاد 00:01:11
119 15:54:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
120 15:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:45
121 15:59:40 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
122 16:00:00 دورت بگردم ایران 00:29:58
123 16:29:58 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
124 16:30:18 دالتون‌ها - قسمت 3 00:19:05
125 16:49:23 وله تبریک سال نو 00:00:33
126 16:49:56 تیزر سینمایی‌های نوروز98 00:03:05
127 16:53:01 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:36
128 16:54:37 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
129 16:55:00 آگهی بازرگانی 00:04:55
130 16:59:55 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
131 17:00:15 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 5 00:23:47
132 17:24:02 وله تبریک سال نو 00:00:34
133 17:24:36 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
134 17:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:56
135 17:29:55 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
136 17:30:15 نگهبانان شیردل - قسمت 43 00:20:58
137 17:51:13 آنونس سینمایی تندر قایق نجات-2 00:02:00
138 17:53:13 فیلر حاجی فیروز 00:01:56
139 17:55:09 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:46
141 18:00:18 آرم تایم (کنام اژدها) 00:00:20
142 18:00:38 کنام‌ اژدها - قسمت 56 00:21:15
143 18:21:53 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
144 18:22:53 فیلر تبریک عید 00:02:16
145 18:25:09 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
146 18:25:32 آگهی بازرگانی 00:04:09
147 18:29:41 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
148 18:30:01 هزار افسان - قسمت 2 00:07:11
149 18:37:12 تیزر جشنواره نوروزی نهال 00:03:03
150 18:40:15 کلیپ قصه‌های عمو نوروز 00:03:23
151 18:43:38 آرم تایم (فرمانروایان دریایی) 00:00:20
152 18:43:58 فرمانروایان دریایی 00:11:00
153 18:54:58 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:26
155 18:59:47 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
156 19:00:07 دورت بگردم ایران 00:29:00
157 19:29:07 وله رگلاژ 00:00:53
158 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:06:00
159 19:36:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
160 19:59:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
161 19:59:23 آگهی بازرگانی 00:05:02
162 20:04:25 آرم تایم(لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
163 20:04:45 لاک‌پشت‌های نینجا 00:19:51
164 20:24:36 بعدی -آگهی‌های بازرگانی 00:00:20
165 20:24:56 آگهی بازرگانی 00:04:54
166 20:29:50 آرم تایم(یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
167 20:30:10 یک‌دوسه‌خنده 00:22:01
168 20:52:11 وله عیدانه 00:00:30
169 20:52:41 آنونس سینمایی ویلی تاکسی 00:02:00
170 20:54:41 بعدی -آگهی‌های بازرگانی 00:00:23
171 20:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:45
172 20:59:49 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
173 21:00:09 خانواده دکتر ارنست - قسمت 5 00:21:28
174 21:21:37 وله عیدانه 00:00:31
175 21:22:08 تیزر جشنواره نوروزی نهال 00:03:03
176 21:25:11 بعدی -آگهی‌های بازرگانی 00:00:23
177 21:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:46
178 21:30:20 بسته شبانگاهی 00:29:00
179 21:59:20 شب بخیر بچه‌ها 00:00:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها