اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

ببعی کرونا

ببعی کرونا

کارگردان:

حسین صفارزادگان

نویسنده:

شیوا حاجیانی، مهدی مداحی گیوی

قسمت‌هایی از مجموعه ببعی که با هدف آموزش مسائل بهداشتی در مورد بیماری کرونا به کودکان تولید شده است.

دانلود قسمت های ببعی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ببعی-8 - قسمت 17
جمعه 26 اسفند 1401 - 13:15:26
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 17
جمعه 26 اسفند 1401 - 8:30:18
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 13
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 13:15:25
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 13
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 8:30:5
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 12
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 13:15:17
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 12
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 8:30:11
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 11
شنبه 20 اسفند 1401 - 13:15:36
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 11
شنبه 20 اسفند 1401 - 8:30:1
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 10
جمعه 19 اسفند 1401 - 13:15:3
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 10
جمعه 19 اسفند 1401 - 8:30:36
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 3
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 13:15:5
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 3
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 8:30:12
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 8
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 13:15:19
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 8
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 8:30:6
8 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 7
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 13:15:4
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 7
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 8:30:19
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 6
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 13:15:15
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 6
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 8:30:18
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 5
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 8:30:4
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 4
شنبه 13 اسفند 1401 - 13:15:28
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 4
شنبه 13 اسفند 1401 - 8:30:3
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 2
جمعه 12 اسفند 1401 - 13:15:1
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 3
جمعه 12 اسفند 1401 - 8:30:19
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 2
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 13:15:1
9 دقیقه
ببعی-8 - قسمت 2
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 8:30:13
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 21
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 13:15:0
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 21
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 8:30:16
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 18
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 13:15:29
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 18
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 8:30:6
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 17
شنبه 6 اسفند 1401 - 13:15:19
10 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 17
شنبه 6 اسفند 1401 - 8:30:15
10 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 16
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 13:15:11
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 16
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 8:30:6
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 14
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 13:15:25
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 14
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 8:30:3
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 13
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 13:15:13
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 13
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 8:30:26
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 12
شنبه 29 بهمن 1401 - 13:15:0
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 12
شنبه 29 بهمن 1401 - 8:30:1
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 8
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 13:15:18
10 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 8
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 8:30:1
10 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 5
شنبه 22 بهمن 1401 - 13:15:0
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 5
شنبه 22 بهمن 1401 - 8:30:24
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 4
جمعه 21 بهمن 1401 - 13:15:33
9 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 4
جمعه 21 بهمن 1401 - 8:30:16
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 23
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 13:15:10
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 23
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 8:30:10
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 2
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 13:15:37
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 2
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 8:30:16
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 1
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 13:15:15
8 دقیقه
ببعی-7 - قسمت 1
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 8:30:37
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 26
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 13:15:2
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 26
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 8:30:5
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 25
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 13:15:6
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 25
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 8:30:7
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 24
شنبه 15 بهمن 1401 - 13:15:6
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 24
شنبه 15 بهمن 1401 - 8:30:9
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 23
جمعه 14 بهمن 1401 - 13:15:15
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 23
جمعه 14 بهمن 1401 - 8:30:22
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 22
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 13:15:6
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 22
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 8:30:14
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 21
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:15:18
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 21
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 8:30:23
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 20
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 13:15:9
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 20
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 8:30:36
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 19
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:15:11
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 19
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 8:30:2
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 18
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 8:30:6
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 17
شنبه 8 بهمن 1401 - 13:15:27
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 17
شنبه 8 بهمن 1401 - 8:30:39
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 16
جمعه 7 بهمن 1401 - 13:15:4
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 16
جمعه 7 بهمن 1401 - 8:30:7
8 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 15
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 13:15:7
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 15
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 8:30:14
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 14
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 13:15:2
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 14
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 8:30:19
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 13
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:15:23
9 دقیقه
ببعی-6 - قسمت 13
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 8:30:30
9 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها