نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ازادنام: علیرضا
نام خانوادگی: اژدری
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(3 رای)
آدم برفینام: ریحانه
نام خانوادگی: میکائیلی
سن: 5
موضوع نقاشی: آدم برفی
نمره شما
(2 رای)
آب زندگینام: فاطمه
نام خانوادگی: احمدي
سن: 8
موضوع نقاشی: آب زندگی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسن
نام خانوادگی: آدینه
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
شادی وتفریح وزندگینام: امیرمحمد
نام خانوادگی: فتحی
سن: 7
موضوع نقاشی: شادی وتفریح وزندگی
نمره شما
(0 رای)
طبیعت بهارینام: راحیل
نام خانوادگی: جلالی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت بهاری
نمره شما
(2 رای)
کاریکاتورنام: کوثر
نام خانوادگی: رئیسی
سن: 10
موضوع نقاشی: کاریکاتور
نمره شما
(1 رای)
دهه فجر-انقلابنام: سحر
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 12
موضوع نقاشی: دهه فجر-انقلاب
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: مهدیه سادات
نام خانوادگی: آیتی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
چوپان مهرباننام: ابوالفضل
نام خانوادگی: حسامی
سن: 7
موضوع نقاشی: چوپان مهربان