جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:43
5 08:09:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:15 ماموک 00:03:07
8 08:13:22 آرم استیشن روز 00:00:20
9 08:13:42 آگهی بازرگانی 00:00:55
10 08:14:37 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
11 08:15:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 29 00:14:20
12 08:29:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
13 08:29:44 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:25
14 08:30:09 سارا و اردک - قسمت 16 00:06:48
15 08:36:57 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
16 08:43:27 اوم نوم 00:01:08
17 08:44:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
18 08:45:00 شهر قصه - قسمت 98 00:07:31
19 08:52:31 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
20 08:53:19 آنونس مجموعه کوچولوهای کنجکاو 00:02:02
21 08:55:21 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:56 وله خمیری 00:00:30
23 08:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:09
24 08:59:35 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
25 09:00:00 بارباپاپا 00:09:27
26 09:09:27 کاردستی‌های مهد پویا-قایق 00:04:02
27 09:13:29 وله راه ارتباطی پویا - قسمت 15 00:00:26
28 09:13:55 وله خمیری 00:00:40
29 09:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
30 09:15:00 پینگو در شهر - قسمت 9 00:06:28
31 09:21:28 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:13 کاردستی‌های مهد پویا-مورچه 00:03:16
33 09:25:29 ترو ترو 00:03:35
34 09:29:04 وله خمیری 00:00:32
35 09:29:36 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:25
36 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 18 00:14:25
37 09:44:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
39 09:45:00 نیلویا - قسمت 17 00:06:22
40 09:51:22 کاردستی‌های مهد پویا-درخت کاج 00:03:48
41 09:55:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
42 09:55:36 لالبی 00:01:34
43 09:57:10 وله خمیری 00:00:28
44 09:57:38 آگهی بازرگانی 00:01:57
45 09:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
46 10:00:00 پیم و پم - قسمت 30 00:09:44
47 10:09:44 ارم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:09:53 پیم و پم اینا 00:08:36
49 10:18:29 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
50 10:24:59 کاردستی‌های مهد پویا-اتوبوس 00:03:45
51 10:28:44 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
52 10:29:42 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
53 10:30:07 قطارها - قسمت 20 00:05:27
54 10:35:34 کلیپ شادی 00:02:35
55 10:38:09 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:38:44 مول 00:05:07
57 10:43:51 وله خمیری 00:00:45
58 10:44:36 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
59 10:45:01 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 02 00:07:00
60 10:52:01 آرم استیشن روز 00:00:20
61 10:52:21 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
62 10:54:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
63 10:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:14
64 10:59:35 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:25
65 11:00:00 شهر قصه - قسمت 98 00:06:54
66 11:06:54 کاردستی‌های مهدپویا-ساخت قایق 00:03:33
67 11:10:27 وله خمیری 00:00:32
68 11:10:59 ترو ترو 00:03:36
69 11:14:35 آرم تایم (پینگو در شهر) 00:00:25
70 11:15:00 پینگو در شهر - قسمت 16 00:06:23
71 11:21:23 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
72 11:27:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:28:02 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:25
74 11:28:27 نقاشی‌نقاشی - قسمت 30 00:14:15
75 11:42:42 وله رگلاژ 00:00:56
76 11:43:38 جشن نماز 00:05:22
77 11:49:00 جشن نماز 00:05:42
78 11:54:42 آنونس مجموعه پیم و پم 00:02:02
79 11:56:44 آگهی بازرگانی 00:03:25
80 12:00:09 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:25
81 12:00:34 آفتاب‌گردون - قسمت 30 00:08:55
82 12:09:29 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:10:04 کاردستی‌های مهد پویا-درخت 00:03:16
84 12:13:20 وله خمیری 00:01:00
85 12:14:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
86 12:14:36 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:25
87 12:15:01 سارا و اردک - قسمت 17 00:06:21
88 12:21:22 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 12:21:44 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
90 12:23:09 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
91 12:29:39 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:25
92 12:30:04 بارباپاپا - قسمت 16 00:09:03
93 12:39:07 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
94 12:41:07 اوم نوم 00:00:51
95 12:41:58 آنونس مجموعه پینگو درشهر 00:02:00
96 12:43:58 وله خمیری 00:00:37
97 12:44:35 آرم تایم(نیلویا) 00:00:25
98 12:45:00 نیلویا - قسمت 16 00:06:22
99 12:51:22 کاردستی‌های مهد پویا-پرچم ایران 00:03:03
100 12:54:25 ماموک 00:03:08
101 12:57:33 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:02:02
102 12:59:35 آرم تایم(پیم و پم) 00:00:25
103 13:00:00 پیم و پم - قسمت 29 00:12:39
104 13:12:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 13:12:48 پیم و پم اینا 00:08:04
106 13:20:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
107 13:21:50 ماجراهای سعید 00:03:40
108 13:25:30 ارم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:25:52 آگهی بازرگانی 00:03:48
110 13:29:40 آرم تایم(قطارها) 00:00:25
111 13:30:05 قطارها - قسمت 19 00:05:24
112 13:35:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
113 13:35:55 کلیپ پاییز 00:01:40
114 13:37:35 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
115 13:44:05 وله خمیری 00:00:44
116 13:44:49 آرم تایم(کوچولوهای کنجکاو ) 00:00:25
117 13:45:14 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 1 00:06:39
118 13:51:53 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:02:00
119 13:53:53 کاردستی‌های مهد پویا-خورشید 00:02:43
120 13:56:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
121 13:56:52 آگهی بازرگانی 00:03:08
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 00:00:01
124 14:00:51 00:00:01
125 14:00:52 00:00:01
126 14:00:53 00:00:01
127 14:00:54 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:21
128 14:01:15 قهرمانان تنیس - قسمت 96 00:21:37
129 14:22:52 اعلام هفتگی نهال 00:05:19
130 14:28:11 پیام سلامت 00:00:48
131 14:28:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
132 14:29:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
133 14:30:00 ماشیناسورها - قسمت 13 00:22:54
134 14:52:54 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:01
135 14:54:55 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
136 14:55:50 تیزر ترک 00:03:39
137 14:59:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 14:59:46 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
139 15:00:11 من هنرمندم - قسمت 103 00:22:41
140 15:22:52 اعلام برنامه 23:58:56
141 15:21:48 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:00
142 15:23:48 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
143 15:24:48 آگهی بازرگانی 00:04:53
144 15:29:41 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:28
145 15:30:09 ماجراهای دینو - قسمت 33 00:12:40
146 15:42:49 آنونس مجموعه آبشار سرنوشت 00:01:19
147 15:44:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
148 15:44:35 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
149 15:45:00 سطل سحرآمیز - قسمت 22 00:10:28
150 15:55:28 سبک زندگی 00:01:08
151 15:56:36 آگهی بازرگانی 00:04:29
152 16:01:05 آرم تایم(ورجه وورجه-3) 23:58:55
153 16:00:00 ورجه وورجه-3 - قسمت 12 00:19:10
154 16:19:10 اعلام هفتگی نهال 00:03:12
155 16:22:22 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
156 16:25:02 آرم تایم(ماجراهای کوشا-5) 00:00:25
157 16:25:27 ماجراهای کوشا-5 - قسمت 08 00:13:22
158 16:38:49 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:02:48
159 16:41:37 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 23 00:14:07
160 16:55:44 آگهی بازرگانی 00:03:49
161 16:59:33 صلح‌بانان - قسمت 9 00:23:05
162 17:22:38 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:52
163 17:24:30 جان‌جان‌ها 00:06:29
164 17:30:59 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
165 17:31:59 تیزر به همین سادگی 00:03:07
166 17:35:06 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 00:02:09
167 17:37:15 وله رگلاژ 00:00:46
168 17:38:01 باکس تلاوت قرآن 00:07:59
169 17:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
170 17:56:00 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
171 17:56:36 بره قهرمان 00:01:02
172 17:57:38 آنونس سینمایی زمین بازی 00:02:00
173 17:59:38 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:25
174 18:00:03 توکیو 8 ریشتر - قسمت 9 00:21:35
175 18:21:38 اعلام هفتگی نهال 00:05:07
176 18:26:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
177 18:27:21 آگهی بازرگانی 00:04:01
178 18:31:22 آرم تایم (خوش‌مزه) 23:58:41
179 18:30:03 خوش‌مزه - قسمت 9 00:21:34
180 18:51:37 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:23
181 18:52:00 روسای کوچک 00:04:40
182 18:56:40 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
183 18:57:40 آگهی بازرگانی 00:04:45
184 19:02:25 آرم تایم (موش خبرنگار) 23:57:39
185 19:00:04 موش خبرنگار - قسمت 41 00:22:17
186 19:22:21 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:24
187 19:22:45 کلیپ کتاب 00:03:07
188 19:25:52 تیزر در حین پخش خوش‌مزه 00:01:05
189 19:26:57 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 00:02:00
190 19:28:57 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
191 19:29:35 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
192 19:30:00 قهرمانان تنیس - قسمت 96 00:21:37
193 19:51:37 آنونس مجموعه صلح بانان 00:02:28
194 19:54:05 وله آیا می دانید که 00:00:39
195 19:54:44 تیزر اتفاق ساده 00:02:35
196 19:57:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 19:57:55 آگهی بازرگانی 00:01:03
198 19:58:58 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 00:01:09
199 20:00:07 قهرمانان مدرسه - قسمت 21,22 00:27:59
200 20:28:06 کلیپ بینوایان-1 00:01:30
201 20:29:36 آرم تایم (شنگول آباد-2) 00:00:25
202 20:30:01 شنگول آباد-2 - قسمت 11 00:18:50
203 20:48:51 وله راه ارتباطی نهال 23:59:53
204 20:48:44 خال‌خالی 00:03:40
205 20:52:24 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
206 20:57:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
207 20:57:51 آگهی بازرگانی 00:01:30
208 20:59:21 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:42
209 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 13 00:22:54
210 21:22:57 آنونس سینمایی چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-2 00:02:01
211 21:24:58 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
212 21:26:28 تیزر بزودی مجموعه کارآگاه درختی 00:01:00
213 21:27:28 سبک زندگی 00:00:55
214 21:28:23 تیزر حین پخش مجموعه خوش‌مزه 00:01:05
215 21:29:28 ارم استیشن درختچه دایره 00:00:22
216 21:29:50 بسته شبانگاهی - قسمت 30 00:30:00
217 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها