جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:47
5 08:07:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:25 کلیپ های اتل متل_برف 00:04:45
7 08:12:10 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:55 نقاشی کنیم 00:00:55
9 08:13:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:23 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:15:08 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:28 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 57 00:11:53
13 08:27:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:27:30 اوم نوم 00:01:08
15 08:28:38 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
16 08:30:08 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:28 کندویی‌ها - قسمت 16 00:07:35
18 08:38:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:39:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
20 08:39:17 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
21 08:40:47 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
22 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:01 شهر قصه - قسمت 100 00:08:41
24 08:53:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:53:51 کلیپ سیاه‌وسفید 00:02:35
26 08:56:26 تیزر بزودی اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
27 08:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:58:18 وله روابط عمومی-162 00:00:22
29 08:58:40 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
30 09:00:10 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:30 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 6 00:11:25
32 09:11:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:12:17 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید-1 00:02:41
34 09:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 26 00:11:21
36 09:26:39 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:27:37 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
39 09:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:17
40 09:30:12 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:32 پهلوانان پویا - قسمت 28 00:14:18
42 09:44:50 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
43 09:45:10 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 13 00:11:03
44 09:56:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:56:22 کلیپ پروانه 00:02:15
46 09:58:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
47 09:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:45
48 09:59:55 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 60 00:09:50
50 10:10:05 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
51 10:11:35 مولانگ 00:03:27
52 10:15:02 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:22 نقاش کوچولو - قسمت 60 00:10:39
54 10:26:01 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
55 10:27:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
56 10:28:04 آگهی بازرگانی 00:00:45
57 10:28:49 تیزر تی‌تی 00:01:02
58 10:29:51 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
59 10:30:11 کایلو - قسمت 62 00:07:54
60 10:38:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 10:38:58 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
62 10:40:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 10:40:44 تیزر تی‌تی 00:01:02
64 10:41:46 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:25
65 10:42:11 قصه‌های جورواجور - قسمت 8 00:12:47
66 10:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
67 10:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:19
68 10:59:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
69 11:00:10 شهر قصه - قسمت 101 00:09:57
70 11:10:07 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
71 11:10:30 کلیپ‌های مهدپویا- پول‎ 00:01:58
72 11:12:28 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
73 11:13:58 تیزر تی‌تی 00:01:02
74 11:15:00 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
75 11:15:20 فسقلی‌های باغچه - قسمت 1 00:12:15
76 11:27:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
77 11:28:08 آگهی بازرگانی 00:04:27
78 11:32:35 تیزر تی‌تی 00:01:02
79 11:33:37 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
80 11:33:57 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 57 00:11:53
81 11:45:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:45:59 تیزر تی‌تی 00:01:02
83 11:47:01 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
84 11:47:21 کندویی‌ها - قسمت 17 00:06:00
85 11:53:21 آرم استیشن روز 00:00:20
86 11:53:41 نقاشی کنیم 00:00:48
87 11:54:29 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
88 11:55:59 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
89 11:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:17
90 11:59:49 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
91 12:00:09 آفتاب‌گردون - قسمت 60 00:07:50
92 12:07:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:08:08 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
94 12:10:25 وله رگلاژ 00:01:11
95 12:11:36 جشن نماز 00:06:24
96 12:18:00 جشن نماز 00:05:47
97 12:23:47 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
98 12:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
99 12:25:50 آگهی بازرگانی 00:04:14
100 12:30:04 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
101 12:30:24 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 7 00:11:22
102 12:41:46 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
103 12:43:16 یاپ یاپس 00:02:02
104 12:45:18 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
105 12:45:38 توییرلی‌ ووها - قسمت 12 00:11:03
106 12:56:41 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
107 12:57:14 آگهی بازرگانی 00:04:18
108 13:01:32 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
109 13:01:52 خدا چه آفریده؟ - قسمت 59 00:09:23
110 13:11:15 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
111 13:12:45 کلیپ ماهی 00:02:10
112 13:14:55 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
113 13:15:15 نقاش کوچولو - قسمت 59 00:10:37
114 13:25:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
115 13:26:25 آگهی بازرگانی 00:04:12
116 13:30:37 کایلو - قسمت 61 00:06:50
117 13:37:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:37:36 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
119 13:39:27 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
120 13:41:27 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
121 13:41:47 قصه‌های جورواجور - قسمت 7 00:13:58
122 13:55:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
123 13:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:42
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
125 14:00:50 00:00:01
126 14:00:51 00:00:01
127 14:00:52 سرود جمهوری اسلامی 00:02:34
128 14:03:26 تلاوت قرآن 00:04:37
129 14:08:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
130 14:08:28 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
131 14:30:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:00
132 14:30:37 آگهی بازرگانی 00:01:17
133 14:31:54 آرم تایم (رویا سوار) 00:01:53
134 14:33:47 رویاسوار - قسمت 32 00:22:47
135 14:56:34 آرم استیشن درختچه دایره 23:58:57
136 14:55:31 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:25
137 14:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 14:57:19 آگهی بازرگانی 00:04:45
139 15:02:04 آرم تایم (خوش‌مزه) 23:58:11
140 15:00:15 خوش‌مزه - قسمت 33,34 00:19:23
141 15:19:38 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
142 15:20:01 آگهی بازرگانی 00:03:17
143 15:23:18 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:08:00
144 15:31:18 قندک و مثل‌ها - قسمت 17,18 00:14:32
145 15:45:50 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
146 15:46:15 توربو و دوستان - قسمت 7 00:11:01
147 15:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:56
148 16:00:12 تیزر تک‌تین 00:00:52
149 16:01:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
150 16:01:29 مل‌مل - قسمت 13 00:55:00
151 16:56:29 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
152 16:56:52 آگهی بازرگانی 00:04:36
153 17:01:28 تیزر تک‌تین 00:00:12
154 17:01:40 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
155 17:02:05 قهرمانان تنیس - قسمت 148 00:21:49
156 17:23:54 بعدی -آگهی بازرگانی 23:59:37
157 17:23:31 آگهی بازرگانی 00:01:13
158 17:24:44 تیزر تک‌تین 00:02:53
159 17:27:37 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
160 17:28:02 ماشیناسورها - قسمت 65 00:22:54
161 17:50:56 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:21
162 17:51:17 آگهی بازرگانی 00:02:16
163 17:53:33 وله رگلاژ 00:03:27
164 17:57:00 بسته تلاوت قرآن 00:09:00
165 18:06:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:19:00
166 18:25:00 آنونس سینمایی 00:03:00
167 18:28:00 تیزر تک‌تین 00:01:43
168 18:29:43 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
169 18:30:08 من هنرمندم - قسمت 153 00:20:26
170 18:50:34 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:00:37
171 18:51:11 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:35
172 18:54:46 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
173 18:56:20 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
174 18:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:37
175 19:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 23:59:52
176 19:00:12 ماجراهای دینو - قسمت 67 00:13:05
177 19:13:17 وله روابط عمومی-162 23:59:51
178 19:13:08 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم 00:01:50
179 19:14:58 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
180 19:15:23 سطل سحرآمیز - قسمت 56 00:11:11
181 19:26:34 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:24
182 19:26:58 آگهی بازرگانی 00:00:43
183 19:27:41 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:03:20
184 19:31:01 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
185 19:53:10 اعلام برنامه 00:00:27
186 19:53:37 تیزر مل مل 00:01:04
187 19:54:41 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
188 19:55:04 آگهی بازرگانی 00:02:49
189 19:57:53 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:02:26
190 20:00:19 رستوران جنگل - قسمت 17 00:14:50
191 20:15:09 وله راه ارتباطی نهال 23:59:41
192 20:14:50 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
193 20:15:15 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 4 00:12:45
194 20:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:49
195 20:28:49 آگهی بازرگانی 00:00:52
196 20:29:41 افسانه‌های ملل - قسمت 2 00:12:43
197 20:42:24 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 59 00:11:45
198 20:54:09 بعدی -آگهی بازرگانی 00:03:15
199 20:57:24 آگهی بازرگانی 00:04:21
200 21:01:45 رویاسوار - قسمت 32 00:23:09
201 21:24:54 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:04:42
202 21:29:36 بسته شبانگاهی - قسمت 151 00:30:00
203 21:59:36 شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها