جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 کلیپ شاپرک 00:03:19
6 08:09:51 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:36 ترو ترو 00:03:36
8 08:14:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:14:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
10 08:14:42 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
11 08:15:02 تاتی و طوطو - قسمت 67 00:06:59
12 08:22:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
13 08:22:25 مولانگ 00:03:00
14 08:25:25 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
15 08:26:22 کلیپ باد 00:02:55
16 08:29:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:29:26 نقاشی کنیم 00:00:48
18 08:30:14 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
19 08:30:34 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 23 00:08:39
20 08:39:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
21 08:39:36 دیپ‌داپ 00:02:55
22 08:42:31 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
23 08:44:01 تیزر مهدپویا 00:01:00
24 08:45:01 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
25 08:45:21 حبابی‌ها - قسمت 25 00:11:46
26 08:57:07 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:57:42 کلیپ نمره بیست 00:01:52
28 08:59:34 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
29 08:59:48 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
30 09:00:08 قاصدک‌ها - قسمت 33 00:06:16
31 09:06:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:06:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:08:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
34 09:09:37 پهلوانان پویا 00:05:34
35 09:15:11 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
36 09:15:31 سرزمین بادکنکی - قسمت 38 00:12:12
37 09:27:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:27:52 یاپ یاپس 00:02:15
39 09:30:07 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
40 09:30:27 شهر قصه-2 - قسمت 95 00:06:36
41 09:37:03 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
42 09:38:03 ماجراهای جنگل 00:04:42
43 09:42:45 ببعی کرونا 00:02:18
44 09:45:03 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
45 09:45:23 بره کوچولو - قسمت 25 00:08:57
46 09:54:20 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:54:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
48 09:58:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 09:58:16 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
50 09:59:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
51 09:59:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
52 10:00:00 نقاشی نقاشی - قسمت 29 00:14:10
53 10:14:10 تیزر قلقلک 00:01:00
54 10:15:10 آرم تایم (محله دنییل ببره) 00:00:20
55 10:15:30 محله دنییل ببره - قسمت 67 00:11:49
56 10:27:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:27:28 کلیپ مادرم 00:02:24
58 10:29:52 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
59 10:30:12 پیم و پم - قسمت 86 00:13:09
60 10:43:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
61 10:43:43 تیزر مهدپویا 00:01:00
62 10:44:43 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
63 10:45:03 تاتی و طوطو - قسمت 68 00:06:56
64 10:51:59 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:52:44 کلیپ قصه باران 00:02:46
66 10:55:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
67 10:55:52 دیپ‌داپ 00:02:45
68 10:58:37 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
69 10:59:34 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
70 10:59:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 4 00:11:33
72 11:11:41 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
73 11:13:11 بندبندی‌ها 00:01:35
74 11:14:46 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
75 11:15:06 حبابی‌ها - قسمت 26 00:11:37
76 11:26:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 11:27:03 کلیپ پاییز 00:01:40
78 11:28:43 تیزر تاتی و طوطو 00:01:10
79 11:29:53 آرم تایم (قاصدک‌ها) 00:00:20
80 11:30:13 قاصدک‌ها - قسمت 34 00:06:48
81 11:37:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 11:37:23 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
83 11:40:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
84 11:41:14 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
85 11:42:14 تیزر مهدپویا 00:01:00
86 11:43:14 ترو ترو 00:03:33
87 11:46:47 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
88 11:47:01 وله رگلاژ 00:00:35
89 11:47:36 جشن نماز 00:05:24
90 11:53:00 جشن نماز 00:05:22
91 11:58:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 11:58:42 شن‌دونه‌ها 00:03:54
93 12:02:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 12:02:45 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
95 12:06:39 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
96 12:08:09 تیزر قلقلک 00:01:00
97 12:09:09 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:54
98 12:13:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
99 12:13:25 بندبندی‌ها 00:01:36
100 12:15:01 آرم تایم (سلام توتو) 00:00:20
101 12:15:21 سلام توتو - قسمت 12 00:08:07
102 12:23:28 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:24:03 ببعی کرونا 00:02:58
104 12:27:01 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
105 12:27:15 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
106 12:29:41 آرم تایم (ماجراهای سینا و لاکی) 00:00:20
107 12:30:01 ماجراهای سینا و لاکی - قسمت 24 00:08:53
108 12:38:54 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
109 12:40:24 تیزر فراخوان قلقلک 00:00:57
110 12:41:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 12:41:30 مولانگ 00:03:19
112 12:44:49 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
113 12:45:09 سرزمین بادکنکی - قسمت 39 00:13:25
114 12:58:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 12:58:43 اوم نوم 00:01:09
116 12:59:52 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
117 13:00:12 نقاشی نقاشی - قسمت 28 00:13:57
118 13:14:09 آرم استیشن روز 00:00:20
119 13:14:29 نقاشی کنیم 00:00:50
120 13:15:19 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
121 13:15:39 بره کوچولو - قسمت 24 00:08:49
122 13:24:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
123 13:24:42 باهم‌بازی 00:03:00
124 13:27:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
125 13:29:42 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
126 13:30:02 پیم و پم - قسمت 85 00:13:13
127 13:43:15 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
128 13:43:37 بندبندی‌ها 00:01:21
129 13:44:58 آرم تایم (محله دنییل ببره) 00:00:20
130 13:45:18 محله دنییل ببره - قسمت 66 00:11:57
131 13:57:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
132 13:57:31 یاپ یاپس 00:02:15
133 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
135 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
137 14:06:51 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
138 14:07:11 مهارت‌های زندگی - قسمت 30 00:22:44
139 14:29:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
140 14:30:09 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
141 14:30:29 خرس‌های کله فندقی-1 - قسمت 9 00:22:12
142 14:52:41 اعلام برنامه 00:00:55
143 14:53:36 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
144 14:55:58 تیزر جشنواره پاییزی نهال 00:03:45
145 14:59:43 آرم تایم (تندر) 00:00:20
146 15:00:03 تندر - قسمت 26 00:20:52
147 15:20:55 تیزر چی چی 00:05:09
148 15:26:04 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
149 15:27:31 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
150 15:28:54 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
151 15:29:49 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
152 15:30:09 تیزر چی خوبه 00:01:27
153 15:31:36 رکاب‌زنان کوهستان-2 - قسمت 10 00:22:25
154 15:54:01 اعلام برنامه 00:00:50
155 15:54:51 کلیپ بسم الله 00:03:33
156 15:58:24 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
157 15:58:44 تیزر چی خوبه 00:01:39
158 16:00:23 مل‌مل-5 - قسمت 230 00:52:57
159 16:53:20 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
160 16:54:55 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
161 16:57:23 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
162 16:58:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
163 16:59:00 تیزر چی چی 00:04:23
164 17:03:23 وله رگلاژ 00:00:37
165 17:04:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
166 17:11:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:56
167 17:29:56 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
168 17:30:10 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
169 17:30:30 نگهبانان شیردل-1 - قسمت 4 00:22:46
170 17:53:16 اعلام برنامه 00:00:50
171 17:54:06 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
172 17:57:17 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
173 17:58:12 کدو بدو 00:01:46
174 17:59:58 آرم تایم (قلب خورشید) 00:00:20
175 18:00:18 قلب خورشید - قسمت 3 00:22:56
176 18:23:14 تیزر جشنواره پاییزی نهال 00:03:45
177 18:26:59 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
178 18:28:46 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
179 18:29:41 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
180 18:30:01 کنام‌ اژدها-6 - قسمت 13 00:21:11
181 18:51:12 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
182 18:51:34 نظر شما چیه؟ 00:05:43
183 18:57:17 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
184 18:58:50 تیزر شگفت انگیزان 00:01:13
185 19:00:03 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
186 19:00:23 جزیره دانش - قسمت 42 00:26:35
187 19:26:58 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
188 19:27:12 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
189 19:28:27 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
190 19:29:44 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
191 19:30:04 خانواده دکتر ارنست - قسمت 25 00:21:06
192 19:51:10 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:52:00 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
194 19:56:18 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 19:56:35 تیزر دانشمندان بزرگ 00:01:17
196 19:57:52 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
197 19:58:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
198 19:58:26 تیزر چی خوبه 00:01:39
199 20:00:05 مل‌مل-5 - قسمت 229 00:55:00
200 20:55:05 تیزر جشنواره پاییزی نهال 00:03:45
201 20:58:50 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
202 21:00:00 آرم تایم (جاسوسی، در حیات وحش) 00:00:20
203 21:00:20 جاسوسی، در حیات وحش - قسمت 9 00:18:33
204 21:18:53 تیزر شگفت انگیزان 00:01:13
205 21:20:06 تیزر چی چی 00:04:27
206 21:24:33 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
207 21:28:07 مزه_طبیعت 00:01:58
208 21:30:05 آرم تایم (قصه ما مثل شد) 00:00:20
209 21:30:25 قصه ما مثل شد-2 - قسمت 34 00:15:50
210 21:46:15 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
211 21:47:50 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
212 21:48:46 بره ناقلا 00:06:42
213 21:55:28 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
214 21:55:49 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
215 21:57:01 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:35
216 21:59:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
217 21:59:58 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها