جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:40
4 08:07:11 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:31 ماجراهای جنگل 00:04:43
6 08:12:14 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:59 کلیپ نمره بیست 00:01:52
8 08:14:51 آرم تایم (گروه کارآموزان) 00:00:20
9 08:15:11 گروه کارآموزان - قسمت 8 00:11:48
10 08:26:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
11 08:27:25 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
12 08:28:40 تیزر قلقلک 00:01:00
13 08:29:40 آرم تایم (محله سبزیجات) 00:00:20
14 08:30:00 محله سبزیجات - قسمت 8 00:08:15
15 08:38:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:38:35 دیپ‌داپ 00:02:53
17 08:41:28 تیزر کارتونی‌ها 00:01:14
18 08:42:42 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
19 08:45:00 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
20 08:45:20 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 3 00:11:05
21 08:56:25 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:00 ببعی کرونا 00:02:18
23 08:59:18 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
24 08:59:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
25 09:00:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 91 00:08:41
26 09:08:59 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
27 09:09:23 بندبندی‌ها 00:01:36
28 09:10:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:11:19 یکی بود یکی نبود 00:03:26
30 09:14:45 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
31 09:14:59 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
32 09:15:19 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:10
33 09:27:29 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:28:14 کلیپ پاییز 00:01:40
35 09:29:54 آرم تایم (همسایگان جنگل) 00:00:20
36 09:30:14 همسایگان جنگل-2 - قسمت 3 00:12:31
37 09:42:45 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
38 09:43:58 تیزر قلقلک 00:01:00
39 09:44:58 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
40 09:45:18 سارا و اردک-3 - قسمت 11 00:06:50
41 09:52:08 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:52:43 کلیپ خلبان 00:02:22
43 09:55:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:55:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
45 09:56:29 تیزر کارتونی‌ها 00:01:14
46 09:57:43 یاپ یاپس 00:02:15
47 09:59:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
48 10:00:18 شهر قصه - قسمت 106 00:10:04
49 10:10:22 آرم استیشن روز 00:00:20
50 10:10:42 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
51 10:13:54 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
52 10:15:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
53 10:15:27 خدا چه آفریده-3 - قسمت 2 00:11:40
54 10:27:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
55 10:27:29 اوم نوم 00:01:08
56 10:28:37 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
57 10:29:42 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
58 10:30:02 نیک و نیکو - قسمت 90 00:12:20
59 10:42:22 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
60 10:43:02 کلیپ ماهی-3 00:01:49
61 10:44:51 آرم تایم (کارتونی‌ها) 00:00:20
62 10:45:11 کارتونی‌ها - قسمت 36 00:12:53
63 10:58:04 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
64 10:58:27 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
65 10:59:40 آرم تایم (گروه کارآموزان) 00:00:20
66 11:00:00 گروه کارآموزان - قسمت 9 00:11:37
67 11:11:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:11:57 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
69 11:14:46 آرم تایم (محله سبزیجات) 00:00:20
70 11:15:06 محله سبزیجات - قسمت 9 00:07:28
71 11:22:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 11:22:43 مولانگ 00:03:26
73 11:26:09 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
74 11:26:49 تیزر کارتونی‌ها 00:01:14
75 11:28:03 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-2 00:01:47
76 11:29:50 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
77 11:30:10 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 4 00:11:18
78 11:41:28 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-1 00:02:10
79 11:43:38 دیپ‌داپ 00:02:53
80 11:46:31 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
81 11:47:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 11:47:31 یکی بود یکی نبود 00:03:09
83 11:50:40 وله رگلاژ 00:00:44
84 11:51:24 جشن نماز 00:04:36
85 11:56:00 جشن نماز 00:05:31
86 12:01:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:01:51 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
88 12:05:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 12:05:56 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
90 12:07:09 تیزر قلقلک 00:01:00
91 12:08:09 شن‌دونه‌ها 00:04:31
92 12:12:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
93 12:13:02 کلیپ کتاب 00:01:57
94 12:14:59 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
95 12:15:19 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 92 00:08:35
96 12:23:54 اعلام برنامه 00:00:35
97 12:24:29 ترو ترو 00:03:28
98 12:27:57 تیزر کارتونی‌ها 00:01:14
99 12:29:11 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
100 12:29:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
101 12:30:11 فسقلی‌های باغچه - قسمت 10 00:12:06
102 12:42:17 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
103 12:42:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
104 12:44:41 آرم تایم (همسایگان جنگل) 00:00:20
105 12:45:01 همسایگان جنگل-2 - قسمت 2 00:12:30
106 12:57:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:57:51 کلیپ ماهی-2 00:02:10
108 13:00:01 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
109 13:00:21 سارا و اردک-3 - قسمت 10 00:05:37
110 13:05:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
111 13:06:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
112 13:07:29 تیزر فسقلی‌های باغچه 00:01:13
113 13:08:42 کاردستی‌های مهدپویا-درخت پاییزی 00:03:27
114 13:12:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
115 13:12:31 یاپ یاپس 00:02:15
116 13:14:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
117 13:15:06 شهر قصه - قسمت 105 00:11:10
118 13:26:16 بندبندی‌ها 00:01:37
119 13:27:53 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
120 13:28:33 تیزر کارتونی‌ها 00:01:14
121 13:29:47 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
122 13:30:07 نیک و نیکو - قسمت 89 00:12:05
123 13:42:12 تیزر قلقلک 00:01:00
124 13:43:12 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
125 13:43:35 کلیپ پاییز 00:01:40
126 13:45:15 آرم تایم (کارتونی‌ها) 00:00:20
127 13:45:35 کارتونی‌ها - قسمت 35 00:10:48
128 13:56:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
129 13:56:32 یکی بود یکی نبود 00:02:34
130 13:59:06 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
131 13:59:20 تیزر گروه کارآموزان 00:00:40
132 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
133 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
134 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
135 14:07:09 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
136 14:07:29 مهارت‌های زندگی - قسمت 125 00:12:30
137 14:19:59 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:20
138 14:20:19 قندک و مثل‌ها - قسمت 1 00:07:09
139 14:27:28 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
140 14:27:49 کلیپ بوی ماه مهر 00:02:08
141 14:29:57 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
142 14:30:11 آرم تایم (آقا معلم و بچه‌ها) 00:00:20
143 14:30:31 آقا معلم و بچه‌ها-4 - قسمت 1 00:12:39
144 14:43:10 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
145 14:44:47 آرم تایم (کلاس اولی‌ها) 00:00:20
146 14:45:07 کلاس اولی‌ها - قسمت 1 00:13:51
147 14:58:58 تیزر نوشت افزار(قهرمان های ایران) 00:00:53
148 14:59:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 15:00:13 پلاک-2 - قسمت 1 00:10:39
150 15:10:52 امدادگر 00:01:01
151 15:11:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 15:12:15 تیزر کتاب بهار 00:02:33
153 15:14:48 آرم تایم (خاک‌ریزهای نمکی) 00:00:20
154 15:15:08 خاک‌ریزهای نمکی - قسمت 1 00:08:49
155 15:23:57 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:01:15
156 15:25:12 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
157 15:26:07 کلیپ خاک آسمانی 00:03:56
158 15:30:03 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
159 15:30:23 فوتبالیست‌ها - قسمت 47 00:23:39
160 15:54:02 اعلام برنامه 00:00:50
161 15:54:52 نظر شما چیه؟ 00:04:52
162 15:59:44 تیزر نوشت افزار(آزمایش) 00:00:30
163 16:00:14 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
164 16:00:34 شهر موشکی - قسمت 6 00:24:49
165 16:25:23 رالف 00:01:08
166 16:26:31 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
167 16:26:52 ترافیک 00:02:09
168 16:29:01 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 2 00:01:02
169 16:30:03 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
170 16:30:23 کتاب جنگل - قسمت 34 00:21:13
171 16:51:36 تیزر نوشت افزار(شنا) 00:00:35
172 16:52:11 تیزر شهر موشکی 00:01:38
173 16:53:49 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
174 16:57:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
175 16:57:39 مورف 00:01:15
176 16:58:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 16:59:16 راننده آمبولانس 00:01:01
178 17:00:17 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
179 17:00:37 پاندای کونگ‌فو کار-1 - قسمت 22 00:21:38
180 17:22:15 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:01:15
181 17:23:30 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
182 17:24:25 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
183 17:28:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 17:28:41 تیزر بازگشایی مدارس 00:01:31
185 17:30:12 آرم تایم (حیات خانه ما) 00:00:20
186 17:30:32 حیات خانه ما-2 - قسمت 21 00:31:39
187 18:02:11 وله رگلاژ 00:00:49
188 18:03:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
189 18:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
190 18:29:00 اعلام برنامه 00:00:55
191 18:29:55 تیزر نوشت افزار(آزمایش) 00:00:30
192 18:30:25 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
193 18:30:45 مهاجران - قسمت 2 00:17:55
194 18:48:40 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 2 00:01:02
195 18:49:42 تیزر شهر موشکی 00:01:38
196 18:51:20 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
197 18:56:07 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
198 18:56:29 برنارد 00:02:51
199 18:59:20 تیزر نوشت افزار(قهرمان های ایران) 00:00:53
200 19:00:13 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
201 19:00:33 فوتبالیست‌ها - قسمت 47 00:23:39
202 19:24:12 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
203 19:24:33 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
204 19:26:39 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
205 19:28:38 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:01:15
206 19:29:53 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
207 19:30:13 شهر موشکی - قسمت 6 00:24:49
208 19:55:02 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 2 00:01:02
209 19:56:04 تیزر نوشت افزار(صداها) 00:03:41
210 19:59:45 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
211 20:00:05 کتاب جنگل - قسمت 34 00:21:13
212 20:21:18 کلیپ زندگی زیباست 00:02:50
213 20:24:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
214 20:24:25 لذت دانایی 00:04:30
215 20:28:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
216 20:29:09 پزشکان جنگ 00:01:01
217 20:30:10 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
218 20:30:30 پاندای کونگ‌فو کار-1 - قسمت 22 00:21:38
219 20:52:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
220 20:52:29 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:47
221 20:54:16 تیزر کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب 00:01:15
222 20:55:31 گروه تحقیق 00:04:26
223 20:59:57 آرم تایم (حیات خانه ما) 00:00:20
224 21:00:17 حیات خانه ما-2 - قسمت 21 00:31:39
225 21:31:56 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
226 21:32:16 مهاجران - قسمت 2 00:17:55
227 21:50:11 تیزر کتاب ماجراهای شهر مردم عجیب 2 00:01:02
228 21:51:13 رود رانر 00:04:44
229 21:55:57 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
230 21:57:47 تیزر نوشت افزار(بابایی) 00:00:31
231 21:58:18 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
232 21:59:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
233 21:59:35 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها