سینمایی

هر سال ماه محرم که می‌شه لباس مشکیمو می‌پوشم و با بابا به هیأت می‌ریم. علی، همسایمون هم هر سال…
دو شکارچی برای شکار خرگوش به دشت می‌روند. هر کدام برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. خرگوش سرانجام نصیب…
داستان این فیلم کوتاه در مورد پسر بچه‌ای است که با خوردن بیش از حد توت‌فرنگی به خواب می‌رود و…
داستان این انیمیشن دربارۀ چهار حیوان است که تلاش دارند از روی یک پل گذر کنند، اما عرض کم پل…
بچه مورچه‌ای بر حسب اتفاق راه خانه را گم می‌کند و به کاموایی برمی‌خورد. کاموا سعی می‌کند مسیر خانه را…
داستان این انیمیشن دربارۀ چهار حیوان است که تلاش دارند از روی یک پل گذر کنند، اما عرضِ کمِ پل،…