جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:08:32 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:17 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
8 08:11:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:20 آگهی بازرگانی 00:02:20
10 08:14:40 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
11 08:15:00 میمونک و فیلی - قسمت 36 00:06:41
12 08:21:41 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
13 08:23:11 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
14 08:24:21 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
15 08:26:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
16 08:27:19 آگهی بازرگانی 00:02:24
17 08:29:43 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
18 08:30:03 اتل متل یه جنگل - قسمت 74 00:07:21
19 08:37:24 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
20 08:38:54 مولانگ 00:03:21
21 08:42:15 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
22 08:44:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
23 08:45:01 صندوقچه بازی - قسمت 2 00:11:03
24 08:56:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:32
26 09:00:09 آرم تایم (ماهی بادکنکی) 00:00:20
27 09:00:29 ماهی بادکنکی - قسمت 11 00:11:45
28 09:12:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:12:34 کلیپ ماهی-2 00:02:10
30 09:14:44 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
31 09:15:04 ماهی فضایی - قسمت 73 00:11:46
32 09:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:27:23 آگهی بازرگانی 00:04:55
34 09:32:18 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
35 09:32:38 ماجراهای بهادر - قسمت 21 00:10:48
36 09:43:26 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
37 09:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
38 09:45:00 ماشا و آقا خرسه - قسمت 1 00:07:46
39 09:52:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:52:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
41 09:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:44
43 10:00:04 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
44 10:00:24 ماه تی‌تی - قسمت 4 00:13:50
45 10:14:14 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
46 10:14:34 ماجراهای عمو رولی - قسمت 73 00:14:10
47 10:28:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:29:17 آگهی بازرگانی 00:04:34
49 10:33:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:34:11 ببعی - قسمت 142 00:08:20
51 10:42:31 آنونس مجموعه میمونک و فیلی 00:01:30
52 10:44:01 اوم نوم 00:01:00
53 10:45:01 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
54 10:45:21 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 16 00:11:37
55 10:56:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:57:31 آگهی بازرگانی 00:04:37
57 11:02:08 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
58 11:02:28 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:11:28
59 11:13:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:14:16 نقاشی کنیم 00:00:55
61 11:15:11 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
62 11:15:31 میمونک و فیلی - قسمت 37 00:06:56
63 11:22:27 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
64 11:25:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 11:25:35 آگهی بازرگانی 00:04:30
66 11:30:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
67 11:30:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 75 00:08:15
68 11:38:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
69 11:39:02 ترو ترو 00:03:33
70 11:42:35 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:01:30
71 11:44:05 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
72 11:45:15 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
73 11:45:35 صندوقچه بازی - قسمت 5 00:12:32
74 11:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:58:40 آگهی بازرگانی 00:04:52
76 12:03:32 ماهی بادکنکی - قسمت 12 00:12:35
77 12:16:07 آرم تایم (ماهی فضایی) 00:00:20
78 12:16:27 ماهی فضایی - قسمت 74 00:11:49
79 12:28:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 12:28:49 آگهی بازرگانی 00:04:52
81 12:33:41 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
82 12:34:01 ماجراهای بهادر - قسمت 20 00:12:40
83 12:46:41 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
84 12:47:34 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
85 12:50:38 آنونس مجموعه ماه تی‌تی 00:01:30
86 12:52:08 وله رگلاژ 00:00:42
87 12:52:50 جشن نماز 00:05:10
88 12:58:00 جشن نماز 00:05:51
89 13:03:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 13:04:11 شن‌دونه‌ها 00:04:38
91 13:08:49 تیزر بزودی تاتی و طوطو 00:01:10
92 13:09:59 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
93 13:12:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 13:12:41 یاپ یاپس 00:02:02
95 13:14:43 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 13:15:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:11:51
97 13:26:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 13:27:27 آگهی بازرگانی 00:04:58
99 13:32:25 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
100 13:32:45 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو-4 - قسمت 15 00:11:36
101 13:44:21 نقاشی کنیم 00:00:49
102 13:45:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
103 13:45:30 ببعی - قسمت 141 00:09:10
104 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
109 14:06:21 آرم تایم (برندگان کوچک) 00:00:20
110 14:06:41 برندگان کوچک - قسمت 26 00:22:23
111 14:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
112 14:29:27 آگهی بازرگانی 00:01:55
113 14:31:22 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
114 14:31:42 پاندای کونگ‌فو کار -1 - قسمت 4 00:22:02
115 14:53:44 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
116 14:55:16 تیزر چی چی 00:02:08
117 14:57:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
118 14:57:47 آگهی بازرگانی 00:01:57
119 14:59:44 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
120 15:00:04 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 23 00:20:05
121 15:20:09 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:21:04 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
123 15:23:12 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
124 15:24:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:24:47 آگهی بازرگانی 00:04:54
126 15:29:41 آرم تایم (تعمیرکاران) 00:00:20
127 15:30:01 تعمیرکاران - قسمت 18 00:10:06
128 15:40:07 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
129 15:41:26 تیزر پف فیلم 00:00:36
130 15:42:02 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
131 15:42:40 ترافیک 00:02:02
132 15:44:42 آرم تایم (پنگوئن ببری) 00:00:20
133 15:45:02 پنگوئن ببری - قسمت 23 00:11:14
134 15:56:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:56:39 آگهی بازرگانی 00:04:21
136 16:01:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
137 16:01:20 مل‌مل-6 - قسمت 44 00:55:00
138 16:56:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 16:56:43 آگهی بازرگانی 00:04:30
140 17:01:13 گروه نجات رباتیک - قسمت 22 00:20:56
141 17:22:09 اعلام برنامه 00:00:55
142 17:23:04 تیزر چی چی 00:02:22
143 17:25:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 17:25:49 آگهی بازرگانی 00:04:52
145 17:30:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
146 17:31:01 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 71 00:22:43
147 17:53:44 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
148 17:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 17:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:40
150 17:59:55 آرم تایم (زنان کوچک) 00:00:20
151 18:00:15 زنان کوچک - قسمت 33,34 00:25:20
152 18:25:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 18:25:58 آگهی بازرگانی 00:04:55
154 18:30:53 آرم تایم (شجاعان) 00:00:20
155 18:31:13 شجاعان - قسمت 1 00:19:02
156 18:50:15 آنونس مجموعه گروه نجات رباتیک 00:01:14
157 18:51:29 رالف 00:01:03
158 18:52:32 تیزر چی چی 00:02:38
159 18:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:40
161 19:00:13 مهارت‌های زندگی - قسمت 356 00:15:39
162 19:15:52 تیزر چی چی 00:02:08
163 19:18:00 وله رگلاژ 00:00:30
164 19:18:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
165 19:22:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:24
166 19:45:24 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:46:14 نظر شما چیه؟ 00:04:23
168 19:50:37 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
169 19:50:59 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
170 19:53:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
171 19:53:36 تیزر چی چی 00:02:22
172 19:55:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 19:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:44
174 20:00:05 آرم تایم (تندر) 00:00:20
175 20:00:25 تندر - قسمت 41 00:18:49
176 20:19:14 آنونس مجموعه تعمیرکاران 00:01:14
177 20:20:28 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
178 20:23:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
179 20:24:08 دزد ناشی 00:01:18
180 20:25:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 20:25:49 آگهی بازرگانی 00:04:22
182 20:30:11 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
183 20:30:31 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 23 00:20:05
184 20:50:36 آنونس مجموعه دیجیمون 00:01:19
185 20:51:55 تیزر چی چی 00:02:38
186 20:54:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 20:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:51
188 20:59:47 آرم تایم (افسانه سه‌برادر‎) 00:00:20
189 21:00:07 افسانه سه‌برادر - قسمت 30 00:22:47
190 21:22:54 آنونس مجموعه پنگوئن ببری 00:01:18
191 21:24:12 تیزر پف فیلم 00:00:36
192 21:24:48 شکرستان 00:02:10
193 21:26:58 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
194 21:27:18 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
195 21:29:08 تیزر چی چی 00:02:08
196 21:31:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 21:31:39 آگهی بازرگانی 00:01:57
198 21:33:36 باکس شبانگاهی - قسمت 17 00:26:11
199 21:59:47 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها