نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ازادنام: امیر
نام خانوادگی: زارع پور
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سبحان
نام خانوادگی: محرابی پناه
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ریحانه
نام خانوادگی: مهتاب آبادی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: معصومه
نام خانوادگی: رنجبر
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(12 رای)
سگنام: محمد
نام خانوادگی: زکی نژاد
سن: 13
موضوع نقاشی: سگ
نمره شما
(1 رای)
وسایل نقلیهنام: هادی
نام خانوادگی: مشایخی
سن: 8
موضوع نقاشی: وسایل نقلیه
نمره شما
(3 رای)
شب !نام: سید سپهر
نام خانوادگی: سجادی منش
سن: 5
موضوع نقاشی: شب !
نمره شما
(5 رای)
جشن در قلعهنام: سید محمدرضا
نام خانوادگی: سیدمهدوی
سن: 12
موضوع نقاشی: جشن در قلعه
نمره شما
(5 رای)
امام حسین(ع)وحضرت رقیه (س)..لطفااین نقاشی ام را حتما نشان بدهید من خیلی نقاشی ارسال کردم اما هیچ کدومو نشون ندادید..نام: ستایش
نام خانوادگی: حمیدی
سن: 8
موضوع نقاشی: امام حسین(ع)وحضرت رقیه (س)..لطفااین نقاشی ام را حتما نشان بدهید من خیلی نقاشی ارسال کردم اما هیچ کدومو نشون ندادید..
نمره شما
(2 رای)
ازاد(درخت با لانه های سنجاب و سرسره و...)نام: محیا
نام خانوادگی: حسن زاده
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد(درخت با لانه های سنجاب و سرسره و...)