اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

روکی روباته

روکی روباته

روکی رباته، ربات کنجکاوی است که با ماجراجویی‌های ساده و جذاب، دنیای اطرافش را کشف کرده و دوستان جدیدی را پیدا می‌کند…

معرفی برنامه

یک برنامه پیش دبستانی برای جوانترین مخاطبان تلویزیون است، یک سفر سرگرم کننده از طریق اولین برخوردها و اکتشافات.

فیلم کوتاه «روکی روباته» با نام اصلی Rookie Robot Explores the World برای گروه سنی خردسال تهیه و تولید شده است.

 

  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  •  تعداد قسمت: 25
  • مدت: 2 دقیقه و 30 ثانیه
  • کشور سازنده: اتریش
  • سال ساخت: 2021

دانلود قسمت های روکی روباته (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
روکی روباته
سه شنبه 4 مهر 1402 - 9:54:36
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 3 مهر 1402 - 9:55:9
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 31 شهریور 1402 - 13:57:55
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 31 شهریور 1402 - 9:41:34
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 10:11:3
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 8:9:20
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 13:25:18
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 10:12:58
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 9:57:57
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 12:57:36
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 24 شهریور 1402 - 9:57:27
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 10:13:7
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 10:12:39
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 9:27:59
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 11:41:9
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 18 شهریور 1402 - 11:25:54
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 17 شهریور 1402 - 12:57:43
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 17 شهریور 1402 - 9:27:20
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 9:55:51
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 13:55:18
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 10:10:15
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 12:27:45
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 10:11:24
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 11:42:56
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 11 شهریور 1402 - 11:42:42
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 11 شهریور 1402 - 10:27:25
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 11 شهریور 1402 - 8:58:10
1 دقیقه
روکی روباته
جمعه 10 شهریور 1402 - 12:57:56
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 13:55:4
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 10:41:11
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 8:13:18
1 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 10:12:53
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 8:57:49
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 12:58:18
1 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 10:13:2
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 4 شهریور 1402 - 10:27:20
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 3 شهریور 1402 - 13:27:59
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 3 شهریور 1402 - 10:57:45
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 3 شهریور 1402 - 9:8:50
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 8:40:40
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 28 مرداد 1402 - 12:58:5
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 27 مرداد 1402 - 12:57:56
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 27 مرداد 1402 - 8:57:48
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 11:43:7
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 10:10:52
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 21 مرداد 1402 - 12:57:58
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 21 مرداد 1402 - 11:42:46
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 21 مرداد 1402 - 9:57:36
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 20 مرداد 1402 - 12:2:12
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 20 مرداد 1402 - 8:40:59
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 12:57:45
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 8:40:29
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 10:25:24
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 14 مرداد 1402 - 10:28:5
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 14 مرداد 1402 - 8:40:49
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 13 مرداد 1402 - 12:57:26
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 13 مرداد 1402 - 9:27:37
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 9:28:8
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 10:40:27
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 27 تیر 1402 - 13:56:35
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 27 تیر 1402 - 10:41:14
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 26 تیر 1402 - 11:42:23
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 24 تیر 1402 - 10:57:47
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 23 تیر 1402 - 12:57:33
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 23 تیر 1402 - 11:43:4
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 13:54:37
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 20 تیر 1402 - 10:28:24
1 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 19 تیر 1402 - 10:7:14
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 18 تیر 1402 - 11:41:54
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 17 تیر 1402 - 13:55:38
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 17 تیر 1402 - 8:57:51
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 11:39:4
1 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 12 تیر 1402 - 12:57:32
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 11 تیر 1402 - 13:56:26
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 11 تیر 1402 - 11:41:13
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 10 تیر 1402 - 12:57:56
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 9 تیر 1402 - 13:56:24
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 13:57:56
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 6 تیر 1402 - 13:56:23
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 6 تیر 1402 - 11:27:41
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 4 تیر 1402 - 13:23:54
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 4 تیر 1402 - 9:28:30
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 3 تیر 1402 - 10:41:1
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 27 خرداد 1402 - 11:26:37
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 10:39:27
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 20 خرداد 1402 - 9:9:10
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 10:38:39
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 10:40:26
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 11:28:11
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 8:11:51
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 6 خرداد 1402 - 12:57:29
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 10:12:46
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 12:27:46
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 10:42:56
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 13:54:5
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 8:28:5
1 دقیقه
روکی روباته
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 13:25:31
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 10:10:22
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 8:27:26
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 10:56:2
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 9:9:19
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 8:12:40
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:42:49
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:54:43
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 11:42:44
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 13:55:30
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 9:9:21
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 9:10:4
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 13:39:10
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 10:57:37
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 11:55:39
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 12:28:25
1 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 10:28:0
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 10:11:36
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 26 فروردین 1402 - 8:42:25
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 25 فروردین 1402 - 13:57:46
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 25 فروردین 1402 - 10:9:58
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 11:56:46
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 10:26:48
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 10:57:52
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 10:57:30
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 9:8:51
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 19 فروردین 1402 - 10:40:31
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 18 فروردین 1402 - 11:26:25
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 8:11:29
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 8:27:56
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 10:9:56
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 9:28:4
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 7:12:2
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 12 فروردین 1402 - 9:38:25
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 11 فروردین 1402 - 8:28:4
1 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 12:54:43
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 8:38:21
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 9:40:58
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 9:38:40
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 9:12:35
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 9:25:33
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 8:26:8
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 27 اسفند 1401 - 12:27:55
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 27 اسفند 1401 - 10:38:33
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 26 اسفند 1401 - 13:12:46
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 9:27:44
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 12:27:56
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 9:11:22
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:42:23
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 19 اسفند 1401 - 10:8:14
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:56:39
1 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:28:16
1 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 11:57:57
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 13:25:29
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:57:38
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 13 اسفند 1401 - 13:9:12
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:27:50
2 دقیقه
روکی روباته
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 8:41:10
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 9:12:53
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 12:42:41
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 6 اسفند 1401 - 13:13:12
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 6 اسفند 1401 - 9:12:49
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 9:11:44
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 13:12:45
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 9:27:57
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 13:57:21
1 دقیقه
روکی روباته
شنبه 29 بهمن 1401 - 12:42:27
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 29 بهمن 1401 - 11:12:46
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 12:27:58
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 8:42:40
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 22 بهمن 1401 - 13:57:40
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:13:1
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 12:3:10
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 8:39:12
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 9:27:49
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 13:41:28
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 8:12:31
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 13:57:40
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 9:28:8
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:27:56
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 14 بهمن 1401 - 8:8:17
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:57:52
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 13:42:56
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 10:10:17
1 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:42:26
2 دقیقه
روکی روباته
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 8:57:12
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 12:27:27
2 دقیقه
روکی روباته
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 10:12:54
2 دقیقه
روکی روباته
شنبه 8 بهمن 1401 - 10:27:45
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 7 بهمن 1401 - 13:55:20
2 دقیقه
روکی روباته
جمعه 7 بهمن 1401 - 12:27:52
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 10:27:37
2 دقیقه
روکی روباته
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 8:12:32
2 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:55:41
1 دقیقه
روکی روباته
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 10:27:36
2 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها